Hlavní navigace

80 milionů pro ČTc, týden pro Davida Stádníka

23. 3. 2006
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Autor: 29
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže včera potvrdil pokutu ve výši 80 milionů pro Český Telecom za to, že v roce 2003 zveřejnil současně maloobchodní a velkoobchodní nabídku ADSL. Židle pod předsedou Rady Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) se kymácí, hlavně kvůli zpožděným analýzám trhu. Vláda se změnami ve vedení ČTÚ bude zabývat za týden.

Včerejší den přinesl dvě aktuální zprávy. Ta první, ohledně další milionové pokuty pro Český Telecom (ČTc), však až tak nová není. Jde totiž o „druhoinstanční“ rozhodnutí v kauze, kde již dříve padlo rozhodnutí v první instanci. Kdy přesně, není známo – ale najevo to vyšlo v prosinci loňského roku, když ČTc dostal svou dosud nejvyšší pokutu – 205 milionů korun – za volný kredit v měsíčních paušálech. Tehdy se v tiskové zprávě Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) objevila krátká zmínka o tom, že ve vzduchu visí ještě další pokuta:

90 mil. korun nepravomocně – zveřejnění změny nabídky služeb ADSL – byl podán rozklad, probíhá druhostupňové řízení.

Tehdy ale ještě ÚOHS neřekl, za co přesně to je. Když jsem o tom psal, tipoval jsem na kauzu z listopadu 2003, kdy Český Telecom zveřejnil maloobchodní i velkoobchodní nabídku svých nových služeb souběžně, a nedal tak alternativním operátorům nezbytný „náskok“.

Logo COS
Vybírejte ve čtyřech kategoriích (software, projekt, akce a osobnost) to nejlepší z české open-source scény. Hlasujte ve velké anketě CZECH OPEN SOURCE 2006 a vyhrajte hodnotné ceny.

Včera se to potvrdilo, když ÚOHS informoval na svém webu o potvrzení této pokuty. Přesněji o svém rozhodnutí ve druhé instanci, kde řešil odvolání (rozklad) ČTc proti této pokutě – a část jeho argumentace uznal a pokutu snížil z 90 na 80 milionů korun. Celkově ale konstatoval, že se ČTc zachoval nefér:

Společnost svým jednáním znemožnila alternativním operátorům po nezanedbatelnou dobu nabízet konkurenceschopné služby na maloobchodním trhu ADSL," řekl předseda Martin Pecina.

Konkrétní výtka je skutečně ta, že Český Telecom zveřejnil v jeden den, 26. listopadu 2003, jak svou novou velkoobchodní nabídku, tak i svou novou nabídku pro koncové uživatele. Alternativci tak nedostali velkoobchodní nabídku s předstihem, aby na ni mohli zareagovat a promítnout ji do svých nabídek pro koncové uživatele. To ÚOHS ohodnotil takto:

Zveřejněním obou nabídek ve stejný den neposkytla společnost ČTc ostatním operátorům dostatečný časový předstih pro posouzení velkoobchodní nabídky tak, aby tito operátoři mohli se společností ČTc zahájit jednání o nové podobě ADSL služeb a uzavřít s ní smlouvu umožňující poskytování těchto služeb. Společnost ČTc svým jednáním znemožnila alternativním operátorům nabízet koncovým zákazníkům služby ADSL za srovnatelných podmínek. Přitom alternativní operátoři nejsou službu ADSL bez přístupu k infrastruktuře v držení ČTc schopni poskytovat. Tím získala společnost ČTc značnou konkurenční výhodu a způsobila újmu konkurentům.

A jak na udělení další pokuty zareagoval přímo Český Telecom? Následovně:

ČTc trvá na tom, že svým jednáním nemohl způsobit a nezpůsobil újmu koncovým uživatelům služby, naopak došlo ke zlevnění a zákazníci na tom vydělali.

ČTc nepovažuje rozhodnutí ÚOHS a výši pokuty za spravedlivé. Právní útvar ČTc nyní zvažuje další možné právní kroky, včetně podání správní žaloby proti rozhodnutí.

V souvislosti s prvním argumentem (škodě způsobené koncovým zákazníkům) je zajímavé, proč vlastně ÚOHS snížil výši pokuty z 90 milionů korun, uložených v první instanci, na druhoinstančních 80 milionů korun. Sám to vysvětluje takto:

Předseda ÚOHS potvrdil v řízení o rozkladu většinu závěrů prvoinstančního orgánu. Podle druhostupňového rozhodnutí však nebyla dostatečně prokázána újma způsobená koncovým zákazníkům a dále v prvostupňové sankci 90 mil. korun neměly být zohledněny procesní prohřešky ČTc. Pokuta byla z těchto důvodů snížena o deset milionů korun…

Takže ÚHOS vlastně ani nepokutoval ČTc za újmu vůči koncovým zákazníkům. Ale co třeba zákazníci využívající ADSL od alternativních operátorů? Jim účtované ceny se v důsledku nové velkoobchodní nabídky také nějak změnily, ale později než mohly…

Skončí David Stádník ve své funkci?

Již několik dní kolují českým Internetem neoficiální zprávy o tom, že židle pod předsedou Rady ČTÚ Davidem Stádníkem se kymácí a jeho post je ohrožen natolik, že by měl být ze své funkce odvolán. Například Euro OnLine o tom informovalo v článku nazvaném Vypínání Stádníka, datovaném již k 19. březnu (tj. minulou neděli):

Informace týdeníku Euro říkají, že na Davida Stádníka je vyvíjen tlak minimálně ze dvou stran: od ČSSD a od ministerstva informatiky.

Podle zákona č. 127/2005 o el. komunikacích přitom o eventuálním odvolání rozhoduje vláda:

Členy Rady a jejího předsedu jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra informatiky,

a to pouze z důvodů, které jsou v zákoně taxativně vymezeny:

Člena Rady vláda může odvolat v případě hrubého nebo opakovaného méně závažného porušení jeho povinností, nemoci trvale znemožňující vykonávání jeho úkolů nebo nevykonává-li svou funkci po dobu delší než šest měsíců."

Co konkrétně je ale Davidu Stádníkovi vytýkáno? Článek Eura on Line zmiňuje dvě hlavní oblasti, a to:

  • problémy kolem digitalizace,
  • nedokončení analýz relevantních trhů.

K tomu si dovolím připojit vlastní názor: v oblasti digitalizace sice planou velké vášně a mnohé je zde skutečně zpožděno, ale vinu za to bych nesvaloval na ČTÚ. Ovšem s analýzami relevantních trhů je to jiné, tady vinu ČTÚ nikdo neodpáře (protože na starosti je má právě ČTÚ). Je neoddiskutovatelnou skutečností, že tyto analýzy měly být hotovy již do konce ledna, což se nestalo (stihla se jen jediná z 18 analýz).

Také kvalitu dosud zveřejněných analýz (resp. návrhů) si dovolím označit za „diskutabilní“. Sám jsem zde na Lupě již dříve upozorňoval na to, že analýzy jsou až podezřele stručné a obsahují vlastně jen pouhé závěry, namísto vlastních analýz:

Drafty obou zveřejněných analýz o terminaci mi nepřijdou nijak rozsáhlé ani podrobné. Spíše mi připadají jako jakési ‚manažerské shrnutí‘ závěrů z úplně jiného materiálu, který teprve je skutečnou a podrobnou analýzou relevantního trhu, a na kterém regulátor pracoval řadu měsíců.

Jenže ono to tak zřejmě není  – že by zveřejněné analýzy byly jen manažerským shrnutím skutečného analytického materiálu, který publikován nebyl. Nedá mi to nezmínit také poslední zveřejněný návrh (analýzu trhu č. 15, o které jsem psal toto úterý), kde regulátor došel ke skutečně kurióznímu závěru (alespoň podle mého názoru): že velkoobchodní trh s mobilní originací sice neexistuje, protože příslušné služby nejsou nikomu vůbec nabízeny, ale zato je efektivně konkurenční.

A ještě jeden zajíkavý moment, který se týká dosud nezveřejněného návrhu analýzy trhu č. 12 (velkoobchodní broadband) – kde se regulátor předběžně vyjádřil v tom smyslu, že by zde nemusel najít žádný subjekt s dominantním postavením (s tzv. významnou tržní silou), a to ani Český Telecom. Celý velkoobchodní trh s broadbandem by tak regulátor prohlásil za efektivně konkurenční a přestal by do něj fakticky zasahovat.

Co říká MI ČR?

Zpožděním analýz relevantních trhů argumentují i představitelé ministerstva informatiky (MI), kteří stojí za návrhem na odvolání předsedy rady ČTÚ Davida Stádníka (zdroj):

‚Není tajemstvím, že ministryně Dana Bérová je dlouhodobě s činností ČTÚ nespokojena. Jedním z největších nedostatků je to, že ČTÚ dosud nepřipravil analýzy relevantních trhů. To může být ve vztahu k Evropské unii velký problém a ministryně tuto situaci musí jako člen vlády odpovědný za telekomunikace nějakým způsobem vyřešit. Určitě ale platí, že případná změna na ČTÚ nebude nijak dramatická,‘ sdělila týdeníku Euro mluvčí resortu Klára Volná.

Sama ministryně Dana Bérová se k celé kauze vyjádřila pro ČTK takto:

‚Opakovaně jsme pana předsedu upozorňovali na výhrady Evropské komise a sdělovali své obavy, že se mu nepodaří termíny dodržet. Zdá se, že pan předseda proces přípravy analýz relevantních trhů podcenil a po organizační stránce nezvládl,‘ uvedla pro ČTK Dana Bérová.

Euro ovšem cituje i předsedu Davida Stádníka, který říká, že o opakovaných projevech nespokojenosti s jeho prací nic neví:

‚Od paní ministryně jsem dosud žádný vytýkací dopis neobdržel, kromě určitých připomínek, které vznesla na konci loňského roku,‘ uvedl pro EURO OnLine David Stádník.

Co by také znamenalo zpoždění?

K argumentu, že hlavní problém se zpožděním analýz je ve vztahu k Evropské unii, která za to bude Českou republiku popotahovat, si dovolím přidat ještě jeden: přechodná ustanovení nového zákona č. 127/2005 o el. komunikacích totiž říkají, že opatření a cenová rozhodnutí ČTÚ, učiněná ještě podle původního zákona č. 151/2000 Sb. o telekomunikacích, zůstávají v platnosti nejdéle 12 měsíců po účinnosti nového zákona, tj. do konce letošního dubna!!

Takže dosti pravděpodobně nás čeká poměrně chaotický stav, kdy „stará pravidla hry“ už nebudou platit, ale nová pravidla ještě nebudou nastavena. Co a jak to bude znamenat a co se bude dít, je v tuto chvíli těžké odhadovat. V každém případě to ale bude „velmi zajímavé“.

Jak rozhodne vláda?

Kromě Eura on Line o odvolání Davida Stádníka z čela Rady ČTÚ ještě během včerejšího zasedání vlády spekulovala řada dalších médií. Například iDnes o tom psal jako o hotové věci:

ebf 24 - tip duben

"Stádník v úřadě končí

Úřadu hlídajícímu férovou hru na trhu telefonování a Internetu bude podle zdroje blízkého vládě nově šéfovat Pavel Dvořák, dosavadní člen rady Českého telekomunikač­ního úřadu.

Ve hře o funkci je i jeho kolega z rady Michal Frankl, ale na něm jako předsedovi se vládní politici neshodují. Nový šéf nahradí Davida Stádníka, který je po letech ve funkci téměř základním kamenem úřadu. Byl jeho předsedou už od roku 1992, kdy ještě patřil pod tehdejší ministerstvo dopravy a spojů."

Nakonec to ale včera dopadlo trochu jinak. Podle informací ČTK se vláda bude zabývat vedením ČTÚ příští týden, na základě návrhu, který dnes ministryně Dana Bérová rozdala členům kabinetu:

‚Vláda se bude odvoláním předsedy Českého telekomunikačního úřadu Davida Stádníka zabývat až příští týden. Nahradit ho má současný člen rady ČTÚ Pavel Dvořák. Ministryně informatiky Dana Bérová rozdala na dnešní vládě materiál s návrhem a požádala o jeho zařazení na program příštího jednání kabinetu,‘ uvedla Petra Zindulková z ministerstva informatiky.

I podle tohoto vyjádření to ale vypadá, že dny Davida Stádníka v čele ČTÚ jsou přece jen sečteny. Ale rozhodnutí je na vládě, a musíme si na něj ještě týden počkat.

Jakou známkou (jako ve škole) byste ohodnotili účinkování Davida Stádníka v čele ČTÚ (od roku 1992)?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).