Hlavní navigace

TNS spustil interaktivní "."

4. 9. 2001
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Taylor Nelson Sofres (TNS) spustil svůj vlastní "toplist" iDot. Nenabízí sice nic převratného, ovšem pro současné uživatele iAuditu bude účast povinností. TNS má navíc v tomto ohledu ambiciózní plány --- protože by v dohledné době rád realizoval jakýsi internetový ekvivalent "peoplemetrového" výzkumu.

Televize má pro výzkum sledovanosti své peoplemetery --- shodou okolností stále ještě provozované Taylor Nelson Sofres (TNS), ovšem na Internetu něco podobného zcela chybí. Dlouhou dobu byla určujícím ukazatelem návštěvnost, která má však podružnou vypovídací hodnotu. Přesto když vám dnes zavolá někdo z mediálního zastupitelství, ptá se právě na návštěvnost --- žádné jiné alespoň trochu oficiální údaje vlastně ani k dispozici nejsou. Peoplemetery ovšem měří nejen sledovanost, ale také sociodemografickou skupinu jednotlivých pořadů, proto s přílivem financí do online reklamy začaly vznikat projekty, které by zadavatelům inzerce poskytly uchopitelná data. Jedním z nich je kupříkladu SPIR a druhým --- ač to tak na první pohled nevypadá --- iDot.

iDot vznikl částečně z nutnosti, protože TNS má se svým partnerem ABC ČR smlouvu, která jej zavazuje k nasazení doplňkové služby iDot pro servery auditované v iAuditu. Zúčastnit se může kdokoli za měsíční poplatek 200 korun za server a účastníci iAuditu mohou současně za 800 korun za server získat ověření výsledků a certifikaci auditorem (ověřuje se proti iAuditu). Metodika iDotu není nikterak revoluční --- každý uživatel je identifikován na základě cookie vložené do prohlížeče, což na jednu stranu umožňuje postihovat i uživatele za nejrůznějšími proxy-servery, na druhou stranu je výsledek zkreslen o prohlížeče, které cookie nepřijímají (přibližně dvě procenta). iDot je založen na „browser-centrickém“ modelu, tj. jeden uživatel = jeden prohlížeč = jedna cookie.

Ve stejném duchu se nesou i výsledky --- pokud jste čekali záplavu údajů á la Mytrix, pak budete zřejmě zklamáni, protože iDot vám neposkytne žádné trasy pohybu návštěvníků po vašem webu ani nic podobného. Výstupem je pouze čistá návštěvnost a TNS se nijak netají tím, že bude sloužit především pro ověřování výsledků iAuditu. Objevují se zde sice hodnoty iLoyalty (index věrnosti) a iPersistency (index vytrvalosti), které mohou být realizovány právě na základě „browser-centrického“ modelu, ovšem nejedná se o nic, co by vám ostatní služby nenabídly v lepší míře a hlavně zadarmo. Za svých 200 (případně 200 + 800) korun tak, obrazně řečeno, získáte pouze hlavičkový papír s razítkem TNS a ABC ČR --- žádná přidaná hodnota, jen pojistka ze strany TNS proti falšování logů v iAuditu.

TNS má ovšem s iDotem docela jiné ambice --- rád by realizoval cosi na způsob „peoplemeterového“ výzkumu serverů. Koncem roku by měl být iDot propojen se službou na sledování reklamy a následně také panelem uživatelů. Tj. mělo by být zjistitelné, jaké sociodemografické skupiny chodí na které severy a jaká jim byla promítnuta reklama. Současně bude panel podrobován nejrůznějším „šetřením“, takže až budou mediální agentury chtít vědět, jakou značku jogurtu preferují návštěvníci Seznamu… Stejně jako v televizi se bude reklama identifikovat „manuálně“ --- tj. určuje se její značka a ceníková cena. Údaje by se měly stát součástí databáze společnosti A-Connect, kterou běžně používají zadavatelé reklamy. Slabina projektu spočívá především v tom, že panel se bude rekrutovat z nereprezenta­tivního iPanelu.

Zde se bude výzkum TNS do značné míry překrývat s výzkumem SPIR, který je rovněž založen na principu panelu (o velikosti 2.000 respondentů) a jehož cílem je také vysledování sociodemografických charakteristik návštěvníků daných internetových serverů. TNS má ovšem v tomto případě poněkud zvýhodněnou startovní pozici, protože účastníky iDotu se automaticky stanou všichni uživatelé iAuditu --- což je většina podstatných serverů českého Internetu. Nepochybně bude zajímavé sledovat, jaké z obou projektů „polezou“ výsledky. Budou-li totiž naprosto odlišné (což se vzhledem k odlišné metodice může stát), fakticky budeme všichni opět na začátku, protože zpochybňování výstupů a tahanice o čísla rázem naberou nový rozměr. Too many experts spoil the clarity.

Autor článku

Score => Lupa.cz => M&W => Advertures => McCann Prague => Leagas Delaney Hamburg / Prague => Dark Side => [?]