Hlavní navigace

ÚOOÚ dal 11 firmám pokutu 3,1 milionu za šíření spamu v datových schránkách

Sdílet

Jan Sedlák 10. 1. 2021

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) nepravomocně uložil pokutu 3,111 milionu korun jedenácti společnostem, které šířily nevyžádané zprávy v datových schránkách. Tyto firmy využívaly toho, že je odesílání poštovních datových zpráv v rámci nouzového režimu zdarma. Úřadu vadí zneužívání osobních údajů. Na to, že dočasné posílání zpráv zdarma nesmí být zneužíváno, ÚOOÚ už dříve upozorňoval.

Vyjádření ÚOOÚ je následující:

Úřad uložil pokutu celkem 11 společnostem, které zneužily možnost zasílání poštovních datových zpráv zdarma, na základě desítek stížností držitelů datových schránek. Uvedené společnosti zpracovávaly tisíce adres datových schránek fyzických osob a související osobní údaje pro rozesílání nejrůznějších nabídek zboží a služeb prostřednictvím systému datových schránek, a to, aniž by tomu předcházel např. zákaznický či jiný obdobný vztah, který by z pohledu nařízení (EU) 2016/679 zakládal možnost zasílání sdělení tohoto typu z titulu oprávněného zájmu. Společnosti nedisponovaly ani jiným právním důvodem pro odesílání nabídek zboží a služeb. Došlo tak k porušení článku 6 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679.

V návaznosti na toto jednání Úřad dále shledal, že došlo též k porušení práva subjektu údajů stanoveného čl. 14 nařízení (EU) 2016/679, tedy práva na to, aby v případě, že osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů, správce poskytl subjektu údajů zde uvedené informace, a to nejpozději v okamžiku, kdy poprvé dojde ke komunikaci se subjektem údajů, mají-li být osobní údaje použity pro účely této komunikace. 

Úřad s jednotlivými společnostmi zahájil správní řízení, přičemž za uvedená porušení uložil nepravomocně celkem 11 subjektům pokutu v souhrnné výši 3 111 000 Kč. Uvedeným není dotčeno oprávnění Ministerstva vnitra k uložení pokuty za přestupek za zneužití poštovních datových zpráv k nevyžádaným a potenciálně nebezpečným spamům dle § 26a a 26b zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. 

Tématu spamu v datovkách jsme se v minulosti na Lupě věnovali v samostatném článku. Dříve už zasahovalo i ministerstvo vnitra.

Našli jste v článku chybu?