Hlavní navigace

DPH ze softwaru: vláda chce 22%

19. 6. 2000
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Optimismus ministra Březiny se nenaplnil a vláda trvá na svém: všechny služby až na výjimky chce zatížit základní sazbou DPH ve výši 22%. Změna se týká i softwaru, který je dosud zdaňován 5%. Telekomunikačních služeb se změna (zatím) netýká.

Počátkem měsíce jsem zde na Lupě psal o tom, jak byl ministr přes informační politiku Karel Březina dotázán na neoficiální zprávy o chystaném zvýšení sazby DPH u softwaru, ze stávajících 5 procent na 22 procent. Jeho odpověď byla taková, že o tom sice slyšel, ale zatím také jen neoficiálně a že doufá že se mu podaří takovémuto kroku zabránit – se správným odůvodněním, že takovýto krok rozhodně neprospívá našim snahám o využití informačních technologií a celkovému směřování k tzv. informační společnosti (a fakticky jde proti nim). Nyní je zřejmé, že se to ani jemu, ani nikomu jinému nepodařilo.

Jaký je současný stav?

V současné době u nás existují dvě sazby DPH: tzv. základní sazba, ve výši 22 procent, a tzv. snížená sazba, ve výši 5 procent. Software je pro potřeby účetnictví klasifikován jako služba, a je pro něj tudíž rozhodující to, jaká sazba platí právě pro služby. Dosud se přitom vycházelo ze základního předpokladu, že služby se zatěžují sníženou sazbou DPH (kromě výjimek explicitně stanovených zákonem). Platná verze zákona o DPH (588/1992 Sb.) totiž ve svém relevantním paragrafu 16, odst. 4 říká:

U služeb se uplatňuje snížená sazba.

s tím, že přímo v zákoně (přesněji v jeho příloze č. 2) jsou taxativně vymezeny výjimky, tj. služby zatížené základní sazbou DPH ve výši 22 procent.

Co navrhuje vláda?

Nyní se ale vláda rozhodla udělat to přesně obráceně. Na svém zasedání 14.6. schválila návrh novely zákona o DPH, který obrací výchozí předpoklad. Podle jejího návrhu má novelizovaný paragraf 16 a odstavec 4 znít takto:

U služeb se uplatňuje základní sazba, pokud zákon nestanoví jinak …

s tím že opět v příloze zákona jsou uvedeny příslušné výjimky, tentokráte již ale služby zatížené sníženou sazbou DPH. Mezi nimi jsou například telekomunikační služby, ale software již nikoli.

Proč?

Přesun ze snížené 5-procentní do základní 22-procentní sazby DPH je faktickým zdražením o 17 procent pro všechny subjekty, které nejsou plátci DPH, resp. nemohou uplatnit odpočet této daně. Příznačné je zdůvodnění, které vláda pro tento svůj návrh použila v důvodové zprávě: nutí nás k tomu Evropská unie!! Konkrétně:

Hlavním cílem navrhované novely … je provést kroky, které by měly odstranit řadu odlišnosti uplatňování daně z přidané hodnoty oproti závazným směrnicím, doporučením nebo obvyklé praxi v zemích Evropské unie a přispět ke sblížení daňového práva České republiky se zeměmi Evropské unie …

K tomu je ovšem třeba dodat i příslovečné B, které naše vláda již neříká: sazba DPH je v zemích EU obvykle výrazně nižší než v tuzemsku! Takže fakticky jde o zdražení, jdoucí daleko za „obvyklou praxi“ v EU a pouze zakrývané požadavky EU. O skutečných důvodech, proč chce naše vláda odčerpat více finančních prostředků z kapes svých občanů, snad není třeba se podrobněji rozepisovat – stačí se podívat kolem sebe, kam mizí mnohé miliardy a pak si uvědomit, že někde se tyto peníze přeci jen musí vzít. Tak proč nezískat více právě na DPH? Důvodová zpráva k vládou schválené novele hovoří jasnou řečí:

Většina navrhovaných změn přinese zvýšení příjmů státního rozpočtu. Z tohoto hlediska jsou nejvýznamnější přesuny zboží a služeb ze snížené do základní sazby daně. Tyto přesuny by měly v souhrnu pro rok 2001 přinést zvýšení příjmů státního rozpočtu podle předběžných odhadů o cca 7 mld. Kč.

Proč vadí dražší software?

Změna obecného pravidla o sazbě DPH na služby se nedotkne pouze softwaru, ale mnoha dalších služeb. Proč je ale tato změna velmi bolestná konkrétně u softwaru? Zde si dovolím ocitovat slova kolegů ze Softwarových novin, kteří na svých stránkách zřídili dokonce on-line protest proti plánované změně:

Zvýšení ceny programového vybavení o 17 % se neodrazí v cenách, které platí velké podniky: těm stát zaplacenou DPH vrátí. Zvýší se ceny, které budou platit drobní koncoví zákazníci. Vládním rozhodnutím budou biti především ti, kdo neplatí DPH, ti, kteří si počítač koupili domů pro vzdělávání a zábavu, talentovaní studenti, lidé, kteří věří v ideje informační společnosti.

Zvýšení ceny programů téměř o pětinu bude znamenat další impuls směrem k používání nelegálního software. Vždyť programové vybavení dnes činí z ceny nově zakoupeného počítače zhruba třetinu – změna daňové sazby se tak projeví ve zdražení počítače o více než tisíc korun. …

Co z toho bude mít stát? Na jednu stranu možný nárůst příjmů: podle našich odhadů přinese zvýšení daní do rozpočtu kolem 1,5 miliardy korun. Na druhou stranu zpomalení vývoje naší země směrem k informační společnosti, citelné omezení růstu malých softwarových a internetových firem. I to jednou, v blízké budoucnosti, půjde vyčíslit penězi – a to částkami podstatně vyššími. To však tuto vládu již zcela zřejmě nezajímá, stejně jako ji nezajímá zhoršení mezinárodní pověsti naší země, k němuž nevyhnutelně dojde po předvídatelném nárůstu míry softwarového pirátství.

Důležité je, že vládní návrh je zatím skutečně jen návrhem, který teprve půjde do Parlamentu (měl by být projednáván již na nadcházející červnové schůzi). Takže ještě není všemu konec, pokud chcete nechat zaznít i svůj hlas, můžete se podepsat pod již zmiňovaný protest iniciovaný Softwarovými novinami (zde), či využít dosud fungující projekt „Pošlete mail svému poslanci“.

Telekomunikační služby zatím zůstávají

Alespoň jednou dobrou zprávou je, že telekomunikační služby mají být i nadále zatíženy sníženou sazbou DPH (tj. jsou výjimkou, explicitně uvedenou v zákoně). Vláda si zřejmě netroufla zdražit již tak neúnosně drahé telefonní poplatky, viz následující citát z důvodové zprávy:

Změna není z cenových důvodů navrhována u právních služeb, telekomunikačních služeb a pronájmu nemovitostí, u nichž je zatím zachována snížená sazba daně, ačkoliv podle směrnice Evropské unie by měly být zdaňovány také sazbou základní.

Direktivy EU přitom skutečně požadují přesunutí telekomunikačních služeb do základní sazby – samozřejmě ale až od okamžiku našeho vstupu do EU, s tím že právě u telekomunikačních služeb (a také u tepla a stavebních prací a staveb) probíhají jednání o přechodných obdobích s Evropskou komisí.

ebf - tip - debata

Jaké jsou výjimky z pravidla?

Pokud vás zajímá jaké služby by podle vládního návrhu měly být zatíženy pouze 5% DPH, a tudíž být výjimkou z pravidla o zatížení služeb 22 procentní DPH, zde je jejich (neoficiální) vý­čet:

 • Práce výrobní povahy v rostlinné a živočišné výrobě (bez veterinární péče)
 • Lov, odchyt zvěře a odchov divokých zvířat vč. přidružených prací
 • Práce při pěstování lesa a těžbě dříví
 • Práce výrobní povahy související s rybolovem a chovem ryb
 • Práce výrobní povahy v průmyslu potravin, nápojů a pochutin
 • Práce výrobní povahy v polygrafickém průmyslu
 • Opravy a údržba strojů a přístrojů pro zemědělství a lesnictví
 • Instalace, montáže, opravy a údržba lékařského zařízení
 • Opravy invalidních vozíků
 • Úprava a rozvod vody
 • Úprava a zkracování nových oděvů
 • Opravy obuvi a jiných kožených výrobků
 • Opravy oděvů a textilních výrobků
 • Opravy jízdních kol
 • Opravy ostatního zboží osobní potřeby a potřeb pro domácnost jinde neuvedené
 • Služby ubytovací a stravovací (vyjma podávání nápojů alkoholických a prodeje tabákových výrobků)
 • Doprava železniční
 • Doprava pozemní ostatní (mimo: Doprava silniční nákladní, poskytovaná vozidly specializovanými podle druhu nákladu)
 • Doprava vodní
 • Doprava letecká a kosmická
 • Manipulace s nákladem, skladování a služby s tím spojené
 • Pomocné služby v dopravě
 • Služby pošt a telekomunikací
 • Služby související s organizací přípravy nemovitostí k prodeji
 • Služby v oblasti nemovitostí za úplatu nebo na kontrakt
 • Čištění budov a zařízení jinde neuvedené
 • Právní poradenství
 • Protipožární ochrana a ostatní záchranné práce
 • Veterinární péče
 • Odstraňování odpadních vod a pevných odpadů, čištění města
 • Rekreační, kulturní a sportovní činnosti
 • Praní a chemické čištění
 • Služby kadeřnické a holičské
 • Pohřebnictví a služby s tím související

Jiří Peterka

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).