Hlavní navigace

Cenové srovnání VoIP

3. 4. 2006
Doba čtení: 11 minut

Sdílet

 Autor: 29
Zajímáte se o aktuální ceny internetového volání? V poslední době zažívá internetová telefonie nebývalý boom a je předpoklad, že v několika příštích letech pošle do muzea telefony pracující na principu vynálezu Alexandra Grahama Bella. Proto jsme pro vás připravili cenové srovnání českých poskytovatelů.

Historie telefonu sahá do roku 1876 a většinou bývá spojována se jménem Alexandra Grahama Bella, který vlastní na telefonní přístroj patent. Bell ale nebyl jediný, kdo pracoval na vývoji přístroje umožňujícího přenos lidského hlasu. Jen shodou náhod se nám dnes při vyslovení slova telefon vybaví právě Bell a ne třeba Elisha Gray. O dva roky později pak následoval další – pro telefon velmi důležitý – vynález uhlíkového mikrofonu z dílny Thomase Alvy Edisona, který zajistil výrazně vyšší kvalitu přenášeného zvuku. Letos se tato kapitola dějin uzavírá, klasickou telefonní linku plně nahradila internetová telefonie.

Tak nějak by mohl vypadat článek, který se s největší pravděpodobností objeví na Lupě za deset let. Nevěříte?

V současné době je podle Jakuba Ditricha celkový podíl VoIP na hlasových přenosech kolem 22 procent. S rozvojem vysokorychlostního připojení k internetu toto číslo každodenně narůstá a je předpoklad, že kolem roku 2010 se zvýší podíl VoIP na hlasových přenosech na více než tři čtvrtiny (firemní zákazníci).

Na jakém principu pracuje VoIP

O tom, jak VoIP funguje, bylo napsáno již mnoho článků, proto je tento odstavec určen pouze pro ty čtenáře, kteří se s tímto pojmem setkávají poprvé. Velmi zjednodušeně se jedná o přenos hlasu formou datového paketu. Hlas volajícího je zabalen do datového paketu, který putuje prostřednictvím IP sítě k volanému. Pokud volaný využívá také službu na bázi VoIP, dojde ke zpětnému převodu z datového paketu na hlas. V případě, že volaný disponuje telefonní přípojkou v klasické telefonní síti, jsou datové pakety převedeny na hlas v určitém bodě (skrze tzv. bránu) a poté jsou přeneseny klasicky, tedy ve formě hlasu prostřednictvím veřejné telefonní sítě. V druhém případě je nutno počítat s vyšší tarifikací, protože poskytovatel je nucen zaplatit za pronájem telefonní sítě a rozvodů jejich majiteli. Náklady u internetové telefonie tedy v podstatě vznikají v případě realizování hovorů mezi účastníkem využívajícím služeb VoIP a účastníky disponujícími klasickou telefonní přípojkou či mobilním telefonem. Hovory ve vlastních sítích zpravidla operátoři nezpoplatňují, někteří také nabízí volání zdarma do „spřízněných sítí“, tzv. peering.

Způsob připojení

V podstatě existují dva způsoby, jak službu provozovat. Nejjednodušší způsob je pomocí softwaru nainstalovaného přímo v počítači uživatele. Volání pak probíhá pomocí mikrofonu a sluchátek nebo reproduktorů. Využít lze rovněž speciálních sluchátek, které se připojují k počítači přes USB. V úplných počátcích internetové telefonie se spojení uskutečňovalo za využití počítače připojeného k Internetu a vybaveného zvukovou kartou. Pro komunikaci pak byly nutná zmiňovaná sluchátka a mikrofon. Samozřejmě i dnes je tato varianta volání z počítače na počítač dostupná, avšak absence operátora dovoluje volání pouze mezi počítači připojenými k síti Internet, nikoliv mezi počítačem a pevnou telefonní sítí.

Druhým a nutně pohodlnějším způsobem volání je použití IP telefonu. Zařízení, které na první pohled vypadá jako běžný telefon, ale umožňuje telefonovat prostřednictvím VoIP bez nutnosti spuštěného počítače. K jeho provozu je nutná pouze ethernetová přípojka do sítě Internet. Nabídka přístrojů je velmi široká a ceny se pohybují kolem 2000 korun a výše. Někteří poskytovatelé nabízí zvýhodněnou cenu, vázanou například na délku smlouvy. Při koupi IP telefonu je nutné dávat pozor na to, jaký protokol používá váš poskytovatel. Protokoly, které používá poskytovatel, a protokoly podporované IP telefonem musí totiž být stejné, jinak není možno spojení navázat.

Výhody

Obecně platí, že cena je u VoIP připojení téměř vždy nižší, než když je pro volání použit klasický telefon. Největší rozdíly zaznamenáme u dálkových hovorů. U klasické telefonní linky totiž cena za spojení stoupá úměrně tomu, jak roste vzdálenost mezi volajícími. U VoIP toto pravidlo neplatí. Je tak úplně jedno, zda voláte sousedovi z vedlejší vesnice nebo kamarádovi do Mexika. Pokud je příjemcem hovoru počítač připojený k Internetu, může být cena za spojení dokonce nulová. V případě klasické telefonní linky je datový paket veden Internetem co nejblíže volanému, načež je převeden do telefonní sítě volaného. Náklady na spojení se radikálně minimalizují. Úspora je značná a „zabalování a následné rozbalování“ datových paketů se na kvalitě hovorů nijak zvlášť nepodepisuje.

Další nespornou výhodou u VoIP je přenositelnost čísla. Pokud totiž chcete, aby se vám mohli dovolat i uživatelé klasické telefonní linky, je nutné disponovat veřejným telefonním číslem, které většinou VoIP operátoři za určitý poplatek či zdarma zahrnují do nabízené služby. Pokud máte pevné telefonní číslo, není problém se připojit pomocí VoIP telefonu do sítě na jakémkoli místě na světě. Můžete telefonovat a přijímat hovory pod svým číslem, v kanceláři, doma i na dovolené.

Firmy zase ocení široké spektrum možností, které se jim otevře při využívání VoIP. Například pružnost a přizpůsobivost sítě, propojení s jinými přístroji a rozhraními (například vazba na informační systém firmy nebo CRM (Customer Relationships Management)), možnost připojení více telefonních přístrojů se stejným telefonním číslem (v praxi to znamená, že stejné číslo můžete mít v pražské i vídeňské pobočce a záleží jen na tom, kde vyzvánějící telefon zvednete dříve), funkce call centra a nahrávání hovorů. Velkou výhodou je využívání pouze jedné infrastruktury pro hlas a data současně.

Obecně by mělo u VoIP, stejně tak jako u klasické pevné telefonní linky, platit pravidlo regionálního telefonního čísla. To znamená, že by se uživatel bydlící v Praze neměl připojovat a telefonovat například z Českých Budějovic. V současné době však přenositelnost funguje a zdá se, že Český telekomunikační úřad (ČTÚ) nad touto skutečností zatím přivírá obě oči. Jak dlouho bude trvat benevolence ze strany ČTÚ, není jasné, ale už se objevily náznaky, že se problematikou přenositelnosti čísel u VoIP začne zabývat.

Metodika výběru

Do cenového srovnání byli vybráni pouze čeští operátoři nabízející pevné telefonní číslo, jejichž měsíční paušál nepřevyšuje 40 korun. Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. Pokud operátor zpoplatňuje hovory odlišně ve špičce a mimo špičku, je tato informace uvedena u položky „špička“. Špičkou se ve většině případů rozumí časové období všedních dnů, vymezené nejčastěji sedmou hodinou ranní a sedmou večerní.

Mezi porovnávanými službami najdeme jak služby předplacené, tak i služby placené zpětně. Předplacené služby fungují na principu peněžních kreditů, které si uživatel zakoupí dříve, než uskuteční první hovor, tedy jakási obdoba předplacených karet u mobilních operátorů. Služby placené zpětně jsou fakturovány obvykle za měsíční období. Jednou za měsíc tedy obdržíte fakturu za uskutečněné hovory, a to buď v klasické tištěné, nebo elektronické podobě.

V tabulkách uvádíme i kodeky, které operátor používá k převádění hlasu na datový paket a následně zpět. Kodek je jedním z kritérií, na kterých závisí výsledná kvalita přenosu. Podle stupnice MOS (Mean Opinion Score, 1 – 5, špatné, nízké, průměrné, dobré, vynikající), užívané např. firmou Panasonic k vyhodnocení kvality kodeku, dosahuje nejvyšších hodnot kodek G.711. Převyšuje hodnotu 4 (dobré), ale za cenu vyšší rychlosti (cca 64 kbit/s a výše) než ostatní kodeky. Kodek G.711 spolu s G.722 patří mezi tzv. širokopásmové kodeky, které se vyznačují vyšší kvalitou celkového přenosu, avšak při vyšších rychlostech než tzv. úzkopásmové kodeky, např. G.723, G.729, iLBC, GSM, které sice dosahují na stupnici MOS o málo horších hodnot, ale při mnohem nižších přenosových rychlostech.

Cenové srovnání

Služba 802.Vox od společnosti Mattes AD, spol. s.r.o. je v současné době lídrem na českém trhu. Hlavní předností této služby je rozsáhlý program tzv. peeringu se sítěmi ostatních operátorů. Zdarma voláte nejen do sítě 802.Vox, ale i do sítí, se kterými má společnost Mattes AD uzavřenu dohodu o většinou vzájemném využívání sítí. Mezi první čtveřicí porovnávaných služeb jasně vítězí díky nejnižším cenám a k zákazníkům přívětivé tarifikaci 1+1. Menší nevýhodou může být ale podpora jen dvou kodeků.

Za zmínku stojí také ha-loo. Ceny za volání nejsou sice nejvýhodnější a tarifikace je u vnitrostátních hovorů 1+1 u mezinárodních 30+30. Potenciální zákazníky však může zlákat bonifikace za příchozí volání. Každá minuta příchozího volání kromě sítí společností ha-vel, CESNET, VoIpex a 802.Vox znamená bonus ve formě 0,05 Kč, kterou operátor zákazníkovi zaplatí.

Služba SoftPhone Start 802.Vox FAYN Free ha-loo
Zřízení 595 korun 119 korun zdarma 1,19 Kč
Měsíční paušál není 1 koruna není není
Zpoplatnění
Ve vlastní síti zdarma zdarma zdarma zdarma
Vnitrostátní
Místní hovory – špička 1,31 Kč 0,77 Kč 1,06 Kč 1,07 Kč
Místní hovory – mimo špičku 1,07 Kč 0,42 Kč 0,58 Kč 0,60 Kč
Dálkové hovory – špička 1,31 Kč 0,77 Kč 1,06 Kč 1,07 Kč
Dálkové hovory – mimo špičku 1,31 Kč 0,42 Kč 0,58 Kč 0,60 Kč
Mobilní sítě 5,95 Kč 4,11 Kč 4,63 Kč 4,64 Kč
Zahraniční
Německo 2,98 Kč 0,80 Kč 2,37 Kč 2,62 Kč
USA 3,57 Kč 0,80 Kč 4,76 Kč 2,62 Kč
Velká Británie 2,98 Kč 0,80 Kč 4,76 Kč 2,62 Kč
Francie 3,33 Kč 0,80 Kč 2,37 Kč 2,62 Kč
Slovensko 3,33 Kč 1,77 Kč 2,37 Kč 2,62 Kč
Slovensko mobil  – 4,39 Kč 7,13 Kč 11,25 Kč
Tarifikace 1+1 1+1 60+30 různá
Špička (hodiny) 7 – 19 7 – 19 7 – 19 7 – 19
Protokol SIP SIP H.323, SIP SIP, IAX
Brána pro připojení sip.softphone.cz hlas.802.cz sip.fayn.cz ustredna.havel.cz
Kodeky G.729, G.711, G.723, G.726 32, iLBC, GSM G.711, G 726 32 G.711, G.723, G.729, iLBC*, GSM* G.711, G 729a, iLBC, GSM

* pouze pro SIP

V druhé čtveřici má nejlevnější sazby Můj Telefon, ale tarifikace 60+60 už tolik výhodná není. U VoIpexu získáte současně s aktivačním poplatkem pětisetkorunový kredit na volání, který je nutné každých šest měsíců znovu dokoupit, bez ohledu na to, zda jste již provolali předchozí. Ceny za volání jsou spíše z oblasti dražšího cenového spektra a podtrhuje je ještě nepříliš výhodná tarifikace (60+60 – vnitrostátní hovory, 60+30 – mobilní sítě a 60+30 – mezinárodní hovory).

Služba NetPhone VoIPEX Muj Telefon Retecall
Zřízení 200 korun 500 korun 59,5 Kč zdarma
Měsíční paušál 16 korun není není není
Zpoplatnění
Ve vlastní síti zdarma zdarma zdarma zdarma
Vnitrostátní
Místní hovory – špička 1 koruna 1,19 Kč 0,79 Kč 0,95 Kč
Místní hovory – mimo špičku 0,60 Kč 1,19 Kč 0,52 Kč 0,95 Kč
Dálkové hovory – špička 1 koruna 1,19 Kč 0,79 Kč 0,95 Kč
Dálkové hovory – mimo špičku 0,60 Kč 1,19 Kč 0,52 Kč 0,95 Kč
Mobilní sítě 4,50 Kč 4,5 Kč 4,50 Kč 4,28 Kč
Zahraniční
Německo 1 koruna 2,38 Kč 0,6 Kč 3,10 Kč
USA 1,50 Kč 2,38 Kč 0,63 Kč 2,38 Kč
Velká Británie 1 koruna 2,38 Kč 0,62 Kč 3,13 Kč
Francie 1 koruna 2,38 Kč 0,69 Kč 3,21 Kč
Slovensko 1,80 Kč 2,38 Kč 2,45 Kč 3,12 Kč
Slovensko mobil 4,50 Kč ? 7,20 Kč 8,90 Kč
Tarifikace 1+1 různá 60+60 1+1
Špička (hodiny) ? není ? není
Protokol SIP SIP SIP, IAX SIP
Brána pro připojení sip.netphone.cz sip.ipex.cz sip.mujtelefon.cz ?
Kodeky G.729, G.711, G.723, G.726 32, iLBC, GSM G.729, iLBC G729, GSM, G711, iLBC a G726 G.711, G.723, iLBC, GSM

? – nebylo možné zjistit

Třetí čtveřice názorně ukazuje, že cena za minutu hovoru nemusí být tím hlavní vodítkem při výběru operátora. Poměr cena/výkon samozřejmě závisí na výši ceny za minutu hovoru, ale neméně také na způsobu tarifikace. Služba Viphone break se na první pohled může zdát cenově nejvýhodnější, ale ve skutečnost kvůli nepříliš výhodné tarifikaci 60+1 přepouští první místo službě Sipy, a to i přesto, že Viphone nabízí bonus až do výše 120 korun měsíčně za volání ve své vlastní síti (0,2 Kč/1 minuta hovoru).

Ha-vel používá pro místní hovory tarifikace 120+60, pro meziměstské a hovory do mobilních sítí 60+30 a pro mezinárodní hovory tarifikaci 60+1. New Telecom nabízí také méně výhodnou tarifikaci (vnitrostátní hovory – 120/60, mezinárodní a hovory do mobilních sítí 60+60).

Služba ha-vel VoIP Viphone break New Telecom New Call SIPY
Zřízení 357 korun 30 korun 583 korun zdarma
Měsíční paušál není není není? není
Zpoplatnění
Ve vlastní síti zdarma zdarma zdarma zdarma
Vnitrostátní
Místní hovory – špička 1,19 Kč 1 koruna 1,18 Kč 1,18 Kč
Místní hovory – mimo špičku 0,60 Kč 1 koruna 1,18 Kč 1,18 Kč
Dálkové hovory – špička 1,19 Kč 1 koruna 1,18 Kč 1,18 Kč
Dálkové hovory – mimo špičku 1,19 Kč 1 koruna 1,18 Kč 1,18 Kč
Mobilní sítě 5,65 Kč 4,50 Kč 4,15 Kč 4,75 Kč
Zahraniční
Německo 4,70 Kč 1 koruna 2,37 Kč 2,37 Kč
USA 4,70 Kč 1 koruna 2,37 Kč 2,37 Kč
Velká Británie 4,70 Kč 1 koruna 2,37 Kč 2,37 Kč
Francie 4,70 Kč 1 koruna 2,37 Kč 2,37 Kč
Slovensko 4,70 Kč 2 koruny 2,37 Kč 2,37 Kč
Slovensko mobil 11,25 Kč 7 korun 8,68 Kč 7,13 Kč
Volné minuty
Tarifikace různá 60+1 různá 1+1
Špička (hodiny) 7 – 19 není není není
Protokol SIP SIP SIP SIP
Brána pro připojení ustredna.havel.cz sip.viphone.cz 84.244.69.124 80.250.1.173
Kodeky G.711, iLBC, GSM G.729, G.711 G.729, G.711, iLBC G.729, G.711

Poslední čtveřice je ve znamení vyšších aktivačních poplatků, které vyžadují kromě Nextry všichni. Nejvýhodnější nabídkou v poměru cena/výkon je tarif od Skyfonu, a to zejména díky tarifikaci 1+1. Volný TelefoNet Doma BezPaušálu ztrácí, tarifikace 120+60 u místních hovorů je velmi nevýhodná, stejně tak jako 30+30 u hovorů do mobilních sítí nebo 60+1 při volání do zahraničí. Sitkom IntPlus vybočuje ze všech porovnávaných služeb zvláštní definicí špičky, která v podání společnosti Sitkom trvá celodenně od pondělí do pátku.

ebf - tip do článku - debata

Služba Skyfon Volný TelefoNet Doma BezPaušálu NextPhone Sitkom IntPlus
Zřízení 226,10 Kč 298 korun zdarma 250 korun
Měsíční paušál není není 1,19 Kč 35,70 Kč
Zpoplatnění
Ve vlastní síti zdarma zdarma zdarma zdarma
Vnitrostátní
Místní hovory – špička 0,98 Kč 0,94 Kč 1,18 Kč 1,13 Kč
Místní hovory – mimo špičku 0,70 Kč 0,58 Kč 0,83 Kč 0,92 Kč
Dálkové hovory – špička 0,98 Kč 0,94 Kč 1,18 Kč 1,13 Kč
Dálkové hovory – mimo špičku 0,70 Kč 0,58 Kč 0,83 Kč 0,92 Kč
Mobilní sítě 4,70 Kč 4,63 Kč 5,36 Kč 4,70 Kč
Zahraniční
Německo 2,23 Kč 2,37 Kč 2,26 Kč 2,34 Kč
USA 2,23 Kč 2,37 Kč 2,26 Kč 2,34 Kč
Velká Británie 3,45 Kč 2,37 Kč 2,26 Kč 2,34 Kč
Francie 4,17 Kč 2,37 Kč 2,26 Kč 2,34 Kč
Slovensko 2,23 Kč 2,96 Kč 2,26 Kč 2,34 Kč
Slovensko mobil 11,89 Kč 8,21 Kč 8,93 Kč  –
Tarifikace 1+1 různá 1+1 1+1
Špička (hodiny) 7 – 19 7 – 19 7 – 19 po-pá celodenně
Protokol SIP SIP SIP SIP
Brána pro připojení sip.sky.cz sip.volny.cz sip.voip.nextra.cz sip.sitkom.cz
Kodeky G.729, G.711, iLBC, GSM G.729, G.711, T38 ? ?

? – nebylo možné zjistit

Celkově vychází z cenového srovnání vítězně služba 802.Vox, která nabízí nejnižší poplatky a výhodnou tarifikaci pro všechna volání, relativně nízký zřizovací poplatek (zákazníci, kteří využívají některé ze služeb společnosti Mattes AD, nemusí platit aktivační poplatek vůbec) a symbolický měsíční paušál.

Některé údaje, nedostupné na internetových stránkách operátorů, zejména protokoly, kodeky a brány, byly převzaty z internetového portálu www.telefonuje­me.com.

Používáte VoIP?

Autor článku

Internetové novinařině se věnuje od roku 2005, kdy začal jako redaktor pracovat pro vydavatelství Internet Info.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).