Hlavní navigace

Bavič roku: SPT TELECOM

18. 2. 1999
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Po přečtení nejnovější tiskové zprávy od SPT TELECOMu, kterou se vyjadřuje k akci 16 opozičníků, jsem nabyl utkvělý dojem, že Petr Novotný by měl vrátit cenu TýTý. Skutečným bavičem roku je totiž zcela nepochybně SPT TELECOM. Je to ale trochu hřbitovní humor.

Nejprve ovšem dejme slovo paní Dvořákové:

Pro akciovou společnost SPT TELECOM je nepřijatelné uskutečňovat obchodní jednání o podmínkách kterékoliv služby prostřednictvím médií. Výhružky a snahu některých provozovatelů (ISP) používat zákazníků jako rukojmí považuje SPT TELECOM, a.s. za naprosto nepřípustnou a v rozporu s etickými normami hospodářské soutěže. V konečném důsledku jsou tak poškozováni všichni uživatelé Internetu bez rozdílu.

Služba INTERNET 99 je nabízena akciovou společností SPT TELECOM, a.s. a za obecně známých podmínek výrazně zlevňuje koncovým uživatelům připojení na internet. V průběhu předchozích jednání se na ní shodly všechny zúčastněné strany včetně provozovatelů sdružených v NIX.CZ. Je pouze na rozhodnutí toho kterého providera, zda svým klientům tuto službu zpřístupní a umožní jim tak výhodnější přístup na Internet. Od 15. února podepsalo s SPT TELECOM, a.s. smlouvu o provozování INTERNETu 99 již šest ISP.

Na výzvu odeslanou 15. února akciová společnost SPT TELECOM odpoví, nehodlá však poškozovat zájmy zákazníků na základě výhrůžek jakékoliv nátlakové skupiny.

Dana Dvořáková
tisková mluvčí

Stanovisko Internet OnLine

Vyloučení ze sdružení NIX, přerušení peeringu a zákaz routingu na servery ostatních českých providerů by pro nás bylo velmi nepříjemné, ale zároveň jde o nešťastné řešení i pro ostatní provozovatele Internetových serverů, kteří by tak v návštěvnosti přišli o zákazníky IOL, kterých není malý počet. Veškerá taková omezení odporují základním principům Internetu, který je založen na svobodném pohybu a volné výměně informací.

Josef Jurča
Služby profesionálních sítí, o.z. SPT TELECOM, a.s.


Nikdy jsem nepochyboval o tom, že tiskový odbor SPT TELECOMu je na vysoké úrovni a působí v něm špičkoví profesionálové. Svojí práci skutečně umí – ale tohle už trochu přehnali. Pokud si pečlivě přečtete celé prohlášení, možná dojdete k témuž závěru jako já: to už není jen příznivý výklad skutečnosti, to je překrucování. Místy působí až nedůstojně.

Poněkud matoucí je už to, že Telecom uvádí, že s ním během tohoto týdne uzavřelo smlouvu na Internet 99 šest poskytovatelů připojení, ale nijak je nepřibližuje. Pokud se na to někdo podívá a vezme v úvahu, že opozičníků je 16, může snadno dojít k závěru, že jejich linie je stejně protrhaná jako řešeto. Jenže poskytovatelů je u nás něco přes 300, v drtivé většině jde však o malinké firmy, které v Horní Dolní připojují starostu a dva další zákazníky. Telecom by proto měl říci, jakou váhovou kategorii zmínění poskytovatelé mají; osobně se domnívám, že jsou to spíš ti malinkatí.

Na druhou stranu je třeba v zájmu objektivity říci, že jednu větší vlašťovku Telecom skutečně získal. Jde o moravského regionálního poskytovatele se zhruba sedmi uzly, společnost Internext2000, která již tarif Internet99 skutečně zavedla. Jak ale představitelé této firmy říkají, došlo k tomu ještě předtím, než 16 opozičníků vyhlásilo svoji Internetovou válku.

Nejpodivnější je však poslední věta prohlášení paní Dvořákové: „…, nehodlá však (Telecom, pozn. red.) poškozovat zájmy zákazníků na základě výhrůžek jakékoliv nátlakové skupiny.“ Mám tomu rozumět tak, že kdyby SPT TELECOM vyhověl požadavkům 16 opozičníků a zvýhodnil tarif Internet 99, poškodil by tím zájmy svých zákazníků? Možná to ovšem je pravda – připojení k Internetu by bylo levnější, takže bychom v něm mohli trávit více času, tím pádem bychom více koukali do monitorů – a ve výsledku si zkazili oči. Jestli je to tak, doporučuji zdražit nejméně trojnásobně. Pro zdraví všechno.

ICTZ23

Marek Antoš


Starší, související články:

Autor článku

Autor je někdejším šéfredaktorem serveru Lupa. V současné době už se psaní věnuje pouze v míře menší než malé, a to zásadně pro radost.