Hlavní navigace

Bitva o pětistovku ještě neskončila?

9. 2. 2004
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Každoroční rituál kolem stanovení regulovaných cen univerzální služby musel být koncem loňského roku obzvláště dramatický. Český Telecom požadoval zvýšit paušál na 500 korun, ale posléze se obešel bez zvýšení, zažaloval regulátora o 4,5 miliardy korun ztráty za rok 2002 a po státu nyní chce další tři miliardy za rok 2001.

Masová média v závěru minulého týdne obšírně informovala o snahách Telecomu domoci se zvýšení měsíčního paušálu u pevných linek, a to až na 500 korun měsíčně (což s 22procentní DPH odpovídá koncové ceně 610 korun). Například:

Všechny tyto články byly zřejmě reakcí na zprávy přímo z ČTÚ, které přinesla minulý týden ČTK:

Český Telecom v návrhu cen pro letošní rok požádal Český telekomunikační úřad o zvýšení měsíčního paušálního poplatku z necelých 300 Kč bez DPH na 500 korun. Řekl to včera předseda úřadu David Stádník. Podle něj firma u některých cenových plánů navrhovala ještě vyšší částky.

Pro pravidelné čtenáře Lupy jistě není takováto informace žádnou novinkou – opakovaně se zde psalo o tom, že právě pětistovka je podle představ Českého Telecomu tím, co by pokrylo jeho náklady na poskytování regulované univerzální služby. Zajímavé je spíše to, jaký je stav každoročních jednání o stanovení cen regulovaných služeb. Jsou tato jednání definitivně u konce, jak naznačoval sám Český Telecom na tiskové konferenci 17. prosince loňského roku, když představoval své neregulované tarify?

Nebo tato jednání nadále pokračují a možnost zvýšení měsíčního paušálu je stále aktuální? To by bylo vskutku velmi zajímavé, jelikož Český Telecom mezitím sám uvedl na trh neregulovaný tarif (Telefon 70), který je co do výše paušálu identický s dosavadním Home Standard a v dalších aspektech pro uživatele dokonce spíše výhodnější. Jakou logiku by mělo regulátorem stvrzené konstatování, že regulovaný tarif musí být dražší než identický či dokonce výhodnější tarif neregulovaný?

Co všechno se odehrálo koncem loňského roku?

Než se zamyslíme nad otázkou v závěru předchozího odstavce, pojďme si nejprve zrekapitulovat, co všechno se již odehrálo v rámci stávajícího „rituálu“ stanovování regulovaných cen.

19. listopadu 2003 vydal regulátor cenové rozhodnutí 01/US/2003. Jde o stanovení obecného rámce, do kterého se Český Telecom následně „musí vejít“ se svým návrhem na nové ceny. Podrobněji jsem to rozebíral v článku Jaké budou nové ceny regulovaných služeb?. Základní podstata je taková, že výsledný vážený průměr všech cenových změn nesmí překročit 13 procent, a to včetně započítání efektu změny DPH. Na základě tohoto „rámce“ měl Český Telecom připravit konkrétní návrh nových cen regulovaných služeb (fakticky: tarifů Home Mini, Standard a Zero), a ty předložit regulátorovi. To se téměř jistě stalo, a nynější zprávy o požadavcích na zvýšení měsíčního paušálu z necelých 300 (bez DPH) na 500 korun se s velkou pravděpodobností vztahují právě k tomuto návrhu. Jeho další podrobnosti však nejsou známy, a není tudíž patrné například to, jak bylo takovéto zvýšení měsíčního paušálu zahrnuto do výsledného váženého průměru (aby tento nepřekročil výsledné zvýšení o maximálně 13 procent, včetně zvýšení DPH).

Prakticky ve stejné době, kdy regulátor vydal toto své první rozhodnutí, se nejvyšší představitelé Českého Telecomu začali veřejně vyjadřovat k tomu, jak vysoký by měsíční paušál měl být. Připomeňme si například interview Michala Heřmana (ředitele pro restrukturalizaci) pro Hospodářské noviny, které vyšlo 20. listopadu 2003:

HN: Finanční šéf Telecomu Juraj Šedivý řekl, že by přivítal zvýšení měsíčního paušálu u telefonní linky ze 300 na 500 korun. Je to podle vás optimální výše?

Zhruba na této úrovni jsou náklady na pevnou linku. Pokud ČTÚ reguluje cenu pod těmito náklady, vzniká Českému Telecomu ztráta, která mimo jiné pokřivuje podmínky na trhu. Je myslím oprávněné požadovat, aby tato ztráta byla nějak nahrazena. To však nemusí znamenat zdražování. Vždy je to o kvalitě a ceně. Ta současná částka u nejběžnějšího tarifu Home Standard je pod náklady.

Kdopak asi v té době tušil, v co vyústí zmínka, že „Je myslím oprávněné požadovat, aby tato ztráta byla nějak nahrazena“? To se ukázalo až o měsíc později, v době, kdy jednání nad konkrétním návrhem Českého Telecomu již musela začít (a možná již byla ukončena, možná ještě nikoli). V pátek 15. prosince 2003 totiž Český Telecom podává na regulátora žalobu a požaduje v ní náhradu ztráty z poskytování univerzální služby za rok 2002 (podrobněji viz článek Za co chce Telecom 4,5 miliardy?).

Později, počátkem roku 2004, pak Český Telecom vyzval také český stát (svého majoritního vlastníka), reprezentovaný ministerstvem informatiky, aby mu uhradil další tři miliardy – tentokráte za ztrátu, která mu měla vzniknout kvůli provozování univerzální služby v roce 2001.

Za této situace, kdy žaloba na regulátora již byla několik dní na stole a venku byla i tisková zpráva informující o této žalobě, Český Telecom svolal 17. prosince 2003 tiskovou konferenci a na ní představil své nové tarify pro rok 2004 – ovšem jen ty neregulované. Tedy ty, které si stanovuje sám, aniž by mu do jejich podoby mluvil regulátor. Jde o nové přírůstky do tarifní řady Telefon, které doplňují cenové programy Telefon 120 a 240, představené již v dubnu loňského roku.

Jak jsem již psal v samostatném článku z uvedené tiskové konference (Nové ceny Telecomu pro rok 2004), Český Telecom zde prezentoval jednání s regulátorem jako již skončená (dokonce skončená právě v průběhu tiskové konference, což měl doložit i aktuální telefonát během následné diskuse). Uvedeno zde také bylo, že nové návrhy Českého Telecomu se „vešly“ do regulátorem stanoveného rozmezí (od pěti do 13 procent nárůstu), a sice hodnotou 12,3 procenta. To ale nekoresponduje se skutečností, že Český Telecom na uvedené tiskové konferenci vůbec neprezentoval žádné regulované tarify – a naopak požadavky a rozhodnutí regulátora, včetně stanoveného limitu pro výsledné zdražení (maximálně 13 procent, ve váženém průměru), se týkají právě a pouze regulovaných služeb. K regulovaným tarifům, mezi které patří zejména Home Mini, Home Standard a zřejmě také Home Zero, Český Telecom na zmíněné tiskovce uvedl pouze to, že je sice bude dále poskytovat (což musí, protože jsou součástí univerzální služby), ale již je nebude aktivně nabízet.

Jaký je současný stav?

Z nových neregulovaných tarifů řady Telefon, které Český Telecom představil na tiskovce 17. prosince minulého roku, je jistě velmi zajímavý tarif Telefon 70. Zejména proto, že výší svého paušálu je tento neregulovaný tarif identický s regulovaným tarifem Home Standard – kvůli kterému má Českému Telecomu vznikat tak velká ztráta, kterou zpětně za rok 2002 vymáhá po regulátorovi. Také minutové hovorné je u obou tarifů buď stejné, nebo u Telefonu 70 dokonce nižší – takže ani eventuelní dotování paušálu z hovorného zde nebude vyšší.

Jak ale potom rozumět tomu, když Český Telecom na jedné straně stále ještě vymáhá velkou ztrátu z poskytování „prodělečných“ tarifů včetně Home Standard (který má 70 procent uživatelů) a požaduje zvýšení jeho paušálu na 500 korun měsíčně, a na druhé straně sám přijde se stejně koncipovaným, ale již neregulovaným tarifem Telefon 70? Jak to, že regulovaný tarif generuje ztrátu, zatímco tarif, který má stejný paušál a stejné či nižší hovorné, si Český Telecom zvolil sám a dokonce jej chce zákazníkům aktivně nabízet jako vhodnější alternativu? Jak to, že s ním „dokáže žít“, zatímco na Home Standard tak prodělává?

Jedním možným vysvětlením by mohlo být to, že tarif Telefon 70 spatřil světlo světa až teprve poté, kdy regulátor definitivně zamítnul žádost Českého Telecomu o zvýšení měsíčního paušálu na 500 korun. To by nebylo v protikladu s načasováním tiskovky 17. prosince 2003, s představením nových tarifů (včetně tarifu Telefon 70). Již to ale příliš neladí s vyjádřením ČTÚ, které v závěru minulého týdne přineslo ČTK. Zde se kromě výše citované zmínky, že:

Český Telecom v návrhu cen pro letošní rok požádal Český telekomunikační úřad o zvýšení měsíčního paušálního poplatku z necelých 300 Kč bez DPH na 500 korun. Řekl to včera předseda úřadu David Stádník (…),

objevilo také, že:

Úřad dosud rozhodnutí o cenách regulovaných tarifů Standard a Mini nevydal, protože čeká na kompletní podklady od Telecomu. Stále tak podle Stádníka platí provizorní stav, kdy ČTÚ povolil Telecomu zvýšit ceny o změnu DPH, tedy o 16,2 procenta.

Z tohoto tvrzení vyplývá, že jednání o nové podobě regulovaných tarifů ještě není skončené – a že se tedy může stát, že regulátor ještě rozhodne o změnách těchto tarifů. Nejspíše o jejich zdražení.

Jak jsem již psal v úvodu, vyjádření ČTÚ převzala četná další média a na jejich články reagoval i Český Telecom:

KL24

Mluvčí Českého Telecomu Vladan Crha popřel zprávu, podle které hodlá nejsilnější hráč na českém telekomunikačním trhu zvyšovat paušály. Dle zprávy, která se objevila v některých českých médiích, se měly tarify zvednout ze současných asi 300 korun na 500 bez DPH.

‚Tarify, které jsme zavedli v lednu, v žádném případě nehodláme v nejbližší době měnit. Žádné zdražování se nechystá,‘ tvrdí Crha.

Za povšimnutí jistě stojí, že požadavek Českého Telecomu na zvýšení paušálu (až na 500 korun), adresovaný regulátorovi (stejně jako žaloba na náhradu ztráty z údajně příliš nízké ceny za rok 2002), se z principu nemůže týkat neregulovaných cenových programů řady Telefon, které Český Telecom zavedl sám, právě od počátku ledna (viz citát). Týkat se může jen regulovaných tarifů (Home Mini, Home Standard a zřejmě i Home Zero), které Český Telecom poskytuje již delší dobu.

Očekáváte, že ještě dojde ke zvýšení měsíčního paušálu u regulovaných služeb?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).