Hlavní navigace

Čachry kolem homologací

1. 7. 1998
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Když se chce člověk připojit k Internetu, neobejde se bez modemu. A když chce modem, neobejde se bez homologace - tedy schválení modemu pro naši telefonní síť. S homologacemi se čachruje všelijak, zřejmě nejkřiklavějším případem je spor firem CNC a ALT Distribution, do kterého se vložila i policie.

Už dlouhou dobu (v poslední době poněkud méně, protože jsem trochu polevil v psaní o modemech) se snažím ve svých článcích vysvětlovat, že homologace není nějaká otravná povinnost, aby byl státní úředník spokojen, nýbrž věc směřující k ochraně zákazníka. Modem, který bezvadně funguje v USA, nemusí zdaleka fungovat stejným způsobem i u nás. Většinou jsou potřeba větší či menší úpravy, aby vyhovoval podmínkám naší telefonní sítě. Právě proto je nutný proces homologace, kdy Český telekomunikační úřad ve spolupráci s Testcomem ověřuje, zda je modem použitelný v naší síti a posléze mu udělí, nebo také neudělí, osvědčení. Nikdo přitom nesmí prodávat modemy, které nejsou homologovány, a které o tom nemají příslušný doklad – kopii rozhodnutí ČTÚ s razítkem dovozce a schvalovací značku ČTÚ (v podobě malé nálepky).

Řada menších firem homologace obchází a prodává modemy bez osvědčení. Zákazník neznalý věci netuší, že mu něco schází a odchází tak spokojen; alespoň v té chvíli. Později však mohou přijít problémy, ostatně podle platných právních předpisů se takový modem ani nesmí připojit k telefonní síti – pokud se tak stane, mohou přijít nemilé následky. Poněkud milejší jsou některé právní výklady, podle kterých se člověk, který v dobré víře koupí nehomologovaný modem, může domáhat vrácení peněz. Pokud tedy jeden takový modem máte doma, můžete to zkusit a následně si koupit nějaký vyhovující.

Kupující by si tedy měl dát pozor na to, aby modem jeho snů, který si chystá odnést, měl příslušné doklady v pořádku. No jo, jenže ani když nic nechybí ještě nemá vyhráno. Jak ukazuje spor mezi CNC a ALT Distribution, je dokonce možné i falšování těchto dokladů.

Podle zástupců CNC, která je dovozcem modemů dnešního Diamondu (dříve Supra) a zároveň jej zastupuje v homologačním řízení, se celý případ odehrál následujícím způsobem. CNC prováděla úpravy dovážených modemů a v této podobě dosáhla homologace. Po jiné koleji k nám dovážela modemy i firma ALT Distribution, která je ovšem prodávala bez úprav, ovšem přibalovala k nim kopie osvědčení i značek, které se ovšem vztahovaly k upraveným verzím! Zákazník tak podle představitelů CNC, kteří svá tvrzení opírají i o šetření policie, dostával nehomologované modemy, které se tvářily, jako by homologované byly.

CNC situaci řešila podáním trestního oznámení na jednatele ALT Distribution pro nekalou soutěž. Tato záležitost však skončila amnestií prezidenta republiky po jeho letošním znovuzvolení, takže se věc nemohla dostat k soudu. Je zřejmé, že jedině soud by byl mohl s konečnou platností říci, jak věci byly, policie je jen orgánem vyšetřovacím. Přesto má její usnesení jistou váhu a dovolím si z něj proto citovat:

„Šetřením příslušníků policie, vyšetřením pachatele i zástupců poškozené firmy CNC i dalším šetřením bylo zjištěno, že jmenovaný Vodička měl ústní smlouvu o prodeji faxmodemových a grafických karet – výrobků US firmy Diamond Multimedia. Vodička však výrobky prodával bez patřičné úpravy, jak toto ukládá rozhodnutí ČTÚ ze dne 14.1.1996 pod Čj: 2964/96. Výrobky takto prodávané navíc neoprávněně označoval schvalovací značkou ČTÚ 9 T 651 a tímto způsobem poškodil dobré jméno firmy CNC, která má k opatřování homologační značkou a k úpravám výhradní právo, parazitoval na její pověsti a způsobil jí značné finanční škody.“

„Nikdy ničemu nevěř,“ říká Dan Dočekal v podtitulu Světa namodro. I při nákupu modemu je jak vidno obezřetnost na místě.

cif-tip-téma-foto

Marek Antoš

Související články:

* Jak zvolit modem

Autor článku

Autor je někdejším šéfredaktorem serveru Lupa. V současné době už se psaní věnuje pouze v míře menší než malé, a to zásadně pro radost.