Hlavní navigace

Nejlevnější ADSL od Českého Telecomu už za 500 korun

2. 6. 2005
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Český Telecom ve středu 1. června oznámil nové ADSL tarify - podle očekávání snižuje ceny a zavádí nové služby, nejlevnější ADSL se dostalo pod 500 korun s daní. Jaké novinky čekají na nové zákazníky a co se změní pro stávající uživatele? Na kolika linkách je dostupné ADSL? A kolikáté místo od konce patří ČR v rozvoji rychlého připojení v Evropě?

Podle očekávání, vyvolaných uvedením nové velkoobchodní nabídky Českého Telecomu (ČTc) pro alternativní operátory, uvedl český inkumbent své nové produkty a nové ceny. Zároveň bylo oznámeno dosažení počtu 151.000 ADSL přípojek, realizovaných na infrastruktuře ČTc, což se zástupci ČTc snažili prezentovat jako rekordní počet – otázka je, zda použití tohoto slova není v daném kontextu pouze prázdnou bublinou. Není velkým překvapením, že nové počty překonávají minulá čísla, a i když se podařilo počet ADSL linek proti stejnému období před rokem zvednout zhruba šestinásobně, stále je ČR v rozvoji rychlého Internetu na jedné z posledních příček v Evropě.

1648

Z grafu vývoje je vidět, jak roste počet zákazníků služby od loňského ledna, pričemž zněkolikanásobení počtu zákazníků není při daných číslech nic divného. Ze 151.000 uživatelů ADSL jich zhruba 80 procent používá přímo služby ČTc, zbytek služby alternativních operátorů. Nově je také dostupných dalších několik desítek lokalit pro ADSL, těch je nyní přes 1000 a ADSL má být potenciálně dostupné na 90 procentech telefonních linek.

Internet Expres Doma

Pod novou obchodní značkou bude ČTc nabízet služby pro domácí uživatele, každá ze čtyř nabízených variant má svůj přídomek: Impuls, Ideal, Sprint, Maxi. Nutno podotknout, že i když se ČTc snaží orientovat svou nabídku na běžné uživatele, možná by přece jen bylo snazší udržovat v názvu informaci o rychlosti (o čemž se ostatně poučili mobilní operátoři a uvádějí počty volných minut) než trápit marketingové oddělení vymýšlením nových a nových názvů.

Jak se dalo předpokládat, ČTc zavedl do své nabídky dvě nové rychlosti – 128/64 kbit/s a 2048/256 kbit/s, ovšem poněkud překvapivě vyřadil rychlost 256/64 kbit/s. Podle vyjádření zástupců ČTc se jim nabídka čtyř tarifů zdá dostačující, zvlášť pokud zákazník získá při přechodu z Impulsu na vyšší tarif za 200 korun čtyřikrát rychlejší připojení. Přehled nových tarifů včetně týdenních limitů pro FUP vidíte v tabulce, nutno podotknout, že všechny ceny jsou bez DPH, ovšem poprvé se nejlevnější tarif ČTc dostává pod 500 korun včetně DPH.

Internet Expres Doma Impuls Ideal Sprint Maxi
Rychlost 128/64 kbit/s 512/128 kbit/s 1024/256 kbit/s 2048/256 kbit/s
Cena (bez DPH) 399 Kč 599 Kč 799 Kč 1399 Kč
FUP limit (týdně) 250 MB 1 GB 2 GB 3 GB
Internet Expres WiFi zdarma ne ano ano ano

Pro přímé cenové porovnání s předchozí nabídkou nám situaci trochu komplikuje tarif Internet Expres Optimal, který se přestal k poslednímu květnu prodávat (ale zákazníci mají na 12 měsíců od podpisu smlouvy garantované ceny). Tento tarif nabízel za 799 korun měsíčně rychlost 512 kbit/s nebo 1024 kbit/s, podle toho, co fyzické vedení dovolovalo. V tom případě se například cena připojení o rychlosti 1024 kbit/s vůbec nezměnila, uživatelé standardní 1 Mbit/s linky však budou mít nyní o několik desetikorun nižší cenu. Za cenu dřívější 256 kbit/s linky nyní bude k dispozici rychlost dvojnásobná, nejpomalejší linka je nyní o 200 korun levnější než doposud, ovšem s poloviční rychlostí.

Český Telecom také u zachovaných rychlostí zdvojnásobil hodnoty pro aplikaci FUP (Fair Use Policy), pro rychlost 512 kbit/s to je nyní 1 GB týdně, u rychlosti 1 Mbit/s to jsou 2 GB. Cílem navýšení tarifů je podle zástupců ČTc lepší „učení“ zákazníků, jak využívat internetové služby. U nového tarifu Impuls (128/64 kbit/s) se FUP aplikuje po stažení 250 MB týdně (což ČTc označuje jako „štědrý limit“), a v tomto případě jednokrokově (rychlost spadne na 64/64 kbit/s), u vyšších tarifů se FUP aplikuje standardně dvoukrokově. Poprvé klesne rychlost po přenesení daného limitu na polovinu, po překročení dvojnásobku limitu se rychlost sníží na 64/64 kbit/s, resp. 128/128 kbit/s u 2 MB­it/s služby. V praxi je tedy u tří vyšších tarifů nutné pro snížení na minimální rychlost přenést dvojnásobek limitu. Přenesená data se sčítají v obou směrech.

Instalace stojí 990 korun, pokud se uživatel zaváže k používání rok, je instalace za jednu korunu. Všude tam, kde lze v současné době provozovat připojení o rychlosti 1 Mbit/s, lze také používat nejrychlejší variantu 2 Mbit/s.

Pro stávající uživatele: zrychlení, nebo nový tarif

Pro stávající uživatele má ČTc přichystáno zrychlení v rámci zachování stávajících tarifů, které ovšem bude aplikováno až od září, nebo může uživatel sám požádat o přechod na některý z nových tarifů. Limit tří měsíců pro automatické zrychlení je dán všeobecnými podmínkami pro užívání služby, kdy musí ČTc zákazníka informovat s dostatečným předstihem, stejně tak nemůže změnit službu na jinou, pouze může upravovat její parametry. A tak dosavadní uživatelé služby Hit (256/64 kbit/s) budou mít od září za stejné peníze rychlost 512 kbit/s, uživatelé Internet Expres 512 budou zrychleni na 1 Mbit/s a budou platit místo 870 korun jen 799 korun.

Druhou variantou je žádost o převedení na některý z nových tarifů, což vyřeší jak časové prodlení, tak nemožnost využití nových vyšších limitů FUP. Zajímavé je, že zatímco u hlasových služeb ČTc natvrdo všechny zákazníky zmigroval na nové tarify, u ADSL naopak nic takového udělat nesmí a jen upravuje některé parametry služeb.

Internet Expres Profi

Nově také ČTc zařadil pod hlavičku Internet Expres rovněž služby pro firemní zákazníky – zde došlo k rozšíření o nejrychlejší variantu 2 Mbit/s a samozřejmě také ke snížení cen. Podstatným rozdílem proti domácímu připojení je absence datových limitů a o něco příznivější agregace 1:20.

Internet Expres Profi 256/64 kbit/s 512/128 kbit/s 1024/256 kbit/s 2048/256 kbit/s
Cena (bez DPH) 999 Kč 1 599 Kč 2 999 Kč 7 999 Kč
Původní cena 2 049 Kč 2 975 Kč 5 675 Kč

ADSL a WiFi zdarma

Podobně, jak to učinil Eurotel u svých datových balíčků, nyní i ČTc nabízí ke každé ADSL přípojce využívající nové tarify (kromě základního Impulsu) také možnost připojovat se přes přístupové body WiFi, provozované ČTc a Eurotelem (celkem přes 200 bodů). Pro připojení se využije přihlašovací jméno a heslo pro ADSL, datové přenosy pro aplikaci FUP se sčítají z ADSL i WiFi. Podle zástupců ČTc je možné používat najednou jak WiFi, tak ADSL, což například Eurotel ve svých datových balíčcích vylučuje.

StarZone a další drobnosti

Den před uvedením nových ADSL tarifů byly také představeny novinky ohledně filmového a hudebního portálu StarZone. ČTc oznámil uveřejnění 100 nových filmů, které se budou od června 2005 postupně uvolňovat pro uživatele portálu. Bohužel nejsou k dispozici konkrétní čísla o prodaných pořadech, v rámci tiskové zprávy byla pouze zveřejněna čísla, která spíše vypadají na počty přístupů k serveru obecně. I nadále platí, že data přenášená ze StarZone se nezapočítávají do FUP.

Poměrně často se diskutuje o vlivu zrušení možnosti používat ADSL s tarifem Telefon Mini na celkové náklady využívání ADSL. Zdá se však, že toto byla relativně okrajově využívaná možnost – podle údajů ČTc méně než čtyři procenta zákazníků, využívajících ADSL, měla aktivní tarif Home Mini.

Zajímal jsem se také o rychlost zřízení ADSL, v tabulce je vidět průměrná délka instalace dle zvoleného typu ve dnech. Jedná se samozřejmě o zlepšení, ale asi by stále bylo co zrychlovat.

  Duben 2004 Duben 2005
Samoinstalace 10,7 6,9
U zákazníka 17,2 12,9
Součet 12,2 7,3

EU a broadband

Shodou okolností ve stejný den, kdy ČTc uveřejnil informace o nových tarifech, také byly zveřejněny statistiky EU, týkající se vysokorychlostních přípojek. Podle dat, která se vztahují k lednu 2005, je ČR v penetraci na samém chvostu evropské pětadvacítky, konkrétně na třetím místě od konce. Hůř než my na tom je jen Slovensko a Řecko. Za posledních několik měsíců se situace samozřejmě o něco zlepšila, ale stále v řádu maximálně jednotek procentního bodu – ČR tak hluboce zaostává nejen za nejlepšími zeměmi EU, ale také za průměrem EU. (Klepněte na obrázek pro větší verzi.)

1649

K tomu z hlediska počítání přípojek vnese nová služba ČTc do statistiky trochu problémů, tedy především pro nás, kteří budeme chtít čísla spočítat z dostupných zdrojů a nečekat na statistiky EU. Nová pomalorychlostní ADSL služba totiž nevyhovuje definici broadbandu podle žádné z použitelných variant – ani podle české definice, kdy se musí jednat o rychlost alespoň 256 kbit/s, ani podle přístupu EU, kdy se jako broadband bere připojení s rychlostí 144 kbit/s a více. Nová služba Impuls je prostě narrowband přípojka. Ovšem zatímco pro statistiky EU by měl ČTc uvádět čísla tak, aby vyhovovala definici, pro běžné účely i nadále budou zveřejňována pouze absolutní čísla ADSL přípojek, bez rychlostního rozdělení (tuto informaci považuje ČTc za obchodní tajemství). A tak se snadno může stát, že nás za pár měsíců ČTc ohromí nárůsty zákazníků, ovšem nebudeme tušit, kdo z nich může využívat alespoň nějaké broadband služby, a kdo využívá jen trvalé paušální připojení k Internetu o rychlosti ISDN.

BRAND

A co konkurence?

Včera rovněž oznamovali nové ceny další alternativní operátoři, nejvíce asi zabodovali Tiscali a SkyNet, kteří nabízí ADSL 128/64 kbit/s za 396 korun včetně daně, tedy 333 korun bez DPH. Podrobně se na nové nabídky dalších poskytovatelů podíváme zítra.

Pomalý Internet pomůže penetraci ADSL

Jak jsem psal již nedávno, nová super-pomalá služba ČTc je na jednu stranu dobrou, na druhou špatnou zprávou. Tou dobrou je, že pro mnoho ze 640.000 uživatelů dial-upu se naskytne možnost poměrně levně přejít na trvalé připojení, takže budou moci využívat možnosti Internetu bez obavy z vysokých účtů za telefon. Špatnou zprávou je, že ČTc, místo toho, aby podporoval broadband, zavádí službu, která zde měla své místo za daných podmínek v roce 2003, nikoliv v roce 2005 – ovšem díky aktivitám ČTc a ČTÚ naprosto zaostalý internetový trh uvítá tuto službu s díky, neboť je to stále lepší řešení než dial-up. Pokud by to však ČTc myslel s podporou Internetu dostatečně vážně, nabídl by za stejných podmínek jako super-pomalé ADSL na 128 kbit/s alespoň onu základní broadband přípojku. Jelikož se dá předpokládat, že nejlevnější připojení si budou pořizovat nejvíce cenově citliví zákazníci, pravděpodobně bude u těchto přípojek největší nárůst počtu, a tak se tento růst ADSL přípojek příliš neodrazí na růstu penetrace broadband připojení. Pocity z nových služeb tak zůstávají smíšené – na jednu stranu nyní dosáhne na ADSL připojení více zákazníků, na stranu druhou to bude pouze slabý odvar toho, co mají nabízet moderní internetové služby v 21. století.

Jaká cena je podle vás adekvátní za pomalé, leč časově neomezené připojení k Internetu?

Autor článku

Autor se již dlouhá léta šťourá v Macích, mobilních technologiích a Internetu a provozuje svůj osobní technický blog www.maler.cz.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).