Hlavní navigace

Jak se volá přes Internet: protokoly H.323 a SIP

24. 1. 2007
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Autor: 29
V dnešním posledním díle seriálu o telefonování přes Internet si povíme něco o dvou základních protokolech VoIP. Představíme rodinu protokolů H.323 - různé protokoly pro různé rychlosti přenosu, a nastíníme i základní vlastnosti modernějšího protokolu SIP.

Během internetového volání nachází uplatnění celá řada obecných zásad a komunikačních pravidel, díky kterým se jako uživatelé ve výsledku můžete těšit z bezproblémového přenosu hlasu. Na pozadí všeho lze zpravidla nalézt následující dva základní protokoly:

  • H.323 – ve skutečnosti toto označení zastřešuje celou rodinu protokolů určených pro přenos nejen hlasu, ale také multimediálních dat v celé jejich šíři.
  • SIP – zkratka SIP má svůj původ v originálním nezkráceném označení Session Initiation Protocol a označuje signalizační protokol, s jehož pomocí je možné spojení mezi účastníky vytvořit, spravovat a nakonec také zrušit.

H.323

Jak již bylo nastíněno výše, protokol (rodina protokolů) H.323 je určena pro komplexní nasazení v oblasti přenosu multimediálních dat. Jeho použití přímo pro VoIP tak v některých případech může být poněkud dvojsečné – na straně jedné se nabízí široké spektrum funkcí pro univerzální multimediální přenosy, na stranu druhou může být použití čistě pro VoIP poněkud krkolomné. To však nic nemění na tom, že se protokol H.323 během svého vývoje různými verzemi stal standardem ve veřejných VoIP sítích.

Souslovím rodina protokolů se v případě H.323 myslí sada pravidel pro přenos jednotlivých součástí multimediální nabídky. Jedná se tak například o protokol RTP zajišťující vlastní přenos dat, protokoly G.7×x pro zvuk, H.26× pro přenos videa a další. Jednotlivé audio kodeky tedy začínají označením G.7 a vzájemně se liší především stupněm použité komprese.

První z audio kodeků řady G.7 nese plné označení G.711 a je pro něj typické kódování PCM s maximálním datovým tokem 64 kbit/s. Kvalitu přenosu v rychlosti 64 kbit/s pak nabízí také G.722, další z řady kodeků s názvem G.723 dokáže snížit rychlost požadovaného datového toku až na minimálních 8 kbit/s.

Koncová zařízení jsou v případě standardu H.323 chápány jako takzvané terminály. Z pohledu uživatele jimi mohou být buď IP telefony, nebo také klasické analogové telefony, které se však s datovou sítí ještě musejí přemostit pomocí speciálního zařízení. Terminálem se však stejně dobře může stát pouze softwarový telefon, jenž běží na uživatelově počítači a zpracovává všechny příchozí i odchozí požadavky.

Terminály jsou v rámci oblasti obsluhovány takzvanými bránami, které zajišťují především vlastní telefonické spojení. Musí se tak postarat například o vytvoření hovoru iniciovaného některým z terminálů, případně také oslovení požadovaného terminálu jako volané stanice. Brány již však po sestavení spojení mezi terminály nespravují přenášená data, a v tomto ohledu tak stojí stranou mimo vlastní komunikaci.

SIP

Protokol SIP (Session Initiation Protocol) patří mezi modernější varianty, které se ve světě internetového volání prosazují. Mezi jeho výhody oproti H.323 patří užší spektrum záměru, takže neoplývá nikterak univerzální podporou světa všech spojů, ale bere si na mušku právě možnost přenosu hlasu po Internetu.

V důsledku tak SIP velkou měrou zjednodušuje i zrychluje celý proces navázání požadovaného spojení, výhodou je například možnost přímého oslovení volané strany pomocí speciálního telefonního čísla – lze například využít specifické adresy v konkrétní doméně (třeba honza@domena.com). Také v případě SIP přitom platí, že koncovým zařízením na straně komunikujícího uživatele může být jednak specializovaný hardware v podobě IP telefonu, jednak softwarový telefon zprostředkovávající požadované služby.

MMF24

Z hlavních funkcí protokolu SIP lze vypíchnout například možnost určení bližších informací o systému aktuálního uživatele, případě zjištění dostupnosti volané strany. Výhody protokolu SIP se dále projevují v podpoře mobilní komunikace, takže například pro různá bezdrátová připojení a stále populárnější přenosná zařízení může být pohodlnější. Pokud se na mobilitu podíváme pohledem odkazovaného dřívějšího článku, je možné mobilitu rozlišit na několika různých úrovních:

  • mobilita terminálu – podpora přechodu koncového zařízení mezi sítěmi,
  • mobilita personální – podpora mobility samotného uživatele za využití stejné adresy, bez ohledu na typ koncového zařízení,
  • mobilita služeb – podpora stejných služeb i za předpokladu pohybu,
  • mobilita relací – umožňuje udržení relací i při změně IP zařízení.

Co se architektury týká, tak protokol SIP se ve srovnání s univerzálním standardem H.323 nesnaží úplně kontrolovat celou komunikaci. Naproti tomu svou pozornost zaměřuje především na vytvoření spojení, tedy ustavení komunikační cesty mezi telefonujícími stranami. Pokud se o vnitřní struktuře protokolu SIP a jeho funkcích chcete dozvědět více, plně vše vysvětlí článek na Lupě s názvem Protokol SIP ve zkratce.

Který z protokolů používáte?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor je zástupcem šéfredaktora časopisu Computer, živě se zajímá o svět Windows, Internetu a nejen síťové bezpečnosti.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).