Hlavní navigace

Jaké je nové ADSL (od Českého Telecomu)?

27. 1. 2006
Doba čtení: 10 minut

Sdílet

 Autor: 29
Český Telecom už promítnul změny své velkoobchodní nabídky i do své nabídky maloobchodní, určené koncovým zákazníkům. Rychlost služeb s agregací 1:50 a s datovými limity se zvyšuje, nově se objevují i varianty bez objemových limitů. Varianty s agregací 1:20 naopak z jeho maloobchodní nabídky vypadly. O něco se také zvýšil neměřený dosah ADSL.

Přede dvěma týdny jsem zde na Lupě psal o nové velkoobchodní nabídce na „přeprodávané“ ADSL od Českého Telecomu (ČTc), v článku příznačně nazvaném Jaké bude nové ADSL?. Forma otázky byla na místě proto, že velkoobchodní nabídka ČTc funguje jako základ, od kterého se následně odvíjí výsledná podoba služeb pro koncové zákazníky. Jinými slovy: to, co Český Telecom změní ve své velkoobchodní nabídce, se obvykle přímo promítá jak do jeho maloobchodní nabídky, tak i do maloobchodní nabídky alternativních operátorů a internetových providerů, kteří jeho ADSL „přeprodávají“.

První konkrétní „promítnutí“ nové velkoobchodní nabídky do nabídek pro koncové uživatele přicházely od alternativních operátorů. Nejaktivnější asi byl Czech On Line se svými službami Volný, ale pozadu nezůstali ani další. Včera se konečně ozval i Český Telecom, a také on zveřejnil svou novou maloobchodní nabídku (platnou zřejmě k 1. únoru 2005). Osobně jsem čekal, že zvolí tradiční formu tiskové konference, ale nestalo se. Vydal jen tiskovou zprávu a na svém webu k ní připojil i powerpointovou prezentaci [PPT, 2,1 MB]. Je to změna jeho komunikační strategie? Bylo to přání nového vlastníka? Nebo to byla jen nějaká jednorázová změna, třeba v reakci na „únik informací“ ve včerejším vydání Živě.cz? Kdoví.

Co je nového u ČTc?

Pojďme tedy k tomu, co konkrétně se změnilo v nabídce pro koncové zákazníky u Českého Telecomu. V prvním přiblížení to lze shrnout takto:

 • stávající služby řady Internet Expres Doma, s agregací 1:50 (Impuls, Ideal, Sprint a Maxi) z určité části kopírují změny ve velkoobchodní nabídce – zrychlují a zvyšují své objemové limity.
 • FUP (Fair User Policy) u služeb s objemovými limity se mění: limit je vztažen k měsíci místo k týdnu, po vyčerpání limitu rychlost klesá výrazněji (a jen v jednom kroku).
 • Nově se objevuje řada (Internet Expres) Extreme, pro „firmy a internetové nadšence“, s agregací 1:50 a bez objemových limitů.
 • Služby s agregací 1:20 (Internet Expres) Profi vypadávají z maloobchodní nabídky, ve velkoobchodní však jejich ekvivalenty zůstávají.
 • „Neměřený“ dosah se zvyšuje na 4,2 km (pro rychlost 512/128 kbit/s).
 • Ke všem službám možnost přikoupení pevné (veřejné) IP adresy.
 • Akční nabídka do konce března: při úvazku na 12 měsíců je modem a první měsíc provozu za 1 Kč (kromě varianty Impuls).

Zrychlení stávajících služeb

Začněme nejprve stávajícími službami Internet Expres Doma, které jsou určeny domácním uživatelům, a eventuelně i malým firmám. Jejich nová podoba kopíruje změny ve velkoobchodní nabídce, pokud jde o nominální přenosovou rychlost. Takže třeba nejnižší varianta zrychluje download celkem čtyřikrát, ze 128 kbit/s na 512 kbit/s. Ceny zůstávají u třech variant stejné, ale u nejvyšší cena klesá. Vše ukazuje následující tabulka (s cenami bez DPH):

Služba Rychlost dosud Limit dosud Cena dosud Rychlost nově Limit nově Cena nově
IE Impuls 128/64 kbit/s 4×256MB 399 korun 512/128 kbit/s 1 GB 399 korun
IE Ideal 512/128 kbit/s 4×1GB / 4×2GB 599 korun 2048/256 kbit/s 8 GB 599 korun
IE Sprint 1024/256 kbit/s 4×2GB / 4×4GB 799 korun 3072/256 kbit/s 12 GB 799 korun
IE Maxi 2048/256 kbit/s 4×3GB / 4× 6GB 1399 korun 4096/512 kbit/s 20 GB 1199 korun

Dosavadní a nová podoba služeb Internet Expres Doma

Stávající uživatele služeb Internet Expres Doma jistě bude zajímat, jak bude probíhat navyšování rychlosti. Včerejší tisková zpráva Českého Telecomu k tomu hovoří poněkud nejednoznačně:

Na zvýšení rychlosti připojení se mohou samozřejmě těšit i stávající klienti Českého Telecomu. ‚Našim současným zákazníkům bude automaticky navýšena rychlost připojení při zachování ceny. O podrobnostech budou všichni zákazníci v průběhu března informováni,‘ poznamenal Martin Žabka, tiskový mluvčí společnosti. Stávající zákazníci si o nárůstu rychlosti budou moci požádat od začátku února na stránkách www.internetex­pres.cz v aplikaci Moje konto.

Tip: Hledáte nejvýhodnější připojení pro své domácí potřeby? Najděte si je v naší Databázi aktuálních nabídek všech významných poskytovatelů!

Objemové limity a FUP

Další změny se týkají objemových limitů a způsobu aplikace Fair Use Policy (resp. Fair User Policy, jak tomu říká Český Telecom). Až dosud bylo „neomezené vysokorychlostní“ ADSL od ČTc omezováno dvoustupňově, na základě týdenních limitů: po vyčerpání prvního stupně došlo ke zpomalení na polovinu nominální rychlosti, a po překročení druhého objemového limitu rychlost klesla na 64/64 kbit/s (resp. 128/128 kbit/s u verze Maxi).

Nově je omezení pouze jednostupňové, tj. je definován jen jeden objemový limit a dochází jen k jednomu zpomalení – u nejnižší varianty (Impuls) na 64/64 kbit/s, a ostatních na 128/128 kbit/s. Navíc je nový objemový limit vztažen k celému měsíci, a nikoli k týdnu. To uživatelům umožňuje čerpat limity pružněji a s většími výkyvy – ale na druhou stranu jim hrozí, že při vyčerpání limitu zůstanou „pořádně přiškrceni“ mnohem déle.

Kvůli změně z týdenního na měsíční interval, a z jednostupňového zpomalování na dvoustupňové, není úplně snadné porovnat celkový efekt změn. Zkusme si to třeba pro nejvyšší variantu Maxi:

 • dosud bylo možné přenést, bez jakéhokoli zpomalení, 12 GB za měsíc (resp. 4×3 GB za týden). Nově je možné přenést bez zpomalení 20 GB, což představuje jasné zlepšení.
 • I po prvním zpomalení bylo dosud možné přenášet data relativně vyšší rychlostí (1024/256 kbit/s), a to až do celkového objemu 24 GB (4×6 GB) , kdy rychlost klesla na 128/128 kbit/s. Nově však rychlost klesá na stejných 128/128 kbit/s již při přenesení 20 GB. To je zase zhoršení.

Staré a nové Profi

Možná nejzajímavější jsou na nové nabídce Českého Telecomu dvě vzájemně související změny:

 • zrušení dosavadních „Profi“ variant služeb Internet EDxpres, s agregací 1:20 a bez objemových limitů,
 • zavedeních „nových Profi“ variant (s přídomkem Extreme), stále bez objemových limitů, ale s agregací 1:50

Až dosud totiž Telecom nabízel obě varianty agregace (1:50 i 1:20) jak na velkoobchodní, tak i na maloobchodní úrovni. Podle spíše neoficiálních informací se ale těch s agregací 1:20 prodávalo jen málo (snad kolem 10 až 20 procent). Navíc zde asi nejvíce působí konkurence, ať již v podobě „unbundlovaného ADSL“ (na bázi velkoobchodních služeb Telenor Networks) či jiných technologií.

A tak možná i proto se Český Telecom rozhodl stáhnout přípojky s agregací 1:20 ze své maloobchodní nabídky (pro koncové uživatele), a nahradit je již zmiňovanými „Extreme“ variantami, ovšem s agregací 1:50. Důvodů ale může být i více – co třeba jakési „otevření prostoru“ pro jiné nové nabídky, určené hlavně firmám, například na bázi ADSL2+, či SHDSL? Uvidíme.

Detailnější podobu nových variant přípojek Internet Expres Extreme ukazuje následující tabulka:

služba rychlost cena
IE Extreme 512 512 / 128 kbit/s 899 korun
IE Extreme 2048 2048 / 256 kbit/s 1099 korun
IE Extreme 3072 3072 / 256 kbit/s 1399 korun
IE Extreme 4096 4096 / 512 kbit/s 1799 korun

Nové varianty Internet Expres Extreme

Ti uživatelé, kteří již mají přípojky Internet Expres Profi, je pochopitelně mohou používat i nadále. Jejich rychlost by měla být postupně zvýšena adekvátně tomu, jak se změnila velkoobchodní nabídky pro služby s agregací 1:20.

Větší dosah

Dobrou zprávou by mělo být i zvýšení dosahu, doprovázející zvýšení rychlostí. K tomu je dobré poznamenat, že Český Telecom původně používal „obecný“ dosah do tří až 3,4 kilometrů, aniž by proměřoval jednotlivé linky (místní smyčky). Později, když na část svých linek instaloval nový monitorovací systém, zvýšil „individuální“ dosah až na cca osm km (míněno: po proměření individuální místní smyčky, podrobněji). Nyní z jeho prezentace vyplývá, že poněkud zvýšil i „neměřený“ dosah, neboli ten který by měl být dostupný na všech linkách (místních smyčkách) bez měření a nutnosti eventuelního výběru vhodného páru (místní smyčky).

Nový zvýšený dosah ukazuje následující obrázek, převzatý z prezentace Českého Telecomu.

Novy dosah ADSL

Pozor ovšem na to, že u nově zřizované nejvyšší rychlosti (4096/512 kbit/s) se „neměřený“ dosah naopak zkracuje. Je to důsledek obecné závislosti mezi rychlostí a dosahem: čím vyšší je rychlost, tím je dosah obecně menší.

Vyplatí se vám přejít na nové ADSL? Změřte si rychlost svého stávajícího připojení naším speedmeterem a zjistíte, o kolik si polepšíte.

Akční nabídka

Tak jako u předchozích změn, přichází i nyní Český Telecom s akční nabídkou svého ADSL. Ta je termínována od 1. února do 31. března 2006, a vypadá podobně jako dosud platná akční nabídka:

 • zřízení služby za 1 Kč se závazkem na 12 měsíců,
 • první měsíc za 1 Kč s výjimkou služby Impuls,
 • zvýhodněné ceny modemů již od 599 korun.

Pravidelní čtenáři Lupy si určitě ještě pamatují na nedávný článek Je české ADSL pod náklady?, ve kterém jsem popisoval, co a jak Českému Telecomu vytýká GTS Novera, právě kvůli jeho akčním nabídkám – že tyto jsou prakticky trvalé a že se nepromítají do velkoobchodní nabídky (a s jejich uvážením se přímé náklady alternativních operátorů dostávají pod úroveň koncových cen Českého Telecomu). Změnilo se nyní něco?

Nové je například to, že velkoobchodní nabídka již obsahuje „akční část“, ve které je zahrnuto zřízení služby za 1 korunu (při úvazku na 12 měsíců). Takže v tomto bodě Český Telecom dřívější situaci napravil. Nově už také nedává ADSL modem zcela zdarma (resp. za 1 korunu), ale za cenu pouze „zvýhodněnou“ („od“ 599 korun). Stále však poskytuje první měsíc za 1 korunu, což ve velkoobchodní nabídce nemá ekvivalent.

Co ostatní?

Nová maloobchodní nabídka Českého Telecomu sice v mnoha ohledech kopíruje změny v jeho velkoobchodní nabídce, ale na druhou stranu v ní lze nalézt i místa, kde se obě nabídky rozchází. Jednou významnou oblastí jsou již zmiňované služby s agregací 1:20, které zůstávají ve velkoobchodní nabídce, ale vypadávají z maloobchodní.

Jiným příkladem je nově zavedená rychlostní varianta 768/128 kbit/s, která se také objevuje pouze ve velkoobchodní nabídce, ale nikoli v maloobchodní. Takže i tady vlastně Český Telecom otevírá prostor pro „alternativce“ (v rámci modelu „přeprodeje“ svých služeb), a sám jim zde nekonkuruje. To je zajímavý nový prvek.

Jedním z těch, kteří se nové příležitosti chopili jako první, je Czech On Line (COL) se službami Volný. Jak jsem už psal v předchozím článku (o velkoobchodní nabídce), COL přišel dopředu s jednou z nových služeb, vycházejících již z nové velkoobchodní nabídky:

 • původní přípojku 128/64 kbit/s zrychlil na 512/128 kbit/s, a začal nabízet za 399 korun (bez DPH).

uvedeném článku jsem ale špatně interpretoval jeho souběžné oznámení o tom, že přestává uplatňovat Fair Use Policy. Odstranil sice snižování rychlosti, na týdenním základě, ale stále uplatňuje měsíční objemové limity – a při jejich překročení zákazník platí za data přenesená nad objemový limit. Proto je také v jeho ceníku stále uváděna cena za nadlimitní data (za každé započaté 3 GB), ve výši 199 korun, a u jednotlivých přípojek pak i příslušné objemové limity.

Ve středu pak Volný představil zbývající část své nové (maloobchodní) nabídky přeprodávaného ADSL. V ní se objevuje i nová rychlostní varianta 768/128 kbit/s. Navíc původně oznámená nejlevnější varianta (512/128 kbit/s) dokonce ještě zlevnila, z původně oznámených 399 korun na 389 korun. Ovšem se zřizovacím poplatkem ve výši 990 korun (vše bez DPH).

Celou novou nabídku Czech On Line, resp. Volný, najdete na webu Volný.

Jak reagují kabeloví operátoři?

Zrychlování a zvyšování objemových limitů u ADSL je pochopitelně výzvou i pro kabelové operátory. Ani oni nemohou ustrnout, a musí na současný vývoj nějak reagovat. A zřejmě i budou.

Například Karneval se právě včera nechal slyšet (skrze svou tiskovou zprávou), že chystá navýšení rychlostí u svých vyšších tarifů (Turbo) , a to o 50 až 100 procent. Dnes jeho nejvyšší Internet Turbo dosahuje rychlosti 4 Mbit/s na downstreamu. Tisková zpráva přitom hovoří také o „testování možností sítě“, a to až do 30 Mbit/s, které již někteří uživatelé mohli zaznamenat.

Žádný časový horizont, ve kterém by se navýšení rychlostí mělo odehrát, však Karneval nenaznačil.

Marketing Meeting balicek

Podobnou odpověď na zrychlování ADSL zřejmě zvolí i UPC. Zde se ale přeci jen rýsuje alespoň základní představa o časovém horizontu pro zrychlování kabelových přípojek, které by mělo probíhat ve dvou fázích: nejprve, od února, by měly začít zrychlovat „vyšší“ varianty přípojek. Teprve později, od dubna či května, pak i „nižší“ varianty. Ovšem jak velké by zrychlení mělo být, UPC nenaznačilo.

Nově by se v nabídce UPC měla objevit i doplňková služba, s výmluvným názvem Upload Booster. Mělo by tedy jít o možnost zvýšit rychlost na upstreamu, pro potřeby uploadu dat. Uvidíme, zda to bude zrychlení trvalé, nebo nějak dočasné, na aktuální objednávku uživatele.

Jak hodnotíte novou nabídku Českého Telecomu pro koncové zákazníky?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).