Hlavní navigace

ČTÚ zvažuje zavést evidenci vysílačů ve volných pásmech

Redakce

Na stránkách Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) byl publikován záměr zavést novou evidenci vysílačů doposud provozováných na základě všeobecných oprávnění v pásmech 2,4 GHz až 66 GHz, tedy mimo jiné i frekvencích hojně využívaných regionálními poskytovateli připojení na bázi WiFi technologií. Dotčeny by měly být jen zařízení provozované mimo uzavřené budovy.

Doba čtení: 1 minuta

Sdílet

Na stránkách Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) byl publikován záměr zavést novou evidenci vysílačů doposud provozováných na základě všeobecných oprávnění v pásmech 2,4 GHz až 66 GHz, tedy mimo jiné i frekvencích hojně využívaných regionálními poskytovateli připojení na bázi WiFi technologií. Dotčeny by měly být jen zařízení provozované mimo uzavřené budovy.

V odůvodnění záměru je mimo jiné argumentováno potřebou řešit rušení meteorologických radarů či monitoring skutečného využívání kmitočtového spektra v souladu s mezinárodními závazky. Za povšimnutí v tomto ohledu stojí fakt, že v minulých letech byly ze strany ČTÚ investovány stovky milionů korun do vybudování Automatického systému monitorování kmitočtového spektra (ASMKS), jehož jedna z funkcionalit by mělo být právě zaměření podobných zdrojů rušení. Tento systém by také měl požadovaná data umět poskytnout již dnes a je tedy sporná skutečná potřeba podobné evidence.

Wt100_Právo

V současnosti není zřejmý technický způsob provedení evidence, tedy alespoň není publikován ze strany ČTÚ, tedy ani není jasné, jaké nové náklady zamýšlená evidence přinese. Podobná evidence je však vedena v souladu s jiným všeobecným pro pásma 71–76 GHz a 81–86 GHz, kde je evidence vedena a publikována formou jednoduché tabulky v MS Excel, která zatím čítá cca 180 spojů – a je zřejmé, že pro větší evidenci toto nebude vhodný způsob.

Do 8.12.2011 je možné zasílat připomínky k záměru na email rlan@ctu.cz. Dalším předpokládaným krokem následně bude modifikace příslušných všeobecných oprávnění a s nimi spojená veřejná konzultace na příslušných místech portálu ČTÚ.