Hlavní navigace

Gmail přichází s novým „inboxem“, uživatelům má udělat pořádek v poště

30. 5. 2013
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Gmail přichází s novou podobou složky s doručenou poštou, kterou jsme měli možnost testovat v předstihu. Co nového si Google pro uživatele přichystal? Půjde o přínos?

Google ve webovém rozhraní své e-mailové služby Gmail začal počínaje dnešním dnem (změna e projevuje postupně) nabízet novou výchozí podobu výpisu obsahu složky s doručenou poštou. Nový „inbox“ má být příslibem většího přehledu v příchozích e-mailech. S tím měl pomoci už koncept automatického personalizovaného třídění pošty podle priority, který ale zdaleka ne všichni uživatelé přijali s otevřenou náručí.

Teď Google, respektive Gmail, přichází s novou výchozí podobou výpisu obsahu složky s doručenou poštou. Ve webovém rozhraní může být rozdělena až do pěti různých sekcí (karet). Čtyři z nich jsou tematicky specializované pro e-maily pevně dané povahy. 


Složka s doručenou poštou je rozdělena na pět různých karet.

Konkrétně jde o tyto čtyři karty:

  • Sociální sítě – uživatelé na této kartě mají nacházet zprávy ze sociálních sítí, webů pro sdílení multimédií, internetových seznamek a dalších komunitních služeb.
  • Promo akce – na druhé specializované kartě se mají zobrazovat nabídky zboží a služeb a další marketingové e-maily. Nejde o náhradu spamového koše, na kterém se nic nemění. Na této kartě by se měly nacházet vyžádané newslettery z e-shopů a podobně.
  • Aktualizace – na tuto poněkud nevýstižně pojmenovanou kartu mají směřovat e-maily automaticky generované, leč určené konkrétnímu příjemci. Vedle faktur a vyúčtování za služby či výpisů z banky má jít také o doručenky a potvrzení o přečtení zpráv.
  • Fóra – poslední specializovaná karta je určena pro zprávy z internetových diskusí a e-mailových konferencí.

Hned jako první se ale zobrazuje generální karta, do které míří všechny e-maily nespadající pod žádnou z výše jmenovaných karet. Rovněž také e-maily, které se nepovedlo automaticky správně zařadit. A volitelně i e-maily označené hvězdičkou (jak manuálně, tak s pomocí uživatelského filtru).

S děleným zobrazením složky s doručenou poštou Google již nějakou dobu experimentuje. V Gmail Labs si lze volitelně aktivovat rozdělení složky s doručenou poštou horizontálně nebo vertikálně do více oddílů, přičemž se pak e-maily s konkrétním štítkem zobrazují ve vybrané sekci. Experimentální funkce má však ergonomické nedostatky a automatizace je možná jen s využitím uživatelských filtrů.

Zajímavé je, že Google teď v Gmailu nasazuje podobnou filtraci pošty, se kterou již před lety ještě v rámci své původní e-mailové služby Hotmail přišel Microsoft. Systém ovládání je ovšem propracovanější. Přepínání mezi kartami připomíná např. tabbbed-browsing ve webových prohlížečích. Vedle jména každé karty se zobrazuje indikátor nových nepřečtených e-mailů.

Každá karta používá indikátor jiné barvy, kterou lze změnit – stejně jako lze změnit barvu pro označování jednotlivých štítků. Není to žádná killer-feature, ale určitý přínos tato funkce má. Například periferním viděním lze díky barevnému rozlišení jednoduše zaznamenat, na kterou kartu přišel nový e-mail. A nejen to.

Rychlé odkazy na jednotlivé karty se zobrazují také v nové sekci Kategorie v levém postranním panelu, kde se podobně již dříve objevila možnost přepínat mezi skupinami e-mailů od uživatelů zařazených do různých kruhů na sociální síti Google Plus. Kategorie nahrazují experimentální funkci inteligentních štítků. Šikovné je, že i při skrytí některých nebo všech karet je sekce Kategorie v levém menu nadále dostupná.


Kategorie nahrazují inteligentní štítky a slouží k automatickému i manuálnímu třídění pošty na různé karty.

Díky tomu si lze vybraný tematický okruh e-mailů zobrazit i bez používání karet ve složce s doručenou poštou. Výpis e-mailů z dané kategorie probíhá stejně jako výpis zpráv s konkrétním štítkem. Kategorie jsou vlastně do značné míry jen dalšími štítky. Je tedy možné nechat si zobrazovat název kategorie jako štítek u patřičných e-mailů, což se hodí, pokud někomu nevyhovuje rozdělení přehledu doručených e-mailů na více karet.

Automatické i uživatelské třídění e-mailů

Nový „inbox“ se primárně opírá o robotické třídění e-mailů a jejich automatický přesun na konkrétní kartu. Proces automatizace ovšem stejně jako u vyhodnocování prioritní pošty není zdaleka stoprocentní. Největší úspěšnost má zjevně identifikace zpráv z nadnárodních sociálních sítí (např. Facebook, Twitter či LinkedIn), což je logické, protože po technické stránce není těžké je automaticky rozeznávat.

U ostatních karet je však procento úspěšnosti správného přeřazení e-mailů z primární karty na některou z tematických výrazně nižší. Zdá se, že Gmail nedokáže správně zařadit například marketingové e-maily, které jsou sice generovány automaticky a hromadně, ale robot je posílá na jednotlivé e-mailové adresy příjemců.

To přitom není zase tak neobvyklý jev. Marketing se samozřejmě snaží vzbudit dojem individuální komunikace se zákazníkem, přestože e-mailový robot jen za podepsaného odesílatele dle šablony a databáze obměňuje oslovení adresáta a e-mailovou adresu. Není ale šťastné, když takové e-maily končí například vedle výpisů z kreditní karty nebo faktur za služby.

V moderních webových prohlížecích lze jednoduše přesouvat jednotlivé e-maily mezi kartami prostým tažením myši. Jde o implementaci metody drag&drop dle HTML 5, kterou přinejmenším v nejnovější verzi podporují všechny nejrozšířenější prohlížeče. Nezdá se však, že by manuální přesun měl nějaký význam pro budoucí automatické třídění pošty.


S pomocí uživatelských filtrů lze nově nasměrovat příchozí e-maily do vybrané kategorie resp. na vybranou kartu.

Přesto má uživatel možnost e-maily správně automaticky nasměrovat na konkrétní kartu, a to díky uživatelským filtrům. Zařazení e-mailu na správnou kartu (do správné kategorie) je teď novou možností, co s e-mailem udělat, pokud splní předem daná kritéria. Nakonec si tedy lze automatické třídění na karty přece jen „vycvičit“, byť to dá trochu větší práci.

Nepřizpůsobitelné kategorie místo složek

Když byl Gmail v roce 2004 spuštěn, řada prvních uživatelů a recenzentů postrádala možnost vytvořit si ve složce s doručenou poštou podsložky. Dodnes je to běžná funkce u celé řady konkurenčních e-mailových služeb a prakticky ve všech tradičních e-mailových klientech. Google ale namítal, že podsložky nejsou potřeba, když jsou tu štítky umožňující mnohem pružnější organizaci pošty.

Příchod karet (kategorií) lze ovšem vnímat právě jako určitou náhradu podsložek. Kategorie se sice chovají obdobně jako štítky, ale výpis formou karet silně připomíná podsložky, po kterých část uživatelů volala již před devíti lety. Automatizaci třídění i bez uživatelských filtrů považujme spíše za evoluci, která by se dala uplatnit na jakýkoliv koncept pro uspořádání doručených zpráv.

Karty kombinují to nejlepší z konceptu uživatelských štítků a mají rysy podsložek hlavní složky s doručenou poštou. Ovšem nelze nevidět některé nedostatky. V první řadě je tu poněkud nelogické tematické rozdělení karet a kategorií. Cožpak diskusní fóra nejsou ve své podstatě komunitní weby? Přesto zprávy z komunitních webů (sociálních sítí) a diskusních fór končí na dvou různých kartách, které nelze sloučit.

Naopak potvrzení o doručení / přečtení končí na kartě Aktualizace, stejně jako faktury, výpisy a další obsah, což není příliš logické. Zvlášť když Gmail nepodporuje z webového rozhraní možnost zažádat o potvrzení doručení nebo přečtení e-mailu. Název karty (kategorie) Aktualizace je bezesporu nevýstižný. Pod tímto pojmem si lze spíše vybavit novinky ze sociálních sítí (aktualizace stavu), než třeba fakturu od mobilního operátora.

Jednotlivé karty (kategorie) nelze přejmenovat. Dále není možné změnit pořadí karet, ve kterém se zobrazují. Je možné zvolit si, které karty se nemají zobrazovat, ovšem bez možnosti příslušnou poštu přesunout na jinou než generální kartu. Minimálně při rušení karty Fóra by se přesun pošty na kartu Sociální sítě hodil.


Zobrazované karty si lze vybrat. Není však možné je přejmenovat, sloučit, přeskládat nebo založit nové.

Tedy, pokud uživatel zapřemýšlí, řešení existuje: uživatelský filtr. Gmail však uživatele k této myšlence nijak nenavede. Je přitom jedno, jestli by šlo přímo o nějaký ovládací prvek nebo o prostý tip s odkazem do patřičné sekce nastavení nebo do nápovědy.

Někteří uživatelé zřejmě budou postrádat možnost vytvořit si vlastní karty. Když už je možné s pomocí uživatelských filtrů nasměrovat e-mail na libovolnou kartu, tak se přímo nabízí otázka: proč nelze přidat vlastní karty obdobně, jako si je v mnohem primitivnějších e-mailových službách možné vytvořit nespočet vlastních podsložek?

Zřejmě proto, že záložky vznikly primárně pro oddělení několika úzce vybraných typů e-mailů od zbytku pošty. Pro ostatní kategorizaci tu jsou nadále primárně klasické štítky. Na jejich podpoře se vůbec nic nemění. Stejně jako na již zmiňovaném označování e-mailů hvězdičkou nebo na přiřazování ikon priority k jednotlivým zprávám.

Karty míří i do mobilů a tabletů, ale jen některých

Google s kartami míří i do aplikací Gmailu pro Android a iOS. Verzi karet pro chytré mobily, tablety a dalších zařízení, kde se iOS a Android vyskytují, jsme bohužel neměli možnost testovat v předstihu. Nepříjemnou zprávou pro uživatele starších zařízení může být, že karty bude podporovat pouze Gmail pro Android 4.0 a novější.

Samozřejmě, že vývoj platformy jde dopředu a nelze se donekonečna ohlížet na historické verze. Dalo by se ovšem očekávat, že Google u své vlastní platformy bude k uživatelům starších verzí trochu vstřícnější. Početně totiž nejde o zanedbatelnou skupinu uživatelů. Například Microsoft aplikaci své služby Outlook.com uvolnil pro Android 2.3 a vyšší. Její (ne)kvalitu v daném kontextu ponechme stranou.

Je pravda, že tržní podíl systému Android ve verzi 4.0 nebo pozdější v posledních měsících výrazně vzrostl. Ovšem podle přístupů na Google Play k 1. květnu za předešlých 14 dnů starší verzi systému Android používá zhruba 44 % uživatelů, což určitě není nepodstatné číslo. Naopak. Android 2.3.x používají téměř dvě pětiny uživatelů a jeho API je nejrozšířenějším.

Je teď Gmail lepší službou?

S příchodem karet (kategorií) ušel webový Gmail kus cesty vpřed. Ovšem „wow efekt“ nová funkcionalita pravděpodobně nevyvolá hned z několika důvodů. Je tu nelogické dělení e-mailů, nevýstižné názvy karet (kategorií) bez možnosti jejich přejmenování, chybějící možnost karty přerovnat nebo si založit nové a v neposlední řadě ne vždy přesné automatické zařazení e-mailu, které nyní ale bude klíčové pro úspěch nové funkcionality.

Směr vývoje lze ovšem kvitovat, protože „plevelného e-mailu“ (tedy zpráv někde mezi spamem a e-mailem, který si chtějí uživatelé hned přečíst) aktivní uživatelé Internetu mají opravdu hodně. Hlavně když pro všechny účely používají jedinou e-mailovou adresu anebo jim Gmail funguje jako webový e-mailový klient pro výběr i jiných e-mailových schránek.

Je tedy dobře, že Gmail tyto „plevelné zprávy“ dovede konečně oddělit, aniž by uživatel musel vždy nutně ztrácet čas vytvářením filtrů a štítků. Otázkou bude úspěšnost a tedy i počet přehmatů při automatickém třídění bez uživatelských filtrů. Na příkladu jedné e-mailové schránky se velké závěry za týden testování dělat nedají.

Cloud23

Na všech zmíněných nedostatcích lze ovšem kdykoliv zapracovat. A dosud provedené změny je možné hodnotit kladně. Navíc je tu ještě jeden klíčový aspekt: na rozdíl od nového editoru zpráv Google nikoho nenutí novou podobu složky s příchozí poštou používat. Stačí si jednotlivé karty deaktivovat a vše je při starém.

Autor článku

Autor je nezávislý novinář a publicista věnující se informatice, elektronice a telekomunikacím. V těchto oborech i podniká. Se serverem Lupa.cz spolupracuje již řadu let jako externí redaktor.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).