Hlavní navigace

Jaké bude nové ADSL?

11. 1. 2006
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: 29
Od 1. února 2006 platí nová velkoobchodní nabídka přeprodávaného ADSL od Českého Telecomu. Přináší až čtyřnásobné zrychlení, zvýšení objemových limitů a někde i snížení cen. Odstraňuje také ostudný "sub-broadband" v podobě přípojek s rychlostí 128/64 kbit/s. Místo něj bude za stejnou velkoobchodní cenu rychlost 512/128 kbit/s.

Minulý rok, přesněji v březnu 2005, jsem zde na Lupě psal o tom, že si Český Telecom pořídil (na části svých místních smyček) nový monitorovací systém, který mu umožnil změřit jejich reálné vlastnosti a ve většině případů pak prodloužit dosah ADSL služeb – z původních max. 3,8 km na 8,2 km. Tehdy jsem také vyslovil očekávání, že jde i o předzvěst zrychlování ADSL přípojek. V březnu loňského roku bylo maximem (od Českého Telecomu) 1024/256 kbit/s.

První krok: z 1024 na 2048

Skutečné zrychlování ale dalo na sebe čekat. První krok totiž přišel až v polovině loňského roku:

U subjektu s takovým postavením na trhu, jaké má Český Telecom, by ale měl být postup opačný – nejprve by měla být zveřejněna referenční nabídka, alespoň s měsíčním předstihem, a tím nabídnuta stejná možnost všem operátorům, včetně alternativců. Tady se tak nestalo, a dovolím si předpokládat, že alternativci si to nenechali jen tak líbit a stěžovali u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

V souvislosti s tím je zajímavé, že když nedávno ÚOHS potvrdil v druhé instanci rekordní pokutu pro Telecom ve výši 205 milionů (v úplně jiné kauze, za hovorové kredity, podrobněji v článku Kauza volných kreditů: 205 milionů pokuty pro Telecom), zmínil ve svém zdůvodnění i dosud nepravomocné prvoinstanční rozhodnutí o udělení jiné pokuty – 90 milionů za zveřejnění změny nabídky služeb ADSL (proti kterému Český Telecom podal rozklad). Že by to bylo právě za tuto změnu referenční nabídky?

Druhý krok: z 2048 na 4096

Pojďme ale již do současnosti, protože za dveřmi je další krok ve zvyšování rychlosti českého ADSL na infrastruktuře Českého Telecomu. Ten se nejspíše již poučil a tentokráte zvolil správné pořadí:

  • 23. prosince 2005 vydal novou referenční nabídku ADSL (RAO), jejíž platnost nastavil na 1. února 2006. V ní je řada změn a mezi nimi i zvýšení rychlostí (na 4096/512 kbit/s).

Český Telecom sám ještě neoznámil, jaké změny chystá ve své nabídce služeb pro koncové zákazníky. Ale to je zřejmě jen otázka nejbližších dnů, při zachování správné časové souslednosti by i jeho nová nabídka měla být načasována na 1. února 2006 (eventuálně později).

To, jaké změny to budou, však lze již dnes alespoň odhadovat podle toho, jak se změnila samotná referenční nabídka. Takže jak tedy vypadají hlavní změny?

ADSL s agregací 1:20

Začněme službami s agregací 1:20, kde je situace nejpřehlednější. Zde totiž zůstaly ceny beze změny, ale rychlosti se zvýšily. Objemové limity u těchto služeb (s agregací 1:20, tj. spíše pro firmy) nejsou.

Stávající a nové ADSL s agregací 1:20
Cena (bez DPH) Dosud od 1. února 2006
773 Kč 256/64 kbit/s 512/128 kbit/s
1417 Kč 512/128 kbit/s 2048/256 kbit/s
2577 Kč 1024/256 kbit/s 3072/256 kbit/s
5560 Kč 2048/256 kbit/s 4096/512 kbit/s

Z této tabulky lze usuzovat, že adekvátně zrychlit (na dvojnásobek, trojnásobek, či dokonce čtyřnásobek) by mohly i všechny koncové nabídky. Znovu opakuji, že ceny uvedené v tabulce jsou ceny velkoobchodní, a že jde o služby s agregací 1:20 (na infrastruktuře Českého Telecomu) a bez objemových limitů.

ADSL s agregací 1:50

U služeb s agregací 1:50, určených spíše pro domácnosti, je situace komplikovanější, protože zde se změnily jak rychlosti, tak i ceny. Následující tabulka ukazuje pro přehlednost nejprve změny v dostupných rychlostech a limitech.

Rychlosti a limity u ADSL s agregací 1:50
dosud od 1. února 2006
rychlost objemový limit rychlost objemový limit
128/64 kbit/s 2 GB  –
256/64 kbit/s 2 GB  –
512/128 kbit/s 3, 5 nebo 10 GB 512/128 kbit/s 2 GB
768/128 kbit/s 2 GB
1024/256 kbit/s 6, 10 nebo20 GB  –
2048/256 kbit/s 15 nebo 20 GB 2048/256 kbit/s 10 GB
 – 3072/256 kbit/s 20 GB
 – 4096/512 kbit/s 20 GB

Zajímavé je, že těmito změnami zcela zmizí „megabit“ (1024/256 kbit/s) a vytvoří se dvě skupiny – „pomalejší broadband“ (512 a 768 kbit/s na downstreamu) a „rychlejší broadband“ (2048, 3072 a 4096 kbit/s).

Také se tím veškeré ADSL od Českého Telecomu zase vrátí mezi broadband, když ze světa zmizí ostudně pomalé přípojky 128/64 kbit/s (na 50 procentech minima pro broadband) a přípojky 256/64 kbit/s (na samé hranici broadbandu, pokud bychom měřili jen downstream). Dalším pozitivním efektem je to, že statistiky o počtu ADSL přípojek budou znovu vypovídat o počtu broadbandových přípojek (protože varianty 128/64 kbit/s není možné podle české oficiální definice v národní broadbandové strategii počítat mezi broadband).

Další tabulka ukazuje jiné srovnání změn: co je dostupné za určitou cenu, dosud a od 1. února 2006:

Ceny, rychlosti a objemové limity u ADSL s agregací 1:50
Cena (bez DPH) Dosud Od 1. února 2006
304 Kč 128/64 kbit/s, 2 GB 512/128 kbit/s, 2 GB
350 Kč 256/64 kbit/s, 2 GB 768/128 kbit/s, 2 GB
452 Kč 512/128 kbit/s, 3 GB 2048/256 kbit/s, 10 GB
462 Kč 512/128 kbit/s, 5 GB  –
485 Kč 512/128 kbit/s, 10 GB  –
652 Kč 1024/256 kbit/s, 6 GB 3072/256 kbit/s, 20 GB
671 Kč 1024/256 kbit/s, 10 GB  –
718 Kč 1024/256 kbit/s, 20 GB  –
985 Kč  – 4096/512 kbit/s, 20 GB
1185 Kč 2048/256 kbit/s, 15 GB  –

Z této tabulky už lze odhadnout základní obrysy pravděpodobných změn. Pokud poskytovatelé víceméně zachovají stávající koncové ceny, mohli by se zákazníci dočkat následujících zlepšení:

  • u stávajících linek 128/64 kbit/s (na 512/128) a 512/128 kbit/s (na 2048/256) zrychlení na čtyřnásobek (na downstreamu),
  • u stávajících linek 256/64 kbit/s (na 768/128) a 1024/256 kbit/s (na 3072/256) zrychlení na trojnásobek (na downstreamu),
  • u stávajících linek 2048/256/15 GB (na 4096/512/20 GB) zrychlení na dvojnásobek se současným snížením ceny a zvětšením objemového limitu,
  • u stávajících linek 512/128 a 1024/256 kbit/s zvětšení objemového limitu nebo snížení ceny.

Znovu ale zdůrazňuji, že toto jsou jen změny na úrovni velkoobchodní nabídky, které se mohou plně promítnout do služeb pro koncové zákazníky, ale také nemusí. Poskytovatelé mohou jít třeba i dál, za rámec těchto změn, nebo naopak nevyužít plně možnosti, které dávají. Ale pravdou je, že jejich „manévrovací prostor“, daný maržemi i konkurencí na trhu, je zejména u alternativců minimální.

První signály

Prvním, kdo alespoň naznačil, že od 1. února 2006 bude razantněji měnit podobu svých koncových služeb, byla společnost Czech On Line se službami Volný. Ta vydala tento týden tiskovou zprávu, ve které uvedla:

Volný připravuje od 1. února razantní zvýšení rychlostí ADSL připojení u všech svých současných uživatelů. Měsíční poplatek, který nyní uživatel platí, však zůstane zachován i při mnohonásobně vyšší rychlosti. Převod bude proveden automaticky a zcela zdarma."

Vazba na novou velkoobchodní nabídku Českého Telecomu zde sice není zmíněna, ale je více než zřejmá a odpovídá charakteru změn ve velkoobchodní nabídce. Zajímavé ovšem bude i to, jaké změny nastanou u těch uživatelů, kteří již dnes využívají ADSL služby pod značkou Volný, ale realizované na infrastruktuře Telenor Networks. Že by i zde došlo k tak výrazným změnách ve velkoobchodních podmínkách jako u Českého Telecomu? O tom zatím nemám žádné signály, a ani bych to v tuto chvíli moc neočekával (vzhledem k probíhajícímu převzetí ze strany GTS Novery).

BRAND

A když už jsme u Czech On Line, resp. služeb Volný: zmiňovaná tisková zpráva se týkala hlavně nabídky ADSL přípojky 512/128 kbit/s za koncovou cenu 399 korun (bez DPH), platnou již od 10. ledna 2006. Předpokládám, že jde už o službu, která trochu „předběhla dobu“ a již je založena na nové velkoobchodní nabídce, platné až od 1. února 2006. Zde je oněch 512/128 kbit/s nově nabízeno za 304 korun, což je ale velkoobchodní cena, mj. nezahrnující samotnou internetovou konektivitu, a navíc s objemovým limitem 2 GB. A právě Czech On Line před časem oznámil, že na všech svých ADSL přípojkách přestává uplatňovat Fair Use Policy (a tudíž by neměl uplatňovat ani žádné objemové limity). Takže z rozdílu mezi 399 a 304 korunami musí sám pokrýt jak případná nadlimitní data, tak i veškerou konektivitu, náklady na propojení s Českým Telecomem, veškerou podporu uživatelům atd.

Hodnocení?

Vraťme se ještě jednou k samotným změnám ve velkoobchodní nabídce Českého Telecomu. Hodnotím je jako poměrně razantní a významné a rozvoji českého broadbandu určitě prospějí. Možná více než různé dotace do broadbandu a určitě více než všelijaké vychloubání nad tím, o kolik český broadbandový trh roste a jak je na tom ČR dobře ve srovnání s vyspělejšími zeměmi, které již tak rychle nerostou. Ono u růstu „skoro z ničeho“ mohou vycházet opravdu impozantní procenta. Ale podstatné jsou spíše jiné věci. A mezi ně řadím i nynější změny ve velkoobchodní nabídce. Kéž by měly co nejdříve další pokračování.

Jak hodnotíte novou verzi velkoobchodní nabídky?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).