Hlavní navigace

Center of Excellence otevřeno

10. 12. 2008
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Autor: 29
Aktualizováno: Aktualizováno o foto. (11. 12. 2008 10:49)
Tento týden oficiálně odstartoval společný projekt společnosti Sun a ČVUT s názvem "Center of Excellence". Kooperace mezi zmiňovanými subjekty by se v následujících třech letech měla zaměřit zejména na oblast přístupnosti a použitelnosti. A my jsme byli u otevření! Aktualizováno o foto.

Před několika dny se zde na Lupě objevila tisková zpráva o tom, že se blíží otevření tzv. „Center of Excellence“, společného projektu společnosti Sun Microsystems a ČVUT. Vzájemná spolupráce Sunu a ČVUT už probíhá několik let (od roku 2003), a tento krok by měl předchozí kooperaci ještě více upevnit a formalizovat. K oficiálnímu představení a spuštění „Centra“ došlo na tiskové konferenci, která se konala v úterý 9. prosince v prostorách Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze na Karlově náměstí.

Proč se zaobírat přístupností technologií

Určitým zpestřením tiskové konference byla hned samotná cesta na správné místo. Setkání totiž probíhalo v patrně nejodlehlejší místnosti budovy, a od vchodu musel návštěvník sledovat četnými chodbami a schodišti přibližně čtyřicet cedulí. Cesta byla nicméně zajímavá, protože zejména v poslední pasáži se na stěnách objevovaly černobílé markery, a bylo tedy zřejmé, že tyto prostory využívá ČVUT k testování své navigační aplikace pro nevidomé NaviTerrier, o které byla řeč i v nedávném článku World Usability Day ukázal virtuální realitu i hlasové ovládání.

Samotná konference pak začínala klasicky, tedy představením hostů a poděkováním účastníkům. Krátké přivítání si připravili zástupci ČVUT i společnosti Sun Microsystems. Konkrétně děkan FEL ČVUT docent Boris Šimák, a profesor Pavel SlavíkKatedry počítačové grafiky a interakce. Vystoupil také Pavel Šuk, ředitel Pražského vývojového centra společnosti Sun, a mezi přítomnými bylo možné zahlédnut i pana Jiřího Mžourka, senior manažera společnosti Sun a zároveň i předsedu skupiny Prague ACM SIGCHI.

Účastníci konference (zleva: B.Šimák, P.Slavík, P.Šuk a P.Korn)

Účastníci konference (zleva: B.Šimák, P.Slavík, P.Šuk a P.Korn)

Hlavním řečníkem byl ovšem zahraniční host, technický ředitel a Accessibility Architect společnosti Sun, pan Peter Korn. Ve své prezentaci se zabýval zejména otázkou, proč je téma přístupnosti tolik významné. Nejedná se totiž o oblast tak marginální, jak by se mohlo na první pohled zdát – ze statistik vyplývá, že nějakou formu znevýhodnění má cca 10 % populace, tedy zhruba 650 milionu lidí na celém světě. Přibližně 80 % z nich je buď nezaměstnaných, nebo jen částečně zaměstnaných, což rozhodně není ideální situace.

V zásadě je možné rozlišovat dva přístupy ke znevýhodněným skupinám obyvatel. Jednou možností je dodatečná úprava stávajících technologií, aby alespoň částečně vyhovovaly, například instalace plošin pro vozíčky na stará schodiště. Druhý přístup se pokouší principy přístupnosti integrovat již od počátku celého vývoje, což je pochopitelně řešení mnohem koncepčnější a ve výsledku i efektivnější. Z pohledu IT to například znamená vyvíjet otevřené a přístupné platformy, na jejichž základě pak mohou vznikat pro uživatele příjemné a přívětivé aplikace.

Peter Korn uprostřed prezentace

Peter Korn uprostřed prezentace

Technologie zkrátka dokáže v mnoha případech usnadnit život. Pokud jsou ale tyto technologie implementovány nevhodným způsobem, mohou naopak bariéry vytvářet. Je tedy důležité brát již od počátku vývoje ohled na všechny skupiny uživatelů, a klást veliký důraz právě na přístupnost a použitelnost. Toto je ostatně i jeden z cílů českého „Center of Excellence“, které dnešním dnem oficiálně vzniklo.

Co je Center of Excellence

Obecně lze říci, že Center of Excellence je mezinárodní projekt, který se pokouší budovat úzkou spolupráci mezi společností Sun, univerzitami a dalšími vzdělávacími institucemi, a ostatními zúčastněnými subjekty (firmy, neziskovky, média a podobně). Univerzit zapojených do platformy Center of Excellence je na světě cca 100, přičemž každé takové centrum se obvykle zaměřuje na nějakou konkrétní oblast – v případě ČVUT to je již zmiňovaná přístupnost a použitelnost.

Důvody této volby zazněly již v úvodu: spolupráce Sun a ČVUT má již dlouhou tradici, a v podstatě od počátku se témat usability a accessibility dotýkala. Aktuální projekt „Centra“ by měl tuto spolupráci ještě více prohloubit, a prostřednictvím ČVUT případně navázat spolupráci i s dalšími univerzitami. Dá se předpokládat, že jedním z projevů této spolupráce bude například vznik nových přednášek a seminářů zaměřených na tuto problematiku. Studenti tak budou moci pomáhat například s testováním, či samotným vývojem nových technologií a aplikací.

Děkan FEL ČVUT přebírá plaket

Děkan FEL ČVUT přebírá plaketu „Center of Excellence“

Ukázky v Usability Lab

Po skončení oficiálního programu proběhla blesková exkurze do prostoru budoucího „Centra“ (kde byly zatím v podstatě jen židle a stoly), a hned poté jsme se podívali do Usability Labu, což už bylo místo podstatně zajímavější. V této laboratoři už totiž dochází k praktickému testování a vyhodnocování použitelnosti hardwaru či softwaru.

Jako ukázku jsme mohli pozorovat figuranta, který se pokoušel připojit a zprovoznit tiskárnu. Zatímco dvojice kamer sledovala jeho řekněme „fyzickou aktivitu“ (například propojování kabelů, vkládání toneru atd.), na další obrazovce bylo možné sledovat i to, co viděl uživatel na svém počítači (prohlížení dokumentů, hledání na Internetu, instalaci driverů apod.). S uživatelem bylo samozřejmě možné i komunikovat, případně jen poslouchat, jak popisuje průběh své činnosti (tzv. „myšlení nahlas“).

Kontrolní sekce Usability Labu v celé své kráse

Kontrolní sekce Usability Labu v celé své kráse

Laboratoř je kromě ovládacích systémů vybavena i nezbytnými technologiemi záznamu – vzniklý materiál je pak možné dále zpracovávat a vyhodnocovat. Kontrolní místnost je také oddělena od místnosti, ve které probíhá samotné testování. Přepážka je navíc částečně zvukotěsná, aby nebyl uživatel během testování rušen případným nářkem techniků a inženýrů, jejichž aplikace by se ukázaly jako neovladatelné.

KL24

Závěrem

Je samozřejmě příliš brzo odhadovat, jestli z této spolupráce vzejde něco zajímavého nebo nikoliv, nicméně dalo by se předpokládat, že se výsledky nakonec opravdu dostaví. Projekt „Center of Excellence“ má totiž výhodu v tom, že se jedná o projekt s jasně definovanou oblastí výzkumu (přístupnost a použitelnost) a současně i daným časovým horizontem (v délce tří let). Navíc bude samozřejmě v zájmu všech zúčastněných subjektů, aby byla tato kooperace prospěšná. Inu, uvidíme za pár měsíců.

Detail plakety / certifiátu / atd Center of Excellence pro ČVU

Detail plakety „Center of Excellence“ pro ČVUT

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor vystudoval obor Informační studia a knihovnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a v současnosti pokračuje oborem Studia nových médií tamtéž.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).