Hlavní navigace

Jak funguje trh Internetu? (1. díl)

19. 3. 2000
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Tento seriál by měl ukázat, jak funguje modelový poskytovatel Internetu, jaké jsou jeho vztahy vůči dodavatelům a jak to vůbec funguje. Seriál z pera Michala Krska vycházel původně na pokračování na ISDN serveru, nyní se s ním budete moci setkávat na stránkách Lupy.

Na začátek je třeba říci, že poskytovatelem Internetu bude pro účely této série myšlen pouze poskytovatel přístupu k Internetu, občas zvaný také Internet access provider (IAP). Tyto společnosti dnes představují páteř Internetového průmyslu. Ve světě rozvinutého Internetu ovšem představují pouhé servisní organizace pro pokročilé aplikace, na kterých se dělají skutečné peníze.

Na závěr jednotlivých celků se budu snažit i vyčíslit náklady a výnosy jednotlivých ISP, kde bude jasně vidět, jak skvěle profitabilní je začít dnes v ČR internetový byznys.

Začneme obecným fungováním Internetu. Vertikálně můžeme vrstvy Internetu rozdělit následovně: Fyzicky jsou nejníže poskytovatelé datových sítí, kterým se také říká „carriers“. Těmito poskytovateli jsou obvykle telekomunikační společnosti zvané také „telco“. „Carriers“ poskytují jednak páteřní datové sítě a jednak přístupové sítě do Internetu. Díky tomu je „carrier“ na lokální úrovni také kabelová TV, poskytovatel lokální bezdrátové sítě, ale na druhé straně telekomunikační společnost jako je SPT Telecom, Aliatel nebo AT&T či MCI Worldcom.

Druhou úroveň tvoří IAP, kteří dodávají k poskytovatelům datového spojení přidanou hodnotu ve formě „IP konektivity“, což je pojem, obsahující všechny služby nad rodinou protokolů TCP/IP. K takovým společnostem patří například CESNET, PVTNet nebo UUNet či EBONE.

Třetí úroveň je představována ICP, Internet Content Providery, kteří vytvářejí prostor pro provozovatele serverů. Tento typ je často zaměňován s provozovateli serverů – zvláště jimi samými. V ČR žádný pravý ICP neexistuje, mimo je jím například Global Center..

Poslední v řadě, ale první v důležitosti jsou provozovatelé systémů, které poskytují nějaký obsah. Díky těm Internet funguje a zákazníci se přihlašují a platí za ostatní služby. Sem patří jako společnosti jako Seznam, Atlas, Yahoo, nicméně ty víceméně pouze katalogizují informace, ale také servery PinkNETu, Computer Pressu nebo společnosti MIA – v zahraničí potom Amazon, eBay a další, které skutečně obsah poskytují.

Jelikož je ovšem Internet svou podstatou liberální, hodně subjektů, především na malých trzích, kterým náš zcela jistě je, provozuje více vrstev. Je to výhodné i pro uživatele, bohužel nikoliv v případě, že v některé oblasti má konkrétní subjekt monopolní postavení.

MM socky3

V příští části objasníme problematiku ISP mezi sebou.

Michal Krsek

Autor článku

Autor je nezávislý konzultant v oblasti Internetu, telekomunikací, videa a komercionalizace technologických výsledků výzkumu a vývoje. Pohybuje se na rozhraní akademické vs. komerční sféry a internetové infrastruktury vs. přenosů videoobsahu.