Hlavní navigace

A DSL nebude? - II.

22. 5. 2002
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Alternativní operátoři bijí na poplach před hrozícím nebezpečím, že Český Telecom zneužije své dominantní postavení a vytvoří si nový monopol v oblasti ADSL služeb. Obrátili se již na ÚOHS a nyní se obrací i na veřejnost. Telecom tvrdí, že nic takového se nechystá. Současně argumentuje tím, že nikdo z konkurenčních telekomunikačních operátorů sám ADSL nezavádí.

S komerční dostupností ADSL služeb od Českého Telecomu to v současné době vypadá všelijak. Jak jsem psal zde na Lupě počátkem března, původní termín „ke konci února“ vzal za své (i přes různé „úniky“ již připravených reklamních kampaní a specifikace služby, zveřejněné v Telekomunikačním věstníku). Následné vyjádření šéfa Telecomu na jedné z tiskovek posunulo termín spuštění ADSL někam ke konci pololetí, ovšem s poukazem na to, že skutečně spuštěna bude služba jen v případě, že bude náležitě připravena. Od té doby jsem zaznamenal jen jedno vyjádření nejvyšších představitelů Telecomu k ADSL v tom smyslu, že půjde o službu směrovanou zpočátku hlavně do sektoru SME (středních a malých firem), a nikoli do rezidenčního segmentu (k soukromým osobám, do domácností). Jinak je kolem termínu zavedení ADSL ze strany Telecomu příslovečné „ticho po pěšince“, a to včetně jeho pilotních projektů ADSL. Ty zřejmě již skončily (nejspíše úspěšně), ale nepřešly do běžného komerčního provozu.

O co tady jde?

Zatímco Český Telecom stále ještě vše připravuje, v táboře alternativních operátorů roste nervozita. Je motivována obavou, že Telecom zneužije svého dominantního postavení a uvede ADSL služby na trh takovým způsobem, který konkurenci vyřadí zcela ze hry. Čím je tato obava zapříčiněna?

Po věcné stránce jde o to, že Telecom je výlučným vlastníkem prakticky všech místních smyček v ČR. Jen on tedy má možnost osadit je ADSL technologiemi a vytvořit tak širokopásmový přenosový okruh, vedoucí až ke koncovým zákazníkům. Po takto vzniklém přenosovém okruhu bude možné poskytovat celou řadu zajímavých služeb (od přístupu k Internetu až po nejrůznější „širokopásmové služby“). Předmětem sporu je ale to, kdo bude moci využívat zmíněný přenosový okruh a tyto služby zákazníkům poskytovat. Dosavadní signály jsou takové, že Telecom se chystá zpřístupnit onen přenosový okruh, vytvořený ADSL technologiemi, pouze svému odštěpnému závodu Imaginet (resp. IOL, Internet OnLine). Ten tím získá monopolní postavení v poskytování ADSL služeb koncovým zákazníkům (resp. bude jej mít Telecom sám vzhledem k tomu, že jde o jeho vlastní odštěpný závod). Na našem otevřeném telekomunikačním trhu, usilujícím o rozvoj konkurence, by tak vznikl nový monopol.

Alternativní operátoři proto požadují, aby i oni měli přístup k širokopásmovému kanálu, který ADSL technologie (či obecně xDSL technologie) na existujících místních smyčkách vytvoří. Samozřejmě nepožadují žádné právo „pytlačení na cizí zahrádce“, ale řádný komerční vztah. Tedy to, aby jim Telecom prodával ve velkém (jako tzv. wholesale) vzniklou přenosovou kapacitu – analogicky tomu, jak ji on sám prodává Imaginetu.

Je to požadavek obdobného charakteru, jako požadavek na volbu operátora, již řešený v telekomunikačním zákoně (byť s dvouletým odkladem). Vychází z toho, že nemá smysl budovat nové místní smyčky paralelně vedle těch již existujících, ale je možné ty stávající využívat efektivněji, k poskytování služeb od různých operátorů podle výběru koncového zákazníka. Volba operátora, které bychom se měli dočkat počátkem příštího pololetí, je jedno z částečných řešení problému sdílení místních smyček mezi více operátory, orientované na hlasové služby. To, oč nyní jde (wholesale ADSL služeb), je obdobným částečným řešením pro datové služby.

Částečná jsou obě tato řešení proto, že stále ponechávají dominantnímu operátorovi „právo bundlu“, neboli právo žádat, aby si kupec koupil nejenom to, co skutečně žádá a potřebuje, ale musel si koupit i něco navíc, co mu Telecom chce prodat také. V případě volby operátora je „povinnou konzumací“ místní část hovoru, kterou bude tak jako tak realizovat Telecom (nikoli volajícím vybraný operátor), a také si za ni nechá zaplatit. V případě wholesale ADSL služeb je „povinnou konzumací“ samotné nasazení ADSL technologie, vytvářející zmiňovaný širokopásmový přenosový okruh (lze si to představit jako dva ADSL modemy, nasazené na oba konce místní smyčky).

Důsledným, a ne pouze částečným řešením, bude až tzv. zpřístupnění místní smyčky, anglicky „unbundling of the local loop“ (ve smyslu: unbundling jako zrušení „práva bundlu“). Teprve pak bude možné, aby si zákazníkem vybraný alternativní operátor – samozřejmě opět na komerční bázi – pronajal od Telecomu právě a pouze místní smyčku jako takovou (již bez povinnosti odebrat současně i další služby), a vše ostatní realizoval sám (i místní část hovorů, osazení vlastní ADSL technologií atd.).

Zatímco Evropská unie na zpřístupnění místních smyček velmi intenzivně tlačí (vydává k tomu závazné direktivy, dokonce stanovuje i ceny za zpřístupnění a hrozí postihem za nedodržení), u nás je v nedohlednu. Proto i u ADSL jde zatím alespoň o částečné řešení – o přístup alternativních operátorů k ADSL službám formou velkoprodeje přenosové kapacity vytvořené ADSL technologiemi na místních smyčkách. No a právě zde se zřejmě schyluje k dalšímu střetu mezi alternativními operátory a Českým Telecomem v pozici dominantního operátora.

Ve hře přitom není pouze vznik nového monopolu jako takového a jeho dlouhodobá existence, ale i jiný možný scénář: že Telecom zpřístupní ADSL služby zpočátku pouze své dceřinné společnosti IOL, která s nimi vstoupí na trh a díky absenci konkurence jej z větší části obsadí. Teprve s určitým zpožděním pak Telecom zpřístupní ADSL formou velkoprodeje (wholesale) i alternativním operátorům, kteří ale budou vstupovat na již obsazený trh ADSL služeb.

Alternativní operátoři bijí na poplach

Sedm nejvýznamnějších tuzemských alternativních operátorů proto včera uspořádalo společnou tiskovou konferenci, věnovanou právě ADSL službám. Cílem této konference bylo upozornit na výše naznačené nebezpečí hrozící monopolizace v oblasti ADSL služeb a s pomocí veřejnosti vyvinout tlak, který by tomu zabránil. Společná tisková zpráva dokonce již hovoří o aktuálním zneužití monopolního postavení:

Jménem telekomunikačních operátorů Aliatel, Contactel, eTel, GTS, Jet2Web Czech Republic, NEXTRA a Tiscali chceme upozornit na zneužívání faktického monopolního postavení společnosti Český Telecom ve věci nabídky technologie DSL.

Jak na včerejší tiskovce také zaznělo, alternativní operátoři vyzvali Český Telecom ke zpřístupnění ADSL formou velkoobchodní nabídky dopisem z počátku března (který šel v kopii na ČTÚ). Dosud však nedostali žádnou odpověď ani od Telecomu, ani od ČTÚ. Proto se na přelomu března a dubna alternativní operátoři obrátili také na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže se svými „obavami v souvislosti se současným stavem komerčního provozu technologie DSL“. ÚOHS zatím žádný verdikt nevynesl, pouze si vyžádal stanoviska a podklady od zúčastněných stran.

Včerejší tiskovka pak byla dalším z postupných kroků, které se alternativní operátoři rozhodli udělat a medializovat celou kauzu. O možném charakteru dalších kroků se sice diskutovalo, ale nic konkrétnějšího zde nezaznělo. Zaznívaly zde spíše úvahy nad tím, jaké mechanismy mohou přimět regulátora, aby skutečně reguloval trh ve prospěch koncových uživatelů telekomunikačních služeb, kterým žádný nový monopol rozhodně neprospěje.

Telecom reaguje

Velmi promptně, jen několik hodin po společném vystoupení alternativních operátorů, přišel se svým stanoviskem i Český Telecom. V něm odmítá jako neoprávněné narčení z „aktuálního“ zneužívání faktického monopolního postavení a slibuje oslovit alternativní operátory s nabídkou ADSL služeb:

V současné době není dokončen ekonomický model služeb založených na technologii ADSL a není také schválen vedením ČTc. Po jeho dopracování bezodkladně oslovíme ostatní operátory na českém trhu a zahájíme s nimi jednání o podmínkách poskytování služeb na bázi ADSL v ČR. Kritiku nedefinovaných parametrů považujeme za předčasnou.

Dosavadní praxe je ale taková, že přímá dohoda s Telecomem je vzácnější než šafrán, a prakticky vždy musí řešit vzniklý spor až nezávislý regulátor (navíc kritizovaný za pomalost, s jakou tak činí). Takže ani tento příslib Telecomu by podle mého odhadu vůbec nemusel být ve sporu s výše citovaným scénářem: zatímco jednání s alternativními operátory budou stále probíhat, dceřinný IOL vstoupí na trh ADSL služeb a zabydlí se zde. Konkurence nastoupí teprve později, až proběhne obvyklé kolečko nedohody, nahlášeného rozporu a rozhodnutí regulátora, případně ještě doplněné dalšími nejasnostmi a kličkováním.

ebf - tip - debata

Na včerejším stanovisku Českého Telecomu mne zaujal jeden další argument, který považuji za opravdu kuriózní:

Zavedení technologie ADSL je finančně i technicky velmi náročné. To dokumentuje i fakt, že podle našich informací doposud nikdo z konkurenčních telekomunikačních operátorů sám ADSL nezavádí. I z tohoto důvodu ČTc věnuje přípravě služeb na bázi ADSL značnou pozornost s cílem připravit kvalitní komerční nabídku pro zákazníky.

Telecom zde těžko může mít na mysli situaci v zahraničí (kde ADSL služby povětšinou dávno fungují). A pokud má na mysli své tuzemské konkurenty, pak by mne opravdu zajímalo, na jakých místních smyčkách by alternativní operátoři (snad jen s výjimkou GTS v části Prahy) mohli ADSL zavádět.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).