Hlavní navigace

Změny DPH k 1.1.2010: jak zareagují operátoři?

21. 12. 2009
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

Autor: 29
Základní sazba DPH, kterou jsou zatíženy i telekomunikační služby, se k 1.1.2010 zvýší z dosavadních 19% na 20%. Někteří operátoři toto zvýšení „vezmou na sebe“ a koncovou cenu včetně DPH nezmění, alespoň u služeb pro domácnosti. Jiní zvolili přesně opačný přístup a zvýšení přenesou na zákazníky. Najdou se ale i tací, kteří se hodlají zachovat „nějak mezi“ - a dosud ještě neřekli, jak přesně. 

Změny daně z přidané hodnoty (DPH) nejsou v posledních letech žádnou raritou. A vesměs jsou to změny k horšímu (z pohledu plátce této daně), neboli směrem k vyšší sazbě.

Připomeňme si, že až do konce roku 2003 se v ČR platila z telekomunikačních služeb daň z přidané hodnoty ve výši 5%, díky jejich zařazení mezi služby, zatížené sníženou sazbou DPH. Jak se ale blížil náš vstup do Evropské unie, potřebovali jsme převést telekomunikační služby do základní sazby DPH, abychom naše daně „harmonizovali“ s požadavky Unie.

Udělali jsme to k 1.1.2004, a tedy o čtyři měsíce dříve, než jsme museli (resp. než jsme vstoupili do EU, k 1.5.2004). No a jelikož základní sazba DPH v té době činila 22%, byl to skutečně velký skok z předchozí snížené 5% sazby – představující zvýšení koncové ceny (včetně DPH) o 16,2 %.

Pikantní je, že to byl skok dočasný, protože již od 1.5.2004 (kdy jsme vstoupili do EU), došlo k další změně: základní sazba DPH tehdy klesla z 22 % na 19 %. Bylo to zatím jediné snížení  – a i ono si vynutilo změny všech koncových cen pro rezidenční zákazníky (kteří si, na rozdíl od podnikatelů a firem, neodpočítávají DPH). Byly to tedy hned dvě změny v rozmezí pouhých čtyř měsíců.

No a v nejbližších dnech si zmatky spojené se změnami DPH zažijeme znovu. Tentokráte od 1.1.2010, protože právě k tomuto datu nabývá účinnosti zákon č. 362/2009 Sb. (o „změně zákonů v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu“), kterým si stát  hodlá zvýšit své příjmy (mimo jiné) i skrze zvýšení DPH. Právě skrze tento zákon, resp. jeho vsuvku do zákona č. 235/2004 Sb. (o dani z přidané hodnoty) dochází ke zvýšení snížené sazby z dosavadních 9 na 10 procent, a základní sazby z 19 na 20 procent.

Zdůrazněme si ještě jednou, že telekomunikačních služeb, mezi které patří i ty „internetové“, se týká základní sazba DPH, a nyní tedy zvýšení z 19 na 20 procent.

I přes veškerou deklaratorní („slovní“) podporu Internetu, telekomunikací, i záležitostí jako je informační či znalostní společnost, se nikde v EU nepodařilo vrátit tyto služby do snížené sazby DPH, či je dokonce od DPH osvobodit, jako jsou od DPH osvobozeny například poštovní služby, rozhlasové a televizní vysílání, loterie apod.

Inu, když jde o peníze do černých děr (pardon: státních kas), jdou obvyklé řeči o významu a potřebě podpory moderních technologií a služeb stranou.

Musí se koncové ceny (včetně DPH) zvýšit?

Než se podíváme na to, jak zareagovali konkrétní operátoři a provideři na našem trhu, zastavme se nejprve u malé úvahy: musí se změna o jediné procento skutečně promítnout do koncových cen, kalkulovaných již včetně DPH? Vždyť jde o poměrně malou změnu, o pouhé jedno procento.

Pravdou je, že předchozí změna k 1.1.2004 (charakteru zvýšení ) byla přeci jen razantnější – a i při ní se objevovaly úvahy o tom, zda ji „vezmou na sebe“ operátoři. Tehdy totiž byla situace na trhu o dost jiná než dnes, a operátoři (zvláště ti alternativní) ještě hodně bojovali o svou pozici na trhu a o zákazníka. No, nakonec to stejně „nevzali na sebe“, i když tu a tam se určité zmírnění dopadů objevilo.

Dnes je ale situace specifická z jiného pohledu: od 1.1.2010 nedochází pouze ke zvýšení základní sazby DPH o jeden procentní bod, ale současně dochází ke snížení jedné významné nákladové položky, týkající se zejména mobilních operátorů. Konkrétně ceny za mobilní terminaci, která k 1.1.2010 klesá ze stávajících 2,31 Kč na 1,96 Kč (za minutu hovoru). Číselně to odpovídá cca 15 procentům.

Vzhledem k současné dominanci mobilní komunikace (její převaze nad tou „pevnou“) by to mohl být opravdu významný argument, zejména pro mobilní operátory. Když jim klesne jeden jejich významný nákladový vstup o cca 15 procent, budou ochotni absorbovat zvýšení DPH o jeden procentní bod? Nebo to udělají nějak diferencovaně, kdy zvýšení DPH sami „vezmou na sebe“ například jen u hovorného? Nebo „zachovají klid“, absorbují pouze snížení svých nákladů a zvýšení DPH naopak v plné míře přenesenou na své zákazníky? Věrni své dosavadní tezi o tom, že na výši ceny za terminaci dnes už vlastně ani nezáleží?

V prvním přiblížení si můžeme říci, že naši mobilní operátoři zareagovali každý jinak, a jejich reakce zaplňují snad celou pomyslnou škálu možných reakcí.

T-Mobile

Jasný (a jednoznačně deklarovaný) postoj zaujal český T-Mobile: u služeb pro domácnosti (resp. pro „nefiremní“ zákazníky), stejně jako u všech předplacených (Twist) služeb se zvýšení DPH rozhodl „vzít na sebe“. Tedy fakticky snížit své ceny bez DPH, tak aby i při procentním zvýšení sazby DPH byla výsledná koncová cena (včetně DPH) stále stejná. Byť to na svém webu prezentuje s malou věcnou chybičkou, když hovoří o „snížení ceny s DPH (správně: bez DPH), tak aby výsledná cena s DPH byla stejná“.

Naopak u firemních zákazníků, které výše DPH až  tolik nezajímá (kvůli odpočtu DPH), T-Mobile ponechal své ceny bez DPH na stejné úrovni.

K dispozici je už také nový ceník T-Mobile, platný od 1.1.2010.

Vodafone

To Vodafone zaujal opačný postoj: „na sebe“ nevzal nic a veškeré břímě zvýšení sazby DPH nechává dopadnout na své zákazníky.

Na jeho webu najdete příslušnou informaci v podobě stručné odpovědi na dotaz (v „Centru péče“):

Změní se ceník služeb v souvislosti se změnou sazby DPH?

Vodafone ceník svých služeb nezměnil, jsou i nadále poskytovány za stejných podmínek a za stejné ceny. Výsledná cena je však vyšší o DPH, které je ze zákona od 1.1.2010 stanoveno na 20 %. 

Vodafone, na rozdíl od T-Mobile, také na svém webu (opět v Centru Péče) vysvětluje i to, jak bude řešit taková zúčtovací období, která se nekryjí s kalendářními měsíci:

Jak bude vypadat Vyúčtování vzhledem ke změně DPH od 1. 1. 2010?

Vyúčtování rozdělíme do dvou částí. Vzhledem k tomu, že zákon umožňuje mimořádný odečet poskytnutých služeb do 31. 12. 2009 s uplatněním sazby DPH ve výši 19 %, budou tyto služby zohledněny v první části. Druhá část bude obsahovat služby poskytnuté od 1. 1. 2010 s DPH ve výši 20% a také celkovou částku k úhradě za běžné zúčtovací období.

Nový ceník, platný od 1.1.2010, už je také k dispozici. A poněkud „zahýbal“ s původně zaokrouhlenými částkami, které již přestávají být zaokrouhlenými. Stejně tak ale Vodafonu zkomplikoval pojmenování jeho tarifů.

Například tarify „Nabito“ původně Vodafone rozlišoval podle jejich ceny bez DPH, takže nejnižším z nich byl tarif Nabito 100. K 1.8.2007 ale Vodafone tyto tarify přejmenoval tak, aby odrážely cenu, kterou koncový zákazník skutečně platí, tj. cenu včetně DPH. Takže z tarifu Nabito 100 se stal tarif Nabito 119. Nově si své označení očividně ponechává, ale kvůli změně výše DPH přijde měsíčně už na 120 Kč.

Telefónica O2

To česká Telefónica jako kdyby stále ještě neměla zcela jasno v tom, jak se od 1.1.2010 zachová. Novinářům na jejich dotazy poskytuje stejnou, ale dosti „otevřenou“ odpověď:

Podle zákona o DPH se všechny telekomunikační služby, které byly spotřebovány v zúčtovacím období, které zasahovalo roku 2009 i 2010, účtují s novou 20% sazbou DPH. Tato změna bude částečně promítnuta do cen našich  služeb. Nedojde však k paušálnímu navýšení cen, naopak, ke každé službě přistupujeme individuálně a mnoho cen se nijak nezmění. Např. u některých tarifů O2 NEON zůstává měsíční paušál beze změn, ale mění se nepatrně ceny volání. U některých tarifů (například mobilní datové tarify) se ceny nemění vůbec.

Jak konkrétně se „individuální přístup“ projeví, mi není v tuto chvíli známo.  Jak jsem se dozvěděl v odpovědi na upřesňující dotaz, na zveřejnění změn na webu se stále pracuje, ale termín jejich publikace není znám (jen že to bude do 1.1.2010).

V případě Telefóniky se tak budeme muset ke všemu ještě vrátit. Zajímavé to bude i z toho důvodu, že v případě Telefóniky jde i o velké počty zákazníků ADSL. Jakpak to dopadne tam?

U:fon

Když už jsme u mobilních operátorů, jakpak zareagoval na změny DPH ten nejmladší z nich? Osobně bych právě u něj očekával, že změnu o procentní bod „vezme na sebe“, když kvůli své pozici na trhu musí být k zákazníkům co nejvíce vstřícný. Navíc u něj převažují zákazníci rezidenční (domácnosti), kterých se změny DPH přímo týkají.

Kupodivu to ale dopadlo jinak: U:fon se sice rozhodl zvýšení DPH „vzít na sebe“, ale jen na jeden měsíc:

V posledních letech operátoři komunikují konečné ceny za volání včetně DPH. Pro zákazníky je to srozumitelnější a lépe si srovnají jednotlivé nabídky. Podle našich všeobecných obchodních podmínek můžeme v situacích, jako je tato, tedy kdy dochází k neočekávané a námi neovlivnitelné změně sazby DPH, konečné ceny o daný procentní bod zvýšit. To také plánujeme, ale jako vánoční dárek dáme zákazníkům celý jeden měsíc za starou cenu – zvýšenou sazbu DPH za leden tedy zaplatí MobilKom ze svého.

UPC a Rio Media

Pojďme nyní od mobilních operátorů ke dvojici největších kabelových operátorů. Jak se ke změnám v DPH postavilo UPC a Rio Media? Kupodivu každý jinak: UPC „podrží“ cenu bez DPH, takže změna v sazbě DPH se přenese na koncové zákazníky. Naproti tomu Rio Media „podrží“ ceny včetně DPH, a změny v sazbě tak „vezme na sebe“, alespoň pro své rezidenční zákazníky. S malou výjimkou služeb s programem HBO, kde zřejmě došlo k časovému souběhu s dalším faktorem.

Zde jsou příslušná vyjádření obou společností:

UPC: Nejdříve ze všeho musím upozornit, že základní sazba bez DPH zůstává u všech služeb UPC pro rok 2010 nezměněna. To znamená, že  od nového roku nezdražujeme, nicméně ceny se přesto změní díky tomu, že budeme  nuceni promítnout do koncové ceny za službu právě  novou sazbu  DPH. Ke každé položce za službu připočteme novou sazbu DPH ve výši 20%  podle standardních pravidel. Tato úprava se bude týkat všech služeb včetně balíčků.

Rio Media: RIO Media se ke zvýšení sazby DPH staví tak, že držíme koncové ceny včetně DPH k 1.1. 2010 za služby pro domácnosti. (Ceny se mění pouze tam, kde je ve službě obsažen program HBO, protože došlo k navýšení ceny ze strany dodavatele.)  Pro firemní zákazníky se sazba DPH o 1% navyšuje. Do budoucna se však změn cen nezříkáme a nevylučujeme je.

Volný

Z alternativních (pevných) operátorů jsem se nakonec dotázal jen společnosti Volný (dnes patřící Dial Telecomu), protože pouze ona si stále ještě ponechává rezidenční zákazníky a nadále je obsluhuje – zatímco ostatní, jako například GTS Novera či České radiokomunikace, se již specializují jen na firemní zákazníky, a své rezidenční zákazníky (kterých se změny DPH týkají především) již přenechali jiným subjektům.

KL24

A jak tedy zareaguje právě Volný? Docela zajímavě: zvýšení sazby DPH totiž hodlá „vzít na sebe“ jak pro rezidenční zákazníky (tj. domácnosti), tak i pro firmy:

Koncové ceny u služeb pro domácnosti a business zákazníky NEMĚNÍME. To znamená, že se cena služeb jako je Business Internet, Volný Internet a jiné další nebude měnit a zůstane zachována.

Zvýšení DPH budeme reflektovat pouze u jednorázových poplatků stále nabízených služeb, a to cca o 1 % (cena / 1.19 * 1.2). Zde se jedná o modemy a aktivace.

Stejným způsobem zvyšujeme ceny u některých již nenabízených měsíčních paušálů.

Nový ceník jsem ale na webu Volného ještě nenašel. Jen nové Všeobecné obchodní podmínky, platné od 1.1.2010.

"Zabolí" vás změna DPH u telco služeb? Změníte kvůli tomu jejich využívání?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).