Hlavní navigace

ISSS 2003: Ministerstvo informatiky poprvé skládá účty

26. 3. 2003
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Do konce roku budou ve vládě samí e-ministři. Zmizet naopak mají stohy papíru, které si ti dnešní nosí na zasedání vlády. V srpnu bude spuštěn dlouho očekávaný Informační portál veřejné správy. On-line prohlížení katastru nemovitostí bude konečně zdarma. Tím vším se na konferenci ISSS prezentovalo tříměsíční ministerstvo informatiky.

Když se v loňském roce na Invexu prezentoval ministr Vladimír Mlynář (tehdy ještě „ministr bez portfeje“), mohl prakticky jen naznačovat a slibovat, čím vším se hodlá jeho budoucí resort zabývat. Navíc na to byl téměř sám, sekundovat mu mohl pouze první náměstek Michal Frankl.

Nyní, necelé tři měsíce po vzniku nového ministerstva, již mohl novopečený ministr informatiky Vladimír Mlynář předstoupit před veřejnost v doprovodu širší skupiny spolupracovníků a hovořit o aktivitách svého resortu podstatně konkrétněji, včetně prvního bilancování (či „skládání účtů“, pokud se o tom dá za takto krátký časový úsek hovořit). Stalo se tak na konferenci ISSS (Internet ve státní správě a samosprávě), která probíhala toto pondělí a úterý v Hradci Králové. Jedná se o zdaleka největší a nejreprezenta­tivnější IT konferenci v České republice zaměřenou na veřejnou správu – a tak bylo naprosto přirozené, že se zde nový resort informatiky široce prezentoval, zejména svými aktivitami směřujícími do oblasti veřejné správy a vztahů občana k orgánům veřejné správy.

Co nejzajímavějšího zde zaznělo?

Katastr bude zdarma

Mediálně nejzajímavější se ukázala být informace o budoucím modelu fungování katastru nemovitostí. Ten je již delší dobu dostupný i po Internetu, ale způsobem, který není příliš vstřícný k občanům (i za pouhou nezávaznou informaci se musí platit, navíc dopředu, a ani placený výstup nemá právní relevanci). Nový model by se měl přiblížit způsobu fungování internetové verze Obchodního rejstříku, který se v praxi dobře osvědčil:

Nahlížení do katastru (tedy nikoli pořizování výpisu, ale pouze zjišťování informací, typu: byl už proveden zápis? Komu patří konkrétní nemovitost?) by mělo být zdarma.

Kromě toho pracuje ministerstvo informatiky společně s provozovatelem katastru na tom, aby se daly řešit elektronickou cestou i samotné (právně relevantní) výpisy. V první fázi by to mělo fungovat tak, že žadatel požádá o výpis elektronickou cestou, ale tento mu dojde v klasické papírové podobě listovní poštou (vlastně se tak ušetří cesta na úřad). V další fázi by mělo být možné zasílat i samotný výpis v elektronické podobě.

Pokud jde o časový horizont, ten je velmi optimistický: na tiskové konferenci zaznělo, že nový způsob fungování by měl být představen do dvou měsíců.

Ve vládě budou samí e-ministři

Při zahájení konference ISSS Vladimír Mlynář vyjmenoval prioritní úkoly svého resortu pro rok 2003 v oblasti veřejné správy:

  • spuštění portálu veřejné správy
  • intranet veřejné správy
  • projekt e-vláda, alias „elektronický oběh dokumentů pro jednání vlády“

Podívejme se podrobněji nejprve na tento poslední úkol. Souvisí s tím, co jsme zvyklí vídat v televizním zpravodajství – jak i v současné „informační éře“ chodí ministři na jednání vlády s obrovskými stohy papíru. Cílem projektu e-vláda je zbavit se těchto stohů papíru a přejít na elektronickou podobu projednávaných dokumentů. Dokonce k tomu existuje i usnesení vlády č. 180/2003 ze 17. února, které ukládá ministru informatiky:

  • připravit a do 30. června vládě předložit projekt elektronického zpracování materiálů pro jednání vlády,
  • do 31. prosince zajistit zkušební provoz projektu

Když byl Vladimír Mlynář na tiskové konferenci dotázán, kdo již dnes pracuje ve vládě s elektronickou podobou dokumentů, odpověděl, že kromě něj si na jednání vlády nosí notebook také ministr Zdeněk Škromach. Až se však podaří spustit „e-vládu“, alias elektronický oběh dokumentů, stanou se prý ze všech našich ministrů e-ministři.

K tomu si dovolím drobnou perličku. Když Vladimír Mlynář přišel na tiskovou konferenci s novináři, notebook si s sebou nenesl. Stačil mu USB token s flash diskem (na obrázku jej drží v ruce), na kterém měl nahranou svou powerpointovou prezentaci. Jen na chvíli jej podal obsluze počítače v sále, ta prezentaci rychle a jednoduše překopírovala a bylo hotovo. Žádné chaotické a zdlouhavé přehazování notebooků a přepojování grafických výstupů do dataprojektoru, jak tomu stále bývá zvykem na mnoha různých konferencích a obdobných akcích.

Portál veřejné správy

Dalším prioritním úkolem ministerstva informatiky pro letošní rok je spuštění portálu veřejné správy. Je to určitý „rest“ po předchozích garantech realizace Státní informační politiky, která požadovala spuštění takovéhoto portálu již podstatně dříve (podle původního harmonogramu dokonce již koncem roku 1999). Nyní to tedy „zbylo“ na ministerstvo informatiky, které plánuje spustit tento portál (v ostré verzi) v srpnu 2003. Určitá „beta verze“ přitom již byla k vidění na stánku ministerstva informatiky na konferenci ISSS.

Co ale bude tento portál obsahovat, kdo jej bude provozovat a kdo jej bude financovat?

Nejjednodušší je odpověď na technické aspekty: provoz potřebné infrastruktury (serverů, připojení) zajistí Český Telecom, v rámci již dříve uzavřené Rámcové smlouvy na realizaci komunikační infrastruktury ISVS. Použit zde bude model outsourcingu, tj. stát nebude sám investovat, ale bude Českému Telecomu platit za poskytnuté služby. Ty by v konkrétním případě infrastruktury pro portál měly přijít na 40 milionů korun ročně (rozpočítáno na obyvatele České republiky to prý vychází na čtyři koruny na jednoho za rok). Pro letošek ale tyto peníze ministerstvo informatiky ve svém rozpočtu nemá, a tak letošní provoz má být hrazen až v roce následujícím.

Pokud jde o obsah portálu, ten by měl být zpočátku tvořen zejména faktografickými informacemi víceméně statického charakteru (informacemi o jednotlivých orgánech veřejné správy, návody na to, co dělat v různých životních situacích atd.), a dále plným zněním platných zákonných předpisů (nemá jít o pouhou sbírku zákonů, ale o skutečně platná znění příslušných předpisů, tj. se zapracováním nejrůznějších novel). Postupně by pak měly přibývat různé agendy. Celkově by pak portál měl mít jak informační část, tak část transakční (pro využití jednotlivých agend). Obsahovat bude i určitou neveřejnou (interní) část, určenou jen pro pracovníky veřejné správy.

Největší problém vidí ministerstvo informatiky nikoli v jednorázovém naplnění tohoto portálu nějakým obsahem, ale v aktualizaci tohoto obsahu a jeho průběžném udržování. Za tímto účelem má být zřízena koordinační skupina, ve které nebudou odborníci na technické aspekty, ale výlučně lidé zabývající se informacemi a informačním obsahem.

Financování obsahu portálu by měl mít na starosti resort informatiky ze svých prostředků (mimochodem, pro letošek má ministerstvo informatiky celkový rozpočet 170 milionů korun). V této souvislosti je zajímavá informace o tom, že portál veřejné správy by měl obsahovat i komerční část, která bude přinášet určité výnosy, ze kterých by se provoz portálu spolufinancoval. Snad ale nepůjde o „řízenou komercionalizaci“, jaká jednoho času hrozila u projektu Internet do škol. Jako příklad komerčního využití bylo zmíněno provozování agend zdravotních pojišťoven.

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.