Hlavní navigace

Jak se mobilní telefon dozví něco o svém okolí? Pomocí LTE Direct

24. 3. 2015
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Qualcomm
LTE Direct je součástí nedávno dokončeného „12. vydání“ specifikace mobilních sítí. Přinese průlom v tom, jak objevujeme služby, možnosti a zajímavosti ve svém okolí?

Jak umožnit, aby chytrý telefon dokázal objevovat pro svého uživatele zajímavosti nebo služby v bezprostředním okolí? Současný způsob spočívá v tom, že aplikace v mobilu opakovaně odesílá polohu uživatele přes internet provozovateli aplikace a ten podle údajů ve své databázi vyhodnocuje možné okolní body zájmu.

Široké možnosti toho, co nabídnout uživateli, připadají v úvahu však snad jen u několika obřích hráčů, jako je Google nebo Facebook. Ostatní aplikace bývají vymezené na určitý úzký obor, popřípadě nebývají rozšířené mezi dostatek uživatelů, aby měly opravdu zásadní dopad.

Vadí i to, že běžící aplikace i datové přenosy se podílejí na vyčerpávání baterie telefonu, nemluvě o zapnutém GPS nebo Wi-Fi. Nadto se řada lidí obává o své soukromí – posílání polohy různým internetovým službám je odrazuje.

Úkol pro LTE Direct

Qualcomm, přední světový výrobce vnitřností mobilních telefonů, věří, že připravil lepší řešení, a to LTE Direct (zkráceně „LTE-D“). Už v roce 2011 je postoupil ke standardizaci do 3GPP, tedy světovému oborovému sdružení vyvíjejícímu standardy mobilní komunikace, ty současné i budoucí rámcově označované jako LTE.

LTE Direct a související „služby nablízko“ se staly jednou ze stěžejních součástí LTE specifikace 3GPP Release 12. V únoru bylo ohlášeno, že R12 je po obsahové stránce hotova a právě březnem 2015 byla „funkčně zmrazena“ — všechny protokoly jsou tímto ustáleny. Už zbývá „jen“ dostat R12 do LTE sítí a k prvním uživatelům. Toho by se mělo na světové úrovni dosáhnout napřesrok, doufá Qualcomm.

Komunikace napřímo

LTE Direct má prapůvod už v poměrně dávných úvahách o tom, že mobilní komunikační zařízení by přece měla umět domlouvat se ve svém okolí i napřímo, bez potřeby sítě vybudované operátorem. Na takových řešeních však pochopitelně nemají operátoři zájem.

Qualcomm proto navrhl svou technologii tak, že jde operátorům na ruku: LTE Direct užívá licencovaného pásma a využití služby povoluje mobilnímu zařízení operátorova síť.

Abychom operátorům úplně nekřivdili, dodejme, že 3GPP R12 má mimo jiné umožňovat přímou komunikaci záchranných složek v případě výpadku mobilní sítě.

Objevování okolí skrze LTE Direct

Takto znázorňuje LTE Direct jedno z videí od Qualcommu:

LTE Direct umožňuje zařízením vysílat do svého bezprostředního okolí jednoduchou zprávu, popřípadě naslouchat, co vysílají ostatní. Zařízením nemusí být nezbytně mobil, může to být LTE „majáček“ umístěný v nějakém obchodě nebo v jiném podniku.

Vysílaná sdělení — LTE Direct je nazývá „expressions“, vyjádření — mohou být dvojího druhu: veřejná, jež zpravidla něco nabízejí a nejsou nezbytně vázána na určitou aplikaci, a pak soukromá, šifrovaná, která rozklíčuje jen ta aplikace, které jsou určena.

Naslouchající zařízení porovnává obsah zachycených sdělení se zájmy, které si nastavil uživatel zařízení. Zajímá‑li vás moderní umění a budete‑li nedaleko galerie moderního umění, můžete mít nastaveno, aby vás na to mobil upozornil. Zajímají‑li vás slevy na oblečení… však víte.

Záležet bude na představivosti tvůrců aplikací. LTE Direct nabízí i to využití, že přítomnost uživatelova mobilu v určitém místě bude jedním z faktorů, který něco spustí, umožní nebo odemkne.

LTE Direct bude jedním z možných stavebních kamenů inteligentního prostředí.

Výhody LTE Direct

LTE Direct má mít dosah až 500 metrů na přímou viditelnost oproti Wi-Fi Direct, pro které se uvádí nanejvýše 200 metrů na přímou viditelnost (a pro BT-LE nejvýše 50 metrů). Porovnávání shody zachycených sdělení se zájmem uživatele mobilu se děje v mobilu samém, ale ještě na fyzické vrstvě LTE, aniž musí v mobilu běžet aplikace – ta se spustí, až je‑li jí zapotřebí. LTE Direct je díky způsobu řešení nenáročné na napájení, není to jako chodit se zapnutým Wi-Fi.

Mobilní zařízení dokáže přes LTE Direct objevovat tisíce jiných okolních zařízení ve vteřině, zatímco přes Wi-Fi Direct by trvalo objevení jen stovek zařízení třeba stovku sekund (podle starší citace Qualcommu).

Qualcomm a 3GPP však nechtějí soupeřit s Wi-Fi. Obě technologie se mají doplňovat. LTE Direct má sloužit především jako efektivní a nenáročný způsob objevování. V některých případech bude výhodné, aby se pak zařízení domluvila na dalším propojení právě třeba přes Wi-Fi Direct, připouští Qualcomm.

Nakolik to bude soukromé?

Zatímco Qualcomm zdůrazňuje, že objevování okolí pomocí LTE Direct nevyžaduje posílání polohy uživatele do internetu, operátorům slibuje mimo jiné výhodu plynoucí z „vytěžování dat“.

Jenže operátor už teď ví o uživateli mobilního telefonu hodně a víceméně nezbývá než se s tím smířit. Zatímco si můžete vypnout posílání polohy třeba do Googlu, nemůžete ovšem vypnout to, že vaši polohu trvale sleduje operátor, ani to, že ví o všech vašich internetových připojeních (neužijete‑li třeba VPN), jelikož vám je zprostředkovává. V budoucnu mu patrně k tomu, co o vás ví už teď, přibudou tedy ještě poznatky z LTE Direct.

Příslib pro operátory

Mobilním operátorům Qualcomm představuje LTE Direct jako pomoc v jejich snaze o to, aby se z nich nestaly jen „hloupé trubky na data“.

Přinejmenším by pro ně mohlo být dalším zdrojem příjmu. Qualcomm předpokládá, že provozovatelé aplikací budou za přístup k LTE Direct operátorům platit, podobně jako se dnes na internetu platí za aplikační přístup k lecčemu (od určité meze takto například ke Google Maps a Street View)

Qualcomm „opatrně“ odhaduje, že LTE Direct by mohlo jen na poplatcích za aplikační přístup ke službě vynášet operátorům v průměru $4 ročně na jednoho mobilního účastníka, ale několikrát více by jim prý mohla přinášet reklama doručovaná přes LTE Direct nebo věrnostní a jiné marketingové programy.

Bude záležet na operátorech, jak LTE-D obchodně uchopí. Jsou to přece jen velké, těžkopádné korporace, ale ve světovém měřítku by se jich mohlo najít několik takových, které najdou správnou cestu a ostatním poslouží za příklad.

Možnost nepřímé provozní úspory slibuje Qualcomm operátorům ve snížení nároků na datové přenosy přes internet.

Na české operátory je ještě brzy

Nasazení LTE-D závisí ovšem na dostupnosti potřebných zařízení, ale pak už pouze na operátorech samých. Martin Drtina, mluvčí Českého telekomunikačního úřadu, vysvětluje pro Lupu: Jak příděly ke kmitočtům, tak individuální oprávnění jsou technologicky neutrální. ČTÚ nijak nelimituje držitele licence v tom, jakou verzi LTE ve své síti nasadí.

K LTE‑D by měl mít nejblíže T‑Mobile, jelikož jeho „matka“ — Deutsche Telekom — patří k prvním, kdo technologii zkoušejí ve spolupráci s Qualcommem. Český T-Mobile se však prostřednictvím Lukáše Hrabala z tiskového oddělení vyslovil jen obecně takto: Vývoj LTE‑D intenzivně sledujeme a zajímáme se o to, jak by celý ekosystém (síť, terminály, aplikace) mohl fungovat. V současné době ale bohužel nemůžeme poskytnout bližší informace o časování případného nasazení.

Ještě prostší vyjádření nám poskytlo tiskové oddělení O2: V současnosti pouze sledujeme, jak se technologie LTE Direct vyvíjí, a žádné konkrétní kroky nepodnikáme.

Připomeňme, že obě společnosti sdílejí LTE síť, a nabízí se proto otázka, nakolik budou muset postupovat společně a nakolik by se tedy O2 — bez srovnatelného zahraničního zázemí — mohlo tak trochu svézt s T‑Mobilem. Více jsme se od operátorů prozatím nedozvěděli.

Adéla Konopková, zástupkyně tiskové mluvčí Vodafonu, byla sdílnější: Důležitými faktory pro reálnou implementaci nejmodernějších technologií je úroveň standardizace, dostupnost síťových technologií a technologií implementovaných do mobilních zařízení. Z tohoto pohledu je technologie LTE‑D na začátku svého vývoje, který samozřejmě evidujeme a sledujeme, nicméně v současné době nevidíme jako prioritu pro naše zákazníky.

Cloud 22 temata

Vodafone odpověděl i na dotaz na připravenost jeho sítě: Základní architektura námi budovaného LTE systému splňuje definici systému LTE‑D, plná podpora však bude záviset na implementaci nových SW funkcionalit na radiové, popřípadě na jiných částech sítě, a zvláště na vybavení mobilních terminálů. V současné době však nejsou mobilní terminály s podporou LTE‑D dostupné.

Může LTE-D operátorům skutečně pomoci, jako jim to slibuje Qualcomm? Konopkovásoudí: LTE‑D zcela jistě přinese řadu výhod pro každý komerční subjekt, který se rozhodne systém implementovat. Jakou měrou budou tyto výhody zásadní a jak masově se LTE-D rozšíří, to však ukáže až reálný vývoj tohoto systému v budoucnu.