Hlavní navigace

Hledá se dodavatel pro nové dohledové centrum Českého rozhlasu

Bohumil Herwig

ČRo zadalo do systému VVZ požadavek na vybudování multifunkčního dohledového centra ve svém sídle na Vinohradské ulici v Praze.

Doba čtení: 1 minuta

Český rozhlas tak hledá firmu, která zajistí dodávku technologického a dalšího vybavení dohledového centra a operátorských pracovišť, včetně migrace a nastavení dat a také stavebních úprav bezprostředně souvisejících s instalačními pracemi a dodávkami technologií.

Zpráva se objevila ve Věstníku veřejných zakázek (VVZ) Ministerstva pro místní rozvoj v části Dodávky nebo služby s tím, že první fáze má být realizována do konce letošního roku, zbytek nejspíše během 1. čtvrtletí 2017. Přesná specifikace má být uvedena v zadávací dokumentaci, předpokládaná hodnota zakázky je 6,1 mil. Kč bez DPH.

V bodu odůvodnění účelnosti zakázky se říká: Splněním veřejné zakázky budou naplněny potřeby ČRo v oblasti dohledu nad bezpečnostními technologiemi Českého rozhlasu (ČRo), a to dodávkou nových a modernizací současných technologií a vybudováním moderního multifunkčního dohledového centra ČRo, které zajistí zvýšení kvality, rozsahu a úrovně dohledu nad bezpečnostními technologiemi v prostředí ČRo.

Našli jste v článku chybu?