Hlavní navigace

Český Telecom vám (zpětně) pohlídá účet

25. 11. 2004
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Dominantní operátor představil novou službu, která má do určité míry pomoci proti vysokým telefonním účtům - ať již způsobeným dialery, nebo nadměrným používáním hlasových služeb. Kromě toho se Český Telecom také snaží na půdě Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí dohodnout vhodný legální rámec pro používání mírně démonizovaných dialerů.
O problematice dialerů se na Lupě psalo již mnohokrát a v různých souvislostech. Ona také tato kauza prochází různými podobami – jednou to jsou dialery, přesměrovávající do zahraničí, jindy se jedná o zlomyslné viry a trojské koně, kteří vám změní nastavení telefonního modemu bez vašeho vědomí, v současné době je však hlavním tématem řešení dialerů na místním, českém písečku, tedy volání na linky s předčíslím 976. A to je asi nejdůležitější, protože dialery, resp. připojení k Internetu přes dial-up na speciálně zpoplatněná telefonní čísla, jsou i přes všechny negativní souvislosti jedním z naprosto legitimních platebních prostředků, podobně, jako volání na linky s předčíslím 906. A stejně jako u těchto linek se to nemusí týkat pouze erotiky, ale například i obsahu pro mobilní telefony a dalších – dialery lze považovat za jednu z forem mikroplateb, byť z hlediska využití také za jeden z velmi nebezpečných nástrojů.

A tak zástupci Českého Telecomu (ČTc) prezentovali nejen novou službu, která upozorní na atypické navýšení telefonního účtu, ale také pohovořili o aktivitách, které ČTc vyvíjí na půdě Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí (APVTS), a které by měly směřovat ke stanovaní určitého obecného legálního rámce, jak správně (ve směru od poskytovatele obsahu k zákazníkovi) využívat dialery – což by usnadnilo jak orientaci zákazníka, tak případný postih poskytovatele obsahu.

V průběhu léta došlo k masivním nárůstům volání na datové linky s předčíslím 976, v srpnu se volalo 2,5× více než březnu, od té doby množství volání klesá. Bohužel Český Telecom nemůže sdělit ani množství provolaných minut na jednotlivé alternativní operátory, ani podrobnosti ohledně částek, které jsou zákazníky reklamované. V polovině roku se však 92 procent reklamací týkalo volání na linky, které patřily alternativním operátorům; dá se také sledovat určité „stěhování“ obsahu, od jednoho operátora k druhému, podle toho, jak jednotliví operátoři (i v součinnosti s Českým telekomunikačním úřadem) zasahují.

InfoLimit vám to pohlídá (ale jen zpětně)

Princip služby InfoLimit je jednoduchý – počítá s průměrem telefonních účtů za posledních pět měsíců, a pokud je tento průměr výrazně překročen, upozorní na to uživatele linky. Z toho vyplývá, že službu nelze použít pro předejití podobného zneužití, ale jelikož k upozornění dojde druhý den poté, co došlo k překročení hranice, lze předejít dalším obdobným výdajům, a tedy případnému velmi nepříjemnému překvapení, až dorazí účet.

Služba pracuje s telefonním účtem jako celkem, a z toho vyplývá, že informuje, ať bude příčinou zvýšení účtu cokoliv – dialery, volající do zahraničí nebo na linky 976, hlasové volání na linky 906, na mobilní telefon nebo i do zahraničí. Služba (automatickou hláskou) uživatele pouze informuje o aktuálním stavu telefonního účtu, případné zamezení dalšího využívání služeb je již na majiteli linky, musí tedy také zjistit, co je příčinou, pokud mu to není známo.

Limity jsou jasné z tabulky – se vzrůstající částkou klesá násobek, který je považován za překročení limitu, od čtyřnásobku u nejnižších částek, až po jedenapůlnásobek u vysokých sum.

Hovorné (Kč) 120 a méně 200 300 500 800 1 000 2 000 5 000 10 000
Limit (Kč) 500 800 1 150 1 800 2 600 3 000 5 000 9 300 15 000

V současnosti při zjištění překročení měsíčního limitu služba volá na linku, pro kterou je zřízena (a to až do úspěšného dovolání relativně agresivně, v 45 minutových intervalech, samozřejmě nikoliv v noci), od počátku příštího roku bude možné nastavit volání na libovolnou linku včetně mobilních čísel. Aktivace služby stojí 60 korun (71,40 korun s DPH), měsíční paušál je 12,60 korun (15 korun s DPH).

InfoLimit je tedy pouhým „hlídacím psem“, který pomůže zabránit nepříjemnému překvapení, pokud by docházelo k delšímu využívání služeb (ale ona i jedna hodina volání na linku s tarifikací 70 korun za minutu může být velmi ošklivé překvápko). Pokud zákazník chce něčemu podobnému opravdu zamezit a předejít, je vhodné použít blokování volání do některých směrů, a mít tak jistotu.

Snahy o řešení v APVTS

Český Telecom se v oblasti dialerů snaží snad na všech frontách – kromě pronásledování nelegálního využití (v případě zahraničních dialerů dokonce někdy blokuje automatický provoz a do exotických destinací se volá přes spojovatelku se zachováním ceny automatického provozu) nabízí služby, které pomohou lépe chránit zákazníky, a také se snaží v rámci APVTS dosáhnout shody s ostatními operátory na pravidlech, která budou určovat jakým způsobem mohou poskytovatelé obsahu dialery využívat. Zatímco pro poskytovatele ve své síti Český Telecom aplikuje relativně přísná pravidla (například maximální délka jednoho hovoru 20 minut), poskytovatele v sítích jiných operátorů nemůže nijak omezovat a stejně tak nemůže omezovat samotné operátory – například pokusy o prosazení limitu 20 minut pro jedno volání na speciálně tarifikované linky skončily na straně Českého telekomunikačního úřadu, který nechal po stížnostech alternativních operátorů (AO) tuto klauzuli ze smlouvy vyškrtnout. Rovněž je problém s reklamacemi – tiskový mluvčí Českého Telecomu Vladan Crha v podstatě potvrdil, že reklamace, které se týkají volání do sítí AO, nelze uznat, neboť se nedaří prokázat, že k volání nedošlo se souhlasem či vědomím zákazníka.

Od září se tématem zabývá ekonomická komise APVTS, výsledkem jednání by měla být úprava propojovacích smluv mezi operátory, ve kterých bude nalezené řešení závazně zahrnuto. Součástí řešení mají být jak podmínky, které by měl legálně podnikající poskytovatel obsahu, využívající dialer, splňovat směrem k zákazníkovi, tak najít metody, jak účinně odhalovat a postihovat nelegální použití dialeru – tedy použití bez souhlasu zákazníka.

BRAND

Mezi pravidla, která by měl dialer splňovat, aby byl posuzován jako legální, je výrazně upozornění na minutovou cenu. Český Telecom se snaží prosadit další pravidla, jako je nutnost opsání minutové ceny do speciálního formuláře (čímž se dá předpokládat, že by se zcela zamezilo volání díky nepozornosti zákazníka, který odklepne vše, co pod ruku přijde, aniž by zkoumal obsah), omezení maximální délky hovoru/ceny hovoru na 20 minut/2000 korun – AO navrhují hranici 60 minut pro jeden hovor, Český Telecom stejně tak prosazuje nutnost odpojení od dialeru a drahé linky, pokud chce zákazník využívat jiné služby na internetu. K tomu se ČTc snaží prosadit přímou odpovědnost za dodržování pravidel a pokutování v případě jejich porušení. Uvidíme, jak jednotlivé sporné body dopadnou, alternativci samozřejmě chtějí co nejméně omezit svůj příjem z podobných služeb, na druhou stranu Český Telecom se snaží snížit počet problematických míst, aby se tím snížil také počet reklamací a negativní publicita s dialery, a tím pádem i dial-upem obecně spojovaná.

Český Telecom předpokládá, že by jednání komise mohlo dopadnout s rozumnými výsledky do konce roku, k tématu se tedy ještě určitě vrátíme.

Používáte dialery?

Autor článku

Autor se již dlouhá léta šťourá v Macích, mobilních technologiích a Internetu a provozuje svůj osobní technický blog www.maler.cz.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).