Hlavní navigace

Česká televize se soustředí při vymáhání koncesionářských poplatků na firmy

Lukáš Polák

Veřejnoprávní médium by k placení koncesí za televizi mohlo neplatiče samo přihlásit. Této možnosti ale podle finančního a provozního ředitele Milana Cimirota Česká televize zatím nevyužila.

Doba čtení: 1 minuta

Sdílet

Zaměřit se především na firmy plánuje v budoucnu při vymáhání koncesionářských poplatků Česká televize. Na dnešním jednání rady veřejnoprávního média o tom informoval finanční a provozní ředitel Milan Cimirot. Důvodem k tomuto kroku je skutečnost, že firmy, které podnikají například ve službách, jako jsou hotely, pohostinství a podobně, jsou mnohem lépe identifikovatelné než fyzické osoby. Jak přesně budeme proti těmto neplatičům postupovat, a co budeme dělat, bych zatím nechtěl veřejně prezentovat, informoval radní Cimirot, který vystoupil v rámci bloku „Zpráva o vymáhání televizních poplatků za 1. pololetí roku 2014“.

ANALÝZA: Petr Dvořák v poločase: co se mu povedlo s ČT, a na čem ještě musí zapracovat?

Na Radě České televize opět zaznělo, že médium je při vybírání koncesionářských poplatků mimořádně úspěšné a podle předsedy kontrolního orgánu Jaroslava Dědiče patří dokonce v tomto směru mezi nejefektivnější v Evropě. Při vybírání poplatků od soukromých osob, jak uvedl finanční a provozní ředitel Milan Cimirot, má veřejnoprávní médium možnost nahlédnout do evidence odběratelů energie a případně, že takováto osoba neplatí televizní poplatek, Česká televize ho k němu může sama přihlásit. V případě nereagování může médium postupovat podle zákona. Tuto možnost však ČT zatím neuplatňovala.

WT100 tip 1

NEPŘEHLÉDNĚTE: Rozhlas v srpnu rozjede velkou akci proti neplatičům poplatku, obešle koncesionáře ČT

Pokud nezaplatíte, stáváte se i potencionálním dlužníkem. Tuto možnost ale nepoužíváme, protože nám nechybí tolik domácností, abychom ji uplatňovali, konstatoval na dnešním zasedání Rady České televize Cimirot. Kladně vyhodnotil nicméně podnět, kdy jeden z radních nadhodil možnost, že bude médium domácnosti neplatičů případně obvolávat. Za tuto připomínku děkuji, ale musím zjistit, zdali na ni máme ze zákona právo, upozornil finanční a provozní ředitel. Dokument „Zpráva o vymáhání televizních poplatků za 2. pololetí roku 2014“ by měl generální ředitel České televize Petr Dvořák předložit do 31. března 2015.