Hlavní navigace

Budoucnost elektroniky podle Radiového konstruktéra z roku 1971

28. 7. 2017
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Magnet
Přeneste se s námi na začátek sedmdesátých let a připomeňte si dobu, kdy vrcholem výpočetní techniky byly elektronické hodiny Tesla a kalkulačka Mostek.

Číslicová technika je moderním oborem elektroniky, který přímo či nepřímo zasahuje do života každého příslušníka lidské společnosti. Z původně úzce omezeného se během posledních patnácti let vytvořil rozsáhlý obor, který se dále rychle rozrůstá. 

Mezi nejznámější v číslicové technice patří číslicové počítače, bez nichž si dnes nelze představit provoz žádní větší moderní továrny. Tyto počítače znásobují lidské možnosti ve vědecké a výzkumné práci, při řízení průmyslových pochodů, v evidenci peněz a zboží, v dopravě, ve zdravotnictví, v zemědělství a v mnoha dalších oblastech.

Všestranné využití číslicové techniky

Práce v mnoha kancelářích a obchodech by se dnes neobešla bez elektronických kalkulačních, saldovacích a jiných strojů. Provoz elektráren, velkých chemických a hutních továren a jiných velkých průmyslových podniků se opírá o měřící ústředny, které sbírají a evidují velké množství informací o stavu provozu a umožňují obsluhujícímu personálu účinné a správné rozhodování při řízení výrobních pochodů. Produktivita a přesnost moderních obráběcích strojů je podmíněna číslicovým řízením jejich provozu. V tomto výčtu bychom mohli ještě dále pokračovat a čtenář by také jistě mohl přidat další příklady uplatnění číslicové techniky.

V tomto čísle Radiového konstruktéra budou uvedeny funkční principy základních číslicových obvodů. Nejen při profesionální práci, ale i v amatérské praxi pracujeme stále častěji s číslicovými integrovanými obvody, proto bude probrán sortiment číslicových integrovaných obvodů národního podniku Tesla Rožnov. I když u nás není zatím sortiment těchto obvodů tak bohatý jako v zahraničí, zaslouží si n. p. Tesla Rožnov obdiv za promyšlený výběr typů a jakost vyráběných integrovaných obvodů, které se plně vyrovnají zahraničním výrobkům.

Bipolární tranzistory firmy Texas Instruments

Pro usnadnění orientace v zahraniční literatuře je uvedena převodní tabulka číslicových integrovaných obvodů s vazbou TTL předních zahraničních výrobců a obvodů Tesla. Budou vysvětleny nejen funkční principy vybraných logických a klopných obvodů Tesla řady MH74, ale čtenář zde nalezne i pravidla pro úspěšnou aplikaci číslicových obvodů s vazbou TTL.


Autor: Magnet

Číslicové monolitické obvody Tesla a Texas Instruments v pouzdrech z plastických hmot v provedení „Dual in Line“.

Současný rozvoj obvodů a soustav s vazbou TTL bude ukázán na výrobním programu hlavního světového výrobce firmy Texas Instruments. Tento výrobce vytváří a rozšiřuje asi od roku 1964 velmi promyšleně a cílevědomě typové řady číslicových integrovaných obvodů s vazbou TTL, které jsou průběžně přebírány do výrobních programů dalšími výrobci.

Schottkyho diody a struktury MOS

Jako dva nové směry v číslicových obvodech se rozvíjejí obvody se Schottkyho diodami s vazbou TTL pro velmi rychlé číslicové systémy a číslicové obvody s velkou šumovou odolností pro průmyslové aplikace. Protože se předpokládá, že oba tyto směry v číslicových obvodech budou v n. p. Tesla Rožnov rozvíjet, zmíníme se krátce i o těchto obvodech.


Zdroj: ComputerHistory.org

Japonská Busicom LE-120 byla první „kapesní“ kalkulačkou, která využívala čip Mostek MK6010.

Velkého rozmachu jak co do šíře sortimentu, tak i v aplikačních možnostech dosáhly v zahraničí číslicové obvody a soustavy se strukturami MOS. Špičkovým příkladem technologických i aplikačních možností se soustavami MOS je kapesní kalkulačka firmy Mostek, u níž je celá logika a paměť vytvořena jako monolitická soustava v jednom pouzdře.

Funkční principy číslicových měřících přístrojů

Pro čtenáře bude jistě zajímavá část věnovaná popisu funkčních principů číslicových voltmetrů, čítačů, měřičů a dalších číslicových přístrojů. Rovněž si ukážeme na několika příkladech možnosti řešení převodníku A-F.


Autor: Magnet

Vnitřní provedení sondy firmy Hewlett Packard.

Čtenář jistě přijme s pochopením, že budou blíže uvedeny funkční principy pouze u vybraných druhů číslicových měřících přístrojů – vzhledem k omezenému rozsahu se nebudeme zabývat dalšími systémovými principy číslicové měřicí techniky.

KL22 hlasovani

Elektronické hodiny z tuzemské součástkové základny

Pro běžnou praxi je užitečná část, věnovaná příkladům aplikací číslicových obvodů s vazbou TTL. Z větší části se tyto příklady opírají o tuzemskou součástkovou základnu. Není opomenut ani způsob proměřování již zapojených číslicových obvodů a hledání chyb v hotových přístrojích. Jako rozsáhlejší aplikace je popsána stavba číslicového voltmetru s dvojí integrací, který byl navržen a postaven z tuzemské součástkové základny.


Autor: Magnet

Vnitřní uspořádání hodin při pohledu zpředu.

Příkladem velmi užitečné aplikace číslicových obvodů Tesla jsou elektronické hodiny. Funkční vzorek takových hodin postavil autor se svými spolupracovníky koncem roku 1968 ze zahraničních integrovaných obvodů, které je dnes možno nahradit tuzemskými obvody. Hodiny jsou vzhledem k nestálému kmitočtu sítě řízeny krystalem s přesností lepší než dvě minuty za měsíc. Přesnost by bylo možno zlepšit teplotní stabilizací krystalu, což by však vedlo k větší složitosti přístroje.

Autor článku

Od roku 2016 do února 2019 vedl DigiZone.cz. Do redakce přišel z týdeníku Marketing & Media. V minulosti působil jako marketingový manažer Českého rozhlasu, redaktor týdeníku Strategie nebo reportér pořadu Občanské judo.