Hlavní navigace

Jak (ne)funguje doména .cz...

10. 9. 1999
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

První září letošního roku představuje pro doménu .cz poměrně zásadní zlom. Svých kompetencí registrátora, určeného výběrovým řízením CZ.NICu, se ujal EUnet a začal nasazovat nový systém správy a registrací. Pohříchu zatím negativní dopady vysoce převažují nad těmi druhými.

Není v této zemi nikoho, kdo by měl větší zkušenosti se správou národní domény, než má EUnet, případně, pokud bych to personalizovali, Jiří Orság. Jsou zde sice velcí registáři, jako je třeba Globe Internet, kteří mají i přes dva tisíce zákaznických domén, ale jejich obhospodařovávání je stále o něčem jiném, než správa národní domény. EUnet má dokonce jednu zkušenost, kterou mohl mít málokdo na světě – doména .cs v jeho správě byla totiž historicky první zrušenou top-level doménou, když se po rozpadu Československa musely české a slovenské servery rozdělit do svých národních domén. Tenkrát se ovšem naštěstí počet domén pohyboval v řádech desítek, maximalně stovek, jak by se totéž dělalo v naší dnešní situaci si dokážu stěží představit.

Přestože předchozí systém měl své mouchy a každý z nás by si jistě dokázal představit ještě pružnější registrační proceduru a mnohem průhlednější systém formulářů, které pro řadu lidí byly nepřekonatelnou překážkou, měl jednu nepominutelnou výhodu: celkem spolehlivě fungoval. Současná verze je bohužel ještě mnohem neprůhlednější, po jistou dobu mnohem pomalejší a bohužel jí chybí i ona výhoda funkčnosti.

Je pro mne takřka nepochopitelné, proč trvalo celých osm měsíců, než se po vyhraném výběrovém řízení EUnet ujal svých práv a povinností. Dotyčných osm měsíců přitom rozhodně nebylo naplněno pilnou prací na novém systému, ostatně ačkoliv je každému zřejmé, že nejde o primitivní záležitost, nejde o práci na osm měsíců, zvláště když EUnet mohl částečně stavět – a stavěl – na dosavadním programovém vybavení. Ve skutečnosti se podle zasvěcených zpráv systém vytvářel vlastně až na poslední chvíli pod tlakem rozhodnutí představenstva CZ.NICu, které prohlásilo, že pokud EUnet nezačne s fakturací a registracemi ponovu od 1. září, zruší smlouvy a vypíše nové výběrové řízení. Zásadní problémy, které po nasazení nového systému nastaly, přičítám tomu, že nebyl dostatečně otestován a některé jeho části dokonce chyběly docela a byly – a jsou – teprve dodělávány.

O dvou výpadcích jsme už na Lupě psali. První nastal 31.8. večer a přetrval až zhruba do jedné hodiny po půlnoci. Z DNS tehdy zmizelo 95 procent domén, což bych nakonec EUnetu odpustil – v době revolučních změn se něco takového může stát. Nemělo by se však stát, aby někdo v rozporu logikou nastavil opravené verzi nižší sériové číslo, než měla verze předchozí, následkem čehož si ji nemohly stáhnout sekundární nameservery a problém se tak táhl o několik hodin déle, než by bylo nutné – podobné vysvětlení toho, jak funguje distribuce domén z primárního na sekundární nameservery a jako roli v tom hraje sériové číslo, jsem podal v nedávném článku o tomto výpadku.

Tato nepříjemná zkušenost však neměla být poslední. Před dvěma dny totiž v dopoledních hodinách z nameserverů vypadly glue záznamy, což znamená, že všechny domény, které mají nameservery z téže domény se rázem staly zcela nedostupnými. Příkladem je doména globe.cz, která má nameservery ns.globe.cz a ms.globe.cz – tentýž problém ovšem v druhé linii logicky postihl i všechny ostatní domény, které používají tyto dva nameservery, tedy všechny zákaznické domény Globe. Postižených však bylo mnohem víc, například Expandia Banka, Computer Press, INET, na problémy si stěžoval i Svět namodro a celá řada dalších. I v tomto případě EUnetu trvalo několik hodin, než dal věci do pořádku. Že tím řadě firem vznikla škoda v podobě neprotočené reklamy či přímo neprodaného zboží není třeba zdůrazňovat.

Systém však měl a částečně má i další mouchy. Tou nejvážnější bylo, že zkrátka neregistroval nové domény a když, tedy velmi pomalu. Do mého mailboxu dorazila celá řada stížností od lidí, kteří registrují zákaznické domény ve větším měřítku, že se registrace zkrátka zastavily. V období mezi 1. a 8. září bylo zaregistrováno jen minimální množství nových domén. Systém často neposílal ani tzv. tickety, které jinak vrací po provedení prvního, syntaktického testu, a když už, občas v nich zapomněl uvést, k jaké doméně se vztahuje, případně dokonce i samotné číslo ticketu. I když však tyto údaje poslal, trvalo další dlouhou dobu, než byla provedena technická kontrola, že na určených nameserverech doména existuje, a následně doména zaregistrována. Několikrát jsem se ptal postupně různých lidí v různých dnech na help-line EUnetu, v čem je problém. Většinou odpovídali, že automaty ještě nefungují, že vychytávají mouchy, že se spousta věcí dělá ručně, občas že celý proces raději vůbec zastavili, aby mohli odstranit závady. A samozřejmě si naříkali i na ty, kteří ve snaze zaregistrovat si doménu posílali do robota naprosto nesmyslně vyplněné požadavky. To je jistě nemilé, ale podle mého názoru je to jediný možný důsledek toho, jak složitý a těžko pochopitelný systém EUnet vytvořil. Jediný, kdo se z celé situace může radovat, jsou různí zprostředkovatelé registrace domén: bez jejich pomoci si nyní už doménu nedovede zzaregistrovat skoro nikdo.

Abych nebyl nespravedlivý, musím říci, že podle všech signálů byla funkčnost obnovena a systém začal registrovat domény tak, jak má. Jiné problémy však přetrvávají. Nejzávažnější je, že v současné době neexistuje žádný pramen, odkud by bylo možné zjistit údaje o doméně. V RIPE, které takovým zdrojem doposud bylo, přestaly být údaje aktualizovány, stejně jako na gopheru EUnetu, o čemž jsme již informovali, protože se to nepříjemně dotklo i našich vlastních doménových stránek. Žádný nový zdroj informací o odpovědných osobách ani o doménách jako takových v této chvíli není dostupný – EUnet prý nyní pracuje na informačním webu, kde by všechny tyto informace měly být k nalezení, ale zatím ho nezveřejnil a je otázkou, kdy bude hotový. Pokud tedy chcete s jistotou zjistit, které domény komu patří, máte smůlu.

Nejzajímavější v celé této situaci je postoj CZ.NICu, který je vlastně správcem domény a EUnet je jen jeho servisní organizací na základě smlouvy. CZ.NIC však, bohužel nikoliv překvapivě, mlčí. Přitom je takřka zcela jasné, že nebyla splněna ani jeho poslední podmínka, tedy aby se fakturací začalo 1. září – je desátého a vzhledem k tomu, že nikdo z největších registrátorů, kteří mají stovky a tisíce domén, ještě nedostal ani jednu proforma fakturu, lze se důvodně domnívat, že EUnet zkrátka ještě ani jednu nerozeslal. Pozice CZ.NICu je nezávideníhodná – jediný bič na EUnet, který má v ruce, je vypovězení smlouvy: pak by se ovšem dostal znovu o rok zpátky a musel by hledat nového registrátora, který by začal reálně fungovat nejdříve v průběhu příštího roku. Přesto však zůstává otázkou, zda může současný stav věcí skutečně přejít pouhým mlčením.

EUnet měl vždy velmi vysokou prestiž jako poskytovatel připojení, který nabízí zákazníkům kvalitní služby. Chápu, že správa domény pro něj není prioritou, ale pokud se hlásil do výběrového řízení a vyhrál ho, měl by se k doméně stavět s větší odpovědností. Svým současným přístupem si udělal jedině pořádnou ostudu.

KL22 hlasovani

Marek Antoš


Starší, související články:

Autor článku

Autor je někdejším šéfredaktorem serveru Lupa. V současné době už se psaní věnuje pouze v míře menší než malé, a to zásadně pro radost.