Hlavní navigace

Marcel Procházka: pro nejvyšší rychlosti Karnevalu zatím nejsou vhodné aplikace

8. 3. 2006
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

 Autor: 29
Telefonie od Karnevalu je lepší než obyčejný VoIP, říká ředitel rozvoje telekomunikačních služeb kabelového poskytovatele Karneval Media Marcel Procházka a obhajuje povinné zpoplatnění prvních dvou provolaných minut. Datové limity u připojení považuje za optimální a Karneval je prý v dohledné době nehodlá zvyšovat. Zákazníci se však podle něj mohou těšit na zajímavý obsah pro broadband.

Nedávno jste oznámili spuštění telefonních služeb v kabelové síti. O jaký druh technologie se jedná (protokol, kodek)?

Telefonní služby jsou poskytovány prostřednictvím technologie Euro/DOCSIS (Data Over Cable System Interface Specification) a Euro/PacketCable, použitý kodek pro přenos hlasu je G729 CS-ACELP. Standard Euro/PacketCable byl vyvinut pro kabelové operátory a umožňuje poskytování kvalitních telefonních služeb na sítích kabelové televize prostřednictvím technologie pro přenos datových služeb a Internetu Euro/DOCSIS. V minulém týdnu analytické společnosti oznámily, že počet klientů, kteří využívají telefonní služby prostřednictvím sítí kabelových televizí, dosáhl počet 3,2 milionu v USA a Kanadě a toto číslo neustále rychle roste.

Marcel Procházka

Marcel Procházka
ředitel pro rozvoj služeb Karneval Media

Svoji profesní dráhu začal u Správy radiokomunikací Praha (nyní Radiokomunikace, a.s.) na technických pozicích se zaměřením na provoz a kontrolu televizních a rozhlasových vysílačů. Později se zaměřil na oblast kabelových televizí, kde působil na vedoucích pozicích v řadě společností – Kabel Plus Severní Čechy, Kabel Plus, a.s. (nyní UPC Česká republika, a.s.).

V roce 1999 nastoupil do společnosti TES Litvínov – ze kterého se stal současný Karneval Media – na pozici technického ředitele. Nyní ve společnosti pracuje ve funkci ředitele pro rozvoj služeb. Po úspěšném zavedení internetových služeb na sítích kabelové televize se nyní hlavně věnuje implementaci telefonních služeb, dalších služeb s přidanou hodnotou a vyhledávání nových příležitostí pro rozvoj podnikání Karneval Media.

Zájmy: výpočetní technika a informační systémy, radiotechnika, sjezdové lyžování, tenis, fotografování.

Nejsou pro uživatele internetového připojení Karnevalu zajímavější služby zavedených poskytovatelů internetové telefonie (VoIP)? Proč by měli volit (třeba dražší) telefonní služby Karnevalu?

„Karneval poskytuje plnohodnotné telefonní služby. Nejedná se o službu typu VoIP, která je obvykle negarantovaná s nízkou kvalitou. Klient Karnevalu pro telefonní službu využívá standardní telefonní přístroj, součástí služby je moderní bezdrátový telefon standardu DECT. Pro telefonování není nutné mít zapnutý počítač nebo kupovat nějaké další zařízení typu hlasové brány nebo IP telefonu. ‚Zavedení poskytovatelé VoIP‘ nejsou schopni a ani nemohou garantovat kvalitu a dostupnost telefonních služeb na broadbandových přípojkách jiného síťového operátora. Technické řešení Karnevalu, přestože využívá výhod IP technologie, je však zcela odlišné od běžného VoIP. Vzhledem k tomu, že telefonní hovor je přes IP vrstvu přenášen pouze v telekomunikační síti Karnevalu, je Karneval schopen garantovat kvalitu služby v plném rozsahu. Technologie PacketCable umožňuje dynamické vytváření přenosových kanálů pro hlasový provoz a nastavovat kvalitu služby v celé síti kabelového operátora. Tyto pokročilé síťové funkce nastavování kvality – DQoS (Dynamic Quality of Service) však nejsou aplikovány na VoIP provoz jiných poskytovatelů. Mimo síť Karnevalu jsou telefonní hovory přenášeny pomocí standardních PSTN sítí (Public Switching Telephone Network) založených na TDMA (Time Division Multiple Access) technologiích. Stručně řečeno, hlasové pakety VoIP poskytovatelů občas musí čekat, až se přenesou pakety e-mailu nebo webu, hlasové pakety Karnevalu mají vždy vymezenu potřebnou šířku pásma, která je dostupná pouze pro tento typ paketů.

Hlavní důvody pro volbu Karnevalu jako poskytovatele telefonních služeb jsou: nižší měsíční paušální poplatky a ceny za volání v porovnání s dominantním telefonním poskytovatelem, garantovaná kvalita služby, součástí služby je atraktivní bezdrátový telefon standardu DECT nebo drátový telefon s displejem (podle výběru klienta), standardní telefonní číslo, široký rozsah doplňkových služeb včetně hlasové schránky, technicky snadný přechod od stávajícího telefonního operátora (vypojení telefonu ze zásuvky stávajícího operátora a zasunutí do zásuvky na kabelovém modemu), online přehled uskutečněných telefonních hovorů na webu a jeden účet za všechny služby (TV, Internet, telefon) a žádné další investice do hlasové brány nebo IP telefonu.“

Domácí uživatelé ovšem zpravidla upřednostňují spíše finanční hledisko před garancemi kvality služeb (které zajímají více zase třeba firmy). Přechod od jiného telefonního operátora s sebou zase nese poplatek 3000 korun za přenos telefonního čísla. Neuvažujete proto do budoucna přece jen spíše o snížení cen za volání?

„Cena za přenositelnost telefonního čísla je opravdu vysoká, ale je stanovena Českým telekomunikačním úřadem, a proto, podle našeho průzkumu, nebude příliš často využívána domácími klienty. Na druhou stranu změna telefonního čísla není zásadní překážkou pro změnu operátora v případě výhodnější nabídky na telefonní službu, a to nabídka Karnevalu v porovnání s dominantním operátorem je. Karneval zahájil poskytování telefonní služby v Praze a Příbrami jako komerční test, kde chceme ověřit správnost nastavení telefonního tarifu, zájem o službu a úspěšnost prodeje služby. Nevylučujeme úpravy tarifu po vyhodnocení komerčního testu, který provedeme v dubnu.

Garance kvality služby je míněna v širším kontextu. Hlasové služby, jak jsou poskytovány VoIP operátory, nefungují například během využívání internetové přípojky jiným provozem, a to je i pro domácnosti důležité (potomek odesílá fotky přes ICQ a jiný člen rodiny chce telefonovat). V případě technického řešení Karnevalu nemá datový provoz žádný vliv na kvalitu a dostupnost telefonní služby.“

Proč u telefonního hovoru do pevných sítí účtujete systémem 120+60, tj. zákazník vždy zaplatí alespoň dvě minuty, když trend operátorů je naopak počet „povinně“ zaplacených vteřin snižovat?

Tarifikace 120+60 pomáhá hradit náklady spojené se sestavením hovoru.

Znamená to, že náklady na sestavení hovoru jsou ve vaší síti vyšší než u pevných či „klasických“ VoIP operátorů?

Náklady na sestavení hovoru jsou podobné jako v pevných telefonních sítích.

Partnerem Karnevalu pro telefonní služby je Contactel. Jaká je jeho role ve spolupráci – zajišťuje pouze terminaci hovorů, vedoucích do veřejné telefonní sítě, nebo se stará i o dodávku a provoz vlastní technologie v síti Karnevalu?

Technologie pro poskytování telefonní služby na našich sítích je plně zajišťována Karnevalem, stejně tak jako provoz a údržba této technologie. Karneval také zajišťuje meziměstský přenos telefonních hovorů v rámci svých sítí. Contactel pro Karneval zajišťuje terminaci telefonních hovorů a část billingových služeb.

Máte už u telefonních služeb nějakou odezvu zájmu ze strany zákazníků? Kolik procent uživatelů se zájmem o telekomunikační služby Karnevalu očekáváte?

Před zahájením poskytování telefonních služeb Karneval provedl interní průzkum zájmu u svých stávajících klientů. Výsledky průzkumu napomohly rozhodnutí začít poskytovat telefonní služby. Každopádně zájem o službu je vyšší, než jsme očekávali. Plánované procento zákazníků není veřejně dostupné.

Dostupnost telefonních služeb je ovšem zatím omezena na Prahu a Příbram. Kdy bude telefonie od Karnevalu dostupná v dalších městech?

Jak bylo zmíněno v tiskové zprávě, ve druhé čtvrtině roku začneme telefonní služby nabízet i v dalších městech, kde má Karneval své sítě.

Je k užívání telefonních služeb v síti Karnevalu podmínkou funkční (a placená) internetová zásuvka?

V současné době ano. V blízké budoucnosti plánujeme poskytování telefonních služeb zcela nezávisle na ostatních službách, stejně jako tomu je v případě kabelové televize a Internetu.

Kolik procent předplatitelů TV služeb Karnevalu využívá i připojení k Internetu?

Tato informace není veřejně dostupná.

Jaké jsou současné reálné (nikoliv „ceníkové“) nejvyšší rychlosti připojení v síti Karnevalu?

Současná technologie, kterou Karneval používá pro datové služby a Internet, umožňuje poskytovat rychlost pro koncového zákazníka 40 – 45 Mbit/s při využití EuroDOCSIS nebo 20–25 Mbit/s pomocí DOCSIS technologie. Zatím však na trhu nejsou aplikace, které by tyto rychlosti využily. Jednou z nejnáročnějších aplikací na přístupové rychlosti je přenos televizního vysílání, tuto službu zajišťujeme pomocí analogového vysílání v kmitočtovém multiplexu nebo digitálním vysíláním ve standardu DVB-C (Digital Video Broadcasting – Cable).

Neuvažujete o nějaké formě služeb s přidanou hodnotou, které by zákazníky více motivovaly k investici do internetového připojení (různé druhy obsahu ke stažení, online hry apod.)?

Ano, pracujeme na zajištění a poskytování zajímavého obsahu.

Můžete k tomu dodat nějaké podrobnosti? Například jak hodláte profilovat nabídku pro broadband tak, aby nekolidovala s nabídkou digitálního vysílání Karnevalu?

Digitální televizní vysílání je broadcastová služba, to znamená bez online interaktivity (stávající set-top-boxy nejsou z důvodu ceny a nedostatku aplikací vybaveny zpětným směrem). Aplikace a obsah pro broadband budou využívat interaktivní funkce. Jako příklad lze uvést NVoD (Nearly Video on Demand), které je v současné době vhodné pro DVB, VoD (Video On Demand) lze provozovat prostřednictvím broadbandu.

Pozorujete výraznější pohyb počtu zákazníků v souvislosti se změnami cen a rychlostí ADSL poskytovatelů?

Ne. Nabídky ADSL poskytovatelů nemohou poměrem rychlost/cena soupeřit s naším připojením k Internetu, budeme v tomto ohledu vždy o krok dále. Navíc k ceně i té nejvýhodnější ADSL nabídky je nutné připočíst několikasetkorunový poplatek za pronájem telefonní linky. Karneval nic takového neúčtuje a naše ceny jsou opravdu konečné.

Podle jakých kritérií rozhodujete o zprovoznění Internetu v kabelové síti? Z diskusí na Internetu by se často dalo usuzovat, že je zde spousta lokalit, kde by zákazníci Internet přivítali, avšak z vaší strany o to není zájem…

Karneval vybudoval kabelovou síť do cca 500.000 domácností. Z tohoto počtu je Internet dostupný v 450.000 zásuv­kách, což je 90 procent sítě. Zbytek zásuvek je rozdroben do několika malých sítí, které se z ekonomických důvodů nyní nevyplatí upgradovat pro Internet a připojit je na páteřní kabelové sítě. Z těchto počtů lze odvodit, že se nejedná o spoustu lokalit…

Lze říci, kolik procent uživatelů Internetu v síti Karnevalu každý měsíc překračuje svůj datový limit?

Tato informace není veřejně dostupná, ale mohu prozradit, že se jedná o jednotky procent.

Můžete tedy čtenářům alespoň prozradit, zda uvažujete o navýšení datových limitů?

Vzhledem k tomu, že procento klientů dosahujících datového limitu je nízké, neuvažujeme nyní o navýšení těchto limitů. Navíc rychlost po překročení datového limitu klesá na 256/64 kbit/s u všech tarifů, takže zákazníci jsou stále připojeni vysokorychlostně.

Díky konvergenci se mění zažité vnímání kategorií poskytovatelů služeb. Kabelové sítě nabízejí telefonní hovory, telekomunikační operátoři zase digitální televizi. Jak v tomto ohledu vnímáte budoucnost trhu a služeb? Bude například docházet k synergiím napříč obory, nebo se jednotlivé subjekty naopak více specializují?

„Každá technologická platforma (twist pair, cable (HFC), wireless) se bude snažit o konvergenci služeb video (broadcasting, NVOD, VOD), data, hlas, a další služby s přidanou hodnotou. Pro přežití na vysoce konkurenčním trhu bude nutné poskytovat co nejširší portfolio služeb, které však nemusí primárně vytvářet konečný poskytovatel služby. Z těchto důvodů se všichni operátoři snaží do svých produktových portfolií doplnit chybějící produkty, telefonní operátoři TV, kabeloví operátoři telefon.

Dalším důležitým krokem v konvergenci služeb bude sblížení pevných a mobilních sítí, což umožní výrazné zvýšení flexibility a komfortu poskytovaných služeb. Jako možná alternativa se nabízí využití IP vrstvy, která je již nyní dostupná na pevných (xDSL, DOCSIS) a mobilních sítích (UMTS, WiMAX).“

Cloud23

Tomu by odpovídalo i nedávné spuštění služeb triple play v síti Karnevalu. Jaký je zájem mezi uživateli analogové televize o digitální vysílání?

Digitální televizní vysílání jsme zahájili na sklonku minulého roku a právě nyní připravujeme prvotní vyhodnocení. Více informací budeme mít k dispozici během března. Již teď však evidujeme rostoucí zájem o nové programy šířené právě pomocí digitální televize a kladné reakce zákazníků na vysokou kvalitu obrazu a zvuku.

Jste spokojeni s datovými limity?

Autor článku

Autor je ředitelem médií vydavatelství Internet Info. V letech 2005 – 2008 působil jako šéfredaktor serveru Lupa.cz. Vystudoval Fakultu informatiky MU a Fakultu sociálních věd UK. Online komunikaci se věnuje i na svém blogu www.alesmiklik.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).