Hlavní navigace

Digitální manévry na jižní Moravě: už za 10 dní ČT "zamíchá" vysílači

20. 11. 2009
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: 115393
V nejbližších dnech dokončí Česká televize rozhodující fázi přechodu na zemské digitální vysílání v regionu jižní Moravy. 30. listopadu sice přestane analogově vysílat „jen“ program ČT 2 na hlavním jihomoravském vysílači Kojál, zároveň však veřejnoprávní televize spustí digitální vysílání v jednofrekvenční síti na čtyřech vysílačích v této oblasti a její digitální signál pokryje přes 90 procent území i obyvatel České republiky. O nadcházejících změnách ČT ve čtvrtek informovala na tiskové konferenci v Brně.

Po čtyřech letech se digitální programy ČT dostanou na celou jižní Moravu

Digitální vysílání probíhá v Brně od roku 2005, kdy zde začala Česká televize působit v rámci přechodného multiplexu A. Ten se v minulém roce transformoval do digitální sítě 1, a díky tomu letos na podzim vznikne zcela nová situace pro obyvatele celé oblasti, kteří jsou zvyklí přijímat signál ČT digitálně již několik let. Podobně jako tomu bylo loni na podzim v Praze, i Brňany čeká přizpůsobování na nové podmínky, přechod na finální vysílací kmitočty a s tím související úprava přijímacích zařízení. Pro většinu obyvatel jižní Moravy však bude zapnutí multiplexu 1 první zkušeností s přechodem z analogového na digitální příjem.

Vysílač Brno - Kojál

Proces, který se teď odehrává, ukáže měřítko schopnosti nás všech, jak jej dokážeme zvládnout, řekl na včerejší tiskové konferenci v Brně technický ředitel České televize Rudolf Pop. Změna parametrů v digitálním vysílání je vždy horší než přechod z analogu do digitálu. I proto v souvislosti se zapnutím multiplexu 1 neočekáváme výraznější komplikace u nových diváků, ale stávající diváci v Brně, kteří už přijímají digitální vysílání, budou muset přenastavit své přijímače a případně i antény, uvedl vedoucí projektu digitalizace ČT Pavel Hanuš.

Digitální vysílání v Brně a širokém okolí totiž přejde z dočasného 25. kanálu na definitivní 29. kanál (u vysílačů Hády a Barvičova), což přinese i nutnost úprav u diváků, kteří toto vysílání sledují. V konečném důsledku ale většina diváků bude řešit jen přechod z analogu, čímž by se měly eliminovat problémy známé z Prahy, kde značná část diváků přijímala digitální vysílání ještě na dočasných kmitočtech, a některé domy měly dokonce pro dočasné kmitočty přizpůsobeny i společné antény. Přechod v Brně z 25. na 29. kanál by ale neměl být tak komplikovaný jako byl přechod v Praze, kde se přecházelo z 25. na 53. kanál, dodal Hanuš.

Dvě fáze přechodu ve čtyřech dnech

Samotný přechod na digitální vysílání ČT na jižní Moravě bude mít v nejbližším týdnu dvě fáze. V první dojde k záměně analogových kmitočtů kanálů ČT 1 (29. kanál) a ČT 2 (46. kanál) na vysílači Kojál, aby následně došlo k uvolnění 29. kanálu na tomto vysílači pro digitální vysílání multiplexu 1. Záměnu prvních dvou programů nachystala veřejnoprávní televize k 26. listopadu. Ve stejný den bude následovat několikahodinová odstávka analogu u obou programů, kterou České Radiokomunikace využijí ke spuštění nových technologií. Odstávka by měla trvat od půlnoci 26. listopadu nejpozději do 18. hodiny téhož dne. Tento krok je nutný, předpokládáme ale, že se nám podaří vysílání zprovoznit již v průběhu odpoledne, upřesnil Jiří VykydalČeských Radiokomunikací, které zajišťují technický provoz multiplexu 1. Odstávka se projeví i na převaděčích, které jsou závislé na signálu z Kojálu (je jich přibližně 100). Ve stejný den proběhne krátkodobá výluka i na digitálním vysílači Barvičova v centru Brna, která by ale měla trvat jen několik hodin.

Po tomto kroku nastane druhá fáze přechodu, která 30. listopadu definitivně odstartuje vysílání multiplexu 1 na celé jižní Moravě. V rámci toho dojde k ukončení analogového vysílání stanice ČT 2 na 29. kanálu z Kojálu, a multiplex 1 začne vysílat na tomto kanálu nejen z Kojálu, ale také z vysílače Mikulov – Děvín. Následně dojde k přeladění vysílačů Hády a Barvičova z 25. kanálu na 29. kanál a všechny čtyři vysílače se tedy zapojí do tzv. jednofrekvenční sítě (SFN). Vznikne tak jednofrekvenční síť s největším počtem vysílačů velkého výkonu na území České republiky.

V některých společných anténách můžou nastat krátkodobé ‚zmatky‘

Zatím není jasné, jak se zmíněné kroky projeví v jednotlivých domácnostech. U drtivě většiny diváků by měl přechod být bez problémů. Ti, kteří přijímají digitální signál už nyní z městských vysílačů Hády nebo Barvičova, by měli přeladit své přijímače a budou moci sledovat vysílání i nadále. Otázkou ale je, jak se rošády projeví v některých společných anténách, jelikož část brněnských domácností přijímá signál nejen z Kojálu, ale i z mikulovského Děvína.

Krátkodobé výluky nebo problémy se můžou projevit i na některých analogových převaděčích, závislých na signálu z Kojálu. Postupně probíhá jejich přeladění na jiné zdroje signálu, jenže po rošádě analogové ČT 1 a ČT 2 se může v některých oblastech stát, že dojde ke krátkodobým výlukám, případně někteří diváci budou po určitý čas přijímat na obou analogových kanálech stejný program. Tyto problémy by se měly eliminovat definitivně do 30. listopadu.

ČT vypne tři malé vykrývače

V rámci celého procesu zachová Česká televize většinu vykrývačů napojených na Kojál v provozu, jen je přeladí na jiný zdroj signálu. Výjimkou bude vykrývač ČT 1 v oblasti Brno II. – Biskupské gymnázium (37. kanál), vykrývač ČT 2 v Horním Poříčí v okresu Blansko (49. kanál) a vykrývač v obci Rozhraní v okresu Svitavy (51. kanál), který rovněž šíří program ČT 2. Provoz těchto tří vysílačů se Česká televize rozhodla ukončit, protože v daných oblastech by měl být bezproblémový signál z hlavních vysílačů. Pokud by se však ukázalo, že jsou se signálem problémy, je možné i tyto vykrývače operativně obnovit.

ČT 2 - analogové pokrytí ČR k 1.12.2009

Takové pokrytí bude mít analogový program ČT 2 po vypnutí hlavního jihomoravského vysílače Kojál (Zdroj: Česká televize)

Pozor na piktogramy – nemusí nutně znamenat vypnutí

V souvislosti s přehazováním analogového vysílání programů ČT 1 a ČT 2 na vysílači Kojál se teď ve vysílání obou těchto programů zobrazuje varovný piktogram a informační lišta, která má signalizovat, aby se diváci připravili na možné změny. Pro část diváků to ale neplatí, protože piktogram se zobrazuje i na vykrývačích, které se vypínat nebudou. Důvodem je fakt, že tyto vykrývače přebírají signál z Kojálu, a tudíž se piktogramy zobrazují všem divákům.

Pokud jde o analogový program ČT 1, ten se koncem listopadu na Kojálu nebude vypínat vůbec, a po záměně vysílacího kanálu s Dvojkou na něm piktogram zmizí. Rozhodli jsme se vysílat piktogram na obou programech, protože v jednom případě dochází k vypnutí obsahu (tzn. přechod analogové ČT 1 na jiný kanál), zatímco v druhém případě dochází k vypnutí obsahu i kanálu (vypnutí analogového vysílání ČT 2), uvedl vedoucí projektu digitalizace ČT Pavel Hanuš. Vysílače, kterých se vypnutí netýká, přestanou vysílat piktogram v nejbližších dnech, po přeladění na jiný zdroj signálu. A celý program ČT 1 přestane vysílat piktogram z Kojálu 26. listopadu po přesunu na nový kanál.

Ilustrační anténa síto

DOKUMENT: Které analogové převáděče závislé na Kojálu ČT přeladí

Naprostá většina analogových převaděčů obou programů České televize, závislých na signálu z vysílače Kojál, bude zachována i po 30. listopadu 2009. Některé už byly, další teprve budou přeladěné na jiný zdroj. Divákům přijímajícím signál z těchto vysílačů malého výkonu po jejich přeladění z obrazu zmizí piktogram i textová lišta a analogový příjem zůstane zatím zachován bez nutnosti jakýchkoliv zásahů na anténě či přijímači. Seznam zde (DOC, 196kB)

Záměna analogových programů ČT 1 a ČT 2 je pro diváka určitou komplikací. Původně se s ní počítalo již od letošního 1. října, ale Česká televize se nakonec rozhodla celou operaci propojit právě s vypnutím analogové ČT 2 a nástupem digitálního multiplexu. Chtěli jsme minimalizovat problémy. Pokud bychom provedli kmitočtovou výměnu ČT 1 a ČT 2 již začátkem října, diváci v oblasti by se museli adaptovat na novou situaci, a pak koncem listopadu by je čekala další výrazná změna. Z tohoto důvodu jsme se pak snažili obě operace co nejvíc časově přiblížit, dodal technický ředitel ČT Rudolf Pop.

Multiplex 1 překročí hranici 90-procentního pokrytí

Po spuštění digitálního vysílání ze čtveřice jihomoravských vysílačů na kanálu 29 se celkové pokrytí multiplexu 1 přehoupne přes 90 procent území, a pokryje celkově 93 procent obyvatel. Česká televize se tak přiblíží k zákonem definované hranici celoplošnosti, kterou musí splňovat v digitálním terestrickém vysílání. Manager digitalizace Pavel Hanuš odhaduje, že v součtu reálné penetrace platforem DVB-T a DVB-S bude celkové pokrytí obyvatelstva digitálním signálem programů ČT na úrovni 95 procent.

KL22 hlasovani

Pokrytí multiplexu 1 by mělo dále růst v příštím roce, a koncem října 2010 by mělo být na úrovni 99,1 procent území a 99,6 procent obyvatel. Tím se završí etapa zprovoznění primární sítě vysílačů pro tento multiplex.

Mux 1 - pokrytí ČR k 1.12.2009

Takové pokrytí bude mít digitální vysílání České televize po spuštění hlavního jihomoravského vysílače Kojál. Mapku můžete kliknutím zvětšit. (Zdroj: Česká televize)

Pomůže multiplex 1 zvýšit zájem o DVB-T na Jižní Moravě?

Autor článku

Autor byl šéfredaktorem severu Digitálně.tv, oficiálního státního informačního webu k přechodu na digitální televizní vysílání. V minulosti vedl internetové deníky RadioTV.cz a RadioTV.