Hlavní navigace

Seriál Historie Internetu

Série článků o historii Internetu

Jaká budoucnost čeká Internet?

Dospíváme k poslednímu tématu Historie Internetu, ve kterém se zamyslíme nad budoucností tohoto fenoménu. Jistě nebudeme daleko od pravdy, když budeme předpokládat, že český Internet bude v zásadě sledovat zákruty globálního Internetu. Proto nejdůležitější impulsy pro náš internetový vývoj musíme hledat ve vývoji světového Internetu.

Doba čtení: 6 minut

Časová mapa českého Internetu

Generace ignorující historii nemá minulost -- a ani budoucnost. Kdysi někdo výstižně pronesl tuto myšlenku. A platí i o Internetu. Proto se pokoušíme vytvořit časovou mapu historie českého Internetu a máme v úmyslu přijímat od čtenářů prostřednictvím vloženého formuláře náměty na zařazení navrhovaných událostí do uvažované mapy.

16. 10. 2002 19:12
Doba čtení: 6 minut

Od českého e-byznysu k české e-vládě

Posledně jsme se v našem vzpomínání na minulost českého Internetu zabývali léty 1996 až 1998. Dnes budeme pokračovat obdobím zasahujícím až do současnosti. Zahrnuje další zrání aktivit a nástup internetových aplikací v oblasti státní správy a samosprávy směřujících k fenoménu, který můžeme označovat jako e-vládu.

15. 10. 2002 6:25
Doba čtení: 9 minut

Pionýrské začátky českého Internetu

Dnes se budeme zabývat především dobou od roku 1991 do roku 1995. Ještě než začneme, připomeňme, že v roce 1990 obdržela firma Eurotel od státu licenci, která jí zaručovala monopol na veřejné datové služby, tedy i na veřejné počítačové sítě. Tedy naše počítačové sítě, které v tomto období vznikaly, nemohly být veřejné.

Doba čtení: 8 minut

Vítězná cesta TCP/IP

Rozhodující význam pro sítě s přepojováním paketů měl vývoj sady protokolů TCP/IP. Hlavními tvůrci této sady byli Vinton Cerf a Robert Kahn. Na tvorbě, která byla zahájena již v roce 1973, se podílela i řada dalších osobností. Prvé testy se začaly provádět v roce 1975. V roce 1977 proběhla demonstrace práce sítě ARPANET pod řízením internetových protokolů.

Doba čtení: 8 minut

Co bylo, než vznikl český Internet?

Jak jsme již uvedli, doména .cs byla oficiálně začleněna do DNS v roce 1992. Prvá experimentální připojení se však uskutečnila již rok před tím. Omezíme proto časový rozsah na dobu před rokem 1991, rozsáhlé období, ve kterém začínaly ve světě vítězit myšlenky a projekty na výstavbu a využívání rozsáhlých počítačových sítí.

Doba čtení: 7 minut

Generace ignorující historii nemá minulost -- a ani budoucnost

Kdysi někdo výstižně pronesl myšlenku uvedenou v názvu článku. A platí i o Internetu. Tento názor podporují i některé soudobé události, které dokumentují, že internetová budoucnost je chápána buď jako okrajová záležitost našeho života nebo jako záležitost sice významná, ale lokální a navíc ovlivnitelná jednorázovými akcemi.

Doba čtení: 7 minut