Hlavní navigace

Časová mapa českého Internetu

16. 10. 2002
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Generace ignorující historii nemá minulost -- a ani budoucnost. Kdysi někdo výstižně pronesl tuto myšlenku. A platí i o Internetu. Proto se pokoušíme vytvořit časovou mapu historie českého Internetu a máme v úmyslu přijímat od čtenářů prostřednictvím vloženého formuláře náměty na zařazení navrhovaných událostí do uvažované mapy.

Poslední aktualizace: 16.10.2002
Formulář pro příspěvek do mapy


1970 – 1980


1970 a výše

Sálové počítače na českých vysokých školách, dávkové zpracování

1976

Dovoz a instalace systému ICL 4–72 na ČVUT Praha, prvý terminálový systém na českých vysokých školách


1981 – 1990


1981 a výše

Projekty JSEP a SMEP, velké a málo spolehlivé sálové počítače, minipočítače, mikropočítače, osobní počítače, učebny s osobními počítači na českých vysokých školách

1988

Pokus českých vysokých škol připojit se do sítě EARN. Negativní výsledek.

1990

Udělení exkluzivní licence firmě Eurotel na veřejné datové služby, tudíž Eurotel má monopol na veřejné počítačové sítě.

Rozšíření sítě FIDO do Československa. (březen)

Rozšíření sítě EUNET do Československa­.(květen)

Připojení vysokých škol a ústavů akademie věd do počítačové sítě EARN pevným spojem Praha – Linec (rakouská síť ACONET) o rychlosti 9,6 kb/s. Zřízení prvého uzlu CSEARN na ČVUT, Praha (říjen)

Druhý český uzel sítě EARN: CSPGCE11 na Fakultě stavební ČVUT, Praha (prosinec)


1991 – 2000


1991

Dalších sedm pražských uzlů sítě EARN v ČR: CSPGEU11 (VŠE, leden), CSPGCS11 (SVT, Akademie věd ČR, leden), CSPUNI12 (VC, ČVUT, únor), CSPGAS11 (ÚTIA, Akademie věd ČR, únor), CSPGIG11 (Geofyzikální ústav, Akademie věd, červen), CSPGFU11 (FÚ, Akademie věd, srpen), CSPGUK11 (VC, UK, říjen).

Zavedení Internetu do sítě ACONET, otevření možnosti připojit se do Internetu přes Linec.

Zvýšení rychlosti spoje Praha – Linec na 19,2 kb/s a jeho rozdělení na dva samostatné okruhy (jeden pro EARN, druhý pro Internet)

Pokusné připojení k Internetu druhým kanálem Praha -Linec (listopad)

Návrh na „Vybudování počítačové sítě vysokých škol, připojených do Internetu“ podán MŠMT (prosinec).

1992

Další uzly sítě EARN: CSBRMU11 (MU, Brno, leden), CSBBYS51 (UAKOM, Banská Bystrica, duben).

Oficiální připojení Československa k Internetu 13. února 1992.

Přijetí návrhu na „Vybudování počítačové sítě vysokých škol, připojených do Internetu“ a přidělení 20 milionů korun na výstavbu (červen). Původní návrh předpokládal realizaci československé sítě FESNET (Federal Educational and Scientific NETwork). V důsledku připravovaného rozdělení Československa na dva samostatné státy byl FESNET zaměněn na CESNET (Czech Educational and Scientific Network).

Zahájení výstavby sítě CESNET. Posílení linky Praha – Linec na rychlost 64 kb/s (září). Zřízení linky Praha – Brno o rychlosti 64 kb/s (listopad)

1993

Slavnostní spuštění sítě CESNET 15.6.1993. Síť byla financováno MŠMT z Fondu dynamického rozvoje vysokých škol do roku 1995.

Stav sítě CESNET v červnu: Propojena města Praha, Liberec, Hradec Králové, Pardubice, České Budějovice Plzeň, Brno, Olomouc, Opava, Ostrava. Plánuje se brzké připojení měst Ústí n/Labem, Jindřichův Hradec, Cheb a Zlín.

CESNET zřizuje linku Praha – Amsterodamu (64 kb/s)

Mezi sítěmi CESNET a SANET se zřizuje linka Praha – Bánská Bystrica.

Vznik firmy CONET obhospodařující české uživatele sítě EUNET. Linka Praha – Amsterodam (64 kb/s), správa nejvyšších domén CS a CZ.

1994

Cena ministra školství udělená kolektivu pracovníků za vybudování sítě CESNET (březen).

Zrychlení linky sítě CESNET do Amsterodamu na 512 kb/s.

Zřízení dočasné optické linky z Washingtonu do Prahy o přenosové rychlosti 2 Mb/sec (pro potřeby konference INET'94/JENC5.

Konference INET'94/JENC5 v Praze (červen)

Dobudování páteře sítě PASNET (Pražská akademická síť), části sítě CESNET, na bázi technologie ATM (Asynchronous Transfer Mode). Rychlost 155 Mb/s (konec roku).

Český EUNET spravovaný firmou CONET zahrnuje ke konci roku již pět přípojných míst: PRAHA, BRNO, PLZEŇ, MOST, ČESKÉ BUĎEJOVICE.

1995

Doména CS je zrušena.

Hlavní důraz na budování prezentačních služeb byl do této doby soustředěn na gopherskou technologii. Nástup webové technologie.

Vedle škol se do sítě CESNET začínají připojovat i školské úřady.

CONET přejmenován na INTERNET CZ (srpen)

Ukončení monopolu firmy Eurotel na veřejné datové služby. Otevření prostoru pro komerční činnost ISP (Internet Service Provider) do Internetu. Do této doby sítě CESNET a český EUNET byly neveřejné počítačové sítě.

Čeština na WWW: WWWDia a SaCzech, systémy kódující český text do požadované abecedy dynamicky na webovém serveru

INET – společnost budující Virtuální Obchodní Dům, Virtuální Obchodní Centrum a Virtuální Velkoobchod

VIP – Virtuální informační park, VIP Direct – elektronický časopis pro strategie elektronického obchodovaní, Internet a informační ekonomiku

Dle statistik RIPE obsahuje doména CZ ke konci roku přes 400 domén a skoro 22 tisíc hostů.

1996

Seznam.cz – katalogový server, prvé použití proužkové reklamy

Tištěné Duhové stránky – adresář světového, českého a slovenského Internetu

Modré stránky – katalogový seznam domovských stránek českých podniků a organizací

Muselikův a Severův kanadský server Czech Info Center

NIX.cz – vytvoření sdružení

Ustavení sdružení CESNET, z.s.p.o.

Vznik Infocentra časopisu Bajt o trhu s výpočetní technikou v ČR, denní zpravodajství

První česká virtuální s aplikacemi zejména z oblasti turistického ruchu

Vznik Mobil serveru

Cabria Web-Office, pokus o placené informační služby pro podnikatele

Neviditelný pes – elektronický časopis

1997

TEN-34 CZ: zahájení částečného provozu

Webová prezentace CK Fischer

Virtuální obchodní dům firmy INET, projekt SET

Bílý a žlutý list firmy DCIT

Byznys server Directa

Server NIX.cz začal fungovat

Vznik Českého informačního systému

Uživatelům je k dispozici Evropská databanka

Vznik vyhledávače KOMPAS.SEZNAM.CZ

Vznik metavyhledávače Alenka

Server Záplavy

Server Audit

Příprava zákona o svobodném šíření informací

Webové prezentace ústředních státní moci orgánů

Webové prezentace okresů, měst a obcí

Elektronizace knihoven

1998

Obchodní rejstřík zahájil provoz

Vznik sdružení SPIS

Vznik BMI a jeho prvý ročník

Pražská Konference Internet ve státní správě a samosprávě (v rámci BMI)

Učitelský Pomocník a Spomocník Bořivoje Brdičky

Využití Internetu ve volební kampani do Poslanecké sněmovny Parlamentu České Republiky

Dokončení elektronizace Knihovny českého parlamentu

Vznik webového Deníku veřejné správy

JOBS.CZ – obohaceni internetového trhu práce

TEN-155: spoluúčast na výstavbě této celoevropské sítě, česká část: TEN-155 CZ

Vznik sdružení APEK

Vznik sdružení CEO

Transformace firmy Internet CZ ve firmu EUnet Czechia

Dle statistik RIPE obsahuje doména CZ ke konci roku 1998 přes 18 tisíc domén a skoro 80 tisíc hostů

1999

Zavedení tarifu Internet 99

Někteří ISP zavádějí pro uživatele využívající veřejnou telefonní síť bezplatné nebo skoro bezplatné připojování do Internetu (Czech On Line, Contactel, Telecom ve spolupráci s prodejcem Autocont a zpravodajským serverem iDnes)

Vláda svým usnesením č. 525 schválila návrh Státní informační politiky

Zavedení internetového systému pro mikroplatby „I Like Q“ s virtuální měnou Q

Přijetí zákona o svobodném přístupu k informacím (č. 106/1999 Sb.)

Expandia banka a její další partneři přicházejí s projektem eCity

Česká pojišťovna zavádí on-line pojišťování odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla již pro rok 2000.

2000

Pád akcií IT firem na americké burze Nasdaq (březen – duben)

Lisabonský summit Evropské unie přijímá strategický úkol eEurope

Jeho rozpracování do akčního plánu eEurope 2002

Přijetí zákona o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (č. 101/2000 Sb.)

Vytvoření Úřadu pro ochranu osobních údajů

Přijetí zákona o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (č. 227/2000 Sb)

Vytvoření Úřadu pro státní informační systém

Neúspěšný pokus o přijetí zákona Home PC

Prodej komerční sítě CESNET společnosti Contactel za 775 milionů Kč

Schválení Státní informační politiky ve vzdělávání


2001–2002


2001

Česká republika přijímá akční plán eEurope+ 2003

Výběrové řízení na dodavatele a auditora infrastruktury pro realizaci Státní informační politiku ve vzdělávání

RIPE 40 Meeting v Praze

2002

Zahájení budování infrastruktury pro realizaci Státní informační politiku ve vzdělávání, její kritika odbornou veřejností, zelené a červené školy

Evropská unie přijímá akční plán eEurope 2005

Plány Telecomu na změny v tarifu Internet 2002, odpor ostatních ISP, zásah regulátora

Content tip EARLY

Zřízení ministerstva informatiky

Dle statistik RIPE obsahuje vrcholová doména CZ v srpnu 2002 přes 115 tisíc domén a skoro 211 tisíc hostů.

Autor článku

Vladimír Vrabec pracoval dlouhá léta na katedře počítačů fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Problematiku počítačových sítí sledoval od začátku sedmdesátých let a dlouhodobě se o ni zajímal.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).