Hlavní navigace

Konference Radiokomunika­ce 2017 zahájena. Mluví se mj. o využití „bezlicenčních“ částí spektra a sítích nové generace

17. 10. 2017
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

UVNITŘ FOTOGALERIE – Už 27. ročník pořádá agentura Unit, záštitu nad ní převzal předseda Rady ČTÚ Jaromír Novák.

Již tradiční, v pořadí 27. konference byla dnes po deváté hodině zahájena ve východočeských Pardubicích úvodním, také již tradičním, slovem Marka Eberta, ředitele sekce regulace Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ). Pozdravil přibližně 180 účastníků jménem předsedy Rady ČTÚ Jaromíra Nováka, který nad konferencí převzal záštitu, a představil úkoly regulačního úřadu v oblasti správy kmitočtového spektra v evropském kontextu vývoje telekomunikačního trhu ve světě.

Hlavními tématy je rozvoj sítí 5. generace, problematika pásma 700 MHz, vyhodnocení úspěšné aukce v pásmu 3,6–3,8 GHz. Další úvahou je spojit aukci kmitočtů 700MHz pásma s pásmem 3,4–3,6 GHz. ČTÚ se bude také podílet na přípravě technického plánu přechodu na DVB-T2. V závěru popřál všem účastníkům úspěch během celé třídenní konference.

Stejně jako loni je i letos konference rozdělena na půldenní tematické bloky: Kmitočty a regulace, Broadcasting, Digitální rozhlas a televize, Mobilní radiokomunikace a aplikace, Satelity a Internet věcí.

Konference Radiokomunikace 2017.
Autor: Unit

Konference Radiokomunikace 2017.

Využití „bezlicenčních“ částí spektra

První dopolední část byla věnována využití „bezlicenčních“ částí kmitočtového spektra systémy pro mobilní komunikaci. V tomto přehledu Jan Kramosil nejenom popsal principy, přechod od sítí 4G na sítě 5. generace, sdílení bezlicenčních pásem se systémy LTE, ale v závěru se věnoval zásadám pro efektivní využití rádiového spektra, které vyplývají z článku 195 základního dokumentu Mezinárodní telekomunikační unie – Ústavy ITU. V nich se praví, že „členské státy se musí snažit o omezení počtu kmitočtů a objemu využívaného rádiového spektra na minimum nezbytné k tomu, aby byly zajištěny potřebné služby uspokojivým způsobem. K tomuto účelu se musí snažit využívat co nejdříve nejnovějšího technického pokroku“. A v dalším článku o využívání kmitočtových pásem jsou zmíněny i geostacionární dráhy družic a efektivní využívání příslušných kmitočtů v souladu s nejnovějšími technickými poznatky.

Mezinárodní dohody o postupném zužování pásma pro zemské TV vysílání z původního rozsahu 470–862 MHz jsou tudíž důsledkem tohoto procesu – možnost nasazení technologie DVB-T v případě Digitální dividendy I (TV pásmo 790–862 MHz) a možnost nasazení technologie DVB-T2 s nejúspornější kompresí HEVC v případě Digitální dividendy II (694–790 MHz).

V závěru pan Kramosil vzpomněl na učitele a mentora v oblasti kmitočtového spektra, Ing. Ryvolu, který již není mezi námi.

Rozvoj sítí nové generace

O problematice dotací a rozvoji sítí nové generace promluvili pánové Pavel Šístek a Vladimír Petržílka z odborů Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). Návrh nové politiky poplatků v rámci opatření v nedotační oblasti pro MW spoje zahrnuje zvýhodnění kanálových šířek nad 30 MHz a nad 40 GHz jako podporu pro vysokorychlostní internet. Toto ministerstvo vyhlásilo první kolo výzvy k dotačnímu programu EU, ale jeho výsledek byl žalostný – přihlásila se jen hrstka žadatelů, což je především škoda pro veřejnost, neboť i nadále zůstanou ceny připojení vysoké a rychlost a spolehlivost nízké.

DT24

Mnozí, včetně provozovatelů i zákazníků, nechápou rozdíl mezi širokopásmovým a vysokorychlostním připojením. Definičně je nutno přesně tyto dva pojmy rozlišovat, protože podpora EU je směřována do vysokorychlostních sítí nebo sítí nové generace (NGA).

Rozvoj je hlavně o spolehlivosti, která by měla být dosažena zejména budováním optických sítí se zaručenou kvalitou, případně mikrovlnnými sítěmi v kmitočtech nad 40 GHz. MPO připravuje proto druhou výzvu tohoto dotačního programu na konec 1. čtvrtletí 2018. Pokud dojde k rozhodnutí EK ve věci stížností Cetinu a ISP Alliance a nedojde k dalším nepředvídaným skluzům. Nové podmínky zahrnují výstavbu mikrovlnných sítí, výstavbu infrastruktury pro poslední míli a podporu obcí. Kvalitní vysokorychlostní internetové připojení co nejširšímu okruhu obyvatel je i v zájmu televizních diváků, kteří si zakoupí moderní přijímače s dnes vzrůstajícím HbbTV.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Je dlouhodobě činný v oblasti elektronických medií, působil dlouhá léta na zajišťování mezinárodních přenosů a šíření televizních programů telekomunikačními sítěmi.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).