Hlavní navigace

DSL.cz: Mobilní Internet 4G má úspěch

5. 9. 2007
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 29
Podle počtu měření rychlostí Internetu na serveru DSL.cz se T-Mobilu v průběhu letošního roku patrně podařilo zdvojnásobit počet svých klientů služeb Internet 4G, tj. mobilního Internetu využívajícího technologii UMTS TDD. V článku se podíváme, jakých skutečných rychlostí dosahují zákazníci jednotlivých internetových tarifů od T-Mobile.

Pevné sítě

Po navyšování v minulých měsících se rychlosti DSL i kabelového Internetu ustálily. Dá se předpokládat, že průměrné rychlosti DSL okolo úrovně 2 Mbit/s a kabelového Internetu blížící se hodnotě 3 Mbit/s nějakou dobu zůstanou bez výraznějších změn.

Průměrné rychlosti Internetu v pevných sítích srpen 2007
síť rychlost v kbit/s meziměsíční změna
T/O2 DSL 2009  –1 %
GTS Novera DSL – LLU 2626 19 %
Radiokomunikace DSL (Premium) – LLU 1994 5 %
VOLNÝ DSL – LLU 2124  –14 %
Celkem DSL 2024 0 %
UPC 3141  –6 %
Karneval 2487 3 %
Celkem kabelové televize 2799  –5 %

Měsíc srpen byl posledním měsícem kabelové sítě s obchodním názvem Karneval. Od září budou postupně rušeny původní tarify Karnevalu a klienti budou přecházet na aktuální tarify společnosti UPC Česká republika, která před rokem společnost Karneval Media koupila. Ve výsledcích rychlostí měření Internetu budou obě sítě sledovány do té doby, než dojde k dokončení migrace tarifů Karnevalu na tarify UPC.

DSL v síti T/O2

Průměrné rychlosti nejpopulárnějších variant DSL služeb (2 Mbit/s a 4 Mbit/s), které používají zhruba tři čtvrtiny všech zákazníků, se trvale pohybují těsně pod hranicí 60 % nominální hodnoty. Na tomto poměru se částečně podílí FUP. V prvních dnech každého měsíce, kdy se FUP u jednotlivých služeb prakticky neprojevuje, je poměr mezi průměrnými rychlostmi a nominálními rychlostmi zhruba na úrovni 64 %.

Průměrné rychlosti DSL v síti T/O2 srpen 07
2 Mbit/s 4 Mbit/s 6 Mbit/s 8 Mbit/s
České Radiokomunikace* 1108 1466 3564  –
GTS Novera* 1360 2419 3554  –
O2 Internet ADSL* 1160 2395 3278 3443
VOLNÝ (Czech On Line) 1344 2702  –  –
Průměr všech měření 1160 2388 3324 3495
% z objednané rychlosti 58 % 54 % 43 %

Pokud bylo vyhodnoceno méně než 50 měření u dané služby a ISP, nejsou výsledky vzhledem k malému vzorku dat uváděny. * Výsledná rychlost služeb poskytovatele je ovlivněna měřeními s uplatněnou FUP.

V porovnání s „objednanou“ rychlostí dosahují relativně nejhorších výsledků přípojky s nominální hodnotou 8 Mbit/s. Jejich maximální rychlosti ve skutečnosti nedosahují ani 7 Mbit/s.

DSL přes LLU

V tabulce rychlostí DSL na principu LLU je uvedena i nejrychlejší DSL služba Premium 10240. Tuto službu má však objednanou minimum zákazníků, a proto není na měřáku DSL.cz k dispozici dostatečný počet měření pro přesnější vyhodnocení skutečně dosahovaných rychlostí.

Naopak dostatečný počet měření je k dispozici u služeb na principu LLU GTS Novery, a proto jsou po delší době do tabulky znovu zahrnuty.

Průměrné rychlosti DSL služeb na principu LLU srpen 07
služby síť rychlost podíl z objednané rychlosti měsíční změna
Premium 1024 Radiokomunikace 818 80 %  –1 %
Premium 2048 Radiokomunikace 1451 71 %  –1 %
Premium 3072 Radiokomunikace 2412 79 % 4 %
Premium 4096 Radiokomunikace 2708 66 %  –4 %
Premium 5120 Radiokomunikace 3690 72 % 2 %
Premium 10240 Radiokomunikace 5513 54 %  –
Internet 2M VOLNÝ 1352 66 % 6 %
Internet 8M VOLNÝ 6848 84 % 20 %
Novera 2M GTS Novera 1480 72 % 17 %
Novera 4M GTS Novera 2809 69 % 3 %

Mobilní sítě

V současné době stále patří k nejsledovanějším operátorům U:fon, a proto se nejprve podrobněji podíváme na strukturu dosahovaných rychlostí u nejvíce prodávané služby U:fonův fofr Internet.

U:fonův fofr Internet

Pokud se zákazník zajímá o rychlosti služby U:fonův fofr Internet, operátor uvádí teoretickou maximální rychlost stahování 3,1 Mbit/s. Při skutečné průměrné rychlosti 539 kbit/s tak mohou být někteří zákazníci poněkud nepříjemně překvapeni.

Průměrné rychlosti Internetu v mobilních sítích srpen 07
síť rychlost v kbit/s měsíční změna
T/O2 GPRS/EDGE 33  –1 %
T-Mobile GPRS/EDGE 62 4 %
Vodafone GPRS/EDGE 64  –4 %
T/O2 CDMA 377  –3 %
U:fonův Internet CDMA 51 8 %
U:fonův fofr Internet CDMA 539 32 %
Celkem U:fonův Internet CDMA 461 15 %
T/O2 UMTS 529  –6 %
T-Mobile Internet 4G Basic 128  –
T-Mobile Internet 4G Standard 270 6 %
T-Mobile Internet 4G Premium 493 27 %
Celkem T-Mobile Internet 4G 363  –5 %

Jak bylo uvedeno na začátku, podle počtu měření na měřáku DSL.cz se z hlediska prodejů u zákazníků velmi dobře daří službám Internet 4G od T-Mobilu. Jejich průměrné rychlosti dosahují zhruba poloviční hodnoty oproti maximálním rychlostem, které T-Mobile uvádí v popisu služeb. Je zajímavé, že u mobilních operátorů jsou na rozdíl od DSL vyhledávanější spíše rychlejší, tj. dražší služby. Potvrzuje to i následující graf vycházející z četností měření jednotlivých typů služeb od T-Mobile, kdy se jako nejvíce používaná jeví nejrychlejší služba Internet 4G Premium.

T-Mobile Internet 4G

WiFi

Rychlosti poskytovatelů nabízejících Internet prostřednictvím bezdrátových přípojek se podobně jako u DSL a kabelového Internetu v posledních měsících příliš nemění.

Přehled průměrných rychlostí vybraných WiFi sítí srpen 07
síť rychlost v kbit/s síť rychlost v kbit/s
802.cz 1026 MYWEB 1524
Cerberos 6497 OrbisNet 2138
Cyrilek.net 6816 Ovfree.net 7465
Czela.net 3891 PilsFree 5008
CZFree.Net 2279 PVfree.net 1689
DAT 2529 Ralsko.net 1268
Dragon 729 SATinternet 1108
Erkor 2388 Simelon.NET 2843
Evkanet 6635 SlováckoFree 2752
Fifejdy.cz 5704 Sten 1571
GEMNET 1560 SušiceWiFiLan 2726
Hi-net 3671 Sumbark.Net 4475
HKFree.org 6642 Tlapnet 1503
HorkaNet 2842 TTNET 2113
HOTNET 846 UNET 910
Infos 2225 VšeProWifi 3114
Klfree 5096 Ostatní 1890
WiFi celkem 2 597

Většina bezdrátových sítí tak parametry svých služeb stále nabídkám DSL a kabelového Internetu velmi úspěšně konkuruje.

Jste spokojeni s rychlostí vašeho připojení?

Autor článku

Autor se v současné době věnuje projektům provozovaným společností ASPA, a.s. (např. server www.DSL.cz, internetový obchod WiFi.ASPA.cz).