Hlavní navigace

Regulační smršť jako předzvěst zemětřesení?

26. 4. 2005
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Doslova pár dnů před účinností nového zákona o elektronických komunikacích vydává ČTÚ (ještě podle dosavadního zákona o telekomunikacích) hned pět významných rozhodnutí najednou: ke zpřístupnění místních smyček, k ADSL propojení, k hlasovému propojení, k internetové terminaci i originaci a k regulovaným cenovým programům. Důsledky mohou být významné.

Včerejší den přinesl opravdu zásadní obrat v dosavadní aktivitě českého regulátora, Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ). Ten si dlouhou dobu jakoby střádal svá rozhodnutí do šuplíku, aby je nyní, doslova v předvečer svého zániku (podle stávajícího zákona), vytáhl na denní světlo všechny najednou.

Připomeňme si, že proces vydávání rozhodnutí ze strany ČTÚ jakoby ustrnul loni v dubnu, těsně před vstupem ČR do EU. Teprve letos v únoru pak regulátor znovu ožil, když vydal jedno „malé“ rozhodnutí (o virtuálních volacích kartách), a v březnu ještě mírně snížil ceny za terminaci v mobilních sítích. Pak už to ale vypadalo, že do začátku května, kdy nabude účinnosti nový zákon č. 127/2005 o elektronických komunikacích (podle kterého vznikne zcela nový regulátor, byť se stejným jménem), se už nic nestane. Teď se ale ukázalo, že to byl chybný předpoklad. Dosavadní regulátor se před svým zánikem (a znovuzrozením podle nového zákona) zřejmě rozhodl úplně vymést svůj šuplík s resty.

Výsledkem je úplná regulační smršť v podobě čtyř nových rozhodnutí a jednoho dodatku. Datována jsou k 22. dubnu 2005 a účinnosti nabývají k 25. dubnu 2005. Za normálních okolností by to vydalo na stejný počet samostatných článků, i s rozvedením důsledků, které to vše může přinést. Zde to pro přehlednost vměstnáme do jediného článku a jen si letmo naznačíme, jaké změny by jednotlivá rozhodnutí mohla přinést.

Regulované cenové programy

První změnu přináší Cenové rozhodnutí č. 01/2005, které se týká telekomunikačních služeb s regulovanými cenami. To jsou například i ceny za pronájem přenosových vozů pro televizní a rozhlasové přenosy. Nás ale bude zajímat hlavně ta část rozhodnutí, která se týká regulovaných cenových programů (tarifů) za pevné telefonní stanice. V zásadě lze říci, že jde o nové stanovení maximálních cen pro dosavadní tarify Home Mini, Home Standard a Business Standard, i když samotné rozhodnutí používá poněkud odlišnou terminologii a hlavně je také pouze jakýmsi „závazným stropem“, podle kterého Český Telecom teprve konkrétně stanoví své skutečné tarify. Nepředpokládám ale, že by se nějak významněji lišily od „stropu“ stanoveného regulátorem.

Podstatu nynějších změn ukazují následující dvě tabulky (všechny ceny jsou včetně DPH):

Home Mini Dříve Nové rozhodnutí regulátora
Měsíční paušál 215 Kč 199 Kč
Volný kredit 102 Kč žádný
Místní hovor – špička 3,17 Kč/min 3,17 Kč/min
Místní hovor – mimo špičku 1,58 Kč/min 1,50 Kč/min
Meziměstský hovor – špička 8,27 Kč/min 6,38 Kč/min
Meziměstský hovor – mimo špičku 3,87 Kč/min 3,19 Kč/min
Do mobilních sítí 10,09 Kč/min Není stanoveno
Home Standard Dříve Nové rozhodnutí regulátora
Měsíční paušál 339 Kč 329 Kč
Volný kredit 102 Kč žádný
Místní hovor – špička 1,58 Kč/min 1,58 Kč/min
Místní hovor – mimo špičku 0,79 Kč/min 0,75 Kč/min
Meziměstský hovor – špička 4,13 Kč/min 3,19 Kč/min
Meziměstský hovor – mimo špičku 1,92 Kč/min 1,59 Kč/min
Do mobilních sítí 7,37 Kč/min Není stanoveno

Povšimněte si na těchto dvou tabulkách toho, že nové ceny již neobsahují hovorné do mobilních sítí. Ty si zřejmě bude moci Český Telecom určit zcela podle vlastního uvážení.

Především ale zmizel volný kredit, který byl u obou tarifů vyjádřen v korunách. Takže měsíční paušál sice mírně klesl (u Home Mini o 16 korun, u Home Standard o 10 korun), ovšem zákazník současně přišel o kredit ve výši cca 102 korun – a o tuto částku zaplatí více (na hovorném). Takže celkový výsledek je zřejmě možné považovat za faktické zdražení, na kterém pro většinu uživatelů nic nezmění ani určitý pokles hovorného – hlavně u dálkových hovorů.

Rozhodnutí regulátora však přináší ještě jednu další významnou změnu, která se týká tarifu Home Mini. Ten měl až dosud zakázánu volbu operátora. Nově se k zákazu volby operátora přidává také:

  • zákaz ADSL (tj. na lince s tarifem Home Mini nepůjde zřídit ADSL),
  • zákaz nadstavbových balíčků,
  • zákaz (sdíleného) zpřístupnění, tj. využití nadhovorové části pásma.

Takže tarif Home Mini nebude použitelný ani pro toho, kdo bych chtěl jen ADSL (a nechtěl vůbec telefonovat s Českým Telecomem), a ani pro toho, kdo by chtěl volat skrze CS/CPS přes jiného operátora. K tomu bude nutné využít alespoň tarif Home Standard (či jak se bude nově jmenovat). Zajímavý bude také osud tarifu Home Zero, který umožňuje CS/CPS a přijde i s DPH na 316 korun – a byl by tudíž lacinější než nově navrhovaný strop pro Home Standard.

Znovu ale opakuji, že regulátorem stanovené ceny jsou maximem, které Český Telecom může převzít beze změny, ale stejně tak může někde „něco ubrat“. První signály naznačují, že by Český Telecom mohl zveřejnit své nové ceny ještě tento týden.

Změny u ADSL

Další změna, o které regulátor rozhodl, a to Dodatkem č. 1 k cenovému rozhodnutí č. 03/PROP/2004, se týká jeho „aprílového“ rozhodnutí o ADSL propojení z 1. dubna 2004. V něm regulátor stanovil maximální ceny za propojení pro ADSL, které se jen velmi těžko prosazovalo do života (podrobněji).

Zmíněné „aprílové“ rozhodnutí z loňského roku mělo také jednu nejasnou pasáž, která mluvila o „ceně spojené s nadhovorovým pásmem“. Z dikce tehdejšího rozhodnutí nebylo jasné, zda ji má někdo platit, a v jaké výši. Bylo tam, že tato cena musí být placena „pouze v případě, když účastník služeb … nebude v měsíčním paušálu za hlavní telefonní stanici platit (…) tuto cenu.“

Nový dodatek už hovoří jasně:

Maximální ceny stanovené v Článku 3 neobsahují cenu spojenou s ‚nadhovorovým‘ pásmem v přístupové síti. Maximální měsíční cena za propojení, kterou bude platit provozovatel pevné VTS2 provozovateli pevné VTS1, se navýší o částku odpovídající maximální ceně za sdílený přístup k účastnickému vedení ve výši 158 Kč/měsíc.

Obávám se, že uvedená částka se v plné výši promítne do koncových cen těch alternativních operátorů, kteří dnes nabízí ADSL fakticky na bázi propojení. Otázkou ovšem je, zda se v důsledku této změny neumožní, aby ADSL mohlo být zřízeno i nad pevnou linkou, na které není aktivován žádný hlasový tarif (v „hovorové“ části pásma).

Zpřístupnění místních smyček

Zmíněný „příplatek“ za nadhovorové pásmo u ADSL propojení souvisí s tím, že regulátor po dlouhé době vzal do regulace také ceny za zpřístupnění místních smyček. Ty si původně určil Český Telecom sám, ve své referenční nabídce zpřístupnění. Nyní mu regulátor svým rozhodnutím 03/PROP/2005 tyto ceny poměrně významně „srazil“ dolů, a to jak jednorázové ceny za zřízení, tak i průběžné měsíční ceny:

Zpřístupnění – měsíčně RUO nově
Měsíčně za plný přístup k celé místní smyčce 491 Kč bez DPH 403 Kč bez DPH
Měsíčně za plný přístup k úseku vedení 461 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH
Měsíčně za sdílený přístup k celé místní smyčce 275 Kč bez DPH 158 Kč bez DPH
Měsíčně za sdílený přístup k úseku vedení 258 Kč bez DPH 143 Kč bez DPH
Zpřístupnění – jednorázově RUO nově
Za zřízení plného přístupu k celé místní smyčce 10.035 Kč bez DPH 4616 Kč bez DPH
Za zřízení plného přístupu k úseku smyčky 10.279 Kč bez DPH 5754 Kč bez DPH
Za zřízení sdíleného přístupu k celé místní smyčce 10.247 Kč bez DPH 4705 Kč bez DPH
Za zřízení sdíleného přístupu k úseku 10.486 Kč bez DPH 5984 Kč bez DPH

Význam pro všechny služby, založené na zpřístupnění místní smyčky, by mohl být značný. Očekávám, že např. Telenor Networks oznámí své nové ceny, vycházející již z nově stanovených cen, velmi brzy.

Změny v propojení

Regulátor nově určil také propojovací poplatky i za terminaci (hlasových) hovorů v pevných sítích, a to svým rozhodnutím 04/PROP/2005. Změny, které nejsou až tak zásadní, ukazuje následující tabulka, všechny ceny jsou v haléřích bez DPH.

Max. ceny za propojení Dříve: 01/PROP/2004 nově
Místní – špička 31 haléřů/minutu 31 haléřů/minutu
Místní – mimo špičku 16 haléřů/minutu 16 haléřů/minutu
1 tranzit – špička 40 haléřů/minutu 38 haléřů/minutu
1 tranzit – mimo špičku 20 haléřů/minutu 19 haléřů/minutu
2 tranzity – špička 56 haléřů/minutu 45 haléřů/minutu
2 tranzity – mimo špičku 28 haléřů/minutu 22 haléřů/minutu

Změny v dial-upu

Konečně další změny provedl regulátor svým rozhodnutím č. 05/PROP/2005 v oblasti vytáčeného připojení k Internetu, alias dial-upu. Zde si troufnu říct, že zde došlo asi k nejvýznamnější změně, která by ve svém důsledku mohla znamenat i konec současného modelu „Internet zdarma“ od alternativních operátorů. Regulátor totiž významně snížil částku, kterou terminující operátor dostává za každou minutu hovoru.

Od podzimu 2002 až do září 2003 platilo rozhodnutí regulátora 07/PROP/2002, které stanovovalo terminační poplatky ve výši 40 haléřů za minutu ve špičce a 15 haléřů mimo špičku. Ovšem 23. září 2003 vydal regulátor další rozhodnutí (04/PROP/2003), kterým v zásadě řekl: „můžete se dohodnout na nižších terminačních poplatcích“. Přesněji: původní ustanovení se ruší, ale původní ceny platí do doby, než se operátoři dohodnou na nových.

Není mi známo, že by se tak skutečně stalo a operátoři se dohodli. Možná i proto regulátor nyní nově (a direktivně) stanovil minimální ceny, které musí originující operátor (typicky Český Telecom) platit alternativním operátorům za minutu dial-upového hovoru. Tyto ceny jsou ale opravdu výrazně nižší než původních 40/15 haléřů, jak ukazuje následující tabulka:

Internetová terminace – minimální ceny nově
Místní – špička 19 haléřů/minutu
Místní – mimo špičku 7 haléřů/minutu
1 tranzit – špička 9 haléřů/minutu
1 tranzit – mimo špičku 3 haléře/minutu

Pokud jde o ceny za internetovou originaci, pak ta byla dosud odvozena od internetové terminace a navýšena o 6 haléřů za minutu kvůli billingu. Takže se pohybovala na úrovni oněch 40 a 15 haléřů, plus 6 haléřů za billing. Nyní regulátor svým rozhodnutím 05/PROP/2005 určil ceny internetové originace na haléř stejně jako u hlasové terminace:

Max. ceny za internetovou originaci nově
Místní – špička 31 haléřů/minutu
Místní – mimo špičku 16 haléřů/minutu
1 tranzit – špička 38 haléřů/minutu
1 tranzit – mimo špičku 19 haléřů/minutu

Díky této úpravě by mohly poněkud klesnout koncové ceny za internetový dial-up, realizovaný přes volbu operátora.

Co ještě chybí?

Ačkoli toho regulátor vydal na poslední chvíli opravdu hodně, přece jen ještě chybí jeden důležitý kamínek do celkové mozaiky. Jde o hlasovou originaci, která rozhodujícím způsobem určuje ceny za hlasové služby poskytované na bázi volby i předvolby operátora (CS/CPS). Kdo ví, možná ji má regulátor ještě v šuplíku.

MM socky3

Stejně tak regulátor dosud nevydal slibované rozhodnutí o režimu FRIACO, tedy o paušální originaci. Ta by umožnila i jiným operátorům nabízet taková volání za paušál, jaká Český Telecom nabízí skrze své tarify Volno a Volno Plus.

Dnes jen stručně popsaná rozhodnutí regulátora určitě budou mít řadu významných důsledků a nejspíše vyvolají řadu reakcí a návazných změn jak u Českého Telecomu, tak i u alternativních operátorů. Takže k tématu se určitě ještě vrátíme.

Jak hodnotíte nynější legislativní smršť?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.