Hlavní navigace

Březen - měsíc Internetu: Co nového přináší 4. ročník?

5. 3. 2001
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Letošní, v pořadí již čtvrtý ročník kampaně BMI, přináší řadu "tradičních" akcí typu konferencí, seminářů či průzkumů a akcí knihoven. Novinkou letošního ročníku jsou akce na podporu elektronického podpisu, podpora veřejného Internetu a celkově pak mnohem větší důraz na osvětu široké veřejnosti včetně dětí a školní mládeže.

Kampaň s názvem Březen – měsíc Internetu se stala již tradičním „deštníkem“, který zastřešuje celou řadu akcí pořádaných v určitém ročním období (v měsíci březnu) a zaměřených na podporu Internetu a jeho používání. Mohu-li vyjádřit svůj dojem, pak s postupem času dochází k určitému posunu obsahového zaměření těchto akcí – první ročníky byly více zaměřené na podporu podnikání na Internetu či v souvislosti s Internetem, zatímco nyní je zřetelnější zaměření na širší veřejnost.

J. Winter a Pavel Anděl při zahájení BMI

Je to asi logické, protože podnikatelská veřejnost si již docela dobře uvědomuje šance a možnosti Internetu, a tak na to nepotřebuje být tolik upozorňována – spíše potřebuje konkrétně poradit ve stylu „jak na to“, zprostředkovat kontakty na investory či dokonce rovnou pomoci s rozjezdem. To je pak úkol pro akce typu First Tuesday – různé „inkubátory“ a podnikatelsky zaměřené konference (které ale v rámci letošního BMI také probíhají, např. 6. března se koná jeden z večerů First Tuesday, 13. března se ve Zlíně uskuteční konference „Internet a konkurenceschopnost podniků“, a 29. března v Praze seminář „Komunikace a obchodování na Internetu“.

Na zahájení BMI nechyběl ani ministr Březina

Těžiště letošních aktivit zastřešených kampaní BMI však směřuje spíše k nejširší veřejnosti a ke „společenským“ aspektům používání Internetu, včetně dětí a mládeže školou povinné. Oficiální seznam hlavních akcí i akcí dalších najdete na stránkách samotné kampaně – zde si proto dovolím podrobněji zmínit různé zajímavosti a novinky.

Knihovny – Noc s Andersenem

Knihovny jsou v rámci BMI tradičně velmi aktivní. Je určitě velmi dobře, když Internet vnímají jako svou šanci a příležitost k dalšímu rozvoji, a ne jako své ohrožení. Letos se jich do BMI zapojilo celkem 104 z 92 měst a obcí, přehled všech jimi pořádaných akcí najdete zde).

Ze zajímavostí si dovolím upozornit na akci „Noc s Andersenem“, která chce děti seznámit jak s pohádkami od Hanse Christiana Andersena, tak i s fungováním knihoven a Internetu, a to dosti netradiční formou. V noci z pátku 30. na sobotu 31. března mohou děti nocovat v knihovnách, které budou navíc mezi sebou propojeny prostřednictvím Internetu. Akci pořádá Klub dětských knihoven SKIP a informace lze nalézt např. zde.

E-okres

Další tradiční akcí BMI jsou „Dny Internetu“, které probíhají v jednotlivých městech jako soustředěné místní aktivity související s Internetem. Letos takovéto Dny proběhnout mj. v Českém Krumlově, Valašském Meziříčí a v Jihlavě.

Kromě „městské“ úrovně však tato akce letos poprvé proběhne i na úrovni celého okresu, kterým je okres Děčín. O jeho aktivizaci na poli Internetu jste se na stránkách Lupy již mohli dočíst v samostatném článku. Nyní, v měsíci březnu, proběhnou na celém Děčínsku Dny Internetu v okrese, od 2. do 9. března. V jejich rámci se uskuteční hned dvě konference, z nichž ta první (2. března) se jmenuje „Veřejná správa na Internetu – zkušenosti okresu Děčín“ a je určena starostům a zástupcům úřadů. Závěrečnou akcí pak bude 8. března konference ředitelů škol, studentů a žáků s názvem „Internet a školy Děčínska“ (podrobnosti zde).

Digitální (foťák) za elektronický (podpis)

Děčínský e-okres již před časem přišel se soutěží, zaměřenou na podporu používání elektronického podpisu a na to, aby se jej lidé naučili vůbec používat. Jde o soutěž s názvem „Napište nám na úřad s e-podpisem“, která byla čerstvě prodloužena až do konce března. Každý, kdo na okresní úřad v Děčíně napíše mail podepsaný elektronickým podpisem, dostane sadu propagačních materiálů okresu.

V rámci kampaně BMI však proběhne ještě jedna akce zaměřená na osvětu kolem elektronických podpisů. Jde o soutěž s názvem „Digitální fotoaparát za digitální podpis“, kterou pořádá brněnský SkyNet. V této soutěži je nejprve třeba získat certifikát od certifikační autority zřízené za tímto účelem právě SkyNetem (jde o zkušební certifikát poskytovaný zdarma a určený „na vyzkoušení“), a pak správně odpovědět na zadané otázky. Podrobnosti zde.

Vše pro děti

Dětem, žákům a školám je v rámci letošního BMI věnováno opravdu hodně prostoru. Zmiňovanou akcí je například děčínská konference o Internetu a školách, zaměřená na problematiku školství v tomto okrese. Další obdobně zaměřená konference, s názvem "Internet do škol – a co s ním? " proběhne 22. března v Praze, v rámci veletrhu Schola Nova.

Další konferencí, zaměřenou na děti a Internet, je již druhý ročník Junior Internetu. Ten si organizují samy děti a proběhne 10. března v Praze v Klubu Lávka.

Vedle těchto akcí charakteru konferencí se v březnu rozjede jedna internetová hra. Jmenuje se „Hledání ztraceného pramene“ a pořádá ji výrobce známé Hanácké kyselky. Je určena dětem od 10 do 15 let, začíná 6. března a je zaměřena na problematiku zdravé výživy a správného pitného režimu. Podrobnosti zde.

MM socky3

Veřejný Internet

Zajímavou iniciativou letošního ročníku BMI je snaha zmapovat a viditelně označit veřejná místa, kde je možné získat přístup k Internetu. Tato iniciativa navazuje na loňské průzkumy prováděné agenturami Dema a Markent, zaměřené právě na možnosti přístupu k Internetu z veřejně dostupných míst (například z internetových kaváren, knihoven atd.). Nynější iniciativa usiluje o zmapování takových míst veřejného přístupu k Internetu a o jejich označení viditelným logem, tak aby byly snadno k nalezení (podobně jako třeba u veřejných telefonních automatů).

Do celé iniciativy je zapojen ÚVIS (Úřad pro veřejné informační systémy), který by měl zajišťovat potřebnou evidenci těchto míst. Tisková mluvčí ÚVISu při zahájení celé kampaně také představila logo (znak), kterým budou tato místa viditelně označena.

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.