Hlavní navigace

Stalo se: Karneval už nabízí i telefonování

20. 2. 2006
Doba čtení: 10 minut

Sdílet

 Autor: 29
Tak jak již dříve naznačil, spustil Karneval Media své hlasové služby, byť zatím jen ve fázi komerčního testování. Cenami, které zahrnují nenulový paušál i minutové hovorné, však nijak neoslnil. V dalším kole sporu mezi Tiscali a Českým Telecomem, tentokráte o 23 milionů korun, bodovalo Tiscali. Je Volný ADSL nejvíce žádanou nabídkou vysokorychlostního ADSL?

Způsob, jakým oba největší čeští kabeloví operátoři (UPCKarneval Media) přistupují k zavádění hlasových služeb, mi přijde poněkud zvláštní: dostupnost těchto služeb avizují již hodně dlouho, ale k jejich reálnému spuštění se stále ne a ne odhodlat. Snad jako by vzájemně soutěžili o to, kdo z nich vydrží déle absentovat na mladém a velmi dynamickém trhu (trhu „alternativních“ hlasových služeb na bázi VoIP), který se velmi rychle zaplňuje. Z tohoto „obráceného“ pohledu tedy zvítězilo UPC, protože Karneval v minulém týdnu přece jen své služby spustil. Zatím ale jen v Praze a v Příbrami a pouze jako „komerční testování“; v dalších městech, kde má Karneval svou síť, by nabídka měla přibývat postupně. Pokud jde o UPC, stále avizuje počátek druhého čtvrtletí.

Podrobný přehled internetových tarifů obou kabelových poskytovatelů najdete v naší databázi připojení na Lupě.

Jaké je technické řešení?

O tom, jak by hlasové služby v podání Karnevalu měly být řešeny po technické stránce, jsem zde na Lupě psal již v polovině loňského prosince, v samostatném článku s názvem Karneval digitalizuje a zavádí triple play . Již tehdy jsem zmiňoval, že nepůjde o klasické VoIP, ale o „kabelářské“ řešení na bázi technologií PacketCable (resp. Euro-PacketCable).

I zde sice jde o přenos digitalizovaného lidského hlasu po protokolu IP, ale s tím rozdílem, že je zde k dispozici nativní podpora kvality služeb (QoS). To znamená, že síť dokáže rozlišit datový provoz představující přenos hlasu od ostatního datového provozu, a s oběma druhy provozu nakládat rozdílně. Díky tomu je pak možné garantovat „hlasovému“ přenosu potřebnou přenosovou kapacitu, bez ohledu na ostatní právě probíhající přenosy. A také bez ohledu na to, jak dimenzovanou (rychlou) přípojku uživatel má.

Operátor může díky tomu poskytovat hlasové služby s garantovanou kvalitou, což Karneval neopomněl zdůraznit:

Hlasové služby od Karnevalu jsou svou kvalitou rovnocenné službám poskytovaným prostřednictvím standardních pevných telefonních linek. Nabízíme služby plně garantované se zaručenou kvalitou," vysvětluje ředitel rozvoje telekomunikačních služeb Karnevalu Marcel Procházka.

Další výhodou specificky „kabelářského“ řešení je to, že operátor může počítat datové toky samostatně (pro „hlasový“ i „ostatní“ provoz) a tomu přizpůsobit svou Fair Use Policy (FUP). Karneval přitom již dříve naznačoval, že hlasový provoz nebude do objemů FUP započítávat. Předpokládám, že to dodržel, byť v popisu jeho nových hlasových služeb jsem to nikde nenašel.

Za další výhodu lze považovat i to, že podpora technologie Packet Cable může být zabudována již do kabelových modemů. Z nich pak „čouhá“ běžná telefonní zásuvka, skrze kterou se k modemu připojí klasický (analogový) telefon. Nejsou potřeba žádné další adaptéry či brány, ani IP telefony.

Partnerem je Contactel

Dnes již je také jasné, který z telekomunikačních operátorů je partnerem Karnevalu. Ten totiž již dříve naznačoval, že (na rozdíl od UPC) bude své hlasové služby poskytovat za pomoci partnera z řad alternativních telekomunikačních operátorů.

Původně nebylo jasné ani to, jaký bude rozsah této partnerské spolupráce. Zda půjde pouze o terminaci (zakončování) hovorů, vedoucích do veřejné telefonní sítě, nebo i o dodávku a provoz vlastní technologie v sítí kabelového operátora. Stejně tak nebylo jasné, kdo tímto partnerem bude. Karneval v poslední době naznačoval jen to, že vybírá ze dvou kandidátů.

Dnes již je jasné, že partnerem Karnevalu se stal Contactel. Možná by se slušelo říci „původní“ Contactel, protože před časem byl prodán společnosti GTS Central Europe Holding a bude zřejmě zaintegrován do největšího tuzemského alternativního operátora, GTS Novery.

Z kontextu, zejména z použité technologie (PacketCable, místo klasického VoIP), soudím, že jde pouze o „terminačního“ partnera, který Karnevalu zajišťuje hlavně terminaci ochozích hovorů ve veřejné telefonní síti.

Jedním z praktických důsledků volby Contactelu coby partnera je to, že volání do jeho sítě, stejně jako volání v rámci sítě Karnevalu, je zdarma. Ale to už se dostáváme ke komerční podobě nových služeb.

Měsíční paušál

K obchodní podobě nových hlasových služeb Karnevalu je třeba říci, že jde stále o komerční testování telefonních služeb. Z pohledu koncového zákazníka by to ale ve srovnání s „definitivní“ komerční službou nemělo být nijak patrné. I když v něčem možná ano: Karneval má totiž úplně na konci svého nového ceníku [PDF, 61 kB] hlasových služeb následující poznámku:

Poskytování veřejné telefonní služby je z technologických důvodů podmíněno současným odběrem jakékoli služby přístupu k Internetu společnosti Karneval Media s.r.o.

To ale poněkud mění smysl toho, co Karneval uvádí jako výši měsíčního paušálu. Ten je totiž odstupňován podle toho, zda zákazník souběžně odebírá další služby, nebo nikoli:

Měsíční paušál bez DPH s DPH
Jen hlasové služby 199 Kč 236,81 Kč
Hlas + jakýkoli Internet 149 Kč 177,31 Kč
Hlas + jakýkoli Internet + jakákoli TV 99 Kč 117,81 Kč

Vzhledem k uvedené podmínce (technologické důvody, podmiňující odběr hlasu pouze spolu s Internetem) tedy paušál ve výši 199 korun nepřipadá v úvahu. To je zajímavé i z toho pohledu, že pokud by dostupný byl, jeho výše by byla dokonce vyšší než nejnižší měsíční paušál u Českého Telecomu. Ten totiž nabízí svůj nejnižší tarif Mini již za 199 korun, ovšem včetně DPH (zatímco u Karnevalu jde o 199 korun bez DPH).

Podle dostupných signálů, přicházejících od ČTÚ (konkrétně z návrhu analýzy relevantního trhu č. 1, viz předminulý díl tohoto seriálu), lze ale očekávat, že i tarif Telefon Mini Českého Telecomu bude časem „rebalancován“ (rozuměj: zdražen).

Minutové hovorné

Zpět ale ke Karnevalu a k cenám jeho hlasových služeb. Dnes je tedy již jasné, že zvolil variantu zpoplatnění, zahrnující jak fixní měsíční paušál, tak i minutové hovorné. Alternativou by byl nulový paušál a pouze hovorné, nebo pouze paušál a nulové minutové hovorné. Ale k tomu se Karneval neodhodlal. Nabízí však alespoň hovory ve své síti (a také do sítě Contactelu) s nulovým hovorným.

Jak tedy vypadá minutové hovorné u hlasových služeb Karnevalu? Následovně (bez DPH):

v době špičky mimo špičku tarifikace
volání v síti Karnevalu a Contactelu zdarma zdarma N/A
do pevných sítí – místní 0,99 Kč 0,49 120+60
do pevných sítí  – meziměsto 1,99 Kč 0,99 Kč 120+60
do mobilních sítí 4,49 Kč 4,49 Kč 60+30
do zahraničí podle pásma podle pásma 60+1

Karneval tedy rozlišuje mezi dobou špičky a mimo špičku a také mezi místními a meziměstskými hovory. Používá také přesně stejný způsob tarifikace jako Český Telecom – třeba u hovorů do pevné sítě v ČR vám zpoplatní vždy celé první dvě minuty, a pak dále po celých minutách (120+60).

Celkově si dovolím zhodnotit cenové podmínky Karnevalu jako „ne až tak atraktivní“. Oproti tarifům Českého Telecomu výhodnější jsou, ale oproti většině nabídek hlasových služeb na bázi VoIP už nikoli. Zde je často hovorné podstatně nižší, a navíc s nulovým měsíčním paušálem. A pokud si k tomu připočteme i (jen dočasnou?) nutnost pořídit si k hlasovým službám Karnevalu také jeho Internet, pak už mi vychází na straně výhod snad jen garantovaná kvalita hlasových služeb, vyplývající z použité technologie.

Ale při kvalitě internetové konektivity, kterou se Karneval sám pyšní, je otázkou, zda jde skutečně o tak výraznou výhodu. Zvláště pak pro domácnosti, hledící na každou korunu.

Tiscali vs. Český Telecom: další kolo ve prospěch Tiscali

Pojďme nyní k další zajímavé události minulého týdne, kterou je „další kolo“ vleklého klání mezi Českým Telecomem (ČTc) a českou pobočkou společnosti Tiscali. Na stránkách Lupy, a ponejvíce asi v tomto seriálu, jste se o průběhu celého klání mohli dočíst již vícekrát. Proto jen opravdu nejstručněji: předmětem sporu jsou terminační poplatky za internetový dial-up a interpretace cenového rozhodnutí regulátora z dubna loňského roku.

Tiscali toto rozhodnutí interpretuje jako minimální hranici cen s tím, že konkrétní ceny si operátoři mohou a mají dojednat mezi sebou – a jelikož si zatím žádné nové ceny nedojednali, platí ty původní (které jsou vyšší než nově stanovené minimální ceny). ČTc však dubnové rozhodnutí interpretuje tak, že je povinen platit Tiscali pouze tuto minimální cenu, a tak také (zřejmě) i činí.

Tiscali se proto domáhá rozdílu mezi původní cenou a nově stanoveným minimem, a to za dobu od dubna loňského roku. Nápravy se dožaduje jak u Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ), tak i u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), ke kterým podává své protesty – a nyní hlásí, že mu ČTÚ dal za pravdu, alespoň pokud jde o první měsíce, kdy spor existoval:

Český Telekomunikační Úřad rozhodl, že Český Telecom, dominantní telekomunikační operátor, je povinen uhradit 23 milionů korun alternativnímu telekomunikačnímu operátorovi Tiscali Telekomunikace Česká republika. Rozhodnutí se vztahuje na částku, kterou Tiscali nárokuje na Českém Telecomu za neuhrazené poplatky za terminaci vytáčeného připojení k Internetu v období duben – červen 2005."

Obávám se ale, že rozhodnutím ČTÚ ještě nemá Tiscali vyhráno a celé klání ještě zdaleka nekončí. Mluvčí Českého Telecomu se už pro média vyjádřil v tom smyslu, že jeho společnost s verdiktem ČTÚ nesouhlasí a obrátí se na soud. Naznačil také, že ČTÚ měl v poslední době vydat dvě protichůdná rozhodnutí, ve kterých dal pokaždé za pravdu jiné straně.

To, že celý spor zdaleka nekončí, vyplývá i z toho, že Tiscali se s ČTc pře i o rozdíl v terminačních poplatcích za další měsíce. Celkový rozdíl ke dni vydání rozhodnutí ČTÚ (k 31. lednu 2006) má činit celkem 66 milionů korun. Na další měsíce (červenec 2005 až leden 2006) tedy připadá 43 milionů korun. A to mi přijde docela zajímavé. Umožňuje to totiž odhadnout míru, v jaké se celý byznys s internetovým dial-upem zmenšuje.

Pokud se „nyní vysouděných“ 23 milionů korun týká období dubna až června 2005, pak je to za dva měsíce „a kousek“ (předmětné rozhodnutí regulátora nabylo účinnosti 25. dubna 2005). Přesně to odpovídá 66 dnům a při celkové částce 23 milionů korun vychází na zhruba 348.000 korun na každý den. Zbývajících 43 milionů korun má připadat na období července až ledna, což představuje 215 dnů a odpovídá již jen 200.000 korunám za den.

Celkový pokles dial-upového byznysu, který rozdíl v číslech naznačuje, samozřejmě není nijak překvapivý. Možná bych čekal dokonce ještě větší pokles vzhledem k tomu, jak narůstá dostupnost jiných možností připojení k Internetu.

Volný uspěl s rychlejším a levnějším ADSL

V minulých dnech bylo zde na Lupě věnováno hodně prostoru novým variantám ADSL, po jejich zrychlení a někde i zlevnění v souvislosti s novou velkoobchodní nabídkou Českého Telecomu.

K těmto informacím si dovolím přidat jeden zajímavý kamének do celkové mozaiky. Jde o oznámení společnosti Czech On Line, která přišla se změnami vlastně jako první – nabídkou rychlosti 512/128 kbit/s za 389 korun bez DPH, již od 10. ledna. Nyní se Czech On Line (COL) pochlubila tím, že na novou službu získala již na 5000 nových uživatelů. V tiskové zprávě také uvedla, že

příznivé ceny již od 389 korun za měsíc a politika bez omezování rychlostí (FUP) jsou hlavními výhodami, díky kterým je Volný ADSL od telekomunikačního operátora Volný nejvíce žádanou nabídkou vysokorychlostního ADSL Internetu na českém trhu."

Dosavadní poměr mezi „přeprodávaným“ ADSL od alternativců a ADSL přímo od Českého Telecomu (cca 20:80 či dokonce 18:82) vychází celkem jednoznačně ve prospěch Internet Expresu od ČTc, alespoň co do počtu realizovaných přípojek. Volný (přesněji: Czech On Line se značkou Volný) by však mohl být se svým ADSL jedničkou alespoň mezi alternativními operátory.

Má Czech On Line skutečně nejlepší tarify pro ADSL? Ověřte si to nebo si najděte svého vlastního favorita v naší databázi připojení skrze ADSL.

Počet 5000 přírůstků, pokud skutečně jde jen o „nové ADSL“, by ale byl skutečně impozantní. Během stejné doby (od 10. ledna do 14. února) totiž Český Telecom ohlásil přírůstek o rovných 25.000 přípojek (ze 275.000 k 9. lednu na 300.000 ke 14. únoru 2006). To by znamenalo, že Volný (COL) získal plnou pětinu (20 procent), čímž jakoby „spolkl“ celý podíl, připadající v dlouhodobějším horizontu na všechny alternativní operátory. Ale ti ostatní nejspíše také nezaháleli a nějaké nové zákazníky též získali.

MMF tip early

Takže v posledních dnech asi alternativci dohromady zabodovali více než v dlouhodobém průměru. I to je asi logické, protože se svými novými nabídkami přišli o něco dříve než Český Telecom. Takže tipuji, že v dlouhodobém časovém horizontu se poměr zase vrátí na původní hodnotu – a na rozdíl od vývoje ve většině ostatních zemí EU asi bude podíl alternativců dále klesat a podíl inkumbenta (Českého Telecomu) na celém trhu s ADSL bude naopak dále růst.

A jak jsem již několikrát psal v předchozích článcích (např. Kolik je doopravdy v ČR broadbandu?), regulátor se možná chystá konstatovat, že na velkoobchodním trhu s broadbandem (relevantním trhu č. 12) nemá ani Český Telecom dominantní postavení (postavení s významnou tržní silou). Nicméně pokud by platilo, že Volný ADSL skutečně je nejvíce žádanou nabídkou vysokorychlostního ADSL Internetu na českém trhu, pak by vlastně regulátor mohl mít pravdu, ne?

Jak hodnotíte nabídku hlasových služeb Karnevalu?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).