Hlavní navigace

DSL.cz: Průměrné rychlosti kabelovek poprvé nad 2 Mbit/s

7. 5. 2007
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 29
Průměrné rychlosti kabelového Internetu měřené na DSL.cz v dubnu poprvé přesáhly úroveň 2 Mbit/s. Probíhající zrychlování DSL služeb přináší pozitivní efekty nejen uživatelům DSL přípojek, ale nepřímo i zákazníkům připojených k Internetu pomocí ostatních technologií konkurujících DSL.

Pevné sítě

Nejzajímavějšími údaji v tabulce dosahovaných rychlostí Internetu v pevných sítích je změna průměrných rychlostí DSL služeb v síti Telefóniky O2 (T/O2) a zmíněného kabelového Internetu.

Zvýšení průměrných rychlostí DSL v síti T/O2 o 35 % je výrazné, ale ve výsledcích za celý měsíc se zatím nemohlo naplno projevit probíhající navyšování rychlostí DSL služeb, které začalo právě na začátku měsíce. Protože ke konci měsíce dubna byly na vyšší rychlosti migrovány přípojky přibližně tří čtvrtin zákazníků, kterým se nominální rychlost zvýšila 2 až 4×, další výrazné meziměsíční zvýšení naměřených rychlostí DSL v síti T/O2 se objeví ve výsledcích za květen.

Průměrné rychlosti internetu v pevných sítích IV.07
Síť rychlost v kbit/s meziměsíční změna
T/O2 DSL 1 378 35%
GTS Novera DSL – LLU 1 754 20%
Radiokomunikace DSL (Premium) – LLU 1 490  –3%
VOLNÝ DSL – LLU 3 238  –11%
Celkem DSL 1 411 28%
UPC 1 941 32%
Karneval 2 207 25%
Celkem kabelové televize 2 020 23%

Z největších poskytovatelů se přes určitý meziměsíční pokles stále nejrychleji připojují k Internetu zákazníci služeb Volný Internet využívající zpřístupněné místní smyčky (LLU).

DSL v síti T/O2

Zatímco v minulých měsících byl na měřáku DSL.cz k dispozici srovnatelný počet měření DSL přípojek s nominálními rychlostmi 512 kbit/s a 2 Mbit/s, v dubnu již vlivem probíhajících migrací z 512 kbit/s na 2 Mbit/s jasně dominují počty měření 2 Mbit/s přípojek. Vlivem migrací z 2 Mbit/s na 4 Mbit/s významně navýšily i počty měření přípojek s nominálními rychlostmi 4 Mbit/s.

Průměrné rychlosti DSL v síti T/O2 IV.07
512 2048 3072 4096
České Radiokomunikace* 334 1 115 1 687 1 931
GTS Novera* 303 1 467 2 081 2 665
O2 Internet Expres* 291 1 142 2 155 2 483
VOLNÝ (Czech On Line) 405 1 518  –  –
Průměr všech měření 295 1 169 2 130 2 475
% z objednané rychlosti 58% 57% 69% 60%

Pokud bylo vyhodnoceno méně než 50 měření u dané služby a ISP, nejsou výsledky vzhledem k malému vzorku dat uváděny.
* Výsledná rychlost služeb poskytovatele je ovlivněna měřeními s uplatněnou FUP.

V rámci zveřejnění výsledků rychlostí měřáku DSL.cz za květen, kdy už bude k dispozici dostatečný počet měření, budou do tabulky poprvé doplněny i skutečné rychlosti přípojek s nominálními rychlostmi 6 a 8 Mbit/s.

V popisu FUP služeb O2 Internet ADSL se uvádí, že k zahájení výpočtu objemu přenesených dat pro účely FUP dochází vždy v první den měsíce. Podle naměřených rychlostí na DSL.cz však došlo k „vynulování“ objemu přenesených dat již 30.4., což vedlo k výraznému zvýšení rychlostí Internetu zákazníků s aplikovanou FUP o den dříve, než mohli očekávat. Podle informací tiskového oddělení T/O2 se však měsíční cyklus pro výpočet FUP nijak neposouvá a nadále se bude počítat od prvního do posledního dne kalendářního měsíce. Drobný posun mezi dubnem a květnem byl způsoben probíhajícím procesem migrací.

DSL přes LLU

Jak již bylo v minulosti zmíněno, uživatelé služeb Premium od Radiokomunikací nebudou automaticky migrováni na vyšší rychlosti. Bude proto nějakou dobu trvat, než nově nabízené nejrychlejší DSL v ČR o nominální rychlosti 10 Mbit/s bude mít dostatek zákazníků, jejichž měření rychlostí Internetu na měřáku DSL.cz bude možné vyhodnotit.

Průměrné rychlosti DSL služeb na principu LLU IV.07
služba Síť rychlost podíl z objednané rychlosti měsíční změna
Premium 1024 Radiokomunikace 767 75%  –3%
Premium 2048 Radiokomunikace 1 429 70%  –3%
Premium 3072 Radiokomunikace 1 975 64%  –6%
Premium 5120 Radiokomunikace 3 038 59%  –9%
Internet 2M VOLNÝ 1 444 71%  –6%
Internet 8M VOLNÝ 7 271 89%  –5%

Po více než roce nabízí od 2.5.2007 GTS Novera ve své síti DSL přes LLU s obchodním názvem Novera Duo Expres, které zejména výší datových limitů FUP silně konkuruje nabídkám T/O2. To nesporně povede k oživení zájmu o služby GTS Novery na principu LLU. Na měřáku DSL.cz tak bude k dispozici více měření a bude možné se vrátit ke zveřejňování rychlostí DSL služeb na principu LLU i od GTS Novery.

Mobilní sítě

V rámci mobilního Internetu je zajímavé postupné zvyšování průměrných rychlostí UMTS sítě T/O2 od začátku letošního roku. Trend potvrzuje následující graf.

Rychlosti v UMTS síti T/O2

Rychlosti všech dostupných typů mobilního Internetu v ČR ukazuje následující tabulka.

Cloud 22 temata

Průměrné rychlosti internetu v mobilních sítích IV.07
síť rychlost v kbit/s měsíční změna
T/O2 GPRS/EDGE 35 14%
T-Mobile GPRS/EDGE 61 1%
Vodafone GPRS/EDGE 48  –39%
Celkem GPRS/EDGE 55  –2%
T/O2 CDMA 362 3%
T/O2 UMTS 540 28%
T-Mobile 4G 400 10%

WiFi

Po delší době došlo k výraznějšímu nárůstu průměrných rychlostí zákazníků poskytovatelů WiFi sítí meziměsíčně o 16 %. Důvod nárůstu je pravděpodobně spojen se snahou poskytovatelů WiFi sítí co nejvíce konkurovat právě zrychlujícím DSL službám.

Přehled průměrných rychlostí vybraných WiFi sítí IV.07
Síť rychlost v kbit/s Síť rychlost v kbit/s
802.cz 1 027 JON.CZ 1 753
Avonet 1 028 KHnet.info 1 910
Cyrilek.net 3 531 Klfree 2 064
CZFree.Net 1 784 Ludík 853
Česká síť 489 MYWEB 2 138
DAT 2 439 NWT Computer 1 431
Dragon 1 161 OrbisNet 1 623
Erkor 1 967 Poda 1 296
Evkanet 4 538 PVfree.net 1 904
Fifejdy.cz 3 505 Ralsko.net 1 706
GEMNET 1 598 RPSNet 719
Hitech-Net 1 640 Simelon.NET 2 275
HKFree.org 4 152 SlováckoFree 2 000
HorkaNet 1 833 TTNET 1 439
HOTNET 1 036 UNET 535
Infos 1 161 Ostatní 1 487
WiFi celkem 1 812

Zvýšení rychlostí DSL služeb tak nepochybně pomáhá získat kvalitnější připojení k Internetu i mnoha dnešním zákazníkům WiFi sítí.

Anketa

Využíváte kabelové připojení k Internetu?

Autor článku

Autor se v současné době věnuje projektům provozovaným společností ASPA, a.s. (např. server www.DSL.cz, internetový obchod WiFi.ASPA.cz).