Hlavní navigace

DIGImedia 2008 - on line z I. bloku konference

  • První blok konference DIGImedia 2008 nesl podtitul Digitalizační proces v polovině roku 2008 a zaměřil se na rekapitulaci událostí z letošního roku: mediální politiku státu, Technický plán přechodu, veřejnoprávní multiplex a státní informační kampaň k přechodu na digitální vysílání.

Sdílet

Panelisté: Jiří Oberfalzer (předseda Stálé komise pro sdělovací prostředky, Senát PČR), Petra Smolíková (vrchní ředitelka Sekce A Ministerstva kultury ČR), Zdeněk Duspiva (předseda Národní koordinační skupiny pro digitalizaci), Pavel Dvořák (předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu), Pavel Hanuš (vedoucí projektu digitalizace ČT), Rudolf Pop (technický ředitel ČT)

VIDEOZÁZNAM TOHOTO BLOKU, POŘÍZENÝ ČT 24

DIGImedia 2008 - 1

Pohled do Kongresového sálu České televize na Kavčích horách, kde konference probíhala

KONFERENCE MINUTU PO MINUTĚ

8:58 – Účastníci prvního panelu se pomalu usazují na místa, za chvíli konference oficiálně začne.

9:03 – Pavel Brabec, prezident Asociace českých reklamních agentur, jako pořadatel oficiálně zahajuje konferenci a dává poslední pokyny ohledně živého přenosu na ČT 24.

9:06 – ČT 24 zahajuje první živý vstup, DIGImedia 2008 už skutečně začíná. Moderátor Martin Veselovský vítá účastníky v sále i diváky u televizorů. Od minulého ročníku došlo snad k největšímu posunu v digitalizaci za poslední léta, konstatuje.

9:08 – Technický ředitel ČT Rudolf Pop omlouvá generálního ředitele ČT Jiřího Janečka, který se z pracovních důvodů akce nezúčastní.

9:11 – Česká televize podporuje všechny typy digitálního vysílání, nikoli jen zemské digitální vysílání ve formátu DVB-T, prohlásil Pop. Zahájili jsme přípravu vysílání ve vysokém rozlišení obrazu (HDTV), ale také pro přenosné přijímače, tedy DVB-H.

9:12 – Následuje televizní příspěvek, který shrnuje události okolo české digitalizace od loňského června, kdy proběhl druhý ročník konference DIGImedia 2007

9:17 – Začíná první blok konference, slova je ujímá předseda senátní mediální komise Jiří Oberfalzer (ODS)

9:19 – Z pohledu zákonodárce se domnívám, že ten hlavní kus práce je hotov, prohlásil Oberfalzer. Diginovela vysílacího zákona, platná od 1. ledna 2008, podle něj umožnila odblokovat a znovu nastartovat proces digitalizace. Existují sice drobné překážky, ale ty musí odstraňovat sami hráči na trhu společně s Českým telekomunikačním úřadem (ČTÚ), dodal.

DIGImedia 2008 - 2

Předsed stálé senátní komise pro sdělovací prostředky Jiří Oberfalzer (ODS)

9:20 – Myslím si, že ze strany státu a vlády je snaha přispět k pluralitě a otevření trhu. Jsem rád, že se v diginovele objevil nový prvek, a to je liberalizace a zjednodušení vydávání vysílacích licencí, uvedl Oberfalzer. Brzy bude možné vysílat ne deset, ale desítky nových televizních programů, dodal. Povinností zákonodárců ale bude zachovat ochranu veřejných zájmů a tedy i kontrolu obsahu vysílání.

9:23 – Ačkoli držitel licence má povinnost zahájit vysílání do roka od obdržení licence, provozovatelé multiplexů takovou povinnost nemají. V tom by mohl být problém, varuje Jiří Oberfalzer.

9:24 – Je na ČTÚ, aby donutil operátory multiplexů k vysílání. Pakliže k tomu nebude mít nástroje, obrátí se na nás a budeme to řešit, dodává Oberfalzer.

9:25 – ČTÚ má částečně nástroje na to, aby donutil operátory multiplexů k zahájení vysílání a pokud některé nemá, měly by se objevit v připravované novele Zákona o elektronických komunikacích, reagoval předseda Rady ČTÚ Pavel Dvořák. Pokud tam nejsou, můžeme je tam dodat, slíbil Jiří Oberfalzer.

9:27 – Legislativní změny rozhodně neskončily, v dalším roce a půl nás čeká další práce, konstatuje Petra Smolíková, vrchní ředitelka sekce A Ministerstva kultury. Česká republika bude muset implementovat do svých zákonů novou evropskou směrnici pro regulaci obsahu televizního vysílání, která se dotýká i vysílání na Internetu a audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání.

9:30 – Ozývají se hlasy, že ačkoli digitalizace má přinést liberalizaci, nová směrnice EU pravidla regulace zpřísní. Není tomu tak, u klasického televizního vysílání zůstávají stejná a v některých případech se uvolňují. Pro digitální prostředí se nic nemění, spíše se uvolní pravidla pro reklamu, přiblížila Smolíková.

DIGImedia 2008 - 3

Vrchní ředitelka sekce A Ministerstva kultury Petra Smolíková

9:31 – Nová směrnice EU nezavádí regulaci Internetu, ale vybraných služeb, které se šíří jeho prostřednictvím doplňuje Petra Smolíková.

9:34 – Česká republika patřila podle Smolíkové mezi státy EU, které prosazovaly povolení product placementu v televizním vysílání. Nová směrnice ho sice zakazuje, ale dává jednotlivým zemím možnost ho ve svých zákonech povolit.

9:35 – Technický plán přechodu (TPP) neřeší otázku využití všech kmitočtů, tedy jak bude šířeno digitální vysílání mimo první multiplexy a jak se bude řešit digitální rozhlasové vysílání, navazuje na Petru Smolíkovou předseda Rady ČTÚ Pavel Dvořák. Rozvoj některých sítí předbíhá termíny v TPP, některé mutliplexy mají už dnes zpoždění, dodává. Dvořák vypočítává, jaké vyhlášky ČTÚ vydal v letošním roce k TPP – o identifikaci zemských digitálních sítí, o měření pokrytí signálem DVB-T, atd.

DIGImedia 2008 - 4

Předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu Pavel Dvořák

9:38 – V červnu ČTÚ dokončí propočty analogového a digitálního pokrytí a v červenci zveřejní výsledky. V průběhu června pak úřad zveřejní výsledky vlastního průzkumu penetrace set-top-boxů v českých domácnostech a podíl jednotlivých digitálních platforem na českém trhu.

9:40 – ČTÚ vyzve operátory multiplexů, aby po 15. srpnu, což je termín, do kterého se mají televize a operátoři multiplexů přihlásit k TPP, předali úřadu plány rozvoje svých sítí.

9:42 – ČTÚ také chce co nejdříve otevřít debatu o využití digitální dividendy, tedy kmitočtů, které se nepoužijí pro výstavbu digitálních sítí 1, 2, 3 a 4.

9:43 – Je pro nás trošku uspokojením, že děje, které se děly, nás nezastihly překvapené. Trošku nás mrzí, že jsme některé věci nemohli více ovlivnit. ČT přispěla k sestavení TPP, které má v tuto chvíli velkou šanci na realizaci, prohlásil Pavel Hanuš, vedoucí projektu digitalizace ČT. Současné řešení je to nejlepší z nejhorších, do­dal.

9:45 – Rozčiluje mě, když si v některých médiích přečtu, že se ČT vrátila reklama. Kdyby se jí vrátila reklama, asi by tyto peníze věnovala na něco jiného než do fondu na podporu digitalizace, prohlásil Hanuš.

9:46 – Digitalizace je také rozvoj všech ostatních digitálních platforem a služeb, jako je i-Government. Hrozí jí jeden problém: zásadně je rozlišena mladá digitální generace a stará generace, kterou nezajímá práce s počítačem, ale s televizí. Budeme muset tyto dvě skupiny rozlišit a připravit služby pro obě, konstatuje Hanuš. T-Government v podobě, jak ho dnes připravujeme, je velmi prodělečná záležitost, dodal.

DIGImedia 2008 - 5

Vedoucí projektu digitalizace České televize Pavel Hanuš

9:49 – Pokud si digitalizaci představujeme tak, že překlopíme stávající televizní vysílání do digitálního, velmi se mýlíme. Divákům to nebude stačit, pokračuje Hanuš. Také jsme diváky navnadili na větší programovou nabídku, o které dnes víme, že ji všichni mít nebudou. Řada programů bude pokrývat signálem jen sedmdesát procent populace a zbytku nezbude nic jiného, než si pořídit satelit.

9:52 – Česká televize připravuje doprovodné služby k digitálnímu vysílání, ale dosud se jim nemohla věnovat tolik, jak si původně představovala. Museli jsme řešit jiné věci spojené s digitalizací, což nás rozhodně netěšilo, konstatoval Hanuš. ČT brzy představí své plány, ale nastane to až ve chvíli, kdy se přiblíží termín realizace těchto služeb. Už dnes můžeme prozradit, že jde o i-Government a služby v oblasti vzdělávání, dodal Hanuš.

9:55 – V Německu neprobíhaly vzdělávací programy jenom v rámci digitalizace, veřejnoprávní televizní stanice jednotlivých spolkových zemí už delší dobu provozují projekty „Televizní škola“, říká Gerhard Schaas, předseda sdružení Deutschen TV-Plattform.

9:59 – Pro mě je nepřijatelná představa, že existují typy pořadů, které se komerčním televizím nevyplatí a veřejnoprávní televize by do nich měla nalít neskutečně mnoho peněz, reaguje Pavel Hanuš.

10:00 – Do televize jsem přišel z privátu, a jakmile digitalizace skončí, zase tam odejdu. Nejde o televizní privát, prozradil Pavel Hanuš. Smlouvu s ČT uzavírám vždy na jeden rok, což mi dává svobodu říkat na různých fórech to, co si myslím.

DIGImedia 2008 - 7

Pohled na panel diskutujících z hlediště. Zleva: Rudolf Pop, Pavel Brabec, Martin Veselovský, Pavel Dvořák a Jiří Oberfalzer

10:02 – ČT v minulých měsících a týdnech testovala regionální připojování do multiplexu. Tyto testy probíhají i v tuto chvíli, a umožní třeba sledovat zasedání místního zastupitelstva, nebo si stahovat různá oficiální prohlášení, přiblížil Pavel Hanuš.

10:03 – Stojíme si za tím, že do roku 2010 postavíme veřejnoprávní multiplex a pokryjeme jím 95 procent obyvatel této země, končí své vystoupení v tomto bloku Pavel Hanuš.

10:04 – Moderátor Martin Veselovský se ptá pedagoga Milana Šmída, zda lze na digitalizaci televizního vysílání najít nějaká negativa. Je to fragmentace diváků, tříštění jejich zájmu, pokud to vnímáte jako negativum. Problém může být v tom, že divákovi se říká, že bude mít větší programovou nabídku zadarmo a že k němu přijde sama. On se ale bude muset starat o to, aby k ní měl přístup a bude muset také něco investovat. Některé projekty nepůjde ekonomicky utáhnout, takže se přesunou do placené nabídky, reaguje Milan Šmíd.

10:06 – Pokud technologicky zvýšíte dostupnost programů, neznamená to, že zvýšíte jejich rozmanitost. Pusťte si satelitní televizi. Projíždím si pravidelně padesát satelitních programů, a docházím k tomu, že to je unifikace. Máte k dispozici třeba třicet programů, ale stejně se nemáte na co dívat, reaguje Pavel Hanuš.

10:10 – Podle Jiřího Janouška, výkonného ředitele Asociace reklamních agentur, není pro zadavatele reklamy důležité, aby byla programová nabídka tolik rozmanitá. Žijeme v báječné éře tří televizí, které sledují všichni, dodal.

DIGImedia 2008 - 6

Předseda Národní koordinační skupiny pro digitalizaci Zdeněk Duspiva

10:12 – Předseda Národní koordinační skupiny pro digitalizaci Zdeněk Duspiva referuje o základních rysech připravované státní informační kampaně k zavádění zemského digitálního a vypínání zemského analogového televizního vysílání.

10:17 – Informační kampaň pod taktovkou NKS začne letos na podzim, komplexní kampaň ale mohou diváci očekávat až začátkem příštího roku. Kampaň má pro letošní rok vládou vyčleněno 100 milionů korun s tím, že utratit by se mělo alespoň 30 milionů. Počítáme s participací státního a komerčního sektoru v poměru 1:1, prohlásil Duspiva.

10:20 – Končí první přenos konference na ČT 24, zároveň také končí první blok konference. Druhý blok bude následovat v 11:00.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).