Hlavní navigace

Atlas přišel o třetinu návštěvníků!

19. 11. 2001
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Podle výsledků auditu návštěvnosti serverů za měsíc říjen návštěvnost naprosté většiny serverů rostla, pouze Atlas přišel o 30 procent svých návštěvníků. Důvodem pravděpodobně nebude extrémně vysoká zářijová návštěvnost, protože ostatní servery dále rostou, zato se však potvrdilo očekávání potíží Atlasu po rozchodu s MSN.

V pátek 16. listopadu 2001 byla zveřejněna Sumární zpráva TNS iAuditu za měsíc říjen. Celkem bylo hodnoceno 119 serverů, osm packů a reklamní systém Adrenaline. Na tomto vzorku bylo zaznamenáno 338 milionů shlédnutých stran a 186 milionů reklamních médií v systému Adrenaline. Mezi servery přibylo Fotografování z vydavatelství Grafika Publishing.

Atlas a ti „druzí“

Po nedávném prohlášení Michala Bláhy z Atlasu v diskusi pod článkem Jedna tečka za druhou jsem netrpělivě očekával návrat serverů Atlasu zpět do Sumární zprávy iAuditu. Atlas měl od počátku roku s iAuditem neustálé potíže a po letní přestávce v ověřování návštěvnosti, o které se dalo soudit, že souvisí s nástupem Mytrixu na český trh, jsem se domníval, že se Atlas k iAuditu již nevrátí. Tentokrát pro změnu chybí výsledky packu Seznamu, takže srovnávat lze jen dílčí služby těchto dvou největších serverů. Poměřovat nemůžeme ani s packem Centra a iDNES (o RedBoxu a Quicku ani nemluvě) – z portálů mezi packy zůstalo už jen VOL a Tiscali.

U Atlasu je třeba říci, že třicetiprocentní úbytek v počtu UIP (unikátních IP adresách) návštěvníků nelze odůvodnit žádným obecně vysledovatelným jevem v návštěvnosti dalších serverů, a tak se zdá, že za třetinovým poklesem návštěvnosti můžeme možná hledat rozchod s MSN – tento můj soud ale nelze brát na příliš velkou váhu, protože výsledky Atlasu není možné srovnat kontinuálně, ověřená návštěvnost konkurence také většinou chybí a MSN není auditován. V této souvislosti jistě stojí za pozornost fakt, že přírůstek v návštěvnosti VOL (+49 % UIP/d) a Tiscali (+14 % UIP/d) činí celkem 44.000, kdežto pokles Atlasu 65.000 UIP denně.

V případě Tiscali, jehož postupu v návštěvnosti jsme věnovali dokonce samostatný článek, musím poznamenat, že mne velice překvapilo, že po čtyřnásobném zvýšení návštěvnosti ze srpna na září i nyní tento hit českého Internetu vykazuje výrazný růstový trend – v počtu shlédnutých stránek dokonce 19 procent. U VOL stojí za růstem návštěvnosti freeweb (+36.000 UIP/d), kdežto u Tiscali tvoří přírůstek vyrovnaně všechny servery (přičemž třetina uživatelů mezi nimi přechází).

Zpravodajství měsíc poté

Po zářijových výjimečných událostech ve Spojených státech se mnoho tiskových komentátorů netajilo svými odhady zvýšené návštěvnosti zpravodajství na Internetu. V souvislosti s poklesem návštěvnosti v letních měsících opravdu návštěvnost serverů výrazným způsobem v září poskočila nahoru – například balík Českých novin v září zaznamenal 56procentní růst návštěvnosti (UIP/d) při 80procentním přírůstku shlédnutých stránek.

Při hodnocení růstu návštěvnosti ovšem nebyl brán v potaz fakt, že v září pravidelně návštěvnost zpravodajských titulů vzroste, o čemž se můžete přesvědčit v minulých ročnících iAuditu, a zároveň nebyl do přírůstku započítán běžný meziroční nárůst návštěvnosti, který způsobují noví uživatelé Internetu (zásluhou nástupu absolventů do zaměstnání a přijetí na VŠ se právě v září a říjnu tento trend velmi posiluje).

cyber-obecný tip

Mediální experti taktéž očekávali, že návštěvnost opět poklesne na původní hodnoty. Na hlubší analýzu je stále ještě brzy, poněvadž do historie zasáhl vstup vojsk Spojených států na území Afghánistánu, přesto se opovážím tvrdit, že tentokrát se experti přepočítali. Návštěvnost zpravodajských serverů i nadále roste. V aktuální Sumární zprávě se musíme obejít bez výsledků Britských listů, iDNES a iHNed. Ze zpravodajských serverů postihl pokles jen dva, totiž Český rozhlas, který poklesl o 29 procent (ze srpna na září vyrostl o 126 procent), ovšem i Rozhlas se drží stále o 61 procent UIP/d nad svou srpnovou návštěvností – dá se tedy říci, že si web rozhlasu své čtenáře udržel. O tři procenta měsíčně také poklesla proti září čtenost Lidovek, avšak i ta zůstává o třetinu nad srpnovými hodnotami.

Ostatní zpravodajské servery i nadále rostly, a to obvykle o více než 10 procent. A rostla i návštěvnost dalších serverů (jen serverům o cestování prozatím končí sezóna). Dá-li se tedy něco z dopadů útoků na newyorkské WTC vysledovat, pak možná to, že více lidí objevilo Internet a ještě měsíc po zářijových událostech s ním zůstává spokojeno. Návštěvnost roste, což je trend určitě pozitivní a pro upadlý informační průmysl to může být předzvěst nové konkjunktury – tentokrát snad již oprávněné.

Domníváte se, že návštěvnost Atlasu poklesla kvůli rozchodu s MSN?

Autor článku

Autor se zabývá výkonovým marketingem na internetu. Pracoval pro Advertures, Dobrý web a Outrider. Martin byl dříve redaktorem Lupy a dalších periodik o IT.