Hlavní navigace

Jak mění technologie náš život?

20. 9. 2000
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Tempo zavádění nových technologií se pro nás stává neúnosné. Přestože vynálezům a inovacím přisuzujeme zejména pozitivní vlastnosti, neustále sílí diskuze nad možným přesycením trhu technologickými produkty. Jak vlastně nové technologie zasahují do našeho života? Co nám dávají a co naopak berou?

Jak vlastně vznikají inovace a vynálezy? Nechme stranou vlastní myšlenkový proces, jehož zmapování stále činí problémy i největším následníkům Hippokratovým. Zeptejme se spíše, proč inovace a vynálezy vznikají? Největším tahounem rozvoje technologií je dnes snaha o získání konkurenční výhody, a to jak v případě firem, tak i vědeckých týmů. Je samozřejmě třeba nezapomínat na státně financované výzkumy, ale povětšinou jsou v určitém časovém období i jejich výstupy komerčně zhodnoceny. A oblast, kde dnes vznikají zřejmě nejnáročnější inovace – armáda a kosmický výzkum, je naprosto flagrantním příkladem snahy o hledání výhod před soupeři.

Smutnou skutečností je, že jsou to právě války, které lidstvu přinesly celou řadu nových vynálezů, jež by možná bez potřeby podpořit válečné úsilí nevznikly. Důvodem je, že zatímco firemní sféra vždy hodnotí efektivitu výzkumu a vývoje, válečná mašinérie na náklady – ale ani na ztráty – tak přísně nehledí. Nicméně zejména v poněkud dávnější minulosti řada vynálezů spatřila světlo světa jen díky nespokojenosti nebo neklidu některých jedinců, a vyjímkou nejsou ani objevy naprosto nechtěné a náhodné.

Ať tak či onak, velká část vynálezů, zejména těch, které jsou vskutku revoluční, nemá snadný život. Od nápadu k jeho realizaci a potažmo používání vede poměrně dlouhá cesta lemovaná potoky potu. Kdo ví, kolik možná daleko prospěšnějších nápadů než ty, jejichž výsledky nás obklopují, zmizelo v propadlišti dějin. A kolik jich ještě zmizí. Lidstvo je totiž veskrze praktické (samozřejmě s patřičnými excesy, vyjímkami a úchylkami), a proto co není ihned použitelné, je víceméně odsouzeno k živoření a zániku. Státní podpora výzkumu a vývoje má právě v tomto bodě svou nezastupitelnou roli, leč v ČR většinou nenaplněnou.

Snadnější bytí

Tak co vlastně celá řada vynálezů lidstvu na cestě do nového milénia přináší? Rozhodně nemalá část znamená usnadnění života – z našeho pohledu jej činí snesitelným. Elektřina, lednice, ale i kupříkladu kanalizace či vodovody jsou propriety, bez kterých většina z nás není již schopna víceméně fungovat, a když, tak s pocitem dobrodružství.

Ostatně usnadňování a snižování vynaloženého úsilí je lidstvu naprosto vlastní. Pluh, zapřažení dobytka a podobné výdobytky dovolily našim předkům věnovat více času odpočinku a samozřejmě se postupně více a více zbavovat přímé závislosti na přírodních jevech. Zřejmě není pochyb, že tyto vynálezy dělají náš život zajímavějším a lepším. Možná nejlepším příkladem takového oboru je medicína, která dramaticky mění charakter života lidského společenství, a to přes všechny doprovodné jevy a negativní efekty, dané spíše způsobem organizace aplikace poznatků než poznatky samými.

Obohacení života

Ale co víc, některé vynálezy otevřely lidstvu nové obzory, které nám doposud zůstávaly uzavřeny. Auto, letadlo, lodě, ponorky – to jsou ikony lidského pokroku, které nejenže reprezentují zmíněnou pozitivní stránku – pokrok a otevírání příležitostí, ale i negativní – znečištění životního prostředí, nežádoucí změny životního stylu apod. Člověk již neřeší jen potřebu ulehčit si od těžké, nebezpečné nebo prostě nemilé (jen si vzpomeňte na myčku) práce, ale dostává k dispozici něco, co mu do této doby bylo prostě odepíráno.

Mezi tyto „vynálezy“ či spíše objevy patří také alkohol, tabák a další produkty pro „zlepšování“ pocitů. Ostatně technologická inovace v těchto oborech patří k nejzpeněžitel­nějším, stejně jako další různé formy zábavy, proto poutá nemalou pozornost. Samozřejmě, že informační a komunikační technologie, především mobilní komunikace a Internet, přinášejí kromě usnadnění do lidského života rovněž nové obzory, které ovšem mohou mít i svou negativní stránku.

Deformace a ochuzení

Ano, technologický pokrok má i svou stinnou stránku, která stále více zachmuřuje větší část západní lidské populace. V některých případech se dá dokonce říci, že se pokrok obrátil proti lidstvu, a ani nebylo zapotřebí snad nejpoužívanějšího tématu sci-fi románů – vzpoury robotů. Znečištění životního prostředí, ať už ve formě zplodin, odpadů, nevratných změn nebo vysoké úrovně hluku je jen částí problémů, které technologie přinesly.

KL22 hlasovani

Snad nejpříkladnějším je televize, resp. způsob jejího využívání – ta totiž rozbourává jeden ze základních prvků lidské společnosti, kterým je rodina, jenž místo společného trávení času, tráví čas samostatně na jednom místě, před společným aparátem. Našli bychom celou řadu dalších příkladů aplikace technologií, které místo kýženého pokroku ve výsledku spíše přináší deformaci lidské společnosti a snížení rychlosti jejího rozvoje. Ovšem z těchto chmurných efektů se často, jak již tomu na Zemi bývá, rodí i nové impulsy přinášející opět efekty pozitivní. V tomto případě kupříkladu věda, jejíž význam dramaticky roste – ekologie.

Malé podnikatelské poučení

A to je právě základní poučení pro všechny firmy, které výstupy technologického rozvoje přímo využívají jako svou konkurenční výhodu či se na tomto rozvoji přímo podílejí. Primární výsledek bádání, tedy objev nebo inovace určitého technologického prvku, je pouze sémě, jehož plody mohou být sladké či hořké. Teprve aplikace ve formě služeb nebo produktů ukáže pravou hodnotu každého nápadu, který může být touto aplikací povýšen či naopak naprosto zašlapán do země. A hodnocením rozhodně není finanční efekt pro producenta a aplikátora, ale hodnota, kterou přináší efekty produkty nebo služby jejím uživatelům, potažmo společnosti.

Znamená neustále se zvyšující tempo zavádění nových technologií přínos pro náš život?

Autor článku

V současné chvíli pracuje jako managing director poradenské skupiny Tree of Business Knowledge.