Hlavní navigace

Co chystá vnitro?

9. 10. 2002
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Nová internetové rádio by mělo začít vysílat nejpozději před summitem NATO. Vrcholí informatizace pověřených obcí i krajů, a chystá se také akce "počítače do služeben". Aktivizuje se i boj proti softwarové kriminalitě. Softwarové pirátství je prý v České republice na úrovni cca 34 procent, roste ale tzv. nadlimitní pirátství.

Resort vnitra je na Invexu již pošesté. Včera přitom začala jeho soustředěná mediální ofenzíva, a to tiskovou konferencí šéfa resortu, ministra Stanislava Grosse.

735

Jedním z bodů, kterých se dotknul, je spuštění internetového rádia ministerstva vnitra s informačním obsahem. Pravdou je, že tato myšlenka v minulých dnech narazila na odpor a vlnu kritiky, převážně z titulu plýtvání penězi daňových poplatníků. Stanislav Gross neuváděl žádná konkrétní čísla (například o výši nákladů), ale pouze v obecné rovině konstatoval, že má dokonce jako povinnost využívat moderních technologií k poskytování služeb občanům. Z konkrétnějších argumentů ve prospěch internetového rádia zaznělo například to, že vychází vstříc nevidomým občanům. Dále zaznělo to, že v loňském roce mělo ministerstvo vnitra dobré zkušenosti s využitím ICT v době zasedání mezinárodního měnového fondu (webové stránky ministerstva vnitra prý tehdy dosahovaly na 360.000 hitů denně, oproti obvyklým cca 200.000). Letos proto chtějí na tyto pozitivní zkušenosti navázat i využitím svého internetového rádia. To by mělo být spuštěno nejpozději před začátkem summitu.

V souvislosti s nadcházejícím listopadovým summitem NATO v Praze si dovolím zmínit názor plukovníka Petra Želázka, ředitele Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia České republiky, který zazněl v další části tiskové konference – policie prý zvyšuje monitorování WWW stránek odpůrců summitu i proto, že zjistila, že odpůrci se dnes svolávají více skrze Internet a WWW stránky než skrze mobilní telefony.

Novinky na WWW stránkách

Ministr Stanislav Gross letos opět osobně prezentoval novinky na resortních WWW stránkách. Těch ale nebylo zdaleka tolik jako v předchozích letech. Proto nejprve zrekapituloval dřívější novinky – například možnost online hledání v databázi ukradených občanských průkazů. Jednou z mála letošních novinek je doplnění o možnost vyhledávání v databázi neplatných cestovních dokladů (pasů).

736

Předvedeny byly dále i nové portály – například portál se zajímavým názvem ePUSA (což je zkratka od: Portál územní samosprávy), či portál Veřejných informačních služeb, projekt eVa (elektronická vlídná administrativa) a další. Jejich společným rysem ale jsou problémy s centrálním financováním (zejména u projektů zařazených do Akčního plánu SIP), které se daří řešit jen díky aktivnímu zapojení krajů (např. Plzeňského).

„Počítače do služeben“

Nepříliš dobrou situaci s vybavením výpočetní technikou by měla pomoci řešit dodávka cca 3.000 počítačů, hrazená částečně z projektu PHARE. Z tohoto počtu by asi 2.000 PC měly dostat služebny Policie České republiky a zbývajících 1.000 kusů by měla dostat Cizinecká a Pohraniční policie, úřady vyšetřování a Kriminální služba. Původně již měly být tyto počítače na místě, ale příslušné výběrové řízení se prý nějak „zadrhlo“.

Stanislav Gross zmínil také to, že k srpnu příštího roku by měl být dokončen komunikační systém Paegas/Matra. Ten by měl umožnit, aby policisté v terénu měli v ruce mobilní terminál, ze kterého budou mít online přístup (přes digitální přenos dat) k relevantním databázím svého resortu.

Softwarová kriminalita

Tradičním tématem je boj proti softwarové kriminalitě. O něm na tiskovce hovořil přítomný plk. Petr Želázko. Na otázku ohledně aktuální četnosti používání nelegálního software odpověděl, že policie sama nevede příslušné statistiky, ale pracuje s externími odhady. Ty prý dosahují hodnoty cca 34 procent, což nemá být až tak zlé – například ve srovnání s okolními zeměmi si na tom stojíme docela dobře (pro srovnání, v USA jde o cca 25 procent). Roste prý ale tzv. nadlimitní softwarové pirátství, neboli případy, kdy si lidé řádně zakoupí určitý softwarový produkt, ale pak jej používají na více počítačích (resp. instalacích), než kolik jim umožňuje jejich licence.

Pokud jde o nelegální kopírování a distribuci softwaru, u nás se prý nejedná o celé „fabriky“, ale spíše o aktivity jednotlivců. V loňském roce bylo řešeno na 1.700 případů porušení autorských práv a duševního vlastnictví, se škodou v úhrnné výši 92 milionů korun. Ještě v roce 1997 to bylo jen 11 případů.

MM socky3

Pokud jde o Internet, v současné době prý příslušné složky ministerstva vnitra nejvíce zaměstnává problém dětské pornografie na Internetu. Do budoucna ale očekávají značný nárůst kriminality na Internetu. Tomu chtějí čelit také větší specializací v rámci policejních složek.

Informatizace krajů a pověřených obcí

Včera se na Invexu mluvilo také o důsledcích reformy veřejné správy, která fakticky znamená rušení dosavadních okresů a přesun části jejich kompetencí i úkolů „nahoru“ na kraje, ale také „dolů“, na pověřené obce. To v sobě zahrnuje i informační technologie a příslušné agendy, které se také musí stěhovat buď na kraje, nebo na pověřené obce (a vše by mělo být hotovo k 1.1.2003). To není jednoduchý úkol, zvláště když všechny pověřené obce by měly být v uvedeném termíny připojeny k resortním informačním systémům, které potřebují k plnění svých nových úkolů. O stavu prací referoval na Invexu náměstek ministra pro otázky reformy veřejné správy Josef Postránecký.

Co si myslíte o internetovém rádiu MV ČR?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.