Hlavní navigace

Co může přinést projekt GENI?

23. 2. 2006
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Autor: 29
Americká National Science Foundation (NSF) už má své čestné místo v historii Internetu jisté. Její NSFNET představoval v první polovině devadesátých let síť z jiného světa, ke které toužebně vzhlížela řada uživatelů. Nyní se agentura rozhodla opět výrazněji promluvit do síťového vývoje a ohlásila iniciativu GENI.

Úkolem NSF je podporovat základní výzkum a vzdělávání v nemedicínských oborech. Podle Wikipedie její rozpočet na letošní rok činí 5,6 miliardy dolarů a financuje přibližně 20 procent federálně podporovaného základního výzkumu na amerických vysokých školách. V informatice představuje největší zdroj federální podpory.

Nejviditelněji vstoupila NSF do historie Internetu svou sítí NSFNET. Ta byla vytvořena v roce 1986 s cílem propojit superpočítačová střediska, jejichž vznik NSF financovala. Původní přenosová rychlost 56 kbit/s byla v roce 1988 povýšena na 1,5 Mbit/s a v roce 1991 na neskutečných 45 Mbit/s. Tohle číslo budí respekt ještě dnes, natož před patnácti lety.

Pro srovnání: do Česka přišel Internet na přelomu let 1991/92 rychlostí 9,6 kbit/s a když se v roce 1996 (tedy rok po ukončení činnosti NSFNETu) zakládalo sdružení CESNET, nejrychlejší spoj jeho sítě – v ČR špičkové – nabízel 512 kbit/s. Ani ostatní evropské země na tom nebyly o mnoho lépe a v polovině devadesátých let se evropské maximální rychlosti pohybovaly kolem 2 Mbit/s. Teprve emancipační projekt TEN-34 v roce 1996 srovnal krok s USA.

Zajímavé je i to, že během první poloviny devadesátých let nastal v USA takový rozmach komerčního poskytování Internetu, že NSF prohlásila další provozování NSFNETu za zbytečné, protože srovnatelná služba se již dá pořídit na trhu. V dubnu 1995 tato velmi slavná síť ukončila svou činnost.

Od té doby sice NSF podporovala řadu různých síťových projektů, žádný z nich ale nedosáhl věhlasu a významu NSFNETu. Nyní se agentura rozhodla posunout opět věci výrazněji vpřed.

GENI

Zkratka GENI znamená Global Environment for Networking Innovations. Motivací ke vzniku této iniciativy byla řada omezení stávajícího Internetu, která komplikují jeho použití pro některé nové aplikace. Cílem GENI by mělo být vytvoření a ověření zcela nových, revolučních principů síťování.

GENI bude mít dvě části: výzkumné aktivity a experimentální prostředí. V rámci výzkumu jeho předkladatelé vyzývají k opuštění stávajících paradigmat založených na přepínání paketů či okruhů. Volají po nových přístupech k pojmenovávání, adresování a identifikaci, po přepracování mechanismů správy sítě směřujících k jejímu podstatnému zjednodušení.

Pro lepší možnosti využití sítě v nových aplikacích by měl být důraz kladen na bezpečnost a dostupnost nové platformy, která by měla zahrnovat vznikající technologie. Velká pozornost se věnuje bezdrátovým sítím, mobilitě a novým výpočetním koncepcím umožněným všudypřítomností výpočetních zařízení. Stranou by neměly zůstat ani nové služby a síťová teorie – výzkum složitosti sítí, škálovatelnosti a ekonomických aspektů.

Vedle výzkumu by GENI mělo zároveň poskytnout prostředek pro ověřování navržených mechanismů. Od běžných testovacích sítí (testbedů) by se GENI mělo lišit především tím, že bude rozlehlé a velmi různorodé. Mělo by v sobě integrovat celou řadu různých technologií – od optických páteří až po koncové bezdrátové sítě. Počítá se s širokou škálou koncových zařízení a neméně pestrou nabídkou způsobů jejich připojení. Velký důraz se klade na virtualizaci přístupu k fyzickým prostředkům sítě, na jednotnou správu a programovatelný přístup k nim.

Přípravou sítě se zabývají tři pracovní skupiny:

  • páteřní síť,
  • distribuované služby,
  • bezdrátové podsítě.

Do řešení by se měla zapojit celá řada partnerů, včetně průmyslových. Počítá se i se zahraničními subjekty, ostatně GENI platforma má mít globální dosah.

GENI je běh na dlouhou trať a zatím se nachází ve fázi plánování a stanovování strategií. V letošním roce by se mělo zformovat GENI konsorcium a měl by vzniknout koncepční návrh sítě. Na příští rok se počítá s vytvořením finálního návrhu a specifikace a roku 2008 by se podle původních plánů mělo začít s výstavbou. Ovšem prostředky na ni jsou plánovány až na léta 2009–2013. Jejich výše by se měla pohybovat v rozmezí od 65 do 85 mil. USD ročně.

ebf - partner 1

Sami autoři prohlašují, že pokud se GENI za 10 až 15 let stane zárodkem nové generace celosvětové sítě, budou to považovat za úspěch. Rozhodně se jedná o nejvýznamnější současnou iniciativu usilující o koncepční změnu přístupu k síťování. Pokud uspěje, budeme z toho těžit všichni.

Další informace, včetně prvního textu o designu sítě najdete na www.geni.net.

Myslíte si, že vznikne nový koncept síťování?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor dělá nepořádek v příslovích, protože sítě nejen dělá, ale i učí a dokonce také řídí. Působí na Ústavu nových technologií a aplikované informatiky na Technické univerzitě v Liberci. Píše knihy.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).