Hlavní navigace

Jak věc vypadá z pohledu SPT Telecomu

18. 6. 1998
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Na náš článek o tom, jakým způsobem SPT Telecom rozšiřuje síť svých přípojných míst, jsme obdrželi takřka rekordní počet reakcí. S oficiálním stanoviskem přispěchal i SPT Telecom, náš komentář najdete v dalším, samostatném článku, který zde najdete dnes večer/zítra ráno.

Stanovisko SPT Telecomu:

Počátkem tohoto týdne se objevil na serveru www.lupa.cz článek týkající se počtu přípojných bodů služby Internet OnLine společnosti SPT TELECOM a technického řešení těchto přípojných bodů. Vzhledem k˙tomu, že uvedený článek obsahuje několik chybných údajů a dalších nepřesností, dovolujeme si zaujmout k˙tomuto článku následující stanovisko a poskytnout upřesňující informace.

SPT TELECOM, a.s používá vzhledem k˙rozsáhlosti své páteřní sítě v jednotlivých přístupových lokalitách různá řešení odpovídající architektuře sítě i celkovému počtu uživatelů v˙těchto lokalitách. V˙současné době disponuje společnost SPT TELECOM ve svých přístupových místech několika základními přístupovými technologiemi. Typicky jsou využívány IP přístupové servery, v˙některých lokalitách se však používá i transparentního přístupu ke vzdáleným IP přístupovým serverům a to zejména přes datové uzly. V žádném případě tedy není pravdivé tvrzení, že SPT TELECOM disponuje pouze 16 fyzickými přístupovými body, a vzhledem k˙výše zmíněné architektuře sítě není ani možné odvozovat počet těchto fyzických bodů pouze od výpisů z˙příslušné domény nebo podřízených domén.

V˙souvislosti s˙postupným budováním přístupových bodů a tomu odpovídajícímu nárůstu zákazníků v˙jednotlivých lokalitách vychází použitá technologie či architektura zvoleného řešení vždy z˙konkrétní situace a to tak, aby byla zajištěna dostatečná kapacita přístupového bodu a tím i potřebná úroveň poskytované služby. Jako jedno z˙řešení se v˙počáteční fázi výstavby některých přístupových bodů používá i funkce přesměrování hovorů, jako jedné ze standardních a ˙běžně poskytovaných doplňkových služeb digitálních ústředen. Tyto lokality jsou poté postupně vybavovány IP přístupovými servery nebo jinou přístupovou technologií. Jedná se tedy vždy o dočasné řešení a to i z˙důvodů celé řady ekonomických, technických, kapacitních či provozních omezení. Tato omezení však zároveň nemají žádný negativní dopad na úroveň poskytované služby či naše uživatele.

MKT nástroje 2 tip

Bez ohledu na časovou omezenost námi zvoleného řešení je potřeba uvést, že doplňková služba přesměrování hovorů je standardně poskytována koncovým zákazníkům a je k˙dispozici i všem ostatním poskytovatelům služeb Internet, kteří o tuto službu požádají. Informace o poskytované službě a příslušných poplatcích jsou uvedeny v˙informačních materiálech a příslušných cenících. Není proto pravdivý údaj, že ostatní poskytovatelé služeb Internet v˙České republice nemají možnost této služby využít. Současně si dovolujeme zdůraznit, že se jedná o principiálně zcela jinou záležitost, než ve článku zmiňované jednotné telefonní číslo.

Josef Jurča
PR manažer
SPT TELECOM, a.s. – služby profesionálních sítí, o.z.