Hlavní navigace

Jak se alternativní operátoři srovnají s rozhodnutími ČTÚ?

29. 4. 2005
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Hromada pondělních cenových rozhodnutí ČTÚ velmi výrazně ovlivnila jak hlasové, tak datové služby. Zatímco od čtvrtka jsou známy hlasové tarify u ČTc, někteří alternativní operátoři zatím ještě nemají jasno, co přesně pro ně budou změny znamenat. Skončí poskytování vytáčeného připojení k Internetu zadarmo? Zdraží razantně připojení přes ADSL?
Z pondělní nadílky od Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) se český telekomunikační trh bude asi ještě chvíli vzpamatovávat – rozhodnutí mají dopad na mnoho masových služeb, počínaje vytáčeným připojením k Internetu přes ADSL alternativních operátorů poskytované na infrastruktuře Českého Telecomu (ČTc) až po ADSL nabízené přes LLU (zpřístupnění místní smyčky). V některých případech jsou dopady spíše pozitivní, v jiných naopak výrazně negativní. Na názory jsme se zeptali řady telekomunikačních operátorů, bohužel jen část jich byla schopna dodat vyjádření do uzávěrky článku; někteří operátoři zatím k novinkám nezaujali žádné veřejné stanovisko.

Dial-up

Jedním z dopadů nových rozhodnutí je snížení poplatků, které odvádí ČTc alternativním operátorům za ukončení hovorů, sloužících k připojení na Internet v jejich síti. Stručně řečeno, z každé minuty, kterou zákazník s linkou u ČTc provolá například při připojení na Volný, dostane provozovatel několik haléřů. Do současné doby to bylo 40 haléřů za minutu v silném provozu, 15 haléřů ve slabém, nyní to je 19 a 7 haléřů pří místním spojení, 9 a 3 haléře při tranzitním spojení (záleží, jak je ISP připojen k sítím ČTc a kde je připojen zákazník). To je poměrně razantní snížení, které postihne především operátory, pro které je příjem z dial-upu nezanedbatelnou částí příjmů – největším ISP pro dial-up je (dle iAuditu za březen 2005) ČTc, následovaný Tiscali, Czech On Line a Contactelem.

Bohužel ani jeden z těchto tří největších alternativních operátorů se k našim otázkám nevyjádřil, získali jsme názory od SkyNetu a Českých radiokomunikací.

Radek Zeman se za společnost České radiokomunikace vyjádřil takto:

Lze konstatovat, že podmínky v oblasti vytáčeného připojení k síti Internet jsou pro poskytovatele internetových služeb nastaveny velmi tvrdě a může dojít k ukončení činnosti těch, kteří jsou na této jedné činnosti existenčně závislí. Proto předpokládáme, že v oblasti Internetu může dojít k významným změnám na trhu. Pro naši společnost není tato oblast činnosti zcela klíčová, je však významná jako kompletační v rámci ucelené nabídky telekomunikačních služeb. Dial-up u služeb CS/CPS se ve špičce dočkal pouze symbolického zlevnění o 0,02 Kč, zatímco mimo špičku došlo ke zdražení o 0,04 Kč. Alternativní operátor musí za originaci ČTc mimo špičku platit 0,25 a přitom koncová cena ČTc vůči jeho zákazníkovi je u některých tarifních programů 0,22 Kč (Telefon Universal .).

Petr Šedivý, Skynet:

Naše společnost není závislá na výnosech z propojení u služeb dial-up a tyto příjmy tvoří jen doplňkové výnosy. Tento krok však vnímáme opět jako negativní pro Internet v ČR, ale neohrozí to poskytování těchto služeb zdarma. Vzhledem k tomu, že dochází ke snížení výnosu o cca 53 procent, může toto pro některé operátory znamenat určitě potíže.

Možných dalších směrů vývoje je mnoho, od varianty ukončení poskytování připojení na Internet zdarma (pamatujete si na doby, kdy se za připojení platil paušál?), resp. zůstal by na trhu jen ČTc, přes omezení nabídky (nejpravděpodob­nější), včetně ukončení nabídek od ne-ISP (kdy se například provozovatel portálu, který dial-up propaguje, dělí s ISP o výnosy) až po přechod na služby založené na originačním principu, tedy připojování se na Internet přes volbu operátora.

ADSL, LLU a Telefon Mini

ADSL se týkají rovnou tři změny. První je omezení ČTÚ, že již nelze používat ADSL či službu SVP (sdílený přístup k účastnickému vedení) spolu s minimálním regulovaným tarifem. Během čtvrteční tiskové konference se ukázalo, jak bude ČTc situaci řešit. Jelikož stávající tarify nebudou zachovány, všem zákazníkům budou změněny tarify na nové, a u nových tarifů Telefon Mini již není možný souběh s ADSL/SPV, zákazníci nyní využívající ADSL a Home Mini budou automaticky převedeni na Telefon Expres, což v praxi znamená nejen ztrátu kreditu na volání, ale také zdražení měsíčního poplatku o 115 korun. ČTc hodlá představit novou řadu ADSL tarifů, kde pravděpodobně bude zohledněno i toto (včetně promítnutí do velkoobchodní nabídky pro ostatní ISP), ovšem do té doby se jedná o velkou neznámou.

Radek Zeman nám za ČRa sdělil následující:

"Omezení u cenového programu Home Mini chápeme, pokud bude omezeno pouze na nízkopříjmové a sociálně slabé skupiny zákazníků. Pro rozvoj celkového trhu telekomunikačních služeb je však spíše negativem, neboť konzervuje historické podmínky, kdy byly telekomunikační služby vzácností, a nemotivuje k využívání všech současných možností. Tato oblast účastníků by měla být řešena spíše prostřednictvím univerzální služby a zákazníci by měli být migrováni k normálním cenovým plánům, kde nejsou uvedená omezení volby operátora.

Petr Šedivý ze Skynetu se vyjádřil takto:

"Toto vnímáme jako velice negativní krok vůči zákazníkům a jako podporu ČTc. Každý zákazník, který nyní bude chtít využívat ADSL technologii, díky tomuto rozhodnutí zaplatí o cca 130 korun měsíčně více.

Druhou změnou, která se může projevit na ceně ADSL u některých alternativních operátorů, je dodatek k loňskému cenovému rozhodnutí, určujícímu cenu za propojení ADSL. K této ceně se nyní bude muset připočítávat ještě cena za SVP, tedy za využití nadhlasového pásma linky, což je 158 korun měsíčně. Změna se však týká jen těch ISP, kteří realizují ADSL od loňského roku právě přes propojení, nikoliv připojení.

Radek Zeman za ČRa k tomu říká:

ADSL služby na bázi propojení sítí teprve připravujeme, takže dopady do naší činnosti jsou v této době nulové, respektive minimální. Poplatek za nadhovorové pásmo ve výši 158 korun budeme muset, bohužel, ve svých obchodních podmínkách promítnout. Bereme tuto cenovou podmínku jako realitu, která vyplývá z úrovně rebalancování cen v České republice a domníváme se, že by však neměla tvořit základní překážku dalšího rozvoje širokopásmových služeb, kde bude rozhodovat stále více rychlost připojení a kvalita služeb.

Petr Šedivý ze Skynetu:

Naše spolupráce s ČTc je prozatím na úrovni připojení v rámci referenční nabídky ČTc, a tudíž se cenové rozhodnutí včetně jeho dodatku v našich podmínkách neprojeví. Intenzivně však usilujeme o možnost spolupráce na úrovni propojení. ČTc se tomu bohužel silně brání.

Třetí oblastí, kde se projeví změny podle pondělích rozhodnutí ČTÚ, je používání ADSL přes LLU. Došlo jak k výraznému snížení jednorázových plateb, tak ke snížení měsíčních poplatků. To je samozřejmě pro tuto technologii jedině dobře, neboť – jak je vidět na příkladu řady zemí v EU – právě nízké poplatky za LLU dovolí výrazně rozšířit paletu ADSL služeb.

Radek Zeman za ČRa k tomu říká následující:

CIF23

Snížení jednorázových cen za zřízení služby pronájmu místní smyčky se určitě z dlouhodobého hlediska promítne do cen služeb koncovým zákazníkům i našich velkoobchodních nabídek obchodním partnerům. Přestože změny cen v této oblasti jsou poměrně značné, domníváme se, že existuje významný prostor pro to, aby byly ještě razantnější. Naše společnost ve své strategii akcentuje právě rozvoj služeb na bázi pronájmu místních smyček od Českého Telecomu, a.s,. a můžeme říci, že máme v této oblasti již určité zkušenosti. Z tohoto úhlu pohledu změnu cen vítáme, nicméně není naším jediným kriteriem pro vstup na tuto část trhu. Pokud hovoříme o tom, že existuje ještě značný prostor pro snížení cen, je nutné zdůraznit, že současná úroveň těchto cen v zásadě umožňuje poskytovat služby pouze podnikatelským subjektům a opomíjí residenční sektor.

Mezi rozhodnutími ČTÚ doposud postrádáme zásadní cenové rozhodnutí pro kolokování (umístění zařízení) u cizích operátorů. Vzhledem k tomu, že doposud pro tuto oblast nebyla stanovena žádná pravidla, stává se možnost umístění svých zařízení v prostorách Českého Telecomu, a.s. za přiměřených cenových podmínek klíčovou oblastí pro přistoupení dalších operátorů k pronájmu místních smyček a tím i k očekávanému rozvoji nabídky širokopásmového připojení na trhu v ČR.

Zeptali jsme se také druhého operátora, který velkoobchodně nabízí ADSL služby přes LLU, Telenor Networks, odpověděl nám obchodní ředitel společnosti, pan Jiří Nykodým:

Telenor Networks vyhlásil nové velkoobchodní ceny svým zákazníkům s platností od 25. dubna spolu s dostupností nových produktů. Tyto ceny již předpokládaly cenové rozhodnuti, o kterém je řeč.

Ač se dá říci, že většina nových rozhodnutí je pro zákazníky v důsledku spíše negativní, nedojde pravděpodobně k výrazným otřesům v nabídce. Největší změny se pravděpodobně dotknou dial-upu, kde se dá předpokládat větší tlak na přechod zákazníků na ADSL, byť za určitých podmínek mohu ceny dial-upu ještě dále klesnout. Uvidíme, zda společnosti, které si pro své ADSL vybojovaly u ČTÚ propojení s ČTc, nyní nebudou tohoto kroku tak trochu litovat. Nejvýraznějším impulsem pro rozvoj bude cenové rozhodnutí týkající se LLU, jak je však vidět, ke spokojenosti operátorů ještě chybí také úprava cen za kolokace. Je však celkově smutné, že ČTÚ svými kroky sype ještě další písek do již tak ne zcela uspokojivé situace Internetu v ČR. Místo podpory se tak zákazníci a i operátoři dočkali především zbytečných komplikací.

Bude pro vás zvýšení měsíčního paušálu za telefon impulsem k přechodu od ADSL k jiné technologii?

Autor článku

Autor se již dlouhá léta šťourá v Macích, mobilních technologiích a Internetu a provozuje svůj osobní technický blog www.maler.cz.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).