Hlavní navigace

Karneval digitalizuje a zavádí triple play

16. 12. 2005
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

 Autor: 29
Společnost Karneval Media spouští ve své síti digitální kabelové vysílání. Vedle něj však hodlá dlouhodobě pokračovat i v analogovém vysílání. V prvním čtvrtletí 2006 rozšíří svou nabídku o hlasové služby na tzv. triple play. Půjde o služby charakteru VoIP, ale nikoli na bázi SIP, nýbrž technologie PacketCable.

Kabelový operátor Karneval Media udělal minulý týden krok, který ve zdejších zeměpisných šířkách není moc obvyklý: předem oznámil část svých budoucích plánů. Konkrétně:

Nové služby digitální televize se začnou zkušebně nabízet tento měsíc ve vybraných městech na severu Čech a během roku 2006 budou dále rozšířeny po celé síti Karnevalu. Firma představí finální nabídku DigiTV v lednu 2006."

Start hlasové telefonie se předpokládá v průběhu roku 2006. Dovolí zákazníkům stále užívat jejich současné telefony, ale přes zásuvku kabelové TV bude hovorné nižší, než je obvyklé.

V tiskové zprávě, kterou k tomu vydal, si přisadil také oznámením, že zájem o jeho vysokorychlostní Internet trhá v poslední obě rekordy. Bohužel už ale neuvedl žádná přesnější čísla – jen obecnější údaj o tom, že nových zákazníků jsou „tisíce týdně“.

Upřesnil pouze to že, potenciální možnost připojit se k Internetu přes jeho síť má „přes 400 tisíc domácností“. Kolik z nich tuto možnost skutečně využívá, je známo jen v nedávno oznámeném součtu za největší kabelové operátory (UPC, Karneval, Self Servis a SATT dohromady): 100.000. Dnes už to bude zase o něco více. Podíl Karnevalu na tomto součtu odhaduji na cca 40.000.

Zajímá vás problematika digitalizace? Komplexní informace o digitálním vysílání v České republice najdete na serveru Digizone.cz

Hlasové služby v síti Karnevalu

Pojďme ale k již avizovaným novinkám a začněme hlasovými službami. Oba největší čeští kabeloví operátoři (UPC a Karneval) je avizují již nějakou dobu, ale dosud bez přesnějších informací o dostupnosti. Teď tedy Karneval alespoň z části poodkryl své plány. Z tiskové zprávy, kterou k tomu vydal, vyplývají následující informace:

  • roll-out testovacího komerčního provozu začne v prvním kvartále 2006,
  • zahájení (řádného) komerčního provozu bude následovat po vyhodnocení testovacího provozu a bude postupné (tj. nikoli v celé síti od stejného data),
  • uživatelé budou vybaveni kabelovým modemem, ke kterému si připojí klasický analogový telefon, a který bude zároveň poskytovat připojení k Internetu,
  • bude možná přenositelnost čísla z pevné sítě,
  • hovorné v rámci sítě Karnevalu bude nulové.

Komerční podoba služby (tj. ceny a další podmínky) není v tuto chvíli známa a Karneval ve své tiskové zprávě uvedl jen obecnou proklamaci, že hovorné bude mnohem nižší, než je nyní obvyklé. To ale nic neříká, i vzhledem k tomu, že dnes již existují tarify s hovory v ceně paušálu (tedy vlastně „zdarma“). Takže není jasné ani to, zda Karneval nabídne tarify s paušálem a minutovým hovorným, nebo bez paušálu a jen s minutovým hovorným, nebo naopak jen s měsíčním paušálem a bez minutového hovorného. Tyto informace zřejmě hodlá tajit až do poslední chvíle a oznámit je až těsně před spouštěním služby.

Z neoficiálních informací se však rýsují alespoň obrysy technického řešení, které Karneval zvolil. Předně to, že nepůjde o klasické VoIP na bázi SIP či dnes již poněkud obstarožního H.323. Karneval se rozhodl pro technologii PacketCable (resp. Euro-PacketCable), která je sice také „IP-based“ (využívá přenos digitalizovaného hlasu pomocí paketů nad protokolem IP), ale je šitá na míru kabelovým sítím a standardu DOCSIS (Data Over Cable Service Interface Specification Standard), resp. EuroDOCSIS.

Kromě většího souladu s prostředím kabelových sítí, pro které byla tato technologie přímo vyvinuta, je její další předností hlavně nativní podpora QoS. Jinými slovy: skrze tuto technologii dokáže kabelový operátor garantovat kvalitu hlasových služeb, i když jeho zákazník na stejné přípojce třeba právě stahuje data z Internetu jako o závod. Dokáže také odlišit hlasový provoz (v datové podobě) od ostatního datového provozu a nezapočítávat jej do Fair Use Policy (FUP) a jejích limitů.

Takže hlasový provoz, realizovaný v síti Karnevalu skrze (Euro)PacketCable, bude mít přednost (bude tzv. prioritizován) před ostatním IP provozem a nebude započítáván do FUP. Na druhou stranu se zdá být pravděpodobné, že Karneval zatím neplánuje naopak snížit prioritu, či dokonce zcela zablokovat jiný VoIP provoz – kvůli tomu, aby nekonkuroval své vlastní IP telefonii. Zřejmě si v Karnevalu spočítali, že negativa takovéhoto kroku by výrazně předčila jeho eventuální přínosy pro operátora.

Samotná volba technologie (Euro)PacketCable však přináší i některé další zajímavé důsledky. Sám Karneval totiž už dlouho signalizuje, že by mohl na své IP telefonii spolupracovat s některým z alternativních operátorů. To vyznívalo tak, že tento alternativní operátor by mohl nasadit v síti Karnevalu své vlastní VoIP řešení (nejspíše na bázi SIP), a to až k zákazníkovi.

Dovolím si ale předpokládat, že žádný z našich alternativních operátorů nemá vlastní řešení na bázi technologie PacketCable – a že tedy Karneval si ve své síti toto řešení bude implementovat a provozovat sám. Na alternativního operátora však přesto zbývá prostor alespoň za telefonní ústřednou Karnevalu, pro terminaci hovorů do klasické sítě. Ale na konkrétní detaily si musíme ještě počkat.

Jen znovu připomínám, že hlasové služby by podle vydané tiskové zprávy měly odstartovat v prvním kvartále 2006. Jejich dostupnost navíc bude nabíhat postupně.

Digitální kabelová televize

Pojďme nyní ke druhé oblasti, a to k digitální kabelové televizi v síti Karnevalu. Opět si nejprve zrekapitulujme základní údaje, které se objevily již v tiskové zprávě Karnevalu:

  • služby digitální kabelové televize Karneval již odstartoval (v prosinci 2005), zatím zkušebně, ve vybraných městech na severu Čech. Mělo by se jednat o Ústí nad Labem a Chomutov,
  • oficiální start má být v lednu, kdy bude také představena komerční podoba služby (nabídky, ceny atd.),
  • dostupnost se bude rozšiřovat postupně na celou síť Karnevalu, a to během první poloviny roku 2006.

Tisková zpráva neříká nic o cenách ani konkrétních nabídkách, jen v obecné rovině zmiňuje:

‚Připravili jsme speciální programové balíčky digitální televize, které do domácností přinesou nové kanály, skvělou obrazovou kvalitu srovnatelnou s DVD a možnost flexibilního výběru žánrových programů. Každá rodina si tak bude moci vybrat balíček, který bude vyhovovat jejich diváckému vkusu, zaplatí pouze za to, co chtějí sledovat,‘ dodal Robert Gardner.

Podle neoficiálních informací právě digitální kabelová televize umožní prakticky libovolné „balíčkování“, ve smyslu libovolného kombinování programů do programových nabídek, které budou pro zákazníka dostupné a mezi kterými si bude volit. Takže po technické stránce by asi připadala v úvahu úplná personalizace nabídky (zákazník by si sám „namíchal“ individuální sestavu programů, které chce dostávat a za které bude platit), ale toto řešení zřejmě nebude ještě schůdné z obchodních důvodů. Takže asi až někdy později. Přesto je ale velmi pravděpodobné, že se zákazníci dočkají podstatně pestřejší škály různých programových nabídek ve srovnání s tím, co jim je nabízeno dnes.

Digitální kabelová televize ovšem vyžaduje, aby uživatel předřadil před svůj televizní přijímač vhodný (kabelový) set-top box. Zde Karneval vsadil na set-top boxy jihokorejské provenience, od firmy Handan. Konkrétně by se mělo jednat o model HC 700C, který by měli zákazníci Karneval Media dostávat zdarma. Použití jiných set-top boxů prý nebude možné.

Nutnost použití digitálního (kabelového) set-top boxu ovšem znamená, že divák se v daném okamžiku bude moci dívat jen na jeden digitální program. Nebo používat více set-top boxů, ale pak zřejmě i platit n-krát příslušnou programovou nabídku.

V této souvislosti je ale podstatné, že digitální vysílání v kabelové síti Karnevalu přichází jako doplněk, resp. jako rozšíření stávajícího analogového vysílání, a nikoli jako jeho náhrada. Kabeloví operátoři jsou totiž v jiné pozici než „pozemní vysílatelé“ v tom smyslu, že nejsou tlačeni k co nejrychlejšímu vypnutí analogového vysílání z důvodu uvolnění příslušných frekvencí. V kabelové síti je kapacity (relativně) dostatek, a tak si kabeloví operátoři mohou dovolit provozovat oba druhy vysílání souběžně a dostatečně dlouho (dokud budou diváci mít analogové přijímače).

Takže pokud bude mít zákazník Karnevalu doma třeba pět televizí, stále bude moci sledovat na každém z nich různé programy. Bohužel ovšem jen ty analogové, v rámci analogového vysílání.

Na druhou stranu skladba programů v rámci analogového a digitálního vysílání by se měla překrývat v tom smyslu, že „hlavní“ programy budou vysílány souběžně v obou variantách. Digitální vysílání však nejspíše odstartuje i „s něčím navíc“ (s některými programy, které v analogovém vysílání nejsou). S postupem času pak lze očekávat, že další programy budou přibývat hlavně v digitálním vysílání – jednak z kapacitních důvodů, ale třeba i kvůli tomu, že půjde o nějaké placené kanály. Právě digitální vysílání totiž dává operátorovi mnohem více prostoru, jak placené programy zpoplatnit – třeba na denní, týdenní, měsíční bázi apod. Ovšem zde si skutečně budeme muset počkat na další vývoj a přesnější informace.

Video on demand

Další z předností digitálního kabelového vysílání je přece jen větší prostor pro služby charakteru video on demand (VoD). Zde to podle dostupných signálů vypadá tak, že Karneval zatím takovéto služby ještě nenabídne (míněno: počátkem roku, kdy digitální kabelové vysílání oficiálně spustí).

Možná se ale jeho zákazníci dočkají nějakého video on demand alespoň koncem roku 2006. Zpočátku by to mohly být služby charakteru NVoD (near video on demand). Tedy řešení, kdy určitý konkrétní pořad (film) je na jednom kanále vysílán pořád dokola. Třeba tak, že začíná vždy v každou sudou hodinu.

V dosavadním prostřední analogového vysílání by něco takového nedávalo smysl vzhledem k omezenému počtu kanálů a obtížné realizaci eventuálního zpoplatnění. Ovšem v rámci digitálního kabelového vysílání je prostoru mnohem více (cca 120 kanálů, aniž by bylo nutné omezovat analogové vysílání). Díky tomu je možné vyhradit celý kanál jednomu pořadu, a ten vysílat pořád dokola. Ovšem zda to bude zdarma, nebo to bude něco stát, se teprve uvidí.

Další fází by mohly být služby charakteru „Push VoD“, které již vyžadují vhodné set-top boxy vybavené pevnými disky. Na ty by se (nejspíše v průběhu noci) nahrála určitá (pevně daná a pro všechny diváky stejná) sestava pořadů, a divák by si z ní pak mohl vybrat ty, které chce shlédnout. Tato varianta by ale už téměř jistě byla zpoplatněna – divák by mohl shlédnout jen to, za co zaplatí.

ebf - tip do článku - debata

„Skutečné“ Video on Demand, kdy si zákazník individuálně vybere pořad a hned ho může sledovat, či si ho alespoň může stáhnout a později přehrát, je v kabelových sítích problematičtější vzhledem k tomu, že „obraz“ je v nich šířen na principu distribuce (tj. ke všem příjemcům stejně), a nikoli individuálně, každému příjemci samostatně. V tomto ohledu (tj. pokud jde o individuální VoD) mají kabelové sítě určitý handicap oproti systémům IPTV, které využívají individuální připojení každého svého příjemce, a tak také mohou každému z nich posílat individuální obsah (třeba právě v rámci služeb charakteru VoD).

Ovšem i v kabelových sítích se takováto „individualizace“ dá realizovat, například skrze přenos pořadů po datovém kanále (po IP), stejně jako v případě Internetu. Karneval Media s tím prý zatím nepočítá, ale na druhou stranu se prý konkurence na bázi IPTV (které chystá například Český Telecom) zatím nijak neobává.

Bude pro vás omezující, že klasický set-top box (kabelový i terestrický) umožňuje sledovat vždy jen jeden program?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).