Hlavní navigace

Domény: Rok může mít občas jen dva měsíce

29. 10. 1999
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Proces placení domén pokročil do závěrečné fáze a odhalil další ze svých sladkých tajemství. CZ.NIC, resp. EUnet, totiž předem neřekli, na jak dlouhé období se domény platí. Jak se ukázalo, nyní zaplacených 800 korun není na rok dopředu, ale třeba jen na dva měsíce a pár dní.

Fakturace za domény měla být původně zahájena na počátku letošního roku. Termíny se však postupně posouvaly a nakonec bylo odstartováno až 1. září. Právě toto datum se také stalo rozhodným pro rozlišování „starých“ a „nových“ domén. Za nové domény se platí registrační poplatek ve výši 1.600 korun, který zároveň zahrnuje rok provozu. Za staré domény se platí jen 800 korun jako udržovací poplatek, což je logické, protože registrace proběhla v době, kdy se za ni ještě neplatilo, a je ztěží možné ji fakturovat zpětně. Ostatně bylo by to i v rozporu s platnými daňovými předpisy.

Zatímco výzvy k zaplacení nových domén byly rozesílány průběžně už od začátku září, staré domény se začaly fakturovat až v říjnu. Poslední dávka byla přitom rozeslána 24. října, řada domén však už byla fakturována dříve, a stejně tak zaplaceny. Tyto výzvy se setkávaly se značně negativním ohlasem u řady držitelů domén, ostatně k tomu se vrátíme ještě v pondělí. Jedním z důvodů byla skutečnost, že výzva neobsahovala dobu, na kterou se doména platí, a sdělovat ji odmítali pracovníci technické podpory EUnetu.

Jaké proto bylo – nejen naše – překvapení, když po zaplacení prvních domén dorazily e-mailem „Výpisy z rejstříku domén“, které kýžené datum příští platby obsahovaly. Já měl zatím to potěšení získat dvě tyto výpisy, zvláště půvabný je výpis naší domény revizor.cz: „Poplatek byl uhrazen dne 22.10.1999 s plat­ností do 04.01.2000.“ Jinými slovy, roční udržovací poplatek za vedení domény nestačí na celý rok, nýbrž na pouhé dva měsíce a třináct dnů.

Pracovníci EUnetu tento rozpor lidem, kteří narazili na podobný problém jako my, vysvětlovali tím, že jde o zpětnou platbu. Celý rok 1999 je tedy patrně brán jako placený, takže u letošních domén je roční udržovací poplatek vztažen zpětně k datu registrace. Týká se to i domén z minulých let: rozhodující je vždy den a měsíc registrace. Z hlediska EUnetu je to celkem pochopitelné řešení: zatímco nyní bylo nutné rozeslat desetitisíce výzev naráz, v budoucnu je zájem zátěž (a také cash-flow) rozložit do celého roku. To tento způsob určování doby příští platby bezvadně umožňuje.

Z pohledu vlastníků ovšem situace vypadá poněkud jinak, méně růžově. Nic takového EUnet ani CZ.NIC předem neoznámil, pokud to vůbec v nějakých pravidlech je, rozhodně to bylo dostatečně ukryto. Ostatně pravidla registrací, tedy závazný dokument, se od 1. září průběžně mění. Problém je ovšem závažnější: není vyloučeno, že tento postup je dokonce za hranicí zákona.

Poštou nám už přišly první dvě faktury, které jako předmět plnění uvádějí „obnovení registrace doménového jména“. Toto plnění je nepochybně jednorázově poskytnuté (obnovovat jednu doménu nelze postupně třeba po dobu desíti měsíců). Datem zdanitelného plnění je přitom buď den poskytnutí služby, nebo den vystavení daňového dokladu, podle toho, který nastane dříve. Daňový doklad přitom musí být vystaven nejpozději do 15 dnů od data zdanitelného plnění. Faktura CZ.NICu uvádí jako datum zdanitelného plnění 22.10.1999, datum vystavení faktury pak 25.10.1999. Z toho logicky vyplývá, že 22.10. považuje CZ.NIC za den poskytnutí služby, protože jinak by nemohl uvádět takové datum zdanitelného plnění.

Jenomže v tomto okamžiku mám v ruce dvě totožné faktury za dvě různé domény: revizor.cz a salvator.cz. Obě jsme zaplatili ve stejný den, u obou stejnou službu i stejnou částku. Jak však ukazuje výpis z rejstříku, za jednu máme znovu platit začátkem ledna, za druhou až koncem, a je jisté, že u dalších domén a dalších vlastníků se tyto lhůty budou lišit mnohem více. Stejně označená služba za stejně peněz má proto u různých vlastníků (a domén) různý obsah, což je nepochybně v rozporu se zákonem na ochranu spotřebitele. Pokud by se CZ.NIC hájil, že to není pravda, protože každá doména byla registrována jindy a k tomuto datu je délka služby vztažena, bylo by nutné s ním souhlasit. V takovém případě by však zase šlo o jasné porušení zákona o dani z přidané hodnoty, protože CZ.NIC jako plátce daně je ze zákona povinen vystavit daňový doklad do 15 dnů od data zdanitelného plnění, což by při této argumentaci CZ.NICu musel být den registrace. A to CZ.NIC samozřejmě neudělal, natož aby odvedl příslušnou daň.

Snažil jsem se k této věci již v úterý získat e-mailem vyjádření jak od EUnetu, tak od CZ.NICu. Zástupci EUnetu za tři dny neodpověděli, předseda představenstva Richard Koza se omluvil s tím, že se v pondělí koná schůze představenstva, na které bude tato otázka pravděpodobně řešena. Zdá se tedy, že není vyloučen ani obrat v současné praxi, který by vlastníky „starých“ domén nepochybně potěšil.

Aby však tento článek nebyl jen negativní, rád bych vás závěrem upozornil na zajímavý nástroj, který na svých stránkách nově nabídl CZ.NIC. Díky němu se nyní každý může podívat, v jakém stavu jsou jeho jednotlivé platby za domény (je třeba znát přidělen variabilní symbol, aby se někdo nemohl dívat na cizí domény). To je poměrně šikovná věc, která doposud dosti citelně chyběla. Nenechte se zmást tím, že po vás systém vyžaduje jméno a heslo: stačí uvést jméno „uzivatel“ a jako heslo vyplnit svou e-mailovou adresu, jak je obvyklé i třeba u anonymního FTP.

Cloud23

Marek Antoš


Starší, související články:

Autor článku

Autor je někdejším šéfredaktorem serveru Lupa. V současné době už se psaní věnuje pouze v míře menší než malé, a to zásadně pro radost.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).