Hlavní navigace

Internet Expres Optimal: zlevnění v pilotním provozu

18. 1. 2005
Doba čtení: 10 minut

Sdílet

Český Telecom razantně snížil cenu svého megabitového ADSL zavedením nové varianty služby Internet Expres s přídomkem Optimal. Koncového uživatele přijde na 799 korun, ale její vlastnosti se mění v závislosti na vzdálenosti uživatele od DSLAMu. Navíc je tato služba nabízena pouze v rámci dvanáctiměsíčního pilotního provozu.

Když na přelomu roku razantním způsobem nastoupili kabeloví operátoři a nabídli uživatelům za stejné peníze podstatně více „muziky“, všeobecně se očekávalo, že na to Český Telecom nějak zareaguje. Očekávalo se i to, že jeho reakce se bude týkat „vyšších“ variant přípojek a nikoli těch nejnižších (jako je Internet Expres Start s nominální rychlostí 256/64 kbit/s).

Včera se tato očekávání skutečně naplnila: Český Telecom upravil svou „nejvyšší“ nabídku ADSL připojení určenou hlavně domácnostem (tj. v řadě s agregací 1:50). Kupodivu nikoli tak, že by zachoval cenu a poskytl „více muziky“, ale cestou zlevnění („stejně muziky za méně peněz“). Cenu přípojky o nominální rychlosti 1024/256 kbit/s snížil z původních 1420 korun na 799 korun, vše bez DPH a se stejným objemovým limitem (1 GB za týden, resp. 4 GB za měsíc, do uplatnění Fair Use Policy). Tím se aspoň přiblížil k nedávné novince v nabídce kabelové společnosti UPC – k její službě chello light, která za 779 korun měsíčně nabízí přípojku s rychlostí 1024/128 kbit/s, navíc s výrazně vyšším objemovým limitem – 10 GB měsíčně (a bez nutnosti platit ještě za samotnou pevnou telefonní linku).

Nový Internet Expres se jmenuje Optimal

Zlevnění je realizováno skrze novou službu, která je další variantou rodiny služeb s názvem Internet Expres a nese přídomek Optimal (tj. plným jménem Internet Expres Optimal). Je v zásadě doplňkem, resp. rozšířením stávajícího repertoáru služeb Internet Expres, které až dosud zahrnovaly:

 • Internet Expres Start (256/64 kbit/s, limit 256 MB týdně),
 • Internet Expres 512 (512/128 kbit/s, limit 500 MB týdně), dosud v ceně 870 korun,
 • Internet Expres 1024 (1024/256 kbit/s, limit 1 GB týdně), dosud v ceně 1420 korun,

ke kterým nyní přibývá

 • Internet Expres Optimal (1024/256 kbit/s, limit 1 GB týdně) v ceně 799 korun.

Český Telecom prý hodlá nadále nabízet všechny čtyři výše uvedené varianty, takže nový Optimal je formálně doplňkem stávajících variant. Fakticky ale je myšlen spíše jako náhrada za stávající Internet Expres 512 a 1024, protože je oproti nim lacinější. Pokud se nyní podíváte na stránky www.internetex­pres.cz, najdete tam již jen nabídku nejnižší varianty Start a nabídku Optimal.

Uživatelé stávajících variant Internet Expres budou moci přejít na variantu Optimal od 14. února 2005 (tedy nikoli hned).

Detaily varianty Optimal

Nová varianta Internet Expres Optimal se na první pohled zdá být univerzálně výhodnější než stávající varianty Internet Expres 512 a 1024. Jsou zde ale další konkrétní aspekty, které by zájemci o tuto variantu měli znát a vzít v úvahu, než se rozhodnou. Není jich málo a podle mého názoru dosti komplikují posuzování celé nabídky a hodnocení její výhodnosti.

Jde například o to, že se službou Optimal je standardně spojen jednoroční úvazek zákazníka. Za něj získává zákazník garanci koncové ceny po celý rok (tj. garanci toho, že se cena nezmění). V současné době, kdy se ceny broadbandu mění poměrně dynamicky a směrem dolů, si nejsem jist, zda to není spíše nevýhoda.

Výhodou, plynoucí z jednoročního úvazku, je aktivační poplatek ve výši jedné koruny a snížení jednoho měsíčního poplatku na jednu korunu (toho posledního). Existuje však i možnost pořídit si stejnou službu bez jednoročního úvazku. Pak je garantována stejná cena jen po první tři měsíce, aktivační poplatek je 990 korun bez DPH a poslední měsíc stojí stejně jako první měsíce: 799 korun.

I k nové službě Internet Expres Optimal si lze přikoupit za zvýhodněných podmínek hlasové tarify Universal za 279 korun. To je ale jen důsledek obecné nabídky těchto tarifů, které lze za 279 korun přikoupit ke všem ADSL službám, a to nejen od Českého Telecomu, ale i od ostatních operátorů.

Pouze pilotní provoz?

Dosti nestandardní mi ale přijde to, že nová služba Internet Expres Optimal je Českým Telecomem formálně nabízena nikoli jako řádná (definitivní) služba, ale pouze v rámci pilotního zkušebního provozu, jehož cílem je především „praktické ověření technologie, procesů zřizování, provozu a účtování služby, vysokorychlostního připojení k Internetu s možností neomezeného stahování dat založeném na technologii ADSL“. Alespoň tak hovoří podmínky pro poskytování telekomunikační služby Internet Expres Optimal ve zkušebním provozu.

Pravděpodobně jde o nějakou „regulační obezličku“, která souvisí se vztahy na telekomunikačním trhu a s povinností nabízet stejné možnosti i ostatním operátorům. Zde je zřejmě významný rozdíl v posuzování služby provozované pouze ve zkušebním (pilotním) režimu a v řádném komerčním režimu.

Pravidelní čtenáři Lupy si možná ještě vzpomenou, že v létě roku 2002, když Český Telecom uvedl na trh svou první verzi ADSL (IOL Platinum), bylo to také jen v rámci „regionálně omezeného testovacího provozu“. Podstatné ale bylo, že obdobnou možnost nenabídnul ostatním operátorům – a regulátor mu fintu s testovacím provozem nespolknul a nabízení služby IOL Platinum mu zakázal. Loni v listopadu pak za to Český Telecom potrestal i ÚOHS (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže), a to pokutou ve výši 23 milionů korun.

Zpět ale k uživatelským aspektům dnešního „pilotního provozu“: uživatelé do něj mohou „vstoupit“ (a pořídit si novou službu Optimal) jen během prvních tří měsíců. Zde je relevantní úryvek z dokumentu FAQ k nové službě:

Jaký je harmonogram pilotního provozu Internet Expres Optimal? 

17. ledna 2005: Zahájení nabídky pilotního provozu
17. dubna 2005: Ukončení nabídky pilotního provozu (poslední den, kdy lze do pilotního provozu vstoupit)

Na místě je jistě i otázka, jak tomu bude po skončení pilotního provozu. Zde dokument FAQ odpovídá takto:

Co se stane, až skončí pilotní provoz služby? Nehrozí mi, že mi jednostranně zvýšíte cenu a snížíte kvalitu služby? 

Garance ceny platí pro prvních 12 měsíců. Přestože vám nyní nemůžeme přislíbit konkrétní cenu a parametry služeb, které budeme nabízet za 12 měsíců, jistě neproděláte. Bude vám nabídnuta výhodná migrace na některou z broadbandových služeb, které budeme nabízet v té době. Poměr cena / hodnota u těchto služeb bude lepší než dnes, nebo nejhůře stejný jako dnes.

Za zmínku stojí i bod 5.4 podmínek pro poskytování telekomunikační služby Internet Expres Optimal ve zkušebním provozu, kde se praví:

Pokud poskytovatel neoznámí účastníkovi, na základě vyhodnocení zkušebního provozu, ukončení poskytování služby – nejpozději jeden měsíc před uplynutím 12ti měsíční doby, pak automaticky bude tato služba poskytována v rámci „ostrého“ komerčního provozu dle příslušných všeobecných podmínek vydaných poskytovatelem.

Přenosová rychlost

Úplně jednoduché to není ani s rychlostí nové služby Internet Expres Optimal. Ta je sice inzerována jako služba s nominální rychlostí 1024/256 kbit/s, ale to platí jen tam, kde je zákazník vzdálen od telefonní ústředny (přesněji od DSLAMu) nejvýše 3 km. Pokud je vzdálen od 3 do 3,4 km, služba Internet Expres Optimal se pro něj stává službou s nominální rychlostí 512/128 kbit/s (ale jako kompenzace je mu zvýšen týdenní objemový limit o čtvrt gigabytu).

Pokud je zákazník vzdálen od DSLAMu více jak 3,4 km, ale nejvýše 3,8 km, službu Internet Expres Optimal si již zřídit nemůže. Šanci má pouze na pomalejší variantu Internet Expres Start (256/64 kbit/s).

Obdobná omezení na vzdálenost nejsou nová, existovala i u dosavadních verzí. Dosud ale ovlivňovala to, zda určitá konkrétní služba, jak je definována, může být konkrétnímu zájemci zřízena či nikoli. Nyní je tomu jinak – nyní tato vzdálenost rozhoduje o tom, jak bude jedna a ta samá služba (Internet Expres Optimal), za stejnou cenu, koncovému zákazníkovi fungovat. Zda jako služba o nominální rychlosti 1024/256 kbit/s, nebo 512/128 kbit/s, a v závislosti na tom i s různou Fair Use Policy (viz dále).

Do budoucna prý bude možné, aby se zákazník dozvěděl o své vzdálenosti od DSLAMu již z formuláře, kterým se ověřuje dostupnost ADSL jako takového (tzv. DSLAM checku, např. zde), a díky tomu dokázal dopředu odhadnout, jak mu bude služba Optimal fungovat. Dnes musí udělat alespoň předběžnou objednávku, aby došlo k technickému šetření, v rámci kterého se to teprve zjistí.

Fair Use Policy

Fair Use Policy se u nové služby Internet Expres Optimal shoduje s tou, která byla aplikována u dosavadní verze Internet Expres 1024 (v případě, kdy se zákazník nachází do 3 km od DSLAMu a služba Optimal mu funguje nominální rychlostí 1024/256 kbit/s). Pravidla pak jsou následující:

 • každý týden (počínaje pátkem) lze bez snížení rychlosti přenést až 1 GB dat,
 • po překročení 1 GB klesá nominální přenosová rychlost na 512/128 kbit/s,
 • po překročení 2 GB (celkem) klesá nominální rychlost na 64/64 kbit/s.

Mírně odlišná Fair Use Policy se uplatňuje v případě, kdy zákazník je vzdálen od DSLAMu od 3 km do 3,4 km a služba Optimal mu zpočátku funguje nominální rychlost 512/128 kbit/s. K prvnímu zlomu pak dochází po přenesení 1,25 GB dat (tj. zákazník má za poloviční rychlost čtvrt gigabytu dat navíc), kdy rychlost klesá na 256/128 kbit/s. Druhý zlom nastává po přenesení 2,5 GB (celkem), kdy nominální přenosová rychlost klesá na 64/64 kbit/s.

Připadá vám to vše jednoduché a srozumitelné?

Velkoobchodní nabídka

Se zavedením nové služby Internet Expres Optimal souvisí i změna velkoobchodní nabídky přístupu, kterou měl Český Telecom předat ostatním operátorům již před měsícem. Tato nabídka je sice „speciální“ a „akční“ (že by si už i seriózní operátoři mezi sebou hráli na přihlouplé reklamní slogany?), avšak stále se týká jen tzv. přístupu, a nikoli propojení, které požaduje regulátor. Její podstatou je snížení velkoobchodních cen u dosavadních variant přípojek:

 • Carrier Broadband Plus 512/128 kbit/s 3 GB
 • Carrier Broadband Plus 1024/256 kbit/s 6 GB

Zajímavé je, že velkoobchodní cena obou těchto variant je nyní stejná, a to 539 korun. To mi přijde značně nelogické (aby rychlejší služba s větším limitem stála stejně jako pomalejší služba s menším limitem, při stejné agregaci). Na první pohled by to mohlo odpovídat logice fungování koncové služby Internet Expres Optimal, která také za stejnou cenu funguje tu s vyšší rychlostí, tu s rychlostí nižší. Ale na druhý pohled se už logika vytrácí – i služba Optimal kompenzuje nižší rychlost větším objemovým limitem, byť lze diskutovat o tom, zda adekvátně. Naproti tomu velkoobchodní nabídka při zpomalení (nižší rychlosti) naopak zmenšuje objemový limit.

No, pokud bylo cílem udělat ve všem pořádný zmatek, pak se to podle mého názoru podařilo.

Nové nabídky ostatních operátorů

Minulý týden přišli s novými cenami ADSL služeb nejméně dva další operátoři, České radiokomunikace a Tiscali. Jejich nové ceny se ale výrazně liší.

České radiokomunikace zřejmě již vyšly z nové velkoobchodní nabídky Českého Telecomu a k velkoobchodní ceně obou zmiňovaných variant od Českého Telecomu si „přirazily“ po řadě 160 a 260 korun (za veškerou internetovou konektivitu, podporu uživatelů atd.). Nabídly tak uvedené dvě varianty přípojek za ceny, které se liší přesně o 100 korun:

 • 512/128 kbit/s, 3 GB: 699 korun,
 • 1024/256 kbit/s, 6 GB: 799 korun (vše bez DPH).

Naopak Tiscali přišla s koncovými cenami, které se liší mnohem výrazněji, o 400 korun:

 • 512/128 kbit/s, 3 GB: 599 korun,
 • 1024/256 kbit/s, 6 GB: 999 korun (vše bez DPH).

Možným vysvětlením tak velkého rozdílu je to, že Tiscali vychází z cen za ADSL propojení, o kterém se „hádá“ s Českým Telecomem, zatímco České radiokomunikace vychází již z nové nabídky zpřístupnění.

Jak reaguje Czech On Line

Ještě v průběhu včerejšího dne jsem k nové velkoobchodní nabídce Českého Telecomu zaznamenal i následující reakci Czech On Line. Ten je mimochodem dalším subjektem, který se již dlouhou dobu s Českým Telecomem „hádá“ o ADSL propojení (o jehož cenách rozhodl regulátor již počátkem dubna loňského roku) a své ADSL s rychlostí 512/128 kbit/s (byť s 1 GB limitem) nabízí již delší dobu za stejnou cenu, se kterou nyní přišla i Tiscali: za 599 korun.

K nové velkoobchodní nabídce pak Czech On Line říká:

BRAND24

1. Tato nabídka je určena service providerům v pevných sítích, kteří s dominantním operátorem spolupracují v režimu přístupu. Operátoři však ze zákona spolupracují v režimu propojení. Oba režimy přitom využívají stejné technické řešení. Pokud v takovém případě Český Telecom účtuje za stejné služby různou cenu, nazývá zákon o ochraně hospodářské soutěže takové chování zneužitím dominantního postavení. Z tohoto pohledu Czech On Line považuje speciální velkoobchodní nabídku za diskriminační, neboť neumožňuje rovnou hospodářskou soutěž. V této věci Czech On Line podala podnět k prošetření na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

2. Český Telecom ukazuje, že ceny za služby ADSL jsou stále nadhodnocené. Ceny, které monopolní operátor poskytuje ve speciální velkoobchodní nabídce, jsou totiž výrazně nižší než ceny, které Český Telecom předkládá Českému telekomunikačnímu úřadu jako nákladové. Zmíněná speciální velkoobchodní nabídka tedy zřetelně ukazuje, že stávající standardní velkoobchodní ceny, a tedy i ceny pro koncové zákazníky, jsou nepřiměřeně vysoké. Existuje snad subjekt, který by mohl jeden rok nabízet prodělečné služby (tedy pod svými reálnými náklady), zvláště pak je-li těsně před privatizací? Podle názoru Czech On Line ne.

Zejména u prvního bodu reakce Czech On Line mne napadá, zda právě zde není vysvětlení toho, proč nová služba Internet Expres Optimal není nabízena jako běžná komerční služba, ale pouze v pilotním (zkušebním) provozu. Proč se pořád konají takovéto zvláštní hry? Proč má koncový uživatel vstupovat do nějakého pilotního provozu? Jsme snad znovu na začátku zavádění ADSL v ČR?

Asi ne, ale máme tady konkurenční boj …

Jak hodnotíte nový Internet Expres Optimal?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).