Hlavní navigace

Velcí operátoři vs. ČTÚ

6. 5. 2005
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Významní alternativní operátoři se vyjádřili k posledním cenovým rozhodnutím ČTÚ: s řadou novinek minulého týdne nesouhlasí a rozhodnutí považují za nekvalitní, místy přímo logicky či matematicky chybná. Jak to tedy bude s dial-upem zdarma? Kdo zaplatí zdražení ADSL? A kdy začne Czech on Line nabízet vlastní zpřístupnění místní smyčky (LLU)?
Asociace pro spravedlivou konkurenci (ASK), která vznikla jako určitý protipól Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí (APVTS), kde je zastoupený i Český Telecom (ČTc), a která podle některých nehájí práva alternativců dostatečně důrazně, na své tiskové konferenci představila svůj pohled na poslední rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ). Ten není příliš překvapivý a v mnoha bodech poměrně zásadně nesouhlasí s novinkami, které se minulý týden objevily. Z celkem šesti členů ASK (čtyři řádní, dva přísedící) byly zastoupeny společnosti Czech on Line, eTel, Telenor Networks, Tele2 a Tiscali.

Internet zdarma bude pokračovat

Velká část výtek se týkala nových propojovacích poplatků pro vytáčené připojení k Internetu. Zde došlo k poměrně výraznému poklesu terminačních poplatků a naopak v některých případech dokonce k nárůstu originačních poplatků, což ve finále nahrává dominantnímu operátorovi, který odvádí alternativcům méně, a kupodivu naopak minutové ceny za přístup k Internetu spíše zvýšil.

Nově se terminační poplatky za dial-up začaly rozdělovat podle toho, zda je propojení na místní, nebo tranzitní ústředně, a rovněž se liší terminační a originační poplatky (tedy poplatky, které buď platí ČTc alternativnímu operátorovi (AO) za ukončení hovoru v jeho síti, nebo naopak které AO platí ČTc v případě, kdy zákazník volá ze sítě ČTc přes volbu operátora). To je opět rozdíl hlasového a datového provozu, neboť zatímco u hlasu je poměr terminačních a originačních poplatků shodný, u internetového provozu je výrazný nepoměr v neprospěch alternativců (tabulka pochází z prezetance, k dispozici i na webu ASK, ceny nezahrnují náklady na billing a CS/CPS).

Díky novým pravidlům poklesnou minutové ceny placené AO v některých případech až o 80 procent a příjmy klesnou pod náklady za provoz. Je velmi zajímavé, čím podle AO také ČTÚ argumentuje: ISP mají jako provozovatelé internetových portálů též příjmy z reklamy, a tak své marže mohou přepustit komunikačním operátorům. ČTÚ tak chce dle vlastního uvážení formovat trh na základě vnějších faktorů, které by v žádném případě neměl zahrnovat do svých rozhodnutí.

Cenové rozhodnutí také podle zástupců obsahuje určité nelogické prvky – například cena originace internetového volání je shodná s cenou hlasové originace, ovšem to příliš nekoresponduje s modelem, který by měl být použit pro výpočet. Cena jedné minuty se skládá z více částí, jednou z nich jsou náklady na vytvoření spojení, které se rozpočítávají do minutové ceny podle průměrné délky volání. A zatímco průměrná délka hlasového spojení jsou 3 minuty, průměrná délka datového volání je 25 minut – tedy už pouze z těchto důvodů by se ceny od sebe měly lišit.

Podle alternativců jsou ceny dle cenového rozhodnutí spočítané „divně“, neboť při porovnání ceny jedné minuty dle internetových balíčků ČTc a nákladové ceny AO, spočítané na základě nových rozhodnutí, vychází minuta připojení přes ČTc levněji než pouhé propojovací náklady na minutu u alternativních operátorů při použití před/volby operátora, tedy ještě bez započítání jakéhokoliv zisku a dodatečných nákladů.

Jak již bylo řečeno minulý týden, v praxi to může určitým způsobem vyčistit trh s dial-upem, neboť například virtuální ISP (portály, které neprovozují vlastní infrastrukturu, pouze směřují své zákazníky na určitá telefonní čísla) pravděpodobně budou z tohoto trhu vytlačeni, neboť nižší marže již nebude možné dělit takovým způsobem jako doposud. Stejně tak to může znamenat konec pro malé operátory – dle vyjádření jednoho z menších ISP se s novými cenami dostávají několik desítek procent pod náklady. Řešením by bylo například zavést měsíční poplatky v řádu několika desetikorun, ovšem to je obtížné, neboť dnešním zvykem je anonymní připojení k Internetu. Také by to podle všeho automaticky znamenalo ztrátu zákazníka, protože na trhu zůstane více ISP, kteří budou nadále poskytovat připojení zdarma.

Velcí operátoři totiž nechtějí tento trh opustit a nechat se tak v praxi vytěsnit ČTc, i když je otázka, zda se pro ně tento business nestane i při velkém objemu minut silně prodělečný. V nejhorším případě by zůstal na trhu jediný free dial-up ISP – Český Telecom, který by díky tomu získal více z příjmů zákazníků.

Kdo zaplatí 158 korun za nadhlasové pásmo?

Jedním z témat bylo rovněž nové rozhodnutí, které ukládá, že se k ceně ADSL přes propojení, které ČTÚ reguluje dle loňského aprílového cenového rozhodnutí, připočítává cena za sdílené nadhlasové pásmo, tedy 158 korun měsíčně. To je novinka, která dosud neplatila, resp. v cenovém rozhodnutí bylo stanoveno podmíněně, že je možné částku za pronájem připočítávat. Ovšem jelikož ČTÚ dal alternativním operátorům dobrozdání, že cena za toto nadhlasové pásmo je již obsažena v měsíčním paušálu za hlavní telefonní stanici, nebylo potřeba toto platit.

V novém rozhodnutí již není podmíněná platba, a je tedy ji nutné provádět vždy. S tím samozřejmě souvisí dotaz operátorů na ČTÚ, zda to znamená, že v nových tarifech již není zahrnut pronájem za nadhlasové pásmo (a zákazník by si to tak vlastně musel zaplatit ještě navíc, k základnímu hlasovému tarifu), či zda stále platí, co dříve, že měsíční paušál obsahuje pronájem jak hlasového, tak nadhlasového pásma. Pokud by se potvrdilo, že paušál již tuto částku obsahuje, docházelo by k absurdní situaci, kdy by alternativci vybírali příplatek 158 korun bez DPH (tedy 188 korun s DPH), který by odváděli ČTc, a ten by poměrně logicky musel stejnou částku slevit z měsíčního paušálu.

Každopádně dokud se situace nevyjasní (a operátoři mají tři měsíce na to, aby uvedli své ceny do souladu s cenovými rozhodnutími), zákazníci nic navíc platit nebudou, poté se možná opravdu dočkají toho, že jim budou operátoři – ať již zcela, nebo jen částečně – přefakturovávat tuto částku.

V každém případě bude zajímavé, jak se toto odrazí na nových ADSL tarifech ČTc, neboť nové hlasové tarify, byť bundlované k ADSL, toto nezohledňují. Pokud ČTc nebude tuto částku účtovat také, nebo nebude všem, kdo používají ADSL na infrastruktuře ČTc, poskytovat slevu odpovídající této části pronájmu linky, dojde opět k znevýhodnění alternativců na úkor ČTc.

Tak trochu divné ČTÚ?

Na adresu staronového regulátora se objevilo více připomínek – například alternativní operátoři dostali v určité fázi k připomínkování rozhodnutí týkající se ADSL, které se poměrně rozcházelo s tím, co bylo doopravdy vydáno; rovněž se AO domnívají, že postup ČTÚ není v souladu s národní telekomunikační politikou; ČTÚ rovněž prohlásil, že další změny mohou nastat nejdříve po publikaci pololetních výsledků ČTc a podobně. K tomu se přidávají faktické záležitosti, jako jsou již zmíněné podivné počty u dial-upu, absurdní rozdíly mezi cenou zřízení telefonní linky od ČTc a náklady na zřízení přístupu na danou linku pro LLU (zřízení linky stojí v speciálních akcích koncové zákazníky do 99 korun, zřízení LLU představuje pro AO náklady takřka 5000 korun). K tomu se přidává dlouhé čekání na řadu rozhodnutí (u některých více než rok), což samo o sobě má velký dopad na trh „zabetonováním“ stávajícího stavu, a některých rozhodnutí, například o nákladech na kolokace při LLU nebo o paušálním zpoplatnění dila-upu dle modelu FRIACO, jsme se zatím nedočkali vůbec.

Alternativci hodlají využít všech možných postupů, jak proti rozhodnutím ČTÚ bojovat – počínaje předáním připomínek, napadnutím rozhodnutí ČTÚ či obrácením se na ÚHOS nebo regulační orgány EU. V ideálním případě se v průběhu příštích tří měsíců, ještě než budou všechna rozhodnutí uvedena v život, dočkáme změn, v horším případě si na změny budeme muset počkat a na zákazníky i operátory dopadnou povětšinou vyšší náklady dle rozhodnutí ČTÚ.

KL22_nominace

Kdy se vrhne Czech on Line na LLU?

Zajímavou informaci nám již v úterý potvrdil nový generální ředitel společnosti Czech on Line (COL), pan Michael Fried. Ten označil poslední rozhodnutí ČTÚ za „černé pondělí“ a hodlá v čele firmy využít všechny možnosti, které jim trh bude poskytovat, aby nabídl zákazníkům co nejlepší podmínky služeb. Jednou z použitelných technologií je zpřístupnění místní smyčky, neboli LLU, které již v ČR nabízí České radiokomunikace a Telenor Networks. Czech on Line (COL) se chce stát třetím operátorem, který bude LLU prakticky realizovat (tedy ne nakupovat zpřístupněné linky od ČRa nebo TN), pokud možno v co nejbližším čase – dá se tedy očekávat, že do konce roku. Zajímavé také je, že se COL chce zaměřit na oblasti, kde konkurence zatím LLU nenabízí, což je na jednu stranu logické rozhodnutí, neboť je otázka, zda trh dokáže absorbovat tři poskytovatele LLU v jedné lokalitě, na druhou stranu samozřejmě stávající operátoři jdou za ekonomicky nejatraktivnějšími lokalitami, takže může být problémem návratnost podobných investic.

Nezbývá než počkat na praxi, zda COL skutečně začne budovat vlastní infrastrukturu, a v kterých lokalitách. Pokud by se podařil rozumný synergický efekt pokrývání od všech tří operátorů, bylo by to samozřejmě pro zákazníka nejprospěšnější, ovšem v situaci, kdy ještě na řadě lokalit není ani ADSL od ČTc, to je asi hudba daleké budoucnosti.

Jak se změní trh s dial-up přístupem na Internet?

Autor článku

Autor se již dlouhá léta šťourá v Macích, mobilních technologiích a Internetu a provozuje svůj osobní technický blog www.maler.cz.