Hlavní navigace

Jak na zpoplatněné SMSky?

24. 1. 2003
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

T-Mobile diskutoval s novináři o důvodech zpoplatnění internetových SMS zpráv. Probíraly se podrobnosti toho, jak by vše mělo fungovat počínaje 4. únorem, co musí a naopak nemusí udělat uživatelé, jak to bude s filtry pro přeposílání elektronické pošty na mobily, i jaký je další možný vývoj zpoplatněných SMS zpráv.

Společnost T-Mobile uspořádala ve středu setkání s novináři, na žhavé téma posledních dní – o zpoplatnění internetových SMS zpráv. Celkem otevřeně a konstruktivně se zde diskutovalo o mnoha aspektech této problematiky, včetně konkrétních důvodů, které vedly T-Mobile k tomuto nepopulárnímu kro­ku.

Proč byly SMS zprávy zpoplatněny?

Hlavním důvodem je podle představitelů T-Mobile to, že jde o intenzivně využívaný „produkt“, který má pro svého provozovatele pouze náklady, ale nepřináší žádné (přímé) výnosy. Padly i konkrétní číselné odhady: každý měsíc jsou prý odesílány skrze internetovou SMS bránu desítky milionů SMS zpráv (a ročně tento počet roste o desítky procent), přičemž tuto službu používá jen relativně malá část klientů T-Mobile (zřejmě ve smyslu příjemců SMS zpráv odesílaných z Internetu). Velmi významnou část takto zasílaných SMS prý tvoří zprávy generované automaticky nejrůznějšími aplikacemi.

Pokud jde o náklady na provoz internetové SMS brány a zasílání zpráv skrze ni, zde přítomní zástupci T-Mobile vyčíslili vše na stovky milionů korun ročně. Následně argumentovali také tím, že jde o službu využívanou jen menší částí klientů, přičemž náklady na ni musí nepřímo nést všichni klienti.

Jak budou klienti kompenzováni

Ukončení bezplatného odesílání SMS zpráv z Internetu je zcela jistě nepopulárním krokem, který se T-Mobile nakonec rozhodl přeci jen něčím kompenzovat, alespoň svým zákazníkům. Jak jste se již mohli dočíst i na stránkách Lupy (v článku 2:0 pro spotřebitele), jde o poskytnutí určitého počtu SMS zpráv zdarma registrovaným uživatelům firemního portálu t-zones. Zde pak záleží na tom, zda si zvolíte bezplatné varianty služeb Mobile Easy či Mobile Pager, v rámci kterých budete mít každý měsíc 20 SMS zpráv zdarma, nebo zda se rozhodnete pro službu MobileBox, kde budete mít každý měsíc 100 SMS zpráv zdarma. K tomu je ale vhodné zdůraznit, že varianta MobileBox je již placená, její aktivace vás přijde jednorázově na 90 korun, a pak každý měsíc na dalších 90 korun. Takže se na to lze dívat i tak, že za 90 korun měsíčně získáte možnost odeslat 100 SMS zpráv. V obou případech přitom jde pouze o SMS zprávy do sítě T-Mobile!

Proč právě 20 SMS?

Zajímavá byla argumentace zástupců T-Mobile ohledně počtu 20 SMS zpráv – právě tolik prý průměrně odesílají každý měsíc uživatelé předplacených služeb. Jde zřejmě o číslo, které vzniklo tak, že se vzal celkový počet SMS zpráv odeslaných majiteli Twist karet a vydělil se počtem těchto karet. Samozřejmě existují uživatelé Twistu, kteří „proSMSkují“ každý měsíc podstatně více, ale na druhé straně existuje jistě i mnoho těch, kteří neodešlou skoro žádnou SMS zprávu. No a v průměru by to mělo vyjít na oněch 20 zpráv. Naproti tomu uživatelé postpaid služeb (tarifních programů) generují v průměru větší počty SMS zpráv (možná až dvojnásobně).

Velké vs. malé SMS

V nejrůznějších diskusích o zpoplatnění SMS zpráv se poměrně málo zdůrazňuje, že dosud bylo možné posílat skrze internetové brány „velké“ textové zprávy, mající až 777 znaků (a pro doručení byly rozděleny do více samostatných SMS zpráv klasické velikosti). Nově zaváděné zpoplatnění se ovšem už týká „malých“ (klasických) SMS zpráv, s max. 160 znaky. Za každou z nich zaplatíte příslušnou částku podle vašeho cenového programu, resp. každá z nich vám odpočítá jednu jednotku z celkového počtu 20 či 100 SMS zpráv zdarma za měsíc, v rámci portálu t-zones. Jsem zvědav, jak bude řešena nová (zpoplatněná) SMS brána – zda umožní odesilateli napsat více znaků a sama je rozdělí do patřičného počtu SMS zpráv (z nichž každou zpoplatní samostatně), nebo zda dovolí zapsat jen tolik znaků, kolik se vejde do jedné SMS zprávy.

Neanonymní SMS

Až dosud byly SMS zprávy odesílané z Internetu svým způsobem anonymní – příjemce viděl na svém mobilu jako odesilatele SMS centrum (resp. jeho číslo). Pokud se tedy skutečný autor zprávy nějakým způsobem neidentifikoval v samotném textu zprávy, příjemce dokonce nemusel poznat, od koho zpráva skutečně pochází. To se ale nyní změní – zpoplatněné SMS zprávy již nebudou anonymní, ale budou se vůči svému příjemci „tvářit“ stejně jako SMS zprávy odesílané z mobilů. Budou totiž opatřeny telefonním číslem svého odesilatele, stejně jako kdyby nebyly odesílány z Internetu, ale z příslušného mobilu. Je to možné díky tomu, že jejich odesilatel se musí vůči portálu t-zones jednoznačně identifikovat již při svém přihlášení (svým jménem a heslem), a portál tak bude znát jeho telefonní číslo, které bude moci vložit do odesílané zprávy (a to méně příjemné: také bude vědět, ze kterého účtu / kreditu má strhnout příslušnou částku či jednotku).

Tato „neanonymita“ dává zajímavou odpověď na úvahy typu: koupím si větší počet SMS karet, nebudu z nich telefonovat, ale zaregistruji se na ně na portál t-zones a budu moci posílat 20 SMS zpráv měsíčně z každé z nich. Ano, možné to je (dokud bude vaše SMS karta aktivní, jinak bude vyřazena i příslušná registrace na portálu t-zones). Ovšem příjemce vašich zpráv bude pokaždé „vidět“ různého odesilatele podle toho, z které SIM karty právě zprávu odesíláte.

Problém mailů na mobil

Specifickou otázkou jsou emaily přeposílané na mobilní telefony. Zde T-Mobile vyšel z předpokladu, že nelze zpoplatnit odesilatele, a tak zpoplatňuje příjemce. Příslušné SMS zprávy vzniklé takovýmto přeposláním přitom nejsou zahrnuty mezi ty, které jsou poskytovány zdarma (v rámci „balíčku“ 20, resp. 100 SMS měsíčně zdarma).

Nepříjemným problémem kolem zpoplatněného přeposílání emailů na mobily by mohlo být zneužití tohoto mechanismu. Pokud by totiž někdo znal vaši emailovou adresu, ze které si necháváte přeposílat maily na mobil (ne pouze posílat oznámení o příchodu mailu, to bude i nadále zdarma), mohl by vás začít bombardovat svými maily, a vy byste za každý z nich zaplatili příslušnou sumu za přijetí ve formě SMS zprávy (třeba i proti své vůli).

Tomuto problému lze čelit kombinací dvou způsobů. Jedním z nich je to, že zpoplatněny jsou pouze skutečně doručené zprávy – takže když vám někdo pošle třeba 1.000 mailů, váš mobil přijme jen určitý počet SMS zpráv a tím vyčerpá svou kapacitu příjmu (a pouze tyto zprávy zaplatíte). Ostatní zprávy mají oproti „normálním SMSkám“ zkrácenu životnost v SMS centru na pouhý jeden den. Spoléhat se na to samozřejmě není řešením, jde spíše o zmírnění maximálního možného dopadu.

Povolující a zakazující filtry

Skutečným protiopatřením je až nastavení filtrů na portálu t-zones. V současné době zde mají registrovaní uživatelé s nastaveným přeposíláním mailů na mobil k dispozici filtr „zakazujícího“ charakteru. Tedy filtr, který funguje na principu: „vše je povoleno přeposílat, výjimkou je pouze to, co je explicitně zakázáno přeposílat“. Takovémuto filtru pak stačí zadat například znak „@“ (zavináč) nebo „.“ (tečku), které se povinně vyskytují v každé emailové adrese, a tím efektivně zrušíte přeposílání. O možnosti vypnout přeposílání mi není nic známo.

Od 4. února, současně se začátkem zpoplatnění, však dojde k následující změně: „zakazující“ filtr bude všem uživatelům vyměněn za „povolující“ filtr. Tedy za filtr fungující na principu „vše je zakázáno, a jen něco je explicitně povoleno“. Navíc bude tento „povolující“ filtr nastaven jako prázdný, tj. tak, že nebude nic povolovat. Fakticky se to bude rovnat vypnutí přeposílání. Ten, kdo si jej bude chtít znovu aktivovat, tak bude muset udělat sám a explicitně, vhodným nastavením „povolujícího“ filtru.

„Povolující“ filtr bude fungovat podle následujících pravidel:

  • může jej tvořit jedno nebo více klíčových slov, oddělených středníkem (bez mezer, bez diakritiky)
  • k povolení stačí výskyt alespoň jednoho klíčového slova v mailu, může být i jen částí (podřetězcem) slova v mailu
  • klíčová slova se hledají v adrese odesilatele, adrese příjemce a v předmětu zprávy

Jak se dostat k portálu t-zones?

Pokud budete chtít využít „balíček“ 20 či 100 SMS zpráv zdarma, musíte se stát registrovanými uživateli portálu t-zones. Co k tomu potřebujete? Samozřejmě být klientem T-Mobile, konkrétně mít od něj SIM kartu. K ní musíte znát příslušné telefonní číslo, a dále identifikátor PUK2. Ten naleznete v příslušenství (obalu) ke své SIM kartě, samozřejmě pokud jej ještě někde najdete. Oba tyto údaje, tedy telefonní číslo a PUK2, potřebujete jako pro novou registraci, tak i pro případ „oživení“ již existující registrace, pokud jste úspěšně zapomněli příslušné jméno a heslo.

Zajímavá situace nastane, pokud nebudete znát identifikátor PUK2, příslušející k vaší SIM kartě (nejspíše proto, že nemůžete nikde najít příslušenství k SIM kartě). Ani v takovém případě nejste ztraceni, ale budete muset absolvovat určitou proceduru. Musíte zavolat svého operátora a požádat jej o pomoc. V jeho silách samozřejmě je vám pomoci a vytvořit vám novou registraci na portálu či zpřístupnit již existující, ale musí si ověřit, že jste skutečně tím, za koho se vydáváte. Proto vás podrobí menšímu „výslechu“ – bude se vyptávat na otázky typu: kdy jste naposledy dobíjeli kredit, na jaká čísla jste naposledy volali atd.

Jaká by mohla být budoucnost zpoplatněných SMS?

Z diskuse na středečním setkání s novináři pro mne vyplynul jeden zajímavý poznatek ohledně budoucnosti zpoplatněných SMS zpráv. T-Mobile totiž nabízí svým partnerům (například různým horizontálním portálům) posílání SMS zpráv jako velkoobchodní službu, podobně jako to už delší dobu dělá vůči bankám, které tuto možnost využívají pro potřeby svého GSM bankingu. Velkoobchodní cena za jednu SMSku by se přitom měla pohybovat pod úrovní nejlacinější koncové ceny (tedy jedna koruna, resp. méně). K čemu by to celé mohlo vést?

cif 24 - early cena - média

Pokud se příslušným portálům (případně jiným subjektům) podaří vyřešit mechanismus placení menších až středních částek, budou moci nabízet odesílání SMS zpráv z Internetu komukoli, navíc za výhodnějších podmínek než „podle cenového programu uživatele“. Proč by potom takový majitel Twist karty chodil na portál t-zones posílat jednu SMSku za tři koruny, když jinde na Internetu (přes prostředníka) by ji mohl poslat třeba za korunu? Případně zcela zdarma, pokud si příslušný prostředník najde nějaký jiný způsob krytí svých nákladů – třeba v rámci věrnostních programů apod.

Večerní poplach

Na závěr tohoto článku si dovolím informovat o naléhavých tiskových zprávách, které včera večer vydali Eurotel i T-Mobile, prakticky současně. Obě hovoří o tom, že nastal problém s nabíječkami (dobíječi) u zařízení Eurotel Dataphone a T-Mobile MDA (resp. Qtek), a uživatelé by je měli přestat používat. Jde o konstrukční závadu, která bude řešena výměnou. Podrobnosti najdete přímo v tiskových zprávách (Eurotel, T-Mobile).

Vyměníte T-Mobile za jiného mobilního operátora?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).