Hlavní navigace

Jak se volá přes Internet: základy VoIP

4. 1. 2007
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 29
V moderní době již není místo pro operátorku ručně přepojující jednotlivé účastníky, která tak vlastně vytvářela hovory, ukončovala je a nabízela všechny dostupné funkce. Rozmachu Internetu a všech počítačových sítí jako takových se také přizpůsobily technologie telefonování. Nový seriál vám představí vše podstatné, co byste o internetové telefonii měli vědět.

Zkratka VoIP (Voice over IP) se průběhem času a poměrně rychlým vývojem událostí i technologií v této oblasti stala neměnným synonymem pro moderní volání. Další zajímavou vlastností je nízká cena, jelikož se platí jiným způsobem, než je tomu v případě klasického „hlasového“ telefonování – přenášena jsou vlastně pouze síťová data jako každá jiná a případný operátor s nimi provádí všechny související operace.

V zajetí paketů

Ještě před popisem vlastních technologií a principů VoIP by měl každý uživatel zvládnout alespoň základní nezbytné teoretické pozadí. U běžných telefonních sítí bývá praktikován přístup přepojování takzvaných okruhů, jehož název přesně vystihuje na první pohled skrytou vnitřní podobu. Jakmile se první účastník, který hovor iniciuje, spojí s druhým, mají vyhrazenou celou linku pouze pro sebe. Jakmile je spojení ukončeno, pomyslný okruh se rozpojí a linka je v tomto místě opět volná.

Ve srovnání s tímto přístupem internetová telefonie využívá techniky zvané přepínání paketů, tedy datových bloků přenášených sítí. Po jedné lince tak může putovat větší množství dat různých uživatelů, odlišných aplikací a spojení zůstává i přesto udržené. Hlas prvního účastníka je převeden do obligátních jedniček a nul, dále zpracován a vyslán k druhému účastníkovi. Jakmile tato data v podobě paketů dorazí, poskládají se na straně příjemce opět do správné formy, převedou na hlas a nakonec zazní vstříc uživatelovým uším.

Největší výhoda internetového volání po klasické datové lince je nasnadě. Aktuální šířka pásma není zpravidla maximálně vyčerpána, takže uživatel i aplikace mohou paralelně využívat také ostatní síťové služby. Při referenci ke standardnímu síťovému modelu a rozložení jednotlivých úloh přenosu do různých vrstev se pak ve skutečnosti u nejnižších úrovní vlastně jedná o data jako každá jiná, konverze hlasu na data a naopak probíhá ve vyšších vrstvách.

Základní typy VoIP

Volání přes Internet může mít celou řadu podob, rozlišovat lze samozřejmě podle použitých technologií, koncových zařízení a celé řady dalších parametrů. Při základním pohledu lze rozdělit VoIP už podle použitých koncových zařízení:

  • počítač/počítač – komunikující strany se spolu domlouvají čistě za použití počítačů, do této kategorie spadá například oblíbený software Skype. Po jeho nainstalování mohou účastníci hovořit za pouhého použití sluchátek, mikrofonu a dostatečně způsobilé sítě.
  • počítač/telefon – také tento typ internetového volání dokáže zprostředkovat například již zmiňovaný program Skype. Volající z počítače volá běžné číslo, podobně jako kdyby používal klasický telefon, příjemci se zpravidla zobrazí číslo dané použitou aplikací a přejímací stranou.
  • telefon/telefon – díky tomuto přístupu mohou obě hovořící strany používat klasické telefony a o vnitřním přenosu dat po síti nemusí mít ani ponětí. Nejprve je oslovena takzvaná brána (do ní data z telefonu putují v „hlasové“ podobě), která zajistí převod hlasu na data. Tato data pak putují k cílové bráně, kde se zpět převedou na „hlasovou“ podobu a v ní předají volané straně.

Internetová telefonie na Lupě

Pokud se chcete o internetovém telefonování dozvědět úplně vše, základy počínaje a vždy aktuálními informacemi konče, prolistujte si odpovídající články na Lupě. Všechny relevantní příspěvky najdete v rubrice Internetová telefonie.

Mezi běžnými koncovými uživateli se velice často používá prvně jmenovaná varianta volání z počítače na počítač, k čemuž vede hned několik čistě praktických důvodů. Prvním z nich je dostupnost zdarma – opět při použití příměru s již zmiňovanou aplikací Skype stačí, aby si jednotliví klienti nainstalovali tento program a mohou začít komunikovat. Jako hardwarové vybavení jim postačí zvukové karty, mikrofon a sluchátka (reproduktory). Obliba Skypu a jemu podobných klientů VoIP však začala přinášet také specializované doplňky, takže není problém pořídit věrnou kopii klasického telefonního sluchátka, které po připojení do volného USB portu dovoluje nejen komunikaci, ale zvládá také speciální příkazy pro ovládání Skypu.

Kroky během volání VoIP

Jak jsme již dozvěděli výše, během hovoru je zapotřebí provést několik základních kroků k tomu, aby spolu volající strany mohly bez problémů komunikovat. První krok spočívá v převodu hlasu do jeho digitální podoby a vhodné prezentaci pro další přenos. Zde vše musí být připraveno tak, aby běžná síť byla schopna pracovat s pakety potřebných parametrů, přenos hlasu si nemůže vynucovat zvláštní požadavky.

Hlas se na vstupu přes mikrofon získává jako čistě analogový vzorek, ze kterého je zapotřebí vytvořit odpovídající digitální formu pro přenos po síti. K tomu se využívá takzvaných kodeků, které mají za úkol provést tento převod nejen rychle, ale především bez zbytečných zkreslení, nicméně přitom musí být ještě brán zřetel na to, aby se použilo co možná nejméně bitů. Jakmile jsou data připravena pro přenos, nic nebrání vlastnímu telefonování – komunikaci obou stran po technické stránce zajišťují různé protokoly, z nejznámějších a nejpoužívanějších bude později řeč o variantách H.323 a SIP.

Pro zajištění internetové telefonie v provedení volání z počítače na počítač je kromě dostatečné šířky pásma důležitá také kvalita služby. Šířka pásma pro běžné použití závisí na tom, v jakých podmínkách je například několikrát odkazovaný program Skype používán. Jestliže uživatel vlastní soukromou internetovou linku pro jeden počítač, má vše takříkajíc ve svých rukách. Jakmile je však například 1Mbit/s připojení sdíleno více uživateli najednou, nemusí být aktuální dostupná šířka již postačující (například pokud ostatní budou linku vytěžovat stahováním, přehráváním online hudby či videa apod.).

Cloud23

S kvalitou služby v podobě dostatečně spolehlivého připojení je to podobné. Jakmile má uživatel Internet zprostředkován například prostřednictvím kabelového poskytovatele, zpravidla mívá zaručenu garantovanou rychlost, a to v libovolný čas, po libovolnou dobu. Naprosto opačná situace nastává v případě protipólu v podobě dočasného WiFi připojení, kde se lze setkat s výrazným zpožděním datového přenosu, výpadky, kolísáním rychlosti a podobnými trably. Další problém může být v nedostatečném zabezpečení, kdy má případný útočník potenciální možnost odposlouchávat cizí hovory.

V další části seriálu se již podíváme na internetovou telefonii v její „čisté“ podobě. Dočtete se o možnostech přenosu hlasu přímo po síťové lince, kdy není zapotřebí mezistupně v podobě zapnutého počítače. Zjednodušeně řečeno: pouze zapojíte speciální telefon (na první pohled speciální především v tom, že nemá konektor RJ-11, ale RJ-45) přímo do síťové linky a po aktivaci u operátora můžete začít telefonovat. Samozřejmě nebudete ochuzeni ani o klasické funkce v podobě záznamu nepřijatých hovorů, tvorby adresáře kontaktů apod.

Telefonujete přes VoIP?

Autor článku

Autor je zástupcem šéfredaktora časopisu Computer, živě se zajímá o svět Windows, Internetu a nejen síťové bezpečnosti.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).