Hlavní navigace

Jak se žije zpravodajským serverům

21. 7. 2003
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Zpravodajské servery představují segment, kde je poslední dobou živo podstatně více než mezi internetovými portály. Zatímco internetové portály jsou stabilizované, mezi zpravodajskými servery se neustále něco mění a předělává. Důležité však je, že celá skupina rostla v průběhu uplynulých měsíců jako o závod.

Když jsem před měsícem psal na Lupu článek Milionová média, pojal jsem záměr sepsat podobou stať o zpravodajských serverech. Již při výrobě tabulek se však ukázalo, že to bude úkol nesnadný a nevděčný. Z pěti vybraných pouze dva (České noviny a iDnes.cz) mají kompletní historii k září loňského roku. U Blesk.cz chybí v iAuditu data za prosinec, leden, únor a březen. Lidovky.cz zase byly od září do února v područí iDnes a tudíž započítávány do jeho návštěvnosti – takže jsem příslušné období musel odečíst (což ovšem nešlo učinit u průměrného času stráveného návštěvníkem na serveru) -, zatímco nyní spadají pod portál Centrum.cz. Novinky.cz zase měly výpadek v prosinci a lednu a prošly zásadní proměnou.

Unikátní návštěvníci denně

září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen
Blesk 17.046 17.681 18.062 0 0 0 0 32.268 30.181 32.668
České noviny 8673 8885 9039 7225 10.177 10.243 14.460 12.195 10.187 10.523
Lidovky 8437 8297 8824 7458 10.261 11.095 13.347 7408 15.556 16.972
iDnes 65.116 71.147 75.651 64.221 83.873 82.939 102.111 105.580 95.001 100.185
Novinky 15.838 16.569 15.813 0 0 80.407 111.575 110.264 105.015 109.905

Porovnáme-li zářijová čísla loňského roku a červnová čísla roku letošního, zjistíme, že celý segment pádil jako zběsilý. Hitem sezóny jsou Novinky s nárůstem 594 procent unikátních návštěvníků denně, ačkoli je třeba zdůraznit, že portál Seznam (ve spolupráci s deníkem Právo) jejich magazínovou podobu zrušil a 1. ledna ji nahradil podobou zpravodajskou. Lidovky (+101 %) naopak za svůj úspěch vděčí Centru, v jehož péči se jejich návštěvnost zdvojnásobila. Následují Blesk (+92 %), iDnes (+94 %) a České noviny (+21 %). V absolutních číslech vypadá situace následovně: Novinky (+94.067), iDnes (+35.069), Blesk (+15.622), Lidovky (+8.535) a České noviny (+1.850), které jsou na nějaký souboj o návštěvníky příliš konzervativní a suché.

Průměrný čas strávený návštěvníkem

září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen
Blesk 8,92 8,64 8,89 0 0 0 0 7,73 8,19 8,13
České noviny 7,23 6,92 6,53 6,26 7,42 8,31 8,54 7,66 6,7 6,85
Lidovky 8,57 8,3 8,71 8,67 10 10,11 9,91 8,45 6,75 6,91
iDnes 12,41 12,58 13,49 11,88 13,88 13,61 16,35 14,56 12,78 12,02
Novinky 3,41 3,31 3,4 0 0 6,17 7,16 6,51 6,13 6,72

Pokusíme-li se na výsledek podívat ještě jednou, nyní prizmatem průměrného měsíčního nárůstu, dojdeme tentokráte k velmi kuriózním výsledkům: Lidovky (+14 %), iDnes (+6 %), Novinky (+6 %), České noviny (+4 %), Blesk (+2 %). Čím je to způsobeno? Především skutečností, že některé zajímavě se vyvíjející zpravodajské servery nemají v iAuditu obsažena data za určitá klíčová období – učebnicovým příkladem tohoto jevu jsou Novinky, kde není zdokumentován jejich superskok po restrukturalizaci obsahu. Podle absolutních měřítek se věci mají takto: Novinky (+4912), iDnes (+3897), Blesk (+354), České noviny (+206). I v tomto případě platí výše řečené.

Cloud 22 temata

Unikátní návštěvníci měsíčně

září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen
Blesk 113.405 122.884 123.477 0 0 0 0 201.567 189.420 #DIV SMALL#200.199#DIV END#
#DIV SMALL#České noviny#DIV END# #DIV SMALL#78 .95#DIV END# #DIV SMALL#89.486#DIV END# #DIV SMALL#91.817#DIV END# #DIV SMALL#77.888#DIV END# #DIV SMALL#101.927#DIV END# #DIV SMALL#88.744#DIV END# #DIV SMALL#157.806#DIV END# #DIV SMALL#112.191#DIV END# #DIV SMALL#96.061#DIV END# #DIV SMALL#95.750#DIV END#
#DIV SMALL#Lidovky#DIV END# #DIV SMALL#78.826#DIV END# #DIV SMALL#87.776#DIV END# #DIV SMALL#92.223#DIV END# #DIV SMALL#82.952#DIV END# #DIV SMALL#102.670#DIV END# #DIV SMALL#100.861#DIV END# #DIV SMALL#129.888#DIV END# #DIV SMALL#82.167#DIV END# #DIV SMALL#164.103#DIV END# #DIV SMALL#170.501#DIV END#
#DIV SMALL#iDnes#DIV END# #DIV SMALL#592.905#DIV END# #DIV SMALL#706.823#DIV END# #DIV SMALL#710.265#DIV END# #DIV SMALL#683.953#DIV END# #DIV SMALL#798.599#DIV END# #DIV SMALL#718.859#DIV END# #DIV SMALL#892.172#DIV END# #DIV SMALL#863.292#DIV END# #DIV SMALL#904.667#DIV END# #DIV SMALL#904.204#DIV END#
#DIV SMALL#Novinky#DIV END# #DIV SMALL#232.633#DIV END# #DIV SMALL#266.778#DIV END# #DIV SMALL#246.222#DIV END# #DIV SMALL#0#DIV END# #DIV SMALL#0#DIV END# #DIV SMALL#783.065#DIV END# #DIV SMALL#1.049.581#DIV END# #DIV SMALL#964.230#DIV END# #DIV SMALL#969.481#DIV END# #DIV SMALL#962.620#DIV END#

Situace se mírně mění při pohledu na počet unikátních návštěvníků měsíčně. V červnových výsledcích vedou Novinky (962.620), následované s mírným odstupem iDnes (904.204). Poté je velká, velká mezera, po níž pokračují Blesk (200.199), Lidovky (170.501) a České noviny (95.750). Relativní nárůst počtu unikátních návštěvníků měsíčně vypadá takto: Novinky (+314 %), Lidovky (+116 %), Blesk (+77 %), iDnes (+53 %) a České noviny (+22 %). Jediné Lidovky přitom vykázaly relativně větší přírůstek počtu návštěvníků měsíčně než denně. Absolutní hodnoty pak vypadají takto: Novinky (+729.987), iDnes (+311.299), Lidovky (+91.675) a České noviny (+17.355).

V průměrném čase stráveném uživateli denně na serveru vždy hrál prim iDnes, jehož návštěvnost je stabilní a vyrovnaná a nikoli uměle vyhnaná odkazy na Centru či Seznamu. Lidé tam víceméně dobrovolně přicházejí číst zpravodajství a neocitají se tam, aby zjistili, co se ukrývá za podbízivým nadpisem – tomu odpovídá i 12,02 minuty, to je, s výjimkou Blesku, dvojnásobek všech ostatních. Již zmíněný Blesk má 8,13 minuty, což je velmi slušný výkon (bulvár patrně lidi zjevně zajímá.). Ostatní se motají kolem šesti minut: Lidovky (6,91), České noviny (6,85), Novinky (6,72). Výrazně více měly všechny zpravodajské servery zejména v období konfliktu v Iráku.

Anketa

Který zpravodajský server bude nejvíce růst v následujícím roce?

Autor článku

Score => Lupa.cz => M&W => Advertures => McCann Prague => Leagas Delaney Hamburg / Prague => Dark Side => [?]