Hlavní navigace

DSL.cz: Internet 4G je dvakrát rychlejší než CDMA

7. 11. 2005
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

První naměřené výsledky rychlostí služby Internet 4G potvrzují, že mobilní Internet od T-Mobile bude velmi zajímavou alternativou ke službám Eurotelu v síti CDMA. Internet 4G může najít také ohlas u stávajících uživatelů DSL služeb, kteří potřebují připojení k rychlému Internetu na více místech v rámci aktuálního pokrytí.

Kompletní naměřené výsledky rychlosti internetu na DSL.cz od uživatelů nejvýznamnějších pevných sítí ukazuje následující tabulka.

Průměrné rychlosti internetu v pevných sítích
říjen 2005

síť rychlost v kbit/s meziměsíční změna
Český Telecom ADSL 529 4 %
Telenor Networks DSL 1357 3 %
České Radiokomunikace (Bluetone) DSL 1231 8 %
Celkem DSL 629 6 %
UPC 1161 17 %
Karneval 1421 –7 %
Celkem kabelové televize 1264 6 %

Meziměsíční zvyšování rychlostí ADSL v síti Českého Telecomu souvisí se zvyšováním podílu rychlejších služeb. V současné době máme již 50 procent měření z ADSL přípojek s minimální rychlostí 1024 kbit/s. Z ADSL přípojek s rychlostí 512 kbit/s a výše je na DSL.cz 70 procent měření.

Od soboty Český Telecom dále zatraktivnil nabídku služeb Internet Expres, kdy noví zákazníci zaplatí za aktivaci, modem a první měsíc provozu jednu korunu. Vzhledem k malému rozdílu mezi velkoobchodními cenami ADSL Českého Telecomu a cenami služby Internet Expres se tak dále snížil prostor pro konkurenceschopnou nabídku ADSL ze strany poskytovatelů nabízejících své služby na základě velkoobchodní nabídky Českého Telecomu. Mnoha poskytovatelům ADSL začíná být stále jasnější, že implementace vlastních služeb na principu pronájmu místní smyčky a s tím spojené nemalé investice budou pro získání významnějšího tržního podílu na trhu s vysokorychlostním Internetem nezbytné.

V následující tabulce jsou dosahované rychlosti ADSL v síti Českého Telecomu u nejčastěji používaných služeb s agregací 1:50.

Průměrné rychlosti ADSL s agregací 1:50
říjen 2005

128/64 256/64 512/128 1024/256 2048/256
Contactel N/A N/A 387 820 N/A
Czech On Line (Volný) N/A 186 368 714 N/A
České radiokomunikace N/A N/A N/A 651 N/A
Český Telecom (IOL) 89 172 342 701 1201
GTS Novera N/A N/A 363 643 N/A
Nextra N/A N/A 387 608 1238
Tiscali N/A 169 379 795 N/A
Průměr všech měření 90 177 359 693 1220
procent z objednané rychlosti 70 69 70 68 60

Pokud proběhlo méně než 50 měření u dané služby a ISP, nejsou výsledky vzhledem k malému vzorku dat uváděny.

U rychlostí do 1 Mbit/s se dá zjednodušeně říci, že průměrná rychlost přípojek dosahuje 70 procent objednané hodnoty. U 2 Mbit/s je průměrná rychlost v porovnání s hodnotou v názvu služby ještě nižší. Vyšších rychlostí ADSL pro domácnosti v síti Českého Telecomu než 2 Mbit/s se podle našich informací v nejbližší době nedočkáme. Šťastnější mohou být domácnosti například ve Velké Británii, kde British Telecom od příštího roku spustí na 5300 ústřednách ADSL s rychlostí 8 Mbit/s, které bude nabízet i velkoobchodně. Podobně jako v ČR i ve Velké Británii nabízejí rychlejší ADSL operátoři v rámci nabídky na principu pronájmu místní smyčky. V Česku je zatím maximum 4 Mbit/s v síti Telenor Networks, ve Velké Británii nabízejí poskytovatelé nyní ve zkušebním provozu DSL s rychlostí až 24 Mbit/s. Rozdíly v rychlostech jsou dány tím, že alternativní poskytovatelé se soustřeďují na oblasti s hustým osídlením, kde jsou zákazníci blíže k telefonním ústřednám.

S výjimkou zlepšení dosahovaných rychlostí ADSL společnosti GTS Novera nedošlo meziměsíčně k výrazným pohybům dosahovaných rychlostí ADSL v síti Českého Telecomu. Celkové rozdíly jsou pod hranicí dvou procent, což ukazuje níže uvedená tabulka.

Meziměsíční změny dosahovaných rychlostí ADSL
říjen 2005 / září 2005

128/64 256/64 512/128 1024/256 2048/256
Contactel N/A N/A –1 % N/A N/A
Czech On Line (Volný) N/A –8 % –6 % 15 % N/A
České Radiokomunikace N/A N/A N/A 7 % N/A
Český Telecom (IOL) 3 % 4 % 5 % 3 % 0 %
GTS Novera N/A N/A 25 % 14 % N/A
Nextra N/A N/A –22 % –8 % 0 %
Tiscali N/A –14 % –1 % N/A N/A
Průměr všech měření 2 % –2 % –1 % 2 % 0 %

Nyní se podíváme detailněji na ADSL na principu pronájmu místní smyčky, které v současné podobě zákazníky zaujalo natolik, že počet těchto přípojek narůstá podle počtu měření na DSL.cz až o 25 procent měsíčně. V současné době nabízejí služby na principu pronájmu místní smyčky Telenor Networks a České radiokomunikace. V nejbližších dnech bude v prvních třech městech spouštět svoji síť i Czech On Line, která však patrně nebude posledním operátorem v Česku s vlastní nabídkou služeb na principu pronájmu místní smyčky. Důvodem nárůstu těchto služeb je dobrý poměr mezi cenou a kvalitou, marketingové kampaně společností České radiokomunikace a Nextra a v neposlední řadě nabízené akce spočívající v nabídce zřízení služeb a ceně využívání služby v prvních měsících za korunu.

Průměrné rychlosti DSL služeb na principu LLU
říjen 2005

Služba síť agregace rychlost podíl z objednané hodnoty měsíční změna
Nextra FUN 1M TN 1:40 647 63 %  –15 %
Nextra FUN 2M TN 1:40 1328 65 %  –21 %
Nextra FUN 4M TN 1:40 2647 65 % 6 %
Volný ADSL 1024 Plus TN 1:40 737 72 % –5 %
Bluetone Premium 1024 ČRa 1:20 742 72 % –15 %
Bluetone Premium 2048 ČRa 1:20 1631 80 % N/A

Pokles rychlostí služeb Nextra Fun může souviset se spuštěním Fair Use Policy (FUP) od 10. října. Spuštění FUP Nextrou se nelze příliš divit, protože na nejvyšší rychlosti 4096 kbit/s byl stanoven měsíční datový provoz před aplikací FUP na přijatelných 40 GB, přičemž 12 procent uživatelů stahovalo více než 100 GB měsíčně a jeden rekordman byl dokonce schopen za měsíc přenést 814 GB. FUP od Nextry je zajímavá v tom, že zákazník si ji může aplikovat sám a tím se mu například v případě stahování velkých souborů přes noc přenesená data nezapočítávají do limitu. Dále je možné dokoupit data v ceně 50 korun za blok velikosti 2 GB, a tím se limit pro automatickou aplikaci FUP navýší.

Stále minimum naměřených rychlostí máme ze služeb SHDSL (DSL služby se shodnou rychlostí směrem k uživateli i od uživatele), které jsou sice firemními zákazníky poptávány zejména pro využití služeb, jako je např. VoIP nebo VPN, ale jejich cena je zatím příliš vysoká. Se zajímavým řešením proto přišla společnost Český Bezdrát, která nabízí na principu pronájmu místní smyčky v největších městech SHDSL s agregací 1:25. Ceny se pohybují od 989 korun po 2989 korun měsíčně pro SHDSL s rychlostmi 128/128 kbit/s až 2048/2048 kbit/s. Výhodou jsou přijatelné ceny, rozdíl oproti dražšímu SHDSL s agregací 1:1 je v aplikaci FUP.

Poprvé přinášíme tabulku s přehledem skutečných rychlostí Internetu v mobilních sítích.

Průměrné rychlosti Internetu v mobilních sítích
říjen 2005

síť rychlost v kbit/s meziměsíční změna
Eurotel GPRS/EDGE 39 –1 %
T-Mobile GPRS/EDGE 75 –5 %
Oskar Vodafone GPRS/EDGE 62 –8 %
Celkem GPRS/EDGE 62 7 %
Eurotel CDMA 307 –4 %
T-Mobile 4G 603 N/A

Podle našeho měření neumíme přesně odlišit užívání technologií GPRS a EDGE, proto jsou uvedeny výsledky souhrnně. Na první pohled rozpor ve zvýšení rychlostí GPRS/ EDGE všech operátorů dohromady, kdy rychlosti jednotlivých operátorů poklesly, vznikl zvýšením tržního podílu T-Mobile, jehož zákazníci dosahují nejvyšších rychlostí. Nejpomalejší rychlosti Eurotelu jsou dány vysokým podílem měření GPRS a relativně nízkou maximální rychlostí EDGE ve výši 132 kbit/s. V sítích T-Mobile a Oskar Vodafone jsou maximální dosahované rychlosti technologie EDGE na úrovni 210 kbit/s.

Jak bylo zmíněno v úvodu, rychlosti před pár dny spuštěné služby Internet 4G od T-Mobile jsou dvakrát vyšší než rychlosti služeb Eurotelu v síti CDMA. Maximální naměřené rychlosti služby Internet 4G dosáhly 1669 kbit/s, ale 98 procent měření proběhlo s rychlostmi pod 1024 kbit/s. Protože cena rychlého Internetu Eurotelu i T-Mobile začíná na srovnatelné úrovni 699 korun měsíčně bez DPH, rozhodující pro výběr služby bude lokalita zákazníka. Zatímco Internet 4G je zatím dostupný jen v Praze, pokrytí sítě CDMA Eurotelu přesahuje 70 procent České republiky.

Nakonec se podíváme na dosahované rychlosti v největších WiFi sítích.

UXD

Přehled průměrných rychlostí vybraných WiFi sítí
říjen 05

síť rychlost v kbit/s meziměsíční změna
802.cz 374 –16 %
Blue4 504 N/A
CZFree.Net (a ostatní komunitní sítě) 402 –2 %
České radiokomunikace 438 9 %
DAT 318 –5 %
Dragon 337 N/A
Erkor 275 –3 %
Eurotel 443 21 %
Klfree 524 N/A
Poda 365 N/A
UNet 225 13 %
WiFi celkem 358 2 %

Počet uživatelů bezdrátových WiFi sítí nelze přesně určit, ale zcela jistě přesahuje 100.000 a podle některých odhadů by počet bezdrátových přípojek v ČR mohl dosahovat až 200.000. Podle počtu měření rychlostí na DSL.cz a dalších informací se spíše přikláníme k číslu 200.000, přičemž rychlý nárůst počtu přípojek bezdrátových sítí zatím neohrožují ani nové DSL služby a ani rychlý Internet od mobilních operátorů. Důvodem jsou atraktivní ceny služeb poskytovatelů bezdrátových sítí.

Měříte si na serveru DSL.cz rychlost svého připojení?

Autor článku

Autor se v současné době věnuje projektům provozovaným společností ASPA, a.s. (např. server www.DSL.cz, internetový obchod WiFi.ASPA.cz).